ماژول فروش

ماژول فروش ERP تیمیار

فروش قلب تپنده هر سازمانی‌ست. در نرم‌افزار ERP تیمیار مدیریت تمامی فرایندهای فروش و همچنین مدیریت فروشگاه آنلاین و آفلاین از طریق این ماژول انجام می‌گیرد. ماژول فروش تیمیار این امکان را برای مدیران فراهم می‌آورد تا تمام فرایند فروش از صدور پیش‌ فاکتور و فاکتور فروش، ثبت سند خودکار حسابداری، ارتباط مستقیم با سیستم انبار و صدور حواله، پرسنلی، مشتری ((CRM) تا انواع گزارشات را به سادگی مدیریت و کنترل کنند. از مهمترین ویژگی‌های این ماژول، کنترل موجودی به محض ثبت فاکتور فروش، ایجاد لیست قیمت منعطف و متناسب با روال فروش سازمان، ثبت سند تسویه بابت فاکتور مربوطه، دسترسی‌های بدون محدودیت و سلیقه‌ای، محاسبه بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته، محاسبات سود (زیان) مربوطه، گزارش TTMS و... می‌باشد. ماژول فروش تیمیار، عملیات را با توجه به مراحل مورد نیاز سازمان‌ها طراحی و پیاده سازی نموده و قابلیت ساخت انواع گزارشات مطابق درخواست و نیاز مشتریان را دارد.

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول فروش

یکپارچگی سیستم حسابداری فروش تیم یار یکپارچگی سیستم حسابداری فروش تیمیار با دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

کنترل حجم فروش کنترل حجم فروش

مدیریت سود و زیان مدیریت سود و زیان

مدیریت صحیح درآمد مدیریت صحیح درآمد

امکان کنترل وضعیت حساب مشتری و موجودی انبار در لحظه امکان کنترل وضعیت حساب مشتری و موجودی انبار در لحظه ثبت اسناد فروش

امکان صدور خودکار سند حسابداری اسناد فروش ​امکان صدور خودکار سند حسابداری اسناد فروش

امکان ثبت اسناد فروش کالا یا خدمات امکان ثبت اسناد فروش کالا یا خدمات

امکان ایجاد لیست قیمت، تخفیف و پورسانت در دوره امکان ایجاد لیست قیمت، تخفیف و پورسانت در دوره‌های مختلف

امکان اضافه کردن واحد دستی، وزن دستی و اقلام به عملیات‌ امکان اضافه کردن واحد دستی، وزن دستی و اقلام به عملیات‌های فروش

امکان نمایش هشدار در صورت مغایرت تعداد سریال‌های  امکان نمایش هشدار در صورت مغایرت تعداد سریال‌های کالا با مقدار

امکان ویرایش تعداد در عطف در عملیات‌های ماژول  امکان ویرایش تعداد در عطف در عملیات‌های ماژول فروش

امکان ویرایش مقدار کالا در حواله تحویل فروش امکان ویرایش مقدار کالا در حواله تحویل فروش

 امکان انتخاب کالای همراه(وابسته) امکان انتخاب کالای همراه(وابسته)

امکان ایجاد سطح دسترسی برای ویرایش فی و ویرایش تخفیفات ریالی سطری در عملیات فروش امکان ایجاد سطح دسترسی برای ویرایش فی و ویرایش تخفیفات ریالی سطری در عملیات فروش

امکان اضافه کردن سری ساخت و سریال کالا در چاپ فاکتور  امکان اضافه کردن سری ساخت و سریال کالا در چاپ فاکتور فروش و برگشت از فروش

امکان اضافه کردن بارکد در عملیات فروش و چاپ امکان اضافه کردن بارکد در عملیات فروش و چاپ آن‌ها

امکان ویرایش انبار در برگشت از فروش امکان ویرایش انبار در برگشت از فروش

امکان ثبت عملیات فروش با توجه به اعتبار مشتری امکان ثبت عملیات فروش با توجه به اعتبار مشتری

;امکان توقف سفارش فروش به صورت سیستمی امکان توقف سفارش فروش به صورت سیستمی

امکان توقف دستی سفارش فروش امکان توقف دستی سفارش فروش

امکان ثبت خودکار تعدادی و حسابداری حواله انبار امکان ثبت خودکار تعدادی و حسابداری حواله انبار مربوط به فاکتور فروشگاهی

امکان درج تاریخ تحویل در سفارشات فروش امکان درج تاریخ تحویل در سفارشات فروش

امکان نمایش کالاهای موجود در فاکتور خرید در لیست قیمت با کلیک بر لینک قیمت فروش امکان نمایش کالاهای موجود در فاکتور خرید در لیست قیمت با کلیک بر لینک قیمت فروش

امکان مشاهده لاگ برای حذف‌های قطعی امکان مشاهده لاگ برای حذف‌های قطعی

امکان مشاهده لاگ برای حذف‌های قطعی امکان فیلتر بر اساس مراکز درآمد در عملیات‌های فروش

امکان انواع پرینت در عملیات‌های فروش (پرینت امکان انواع پرینت در عملیات‌های فروش (پرینت ساده، رسمی، بیجک و...)

امکان درج ویژگی‌های توصیفی برای کالا و ثبت توضیحات امکان درج ویژگی‌های توصیفی برای کالا و ثبت توضیحات

امکان درج اضافات، کسورات و ثبت انواع هزینه امکان درج اضافات، کسورات و ثبت انواع هزینه‌های مرتبط با فروش کالا

امکان درج انواع تخفیف در فاکتورهای عملیات فروش امکان درج انواع تخفیف در فاکتورهای عملیات فروش (تخفیف ریالی کالا، کالایی ریالی، ریالی ریالی، کالایی کالایی)

اجازه ثبت فاکتور با مانده منفی عدم امکان اجازه ثبت فاکتور با مانده منفی

امکان لینک شدن هر محصول به تب نمایش محصولات امکان لینک شدن هر محصول به تب نمایش محصولات

مکان تنظیم صفحات و انتخاب دسته‌بندی کالا فعال در فروشگاه آنلاین (shop) امکان تنظیم صفحات و انتخاب دسته‌بندی کالا فعال در فروشگاه آنلاین (shop)

مکان تنظیم صفحات و انتخاب دسته‌بندی کالا فعال در فروشگاه آنلاین (shop) امکان تفکیک گزارشات مربوط به خود و سایر کاربران

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق به صورت لحظه‌ای از هر یک از فرایندهای فروش

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیقامکان ویرایش تخفیف در عطف‌ها

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیقامکان تغییر تخفیف در فروش و پورتال فروش

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیقامکان نمایش جمع فاکتور عددی در پرینت فاکتور فروش

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیقامکان ذخیره‌سازی سریال و سری‌ساخت به صورت موقت برای پیش‌گیریِ از دست رفتن داده‌ها در سناریوهایی همچون خاموش شدن سیستم بر اثر قطعی برق، کرش یا بسته شدن تصادفی مرورگر اینترنتی و...

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیقامکان محاسبه قیمت بر اساس کالاهای دو واحدی با نسبت متغیر

امکان دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیقامکان اختصاص بارکد برای چاپ بیجک فاکتور فروش ، سفارش و پیش فاکتور

امکان ایجاد انواع گزارشامکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

 

 

زیرسیستم‌های ماژول فروش

 • تنظیمات عملیات فروش
  • تنظیمات فاکتور (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، مدیر سیستم، CRM)
  • تنظیمات ایجاد مراکز فروش (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، مدیر سیستم، CRM)
  • ایجاد دوره فروش متفاوت 
  • ایجاد سهمیه‌بندی جهت محدود کردن فروش توسط عاملین فروش (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، مدیر سیستم، CRM)
  • ثبت فاکتور فروشگاهی هم‌زمان با کسر موجودی از انبار (ارتباط با ماژول‌ انبار)
  • تخصیص دوره‌های فروش به مشتریان مورد نظر
  • ایجاد ارتباط بین عوامل فروش با مشتریان خاص (ارتباط با ماژول‌ پرسنلی، مدیر سیستم، CRM)
  • لیست قیمتی مجزا همراه تخفیفات، پورسانت و هدایا در هر دوره (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، مدیر سیستم، CRM)
  • تنظیم تأییدکنندگان در هر قسمت از سفارش، پیش فاکتور و فاکتور فروش (ارتباط با ماژول‌ پرسنلی، مدیر سیستم)
  • گروه‌بندی خاص کالاها جهت نمایش، همراه با ایجاد توضیحات در پورتال (سایت) (ارتباط با ماژول‌ انبار)
  • ثبت فروش به شکل فروشگاهی و تک مرحله‌ای (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، پورتال، CRM)
  • تنظیمات نمایش اطلاعات خاص کالا در فاکتور (ارتباط با ماژول‌ انبار)
  • تنظیم ارزش افزوده به صورت مجزا و تجمیعی (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • تنظیمات پرداخت آنلاین و انتخاب حساب خاص برای واریز وجوه (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • تنظیم تاریخ تسویه برای محدود نمودن دسترسی ثبت تاریخ تسویه (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • تنظیم مشتری خاص و نوع پرداخت پیش‌فرض (ارتباط با ماژول‌ حسابداری، پورتال، CRM)
  • تخصیص پرسنل فروش به هر دوره بابت محدودیت در رؤیت تمامی عوامل دوره (ارتباط با ماژول‌ پرسنلی)
  • ایجاد شرایط بابت پورسانت پرداختنی به پرسنل توزیع (ارتباط با ماژول‌ پرسنلی، حسابداری)
  • تنظیمات پورتال (سایت) (ارتباط با ماژول‌های محصول، حسابداری، CRM)
   • نمایش قیمت کالا، نمایش موجودی و تخفیفات
   • نمایش شیوه پرداخت
   • تنظیمات اطلاعات کالا به صورت درختی
   • تنظیمات نمایش کالا در پورتال و قابلیت رزرو کالا
   • تنظیمات چگونگی نمایش کالا در پورتال
   • تنظیمات پرداخت آنلاین
  • وجود سبد خرید کالا در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • دسته‌بندی محصولات، خدمات و نحوه نمایش در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • ثبت پرسش و پاسخ در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • ثبت و نمایش اطلاعات حساب کاربری در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • نمایش هزینه ارسال در فروشگاه آنلاین(shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • قابلیت استفاده از ویژگی‌ها و ویژگی‌های توصیفی در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • نمایش کالاهای مرتبط در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • قابلیت جست‌و‌جو در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
  • نمایش وضعیت سفارش در فروشگاه آنلاین (shop) (ارتباط با ماژول‌های محصول، CRM)
 • عملیات فروش
  • ثبت فاکتور سفارش فروش، پیش‌فاکتور، مجوز فروش، قرارداد فروش، فاکتور فروش و برگشت از فروش به شکل مستقل و معطوف یکدیگر (ارتباط با ماژول‌ انبار، مدیر سیستم، پرسنلی، حسابداری، بودجه، پورتال (سایت)، CRM)
  • ایجاد الگوی قرارداد، دسترسی به الگوی قرارداد و استفاده از آن (ارتباط با ماژول و مدیر سیستم)
  • ارایه مجوز خروج کالا به صورت مستقیم یا عطف به سفارش فروش یا پیش‌فاکتور (ارتباط با ماژول‌ انبار، مدیر سیستم، پرسنلی، حسابداری، بودجه، پورتال، CRM)
  • تنظیمات مربوط به انتخاب مسئول مربوط به سفارش فروش، پیش‌فاکتور، مجوز فروش، فاکتور فروش و برگشت از فروش (ارتباط با ماژول‌ مدیر سیستم، پرسنلی)
  • تنظیمات مربوط به اعتبار مشتریان در سفارش فروش، پیش‌فاکتور، مجوز فروش، فاکتور فروش و برگشت از فروش (ارتباط با ماژول‌ مدیر سیستم، پرسنلی، بودجه)
  • تنظیمات مربوط به نمایش پرینت در تب بخش‌های سفارش فروش، پیش‌فاکتور، مجوز فروش، فاکتور فروش و برگشت از فروش
 • گزارشات (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش، محصول، حسابداری، پرسنلی، مدیر سیستم، CRM) 
  • گزارش خلاصه فاکتور مشتری
  • گزارش تجمیع فاکتور مشتری
  • فراخوانی گزارشات مختلف BI به صورت عمومی و خصوصی
  • ایجاد گزارشات دلخواه با استفاده از شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، مشتری، کالا، عملیات و... 
 • مدیریت دسترسی‌ها
  • تعیین دسترسی به ازای کاربر و گروه برای تمامی بخش‌ها و قسمت‌های ماژول فروش (ارتباط با ماژول مدیر سیستم)

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول شعبه

شعبه

انتخاب شعبه فعال  انتخاب شعبه فعال

ماژول مشتری

مشتری

تعریف مشتریان  تعریف مشتریان

ماژول بودجه

بودجه

اختصاص اعتبار برای مشتریان  اختصاص اعتبار برای مشتریان

ماژول خدمات

خدمات

ثبت فاکتور فروش در روند تعویض کالاهای بدون گارانتی  ثبت فاکتور فروش در روند تعویض کالاهای بدون گارانتی

ماژول پرسنلی

پرسنلی

جذب و تعریف پرسنل در واحد اموال و دارایی‌های ثابت  جذب و تعریف پرسنل در واحد اموال و دارایی‌های ثابت

ماژول مدیر سیستم

مدیر سیستم

ایجاد کاربران مسئول در ماژول فروش ایجاد کاربران مسئول در ماژول فروش

ایجاد دسترسی دیدن ماژول فروش در لیست ماژول مسئولین ایجاد دسترسی دیدن ماژول فروش در لیست ماژول مسئولین

ماژول محصول

محصول

انتخاب کالا و انبارهای تعریف شده در عملیات فروش اعم از سفارش، پیش‌فاکتور، فاکتور و برگشت از فروش انتخاب کالا و انبارهای تعریف شده در عملیات فروش اعم از سفارش، پیش‌فاکتور، فاکتور و برگشت از فروش

ثبت حواله فروش و رسید برگشت از فروش انبار ثبت حواله فروش و رسید برگشت از فروش انبار

چک موجودی انبار انتخاب شده در فاکتور فروش چک موجودی انبار انتخاب شده در فاکتور فروش

ثبت رزرو کالا در انبار ثبت رزرو کالا در انبار

اختصاص انبار به مراکز فروش اختصاص انبار به مراکز فروش

اعطای دسترسی پرسنل فروش به انبارهای مورد نظر اعطای دسترسی پرسنل فروش به انبارهای مورد نظر

سایت (پورتال)

سایت (پورتال)

مدیریت فروش آنلاین کالا از انبارهای مختلف مدیریت فروش آنلاین کالا از انبارهای مختلف

اختصاص گارانتی به کالاهای فروش رفته اختصاص گارانتی به کالاهای فروش رفته

'گروه بندی کالاها جهت نمایش در پورتال گروه‌بندی کالاها جهت نمایش در پورتال

درج توضیحات بابت نمایش در پورتال در ازای هر کالا درج توضیحات بابت نمایش در پورتال در ازای هر کالا

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}