توسعه مدیریت هوشمند یکپارچه کسب و کار
تعرفه‌های ERP تیم‌یار ابری و اختصاصی

قابلیت‌ها، سیستم‌ها و ماژول‌ها

سفارش تیم‌یار ابری

بازرگانی/ خدماتی
۱،۲۰۰،۰۰۰
تومان/ ماهانه
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی
۲۰۰ هزارتومان هر کاربر اضافه در ماه

سفارش تیم‌یار ابری

تولیدی/ صنعتی
۲،۴۰۰،۰۰۰
تومان/ ماهانه
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی
۴۰۰ هزارتومان هر کاربر اضافه در ماه
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
"بها" مدیریت و محاسبه بهای تمام شده بازرگانی و خدماتی
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
اپلیکیشن اندروید کارکنان
اپلیکیشن اندروید مشتریان
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
"بها" مدیریت و محاسبه بهای تمام شده تولیدی و صنعتی
خرید تیم‌یار اختصاصی

بازرگانی/ خدماتی
۱۲،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ دائمی
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۱۲ میلیون تومان هر کاربر اضافه
ده ساعت پشتیبانی آنلاین و تلفنی
خرید تیم‌یار اختصاصی

تولیدی/ صنعتی
۲۴،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ دائمی
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۲۴ میلیون تومان هر کاربر اضافه
ده ساعت پشتیبانی آنلاین و تلفنی

توسعه مدیریت هوشمند یکپارچه کسب و کار
تعرفه‌های ERP تیم‌یار ابری و اختصاصی

قابلیت‌ها، سیستم‌ها و ماژول‌ها


بازرگانی/ خدماتی
۱،۲۰۰،۰۰۰
تومان/ ماهانه
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی
۲۰۰ هزارتومان هر کاربر اضافه در ماه
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
“بها” مدیریت و محاسبه بهای تمام شده بازرگانی و خدماتی
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
اپلیکیشن اندروید کارکنان
اپلیکیشن اندروید مشتریان
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
“بها” مدیریت و محاسبه بهای تمام شده تولیدی و صنعتی


بازرگانی/ خدماتی
۱۲،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ دائمی
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۱۲ میلیون تومان هر کاربر اضافه
ده ساعت پشتیبانی آنلاین و تلفنی
قابلیت‌‌ها، ماژول‌ها و سیستم‌ها


تولیدی/ صنعتی
۲،۴۰۰،۰۰۰
تومان/ ماهانه
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۱GB فضای هاست
۱۰۰GB ترافیک هاست
دو ساعت پشتیبانی
۴۰۰ هزارتومان هر کاربر اضافه در ماه
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت خزانه داری
حسابداری فروش
حسابداری ارزی
حسابداری مدیریت
“بها” مدیریت و محاسبه بهای تمام شده بازرگانی و خدماتی
مدیریت فروش
مدیریت تسهیلات
مدیریت خرید و تدارکات
مدیریت اموال و دارایی ثابت
مدیریت فروش آنلاین
مدیریت فروش بلیط دیجیتال
مدیریت انبار و کنترل موجودی
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
مدیریت اخبار و اطلاع رسانی
مدیریت گزارشات و هوش تجاری BI
مدیریت درگاه مخاطبین و مشتریان
مدیریت شعب
مدیریت گفتگوی درون و برون سازمانی (چت، پیامرسان)
مدیریت پرسنلی
مدیریت دورکاری کارکنان
مدیریت پروژه ها
مدیریت اقدامات (تسک ها)
مدیریت پیگیری‌ها
مدیریت جلسات و برنامه ها
مدیریت اتوماسیون اداری
مدیریت اسناد و مدارک
مدیریت تیکتینگ
مدیریت دانش
مدیریت فرمها و فرآیندها
مدیریت کیفیت
مدیریت بازاریابی
مدیریت پورتال (سایت) سازمانی و کسب و کار
مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام
مدیریت آموزش
مدیریت خدمات پس از فروش
مدیریت بودجه و اعتبارات
مدیریت توسعه محصول
اپلیکیشن اندروید کارکنان
اپلیکیشن اندروید مشتریان
مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت پایش (سخت افزاری و نرم افزاری)
مدیریت کارخانه (MRPII)
مدیریت تولید (MRP)
“بها” مدیریت و محاسبه بهای تمام شده تولیدی و صنعتی

خرید تیم‌یار اختصاصی


تولیدی/ صنعتی
۲۴،۰۰۰،۰۰۰
تومان/ دائمی
۱ کاربر داخلی همزمان + ۱۰ کاربر سایت (پورتال)
۲۴ میلیون تومان هر کاربر اضافه
ده ساعت پشتیبانی آنلاین و تلفنی

 تیم‌یار ابری

خدمات ابری برای کلیه امکانات بدون نیاز به تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی متخصص (سرور، نگهداری، پشتیبانی و…) از سوی مشتری عرضه می‌شود.

تحت وب برای کلیه امکانات، سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها است.

  • هر ۱GB فضای اضافه هاست ۲۵ هزارتومان
  • هر ۱۰۰GB ترافیک اضافه ۲۵ هزار تومان

 تیم‌یار اختصاصی

نسخه اختصاصی تیم‌یار روی سرور مشتری راه‌اندازی می‌گردد و تحت وب برای کلیه امکانات، سیستم‌ها و زیر سیستم‌ها است.

موارد عمومی تیم‌یار ابری و اختصاصی

هر کاربر داخلی به همراه ۱۰ کاربر سایت یا پورتال (آنلاین) می‌باشد.

پشتیبانی تلفنی، آنلاین (تیکت)، استخراج و تحلیل فرآیندهای کسب و کار (تهیه گزارش شناخت) و تحلیل استقرار هر دقیقه ۴،۵۰۰ تومان (۲۷۰،۰۰۰ تومان در ساعت)
زمان پاسخگویی آنلاین (تیکت) طی ۸ ساعت کاری (هزینه هر تیکت حداقل ۳ دقیقه احتساب می‌گردد)