ماژول خرید

 

ماژول خرید ERP تیمیار

دروازه ورود کالا به سازمان بخش خرید است. داشتن یک واحد خرید مناسب و کارآمد باعث می‌شود تا فرایند پاسخ‌گویی و رسیدگی به درخواست‌های خرید کالا و خدمات برای بخش‌های دیگر سازمان با در نظر گرفتن زمان، هزینه و کیفیت به‌صورت سریع و کاملا مطمئن انجام پذیرد. ماژول خرید تیمیار این امکان را فراهم آورده است تا سازمان‌ بتوانند نیازها و درخواست‌های سایر بخش‌های خود را برآورده سازد. در این ماژول، می‌توان فرایند کامل خرید و تدارکات، تاییدهای کامل کلی و جزئی درخواست‌ها و رسیدهای خرید، پیش‌فاکتورها، فاکتورهای خرید، و اقلام برگشتی از خرید را پیاده‌سازی و مدیریت کرد. 

 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول خرید

ماژول خرید یکپارچگی مدیریت خرید و تدارکات تیمیار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

ماژول خرید امکان ثبت در خواست‌های خرید با استفاده از قابلیت جریان خریدهای متنوعی بر حسب نیاز کسب‌و‌کار

ماژول خرید امکان ثبت در ماژول خرید به چهار روش: درخواست خرید، سفارش خرید، فاکتور خرید و برگشت از خرید

ماژول خرید امکان ثبت خودکار اسناد در انبار و حسابداری هم‌زمان با تراکنش در سیستم خرید

ماژول خرید امکان دسترسی به اسناد مالی از طریق فاکتور خرید

ماژول خرید امکان ثبت فاکتور با استفاده از عطف به رسید تعدادی انبار و یا درخواست خرید

ماژول خرید امکان گزارش‌گیری لحظه‌ای از وضعیت فاکتورهای خرید و ایجاد داشبورد با گزارش‌های پرکاربرد

ماژول خرید امکان کنترل کیفی کالای خریداری شده در زمان رسید انبار

ماژول خرید امکان تغییر نرخ برابری در خریدهای ارزی تا قبل از ثبت حسابداری فاکتور خرید

ماژول خرید امکان ثبت فاکتور خدمت

ماژول خرید امکان محاسبه مبلغ تخفیف در حواله برگشت از خرید

ماژول خرید امکان ویرایش نرخ برابری در عملیات ارزی

ماژول خرید امکان نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال‌ها با مقدار کالا

ماژول خرید امکان ابطال و بازگردانی درخواست‌های وابسته به عملیات انبار

ماژول خرید امکان غیر اجباری بودن اتصال انبار به کالا

ماژول خرید امکان ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید

ماژول خرید امکان ویرایش فرم‌های اضافه شده به عملیات‌های خرید درهنگام عطف عملیات‌ها

ماژول خرید امکان انتخاب حساب دارای اجبار برای اضافات و کسورات

ماژول خرید امکان ویرایش مقدار کالا در سطر عملیات خرید داری سند مبنا

ماژول خرید امکان اصلاح انبار در عملیات عطف به سند مبنا

ماژول خرید امکان توقف دستی سفارش خرید

ماژول خرید امکان ویرایش تخفیف و ارزش افزوده در فاکتور خرید عطف به سند مبنا

ماژول خرید امکان ویرایش درخواست‌های خرید وابسته به ماژول تولید

ماژول خرید امکان ارسال مبلغ ارزش افزوده سمت رسید انبار برای مجموعه‌های معاف از مالیات

ماژول خرید امکان ثبت هزینه با استفاده از تسهیم سیستمی

ماژول خرید امکان ایجاد سطح دسترسی برای کاربران سیستم

ماژول خرید امکان مشاهده رکوردهای حسابداری در فاکتور خرید

ماژول خرید امکان مشاهده تاریخچه عملیات‌ها

ماژول خرید امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

 

 

زیرسیستم‌های ماژول خرید

 • مدیریت عملیات خرید
  • تنظیمات مربوط به فاکتور و تامین‌کننده (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، کیفیت، CRM)
  • ثبت درخواست خرید مستقل یا عطف به ماژول‌های دیگر (ارتباط با ماژول‌ انبار، تولید، پرسنلی، CRM)
  • ثبت سفارش خرید مستقل یا عطف به درخواست (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، CRM)
  • ثبت فاکتور خرید مستقل یا عطف درخواست یا سفارش خرید (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، کیفیت، CRM)
  • ثبت برگشت از خرید مستقل یا عطف به فاکتور خرید (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، CRM)
  • ثبت فاکتور خدمات مستقل (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، CRM)
  • ثبت برگشت از خرید مستقل یا عطف به فاکتور خدمات (ارتباط با ماژول‌ انبار، پرسنلی، حسابداری، CRM)
 • گزارشات
  • دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق به صورت لحظه‌ای از هر یک از فرایندهای خرید (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش) 
  • تفکیک گزارشات پرکاربرد و موردنیاز خود از سایر گزارشات
  • نمایش تمامی گزارشات ساخته شده در ویجت ماژول خرید (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش)
 • مدیریت دسترسی‌ها
  • تعیین دسترسی به ازای کاربر و گروه برای تمامی بخش‌ها و قسمت‌های ماژول خرید (ارتباط با ماژول مدیر سیستم)

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول شعبه

شعبه

ماژول خرید  ایجاد و انتخاب شعبه فعال

ماژول مدیر سیستم

مدیرسیستم

ماژول خرید ایجاد کاربران مسئول در ماژول خرید

ماژول خرید ایجاد دسترسی دیدن ماژول خرید در لیست ماژول مسئولین

ماژول مشتریان

مشتریان (CRM)

ماژول خرید  تعریف تأمین‌کنندگان

ماژول سیستم پرسنلی

سیستم پرسنلی

ماژول خرید  جذب، تعریف و ایجاد پرونده پرسنلی برای مسئولین واحد خرید

ماژول خرید

تولید

ماژول خرید تنظیمات مربوط به کالای در راه و رزرو شده

ماژول خرید درخواست خرید مواد مورد نیاز در تولید

ماژول کیفیت

کیفیت

ماژول خرید  ایجاد الگوی کنترل کیفیت (QC) جهت بررسی کیفیت اقلام خریداری شده

ماژول حسابداری

حسابداری

ماژول خرید تعریف و تنظیم حساب‌های مربوط به تامین‌کنندگان، مشتریان ارزی، کنترل خرید، ارزش افزوده، مالیات و عوارض، اضافات و کسورات، تخفیف و کنترل تخفیف و کنترل برگشت از خرید

ماژول خرید صدور سند حسابداری خودکار در عملیات خرید و برگشت از خرید

ماژول محصول

محصول (انبار)

ماژول خرید ثبت فاکتورخرید عطف به رسید دائم کالا در انبار

ماژول خرید ثبت درخواست خرید به دو روش درخواست کالا در صورت نداشتن موجودی و رسیدن به نقطه سفارش برای کالاهایی با تنظیم درخواست خرید اتوماتیک در انبار

ماژول خرید ثبت تعدادی در انبار در عملیات خرید و برگشت از خرید

ماژول خرید ثبت کالا و خدمات مورد نیاز برای خرید در ماژول انبار

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}