ماژول پروژه

 

ماژول پروژه ERP تیمیار

کسب‌و‌کارها معمولا به سه دسته محصول‌محور، خدمت‌محور و پروژه‌محور تقسیم می‌شوند که همگی آن‌ها برای برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه‌ها، فرایند‌های تولید، ارایه خدمات و تخصیص و مدیریت منابع به نرم‌افزار مدیریت پروژه احتیاج دارند. نرم‌افزار مدیریت پروژه به ‌منظور برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل و گزارش‌گیری مراحل انجام پروژه در کسب‌و‌کارها استفاده می‌شود. ماژول پروژه تیمیار امکان کنترل هزینه، مدیریت بودجه، مدیریت کیفیت، مستندسازی و در نهایت مشارکت و ارتباط موثر مدیران، ذی‌نفعان و کاربران پروژه را به‌صورت لحظه‌ای فراهم آورده و از طریق نمودار گانت چارت، تقدم و تاخر انجام کارها قابل مشاهده است. 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول پروژه

ماژول پروژه قابلیت ایجاد و تنظیم مراحل مختلف یک پروژه​ و ایجاد خودکار گانت چارت پروژه به‌صورت هم‌زمان

ماژول پروژه امکان وزن‌دهی به مراحل پروژه

ماژول پروژه امکان مدیریت و مشاهده درصد انجام پروژه به‌صورت لحظه‌ای

ماژول پروژه امکان آرشیو پروژه‌های سازمان

ماژول پروژه امکان تعیین نوع دسترسی‌ها در پروژه و امکان دسترسی جداگانه به مراحل هر پروژه 

ماژول پروژه امکان سینک مراحل با اقدام و پروژه

ماژول پروژه امکان الویت‌بندی برای مراحل پروژه

ماژول پروژه امکان ایجاد فرم سفارشی برای پروژه

ماژول پروژه امکان اضافه کردن فرم‌های اقدام به پروژه

ماژول پروژه امکان انتقال رده به زیرمجموعه بخش‌های دیگر

ماژول پروژه امکان جابه‌جایی مراحل پروژه

ماژول پروژه امکان ایجاد کلیپ‌بورد از پروژه و یا مراحل آن

ماژول پروژه امکان مشاهده وضعیت تمامی پروژه‌های یک سازمان در یک نگاه

ماژول پروژه امکان تعریف گانت پروژه و استفاده از لایبرری‌های به‌روز برای مدیریت آن‌ها

ماژول پروژه  امکان انتخاب تنظیمات دلخواه برای نمایش ستون‌های پروژه و امکان Freeze هرکدام آن‌ها

ماژول پروژه امکان ارتباط اقدامات، اسناد، پرونده پرسنل، رویدادها، نظرسنجی‌ها و پروژه‌های مرتبط در مراحل پروژه

ماژول پروژه امکان لینک هم‌زمان چند مرحله پروژه به یک اقدام، سند، پرونده پرسنلی، رویداد، نظرسنجی و پروژه

ماژول پروژه امکان لینک کردن مرحله پروژه A به مرحله پروژه B

ماژول پروژه امکان اتصال پروژه به مشتری 

ماژول پروژه امکان فیلتر کردن پروژه‌ها براساس نیاز 

ماژول پروژه امکان درج درصد پیشرفت مرحله توسط کاربر

ماژول پروژه قابلیت اعمال تنظیمات مربوط به ماژول اقدام در هر پروژه جهت قرارگیری درخواست‌های ایجاد شده‌ مشتریان به عنوان مراحل پروژه و تعیین بخش، رده، موضوع و جریان‌کار برای هر مشتری یا گروه مشتریان به‌صورت جداگانه در تنظیمات هر پروژه

ماژول پروژه قابلیت اعمال تنظیمات مربوط به ماژول اقدام در هر پروژه جهت قرارگیری درخواست‌های ایجاد شده‌ داخل سازمان به عنوان مراحل پروژه 

ماژول پروژه امکان ایجاد مرحله جدید در پروژه در هنگام ایجاد اقدام جدید در سازمان

ماژول پروژه امکان طراحی و شخصی‌سازی پنجره‌های ایجاد و ویرایش پروژه و ویرایش مراحل 

ماژول پروژه امکان چاپ پروژه

ماژول پروژه اضافه شدن قابلیت وزن به مراحل پروژه

ماژول پروژه تغییر نوع دسترسی ها در پروژه و اضافه شدن دسترسی به مراحل

ماژول پروژه تغییر طراحی پنجره های ایجاد و ویرایش پروژه و ویرایش مراحل

ماژول پروژه تغییر لایبرری گانت پروژه

ماژول پروژه قابلیت سینک مراحل با اقدام و پروژه

ماژول پروژه قابلیت الویت برای مراحل پروژه

ماژول پروژه قابلیت ایجاد فرم سفارشی برای پروژه

ماژول پروژه تغییر در طراحی چک منو و امکان انتخاب تنظیمات دلخواهبرای نمایش ستون هاب پروژه و امکان freez کردن آنها

ماژول پروژه امکان چاپ پروژه

ماژول پروژه امکان اضافه کردن فرم های اقدام به پروژه

ماژول پروژه امکان ایجاد کلیپورد از پروژه و یا مراحل آن

ماژول پروژه امکان انتقال رده به زیرمجوعه بخش های دیگر

ماژول پروژه امکان جابه جایی مراحل پروژه

 

 

زیرسیستم‌های ماژول پروژه

 • تعریف پروژه‌ها
  • دسته‌بندی و طبقه‌بندی پروژه‌ها در دو سطح با تعیین دسترسی
  • تعریف پروژه با تعیین عنوان، تاریخ شروع، سرپرستان و مدیران پروژه، مشتریان وابسته، واحد زمانی، تقویم کاری و...
  • افزودن توضیحات و ضمیمه فایل در رابطه با پروژه
  • ایجاد و مدیریت تنظیمات سایت و مشتری در تعریف پروژه (ارتباط با ماژول‌های اقدام و سایت)
 • مدیریت اقدامات و فعالیت‌ها 
  • تعریف ساختار شکست کار و تعریف مراحل پروژه
  • لینک اقدامات یا فعالیت‌های هر پروژه به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول اقدام)
  • تعیین ترتیب فعالیت‌ها (تقدم/تاخر)
  • تنظیم رنگ فعالیت‌های هر پروژه
  • تنظیم و تعیین جریان‌کاری‌های سمت سایت به منظور ثبت درخواست گروه‌های مختلف مشتریان (ارتباط با ماژول سایت) 
 • مدیریت زمان پروژه
  • تنظیم تاریخ شروع و پایان هر مرحله از پروژه
  • به‌روزشدن تاریخ پایان پروژه از روی بزرگترین تاریخ پایان مراحل انجام پروژه
  • به‌روزشدن تاریخ شروع و پایان هر مرحله از روی اقدام لینک شده به آن
 • مدیریت اسناد
  • لینک اسناد و مدارک پروژه به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول اسناد)
 • مدیریت پرونده پرسنل
  • لینک پرونده پرسنل به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول پرسنلی)
 • مدیریت رویدادها
  • لینک رویداد مورد نظر به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول تقویم)
 • مدیریت نظرسنجی‌‌ها 
  • لینک نظرسنجی‌های مورد نظر به کل پروژه یا مراحل آن (ارتباط با ماژول کیفیت)
 • مدیریت منابع پروژه
  • تخصیص منابع انسانی به پروژه با تعیین سرپرست و مدیر کل پروژه یا هر مرحله از آن
 • مدیریت ایجاد الگوهای پروژه
  • تعریف الگو برای تکرار پروژه‌ها
  • استفاده از الگوهای تعریف شده هنگام تعریف پروژه
 • مدیریت آرشیو پروژه
  • بستن پروژه‌ها
  • آرشیو و بایگانی پروژه‌ها پس از بسته شدن آن‌ها
  • بازیابی پروژه‌های آرشیو شده
 • مدیریت هزینه/ درآمد پروژه‌ها
  • لینک شدن پروژه‌ها با حساب پروژه‌ها در ماژول حسابداری (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • کنترل بودجه و اعتبار پروژه‌ها (ارتباط با ماژول بودجه)
 • پایش وضعیت پروژه‌ها
  • مشاهده وضعیت پروژه‌ها به صورت لیست
  • مشاهده درصد پیشرفت کار
  • کنترل زمان انجام پروژه
  • کنترل منابع انسانی تخصیص یافته به هر پروژه
 • درون‌ریزی، برون‌ریزی و چاپ پروژه و مراحل آن
  • ایمپورت پروژه‌ها از نرم افزارهای دیگر مانند MSP
  • اکسپورت پروژه‌های تعریف شده در تیمیار به فرمت CSV جهت ایمپورت در نرم افزارهای دیگر
  • چاپ اطلاعات پروژه و مراحل آن
 • مدیریت دسترسی‌های پروژه
  • تعیین دسترسی به ازای کاربر و گروه روی کل ماژول، هر رده و هر پروژه
 • جستجو و فیلتر پروژه
  • جستجو و فیلتر پروژه‌ها

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول اقدام

اقدام

ماژول پروژه لینک اقدام به مراحل پروژه

ماژول پروژه لینک اقدام به پروژه

ماژول اسناد

اسناد

ماژول پروژه لینک اسناد به مراحل پروژه

ماژول پروژه لینک اسناد به پروژه

ماژول تقویم

تقویم

ماژول پروژه لینک جلسات و رویدادها به مراحل پروژه

ماژول پروژه لینک جلسات و رویدادها به پروژه

ماژول پرسنلی

پرسنلی

ماژول پروژه لینک پرونده پرسنل به مراحل پروژه

ماژول پروژه لینک پرونده پرسنل به پروژه

ماژول حسابداری

حسابداری

ماژول پروژه لینک با پروژه‌های ایجاد شده در ماژول حسابداری

ماژول بودجه

بودجه

ماژول پروژه تعیین اعتبار برای پروژه‌های سازمانی

ماژول کیفیت

کیفیت

ماژول پروژه لینک نظرسنجی پرسنل و مشتری به مراحل پروژه

ماژول پروژه لینک نظرسنجی پرسنل و مشتری به پروژه

ماژول مشتری

مشتری

ماژول پروژه لینک مشتری با پروژه مرتبط

ماژول پروژه انتخاب مشتری مرتبط با پروژه در هنگام ایجاد پروژه

ماژول سایت

سایت

ماژول پروژه ایجاد و مدیریت تنظیمات سایت و مشتری در تعریف پروژه

ماژول پروژه تعیین جریان‌کاری‌های سمت سایت به منظور ثبت دخواست گروه‌‎های مختلف مشتریان

ماژول خرید

خرید

ماژول پروژه ارتباط واحد خرید با مدیر پروژه جهت توسعه و تایید لیستی از کالا‌ها و خدمات مورد نیاز برای اجرا و تکمیل پروژه و تخصیص این لیست به تهیه‌کننده خارجی

ماژول پروژه پیدا کردن تهیه‌کنندگان کالا و خدمات متناسب با مشخصه‌ها و استاندارد‌های تعیین شده از سوی واحد خرید مانند انتقال، کیفیت کالا یا خدمت، هزینه و کارایی

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}