ماژول تقویم

 

ماژول تقویم ERP تیمیار

مدیریت زمان و اطلاع دقیق از جلسات کاری و جزییات آن برای تمام کارکنان، اعم از مدیر و کارشناس اهمیت بالایی دارد. در ماژول تقویم تیمیار می‌توانید از زمان‌های آزاد و روزهایی که جلسات مختلف دارید مطلع شوید و با چند کلیک تمام کسانی که باید در جلسه حاضر باشند را از زمان و محل آن آگاه کنید. ماژول تقویم ERP تیمیار با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرایند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان و جزییات جلسه تا ارسال پیامک برای مدعوین را فراهم ساخته و امکان ایجاد رویدادهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، رویدادهای دوره‌ای و مدیریت جلسات کاری (شامل نمایش لیست تمامی رویدادهای ایجاد شده، ویرایش و حذف رویدادها) را فراهم می‌آورد. 

 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول تقویم

ماژول تقویم یکپارچگی مدیریت جلسات و برنامه‌ها با سایر سیستم‎‌ها و زیرسیستم‌ها

ماژول تقویم امکان تعریف نامحدود تقویم و اعمال دسترسی روی تقویم‌ها

ماژول تقویم قابلیت نمایش روز، هفته، ماه و چاپ رویدادهای تنظیم شده

ماژول تقویم قابلیت مدیریت افزودن رویدادهای هم‌زمان

ماژول تقویم امکان مدیریت رویدادها، جلسات کاری و...

ماژول تقویم امکان تعریف هشدار برای یادآوری رویدادها

ماژول تقویم امکان تعریف رویدادهای دوره‌ای

ماژول تقویم امکان ارسال پیامک به کاربر و گروه کاربران رویداد

ماژول تقویم امکان مدیریت مکان و موقعیت جلسات و انتخاب به هنگام ایجاد رویداد

ماژول تقویم امکان جستجو و فیلتر رویدادها

ماژول تقویم امکان تعریف ویجت لیست کار ها در ماژول خانه

ماژول تقویم امکان تعریف قابلیت برگزاری جلسات آنلاین برای موقعیت‌ها و رویدادها

ماژول تقویم امکان ایجاد ارتباط بین رویداد با گفتگو (اتصال گفتگوی موجود یا جدید به رویداد)

ماژول تقویم قایلیت ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI 

 

 

زیرسیستم‌های ماژول تقویم

 • مدیریت تقویم
  • ایجاد نامحدود تقویم جدید، مدیریت سطح دسترسی، ویرایش و حذف تقویم
  • مدیریت نمایش روز، هفته، ماه و سال در تقویم
  • نمایش تاریخ شمسی و میلادی به صورت هم‌زمان در صفحه روزشمار
  • نمایش جزییات یک رویداد در تقویم (تاریخ و ساعت‌، موقعیت و...)
  • مشاهده رویدادهای هر تقویم در نمای روز، ماه و سال
  • فعال/ غیرفعال نمودن نمایش رویدادهای هر تقویم به صورت جداگانه
 • مدیریت رویداد جدید
  • ایجاد نامحدود رویداد، ویرایش و حذف تقویم
  • مدیریت رویدادها و جلسات کاری
  • چاپ رویدادهای ایجاد شده
  • تنظیم زمان یادآوری برای هر رویداد
  • ثبت موقعیت برگزاری رویداد
  • ضمیمه فایل به هر رویداد
  • اختصاص تنظیمات ظاهری مانند رنگ به هر رویداد
  • درج توضیحات برای هر رویداد
  • دعوت کاربران و یا مشتری به رویداد به صورت نامحدود
  • مطلع قرار دادن کاربران به صورت نامحدود
  • تعیین وضعیت رویداد (قبل و بعد از برگزاری)
  • قبول و یا رد کردن دعوت
  • ثبت توضیحات در زمان رد دعوت
  • تعریف رویداد به صورت دوره‌ای
  • الصاق مستندات و پیوست
  • افزودن و کپی لینک به رویداد
  • ارسال پیامک توضیحات جلسه به مدعوین جلسه
 • تنظیمات
  • مدیریت افزودن رویدادهای هم‌زمان
  • مدیریت افزودن موقعیت‌های مکانی جلسات
  • مدیریت فعال/ غیرفعال کردن امکان ارسال خودکار توضیحات برای مدعوین

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مدیر سیستم

مدیرسیستم

ماژول تقویم تیمیار تنظیمات زمانی منطقه‌ای و تنظیمات مرتبط با تقویم میلادی، شمسی و قمری

ماژول اقدام

اقدام

ماژول تقویم فراخوانی رویدادهای مختلف و انتخاب یک رویداد به عنوان رویداد فعال

ماژول پروژه

پروژه

ماژول تقویم فراخوانی رویدادهای مختلف و انتخاب یک رویداد به عنوان رویداد فعال

ماژول مشتری

مشتری

ماژول تقویم ایجاد رویداد جدید و وصل به مشتری

ماژول تقویم اتصال رویداد به مشتریان مدعو رویداد

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}