ماژول تقویم ERP تیم‌یار

مدیریت زمان و اطلاع دقیق از جلسات کاری و جزییات آن برای تمام کارکنان، اعم از مدیر و کارشناس اهمیت بالایی دارد. در ماژول تقویم تیم‌یار می‌توانید از زمان‌های آزاد و روزهایی که جلسات مختلف دارید مطلع شوید و با چند کلیک تمام کسانی که باید در جلسه حاضر باشند را از زمان و محل آن آگاه کنید. ماژول تقویم ERP تیم‌یار با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرایند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان و جزییات جلسه تا ارسال پیامک برای مدعوین را فراهم ساخته و امکان ایجاد رویدادهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه، رویدادهای دوره‌ای و مدیریت جلسات کاری (شامل نمایش لیست تمامی رویدادهای ایجاد شده، ویرایش و حذف رویدادها) را فراهم می‌آورد. 

ویژگی‌های کلیدی ماژول تقویم

 یکپارچگی مدیریت جلسات و برنامه‌ها با سایر سیستم‎‌ها و زیرسیستم‌ها

 امکان تعریف نامحدود تقویم و اعمال دسترسی روی تقویم‌ها

 قابلیت نمایش روز، هفته، ماه و چاپ رویدادهای تنظیم شده

 قابلیت مدیریت افزودن رویدادهای هم‌زمان

 امکان مدیریت رویدادها، جلسات کاری و...

 امکان تعریف هشدار برای یادآوری رویدادها

 امکان تعریف رویدادهای دوره‌ای

 امکان ارسال پیامک به کاربر و گروه کاربران رویداد

 امکان مدیریت مکان و موقعیت جلسات و انتخاب به هنگام ایجاد رویداد

 امکان جستجو و فیلتر رویدادها

 قایلیت ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI 

 

 

زیرسیستم‌های ماژول تقویم

 • مدیریت تقویم
  • ایجاد نامحدود تقویم جدید، مدیریت سطح دسترسی، ویرایش و حذف تقویم
  • مدیریت نمایش روز، هفته، ماه و سال در تقویم
  • نمایش تاریخ شمسی و میلادی به صورت هم‌زمان در صفحه روزشمار
  • نمایش جزییات یک رویداد در تقویم (تاریخ و ساعت‌، موقعیت و...)
  • مشاهده رویدادهای هر تقویم در نمای روز، ماه و سال
  • فعال/ غیرفعال نمودن نمایش رویدادهای هر تقویم به صورت جداگانه
 • مدیریت رویداد جدید
  • ایجاد نامحدود رویداد، ویرایش و حذف تقویم
  • مدیریت رویدادها و جلسات کاری
  • چاپ رویدادهای ایجاد شده
  • تنظیم زمان یادآوری برای هر رویداد
  • ثبت موقعیت برگزاری رویداد
  • ضمیمه فایل به هر رویداد
  • اختصاص تنظیمات ظاهری مانند رنگ به هر رویداد
  • درج توضیحات برای هر رویداد
  • دعوت کاربران و یا مشتری به رویداد به صورت نامحدود
  • مطلع قرار دادن کاربران به صورت نامحدود
  • تعیین وضعیت رویداد (قبل و بعد از برگزاری)
  • قبول و یا رد کردن دعوت
  • ثبت توضیحات در زمان رد دعوت
  • تعریف رویداد به صورت دوره‌ای
  • الصاق مستندات و پیوست
  • افزودن و کپی لینک به رویداد
  • ارسال پیامک توضیحات جلسه به مدعوین جلسه
 • تنظیمات
  • مدیریت افزودن رویدادهای هم‌زمان
  • مدیریت افزودن موقعیت‌های مکانی جلسات
  • مدیریت فعال/ غیرفعال کردن امکان ارسال خودکار توضیحات برای مدعوین

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

مدیرسیستم

 تنظیمات زمانی منطقه‌ای و تنظیمات مرتبط با تقویم میلادی، شمسی و قمری

اقدام

 فراخوانی رویدادهای مختلف و انتخاب یک رویداد به عنوان رویداد فعال

پروژه

 فراخوانی رویدادهای مختلف و انتخاب یک رویداد به عنوان رویداد فعال

مشتری

 ایجاد رویداد جدید و وصل به مشتری

 اتصال رویداد به مشتریان مدعو رویداد

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}