ماژول پروژه ERP تیم‌یار

کسب‌و‌کارها معمولا به سه دسته محصول‌محور، خدمت‌محور و پروژه‌محور تقسیم می‌شوند که همگی آن‌ها برای برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه‌ها، فرایند‌های تولید، ارایه خدمات و تخصیص و مدیریت منابع به نرم‌افزار مدیریت پروژه احتیاج دارند. نرم‌افزار مدیریت پروژه به ‌منظور برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل و گزارش‌گیری مراحل انجام پروژه در کسب‌و‌کارها استفاده می‌شود. ماژول پروژه تیم‌یار امکان کنترل هزینه، مدیریت بودجه، مدیریت کیفیت، مستندسازی و در نهایت مشارکت و ارتباط موثر مدیران، ذی‌نفعان و کاربران پروژه را به‌صورت لحظه‌ای فراهم آورده و از طریق نمودار گانت چارت، تقدم و تاخر انجام کارها قابل مشاهده است. 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول پروژه

 قابلیت ایجاد و تنظیم مراحل مختلف یک پروژه​ و ایجاد خودکار گانت چارت پروژه به‌صورت هم‌زمان

 امکان مدیریت و مشاهده درصد انجام پروژه به‌صورت لحظه‌ای

 امکان آرشیو پروژه‌های سازمان

 امکان مشاهده وضعیت تمامی پروژه‌های یک سازمان در یک نگاه

 امکان ارتباط اقدامات، اسناد، پرونده پرسنل، رویدادها، نظرسنجی‌ها و پروژه‌های مرتبط در مراحل پروژه

 امکان لینک هم‌زمان چند مرحله پروژه به یک اقدام، سند، پرونده پرسنلی، رویداد، نظرسنجی و پروژه

 امکان لینک کردن مرحله پروژه A به مرحله پروژه B

 امکان اتصال پروژه به مشتری 

 امکان درج درصد پیشرفت مرحله توسط کاربر

 قابلیت اعمال تنظیمات مربوط به ماژول اقدام در هر پروژه جهت قرارگیری درخواست‌های ایجاد شده‌ مشتریان به عنوان مراحل پروژه و تعیین بخش، رده، موضوع و جریان‌کار برای هر مشتری یا گروه مشتریان به‌صورت جداگانه در تنظیمات هر پروژه

 قابلیت اعمال تنظیمات مربوط به ماژول اقدام در هر پروژه جهت قرارگیری درخواست‌های ایجاد شده‌ داخل سازمان به عنوان مراحل پروژه 

 امکان ایجاد مرحله جدید در پروژه در هنگام ایجاد اقدام جدید در سازمان

 

 

زیرسیستم‌های ماژول پروژه

 • تعریف پروژه‌ها
  • دسته‌بندی و طبقه‌بندی پروژه‌ها در دو سطح با تعیین دسترسی
  • تعریف پروژه با تعیین عنوان، تاریخ شروع، سرپرستان و مدیران پروژه، مشتریان وابسته، واحد زمانی، تقویم کاری و...
  • افزودن توضیحات و ضمیمه فایل در رابطه با پروژه
  • ایجاد و مدیریت تنظیمات سایت و مشتری در تعریف پروژه (ارتباط با ماژول‌های اقدام و سایت)
 • مدیریت اقدامات و فعالیت‌ها 
  • تعریف ساختار شکست کار و تعریف مراحل پروژه
  • لینک اقدامات یا فعالیت‌های هر پروژه به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول اقدام)
  • تعیین ترتیب فعالیت‌ها (تقدم/تاخر)
  • تنظیم رنگ فعالیت‌های هر پروژه
  • تنظیم و تعیین جریان‌کاری‌های سمت سایت به منظور ثبت درخواست گروه‌های مختلف مشتریان (ارتباط با ماژول سایت) 
 • مدیریت زمان پروژه
  • تنظیم تاریخ شروع و پایان هر مرحله از پروژه
  • به‌روزشدن تاریخ پایان پروژه از روی بزرگترین تاریخ پایان مراحل انجام پروژه
  • به‌روزشدن تاریخ شروع و پایان هر مرحله از روی اقدام لینک شده به آن
 • مدیریت اسناد
  • لینک اسناد و مدارک پروژه به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول اسناد)
 • مدیریت پرونده پرسنل
  • لینک پرونده پرسنل به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول پرسنلی)
 • مدیریت رویدادها
  • لینک رویداد مورد نظر به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول تقویم)
 • مدیریت نظرسنجی‌‌ها 
  • لینک نظرسنجی‌های مورد نظر به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول کیفیت)
 • مدیریت منابع پروژه
  • تخصیص منابع انسانی به پروژه با تعیین سرپرست و مدیر کل پروژه یا هر مرحله از آن
 • مدیریت ایجاد الگوهای پروژه
  • تعریف الگو برای تکرار پروژه‌ها
  • استفاده از الگوهای تعریف شده هنگام تعریف پروژه
 • مدیریت آرشیو پروژه
  • بستن پروژه‌ها
  • آرشیو و بایگانی پروژه‌ها پس از بسته شدن آن‌ها
  • بازیابی پروژه‌های آرشیو شده
 • مدیریت هزینه/ درآمد پروژه‌ها
  • لینک شدن پروژه‌ها با حساب پروژه‌ها در ماژول حسابداری (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • کنترل بودجه و اعتبار پروژه‌ها (ارتباط با ماژول بودجه)
 • پایش وضعیت پروژه‌ها
  • مشاهده وضعیت پروژه‌ها به صورت لیست
  • مشاهده درصد پیشرفت کار
  • کنترل زمان انجام پروژه
  • کنترل منابع انسانی تخصیص یافته به هر پروژه
 • درون‌ریزی، برون‌ریزی و چاپ پروژه و مراحل آن
  • ایمپورت پروژه‌ها از نرم افزارهای دیگر مانند MSP
  • اکسپورت پروژه‌های تعریف شده در تیم‌یار به فرمت CSV جهت ایمپورت در نرم افزارهای دیگر
  • چاپ اطلاعات پروژه و مراحل آن
 • مدیریت دسترسی‌های پروژه
  • تعیین دسترسی به ازای کاربر و گروه روی کل ماژول، هر رده و هر پروژه
 • جستجو و فیلتر پروژه
  • جستجو و فیلتر پروژه‌ها

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

اقدام

 لینک اقدام به مراحل پروژه

 لینک اقدام به پروژه

اسناد

 لینک اسناد به مراحل پروژه

 لینک اسناد به پروژه

تقویم

 لینک جلسات و رویدادها به مراحل پروژه

 لینک جلسات و رویدادها به پروژه

پرسنلی

 لینک پرونده پرسنل به مراحل پروژه

 لینک پرونده پرسنل به پروژه

حسابداری

 لینک با پروژه‌های ایجاد شده در ماژول حسابداری

بودجه

 تعیین اعتبار برای پروژه‌های سازمانی

کیفیت

 لینک نظرسنجی پرسنل و مشتری به مراحل پروژه

 لینک نظرسنجی پرسنل و مشتری به پروژه

مشتری

 لینک مشتری با پروژه مرتبط

 انتخاب مشتری مرتبط با پروژه در هنگام ایجاد پروژه

سایت

 ایجاد و مدیریت تنظیمات سایت و مشتری در تعریف پروژه

 تعیین جریان‌کاری‌های سمت سایت به منظور ثبت دخواست گروه‌‎های مختلف مشتریان

خرید

 ارتباط واحد خرید با مدیر پروژه جهت توسعه و تایید لیستی از کالا‌ها و خدمات مورد نیاز برای اجرا و تکمیل پروژه و تخصیص این لیست به تهیه‌کننده خارجی

 پیدا کردن تهیه‌کنندگان کالا و خدمات متناسب با مشخصه‌ها و استاندارد‌های تعیین شده از سوی واحد خرید مانند انتقال، کیفیت کالا یا خدمت، هزینه و کارایی

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}