ماژول شعبه

 

ماژول شعبه ERP تیمیار

ماژول شعبه به‌منظور ایجاد شعب مختلف سازمان‌، واحدها و زیر واحدها و همچنین تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف طبقات شغلی، اساسنامه، مدیریت صورتجلسه‌ها، مدیریت بخشنامه‌ها و قوانین سازمان طراحی شده است. ماژول شعبه به‌عنوان ماژول مرکزی در نظر گرفته شده و باعث هماهنگی در سیستم‌های یکپارچه مدیریتی کسب‌وکار تیمیار می‌شود. 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول شعبه

ماژول شعبه امکان تعریف شعبات مختلف

ماژول شعبه امکان تعریف واحدهای سازمانی مختلف

ماژول شعبه امکان ایجاد حق امضا قانونی

ماژول شعبه امکان تعریف شعبه بیمه/ مالیات و درصد‌های بیمه

ماژول شعبه امکان ایجاد چارت سازمانی برای واحدها

ماژول شعبه امکان ایجاد واحدها و زیر واحدهای سازمانی به عنوان بخش و رده در ماژول اقدام

ماژول شعبه امکان اضافه کردن یک سازمان به عنوان زیرمجموعه سازمان دیگر

ماژول شعبه امکان تعریف پست سازمانی

ماژول شعبه امکان تعریف شمارنده‌های خودکار به تفکیک ماژول، سال مالی، شعبه، عملیات، انبار و...

ماژول شعبه امکان تعریف الگوی تایید برای فرایند‌های مربوط به ماژول‌های حسابداری، انبار، تولید و پرسنلی

ماژول شعبه تعریف و مدیریت لیست بیمه کارکنان شعب مختلف به‌صورت مجزا

ماژول شعبه مدیریت بخش‌نامه‌ها و قوانین شعب

ماژول شعبه ایجاد فرم‌های ثبت‌نام آنلاین سایت و پورتال (sign up)

ماژول شعبه ایجاد گره‌های امنیتی جهت استفاده در ماژول مشتری به منظور قرارگیری مشتریان ثبت نامی در طبقه و گروه‌ مشخص و تغییر طبقه مشتریان قدیمی بر اساس فیلد‌های انتخابی در گره

 

زیرسیستم‌های ماژول شعبه

 • ایجاد شعب
  • تعریف شعبه‌های مختلف
  • ایجاد بخش در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
  • ایجاد رده در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
  • تعریف شعبه با پارامترهایی از قبیل: تعریف نام، مدیر، شناسه، کد کارگاه و شماره پرونده مالیاتی برای سازمان
  • تعریف موضوع فعالیت سازمان
  • تعریف کد اقتصادی و شماره مجوز
  • تعریف اطلاعات ارتباطی ازقبیل: تلفن، فکس، ایمیل، کدپستی و آدرس و...
  • درج لوگوی سازمان با قابلیت ویرایش و حذف
  • ویرایش و حذف سازمان‌های موجود
 • مدیریت چارت سازمانی (ارتباط با ماژول پرسنلی)
  • تعریف واحدهای سازمانی
  • انتقال واحدهای سازمانی به قسمت دلخواه
  • جابجایی واحدها به نقطه دلخواه در لیست واحدهای سازمانی
  • نمایش لیست واحدهای سازمانی براساس پارامترهایی مانند: تاریخ ایجاد، ایجاد کننده، تاریخ تغییر، تغییر دهنده
  • ایجاد و مشاهده ساختار درختی سازمان
 • مدیریت مشاغل
  • تعریف شغل و ارتباط آن با ماژول پرسنلی
  • ارتباط دهی واحدهای سازمانی و مشاغل ایجاد شده
 • مدیریت قوانین امضا
  • تعیین افرادی که دارای حق امضا هستند
  • مدیریت اسناد و مدارک قانونی سازمان/ شرکت
  • مدیریت تمامی اسناسنامه، نظامنامه، روزنامه رسمی و...
 • مدیریت دسترسی‌ها
  • تعیین دسترسی کاربران سیستم در سطوح: دیدن، ویرایش، برنامه‌ریزی و مدیر (ارتباط با ماژول مدیرسیستم)
  • تعیین حق دسترسی کاربران و گروه‌ها بر اساس سمت‌ها و نقش‌های سازمانی

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مدیر سیستم

مدیر سیستم

ماژول شعبه امکان مدیریت دسترسی‌ها بر اساس مشاغل تعریف شده

ماژول شعبه امکلان فراخوانی شعبه و سال مالی موردنظردر تمامی ماژول‌های تیمیار

ماژول اقدام

اقدام

ماژول شعبه  ایجاد واحدهای سازمانی به عنوان بخش و رده در ماژول اقدام

ماژول پرسنلی

پرسنلی

ماژول شعبه انتخاب مدیر سازمان از روی پرونده‌های پرسنلی

ماژول شعبه ارتباط سازمان با پرسنلی برای نمایش چارت‌ سازمانی

ماژول شعبه استفاده از لیست مشاغل تعریف شده برای هر واحد سازمانی

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}