ماژول شعبه ERP تیم‌یار

ماژول شعبه به‌منظور ایجاد شعب مختلف سازمان‌، واحدها و زیر واحدها و همچنین تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف طبقات شغلی، اساسنامه، مدیریت صورتجلسه‌ها، مدیریت بخشنامه‌ها و قوانین سازمان طراحی شده است. ماژول شعبه به‌عنوان ماژول مرکزی در نظر گرفته شده و باعث هماهنگی در سیستم‌های یکپارچه مدیریتی کسب‌وکار تیم‌یار می‌شود. 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول شعبه

 امکان تعریف شعبات مختلف

 امکان تعریف واحدهای سازمانی مختلف

 امکان ایجاد حق امضا قانونی

 امکان تعریف شعبه بیمه/ مالیات و درصد‌های بیمه

 امکان ایجاد چارت سازمانی برای واحدها

 امکان ایجاد واحدها و زیر واحدهای سازمانی به عنوان بخش و رده در ماژول اقدام

 امکان اضافه کردن یک سازمان به عنوان زیرمجموعه سازمان دیگر

 امکان تعریف پست سازمانی

 امکان تعریف شمارنده‌های خودکار به تفکیک ماژول، سال مالی، شعبه، عملیات، انبار و...

 امکان تعریف الگوی تایید برای فرایند‌های مربوط به ماژول‌های حسابداری، انبار، تولید و پرسنلی

 تعریف و مدیریت لیست بیمه کارکنان شعب مختلف به‌صورت مجزا

 مدیریت بخش‌نامه‌ها و قوانین شعب

 ایجاد فرم‌های ثبت‌نام آنلاین سایت و پورتال (sign up)

 ایجاد گره‌های امنیتی جهت استفاده در ماژول مشتری به منظور قرارگیری مشتریان ثبت نامی در طبقه و گروه‌ مشخص و تغییر طبقه مشتریان قدیمی بر اساس فیلد‌های انتخابی در گره

 

  زیرسیستم‌های ماژول شعبه

  • ایجاد شعب
   • تعریف شعبه‌های مختلف
   • ایجاد بخش در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
   • ایجاد رده در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
   • تعریف شعبه با پارامترهایی از قبیل: تعریف نام، مدیر، شناسه، کد کارگاه و شماره پرونده مالیاتی برای سازمان
   • تعریف موضوع فعالیت سازمان
   • تعریف کد اقتصادی و شماره مجوز
   • تعریف اطلاعات ارتباطی ازقبیل: تلفن، فکس، ایمیل، کدپستی و آدرس و...
   • درج لوگوی سازمان با قابلیت ویرایش و حذف
   • ویرایش و حذف سازمان‌های موجود
  • مدیریت چارت سازمانی (ارتباط با ماژول پرسنلی)
   • تعریف واحدهای سازمانی
   • انتقال واحدهای سازمانی به قسمت دلخواه
   • جابجایی واحدها به نقطه دلخواه در لیست واحدهای سازمانی
   • نمایش لیست واحدهای سازمانی براساس پارامترهایی مانند: تاریخ ایجاد، ایجاد کننده، تاریخ تغییر، تغییر دهنده
   • ایجاد و مشاهده ساختار درختی سازمان
  • مدیریت مشاغل
   • تعریف شغل و ارتباط آن با ماژول پرسنلی
   • ارتباط دهی واحدهای سازمانی و مشاغل ایجاد شده
  • مدیریت قوانین امضا
   • تعیین افرادی که دارای حق امضا هستند
   • مدیریت اسناد و مدارک قانونی سازمان/ شرکت
   • مدیریت تمامی اسناسنامه، نظامنامه، روزنامه رسمی و...

   

  ارتباط با سایر ماژول‌ها

  مدیر سیستم

   امکان مدیریت دسترسی‌ها بر اساس مشاغل تعریف شده

   امکلان فراخوانی شعبه و سال مالی موردنظردر تمامی ماژول‌های تیم‌یار

  اقدام

    ایجاد واحدهای سازمانی به عنوان بخش و رده در ماژول اقدام

  پرسنلی

   انتخاب مدیر سازمان از روی پرونده‌های پرسنلی

   ارتباط سازمان با پرسنلی برای نمایش چارت‌ سازمانی

   استفاده از لیست مشاغل تعریف شده برای هر واحد سازمانی

   

  {{massage_and_class_chat.message}}
  {{massage_and_class_tariff.message}}