ماژول اقدام

 

ماژول اقدام ERP تیمیار

مدیریت اقدامات، فعالیت‌های اصلی، پرتکرار و مورد نیاز سازمان را در قالب جریان کاری مناسب و کاربردی، پیاده‌سازی می‌نماید. ماژول اقدام نرم افزار ERP تیمیار محل مدیریت و مشاهده اقدام‌ها و تسک‌های موجود در واحدهای مختلف کسب‌وکار است و به ‌عنوان ابزار مدیریت فرایندهای سازمان، امکاناتی را در سه حوزه برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل در اختیار کاربران قرار می‌دهد. ماژول اقدام تیمیار شامل دو سیستم مدیریت اقدامات و مدیریت فرم‌ها و فرایندها می‌شود که کاربران و گروه‌های کاربری می‌توانند با مشارکت و به‌ اشتراک‌گذاری دانش و پیش‌برد تسک‌ها با میزان پیچیدگی متفاوت، به اهداف تعیین شده دست یابند. در سیستم مدیریت اقدامات، جنبه‌های مختلف یک تسک یا اقدام نظیر وضعیت، اولویت، منابع انسانی و مالی، اقدامات دوره‌ای خودکار، وابستگی اقدامات، ارسال اعلان به مطلعین و مسئولین و غیره در نظر گرفته شده است. در سیستم مدیریت فرم‌ها و فرایندها، فرم‌های مرتبط با کسب‌ وکار، بدون نیاز به کدنویسی طراحی شده و با فراخوانی فرم دلخواه‌، در اختیار افراد سازمان قرار می‌گیرد و جریان‌کاری‌های متفاوت در واحد‌های سازمانی مختلف با توجه به نیاز هر واحد سفارشی‌سازی شده و مدیریت افراد و گروه‌های کاری مختلف روی یک تسک در قالب جریان‌کار در نظر گرفته شده است.

 

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول اقدام

ماژول اقدام یکپارچگی ماژول اقدام با سایرماژول‌ها، سیستم‎‌‌ها و زیرسیستم‌ها

ماژول اقدام قابلیت ایجاد جریان کار پویا (Dynamic) برای ماژول‌های مختلف

ماژول اقدام قابلیت ایجاد جریان کار عمومی (Public) و یا جریان کار بین دو سرور مختلف

ماژول اقدام قابلیت ایجاد جریان کار Business Process Modeling Notation) BPMN 2.0)

ماژول اقدام امکان تعریف جریان‌های کاری میان‌رده‌ای و میان‌واحدی متنوع با تعیین انواع دسترسی‌ها و مسئول انجام هر مرحله برای اقدامات جاری و تکرارشونده‌ کسب‌وکار

ماژول اقدام امکان انتخاب مدت برای مراحل اقدام

ماژول اقدام امکان مدیریت ۴ مرحله‌ای اقدام (پیش‌نویس، بررسی، درحال اجرا، کامل شده)

ماژول اقدام امکان اضافه شدن کاربران به کنترل انتخاب تکی و چندتایی

ماژول اقدامامکان انتخاب مسئول در اقدامات دوره‌ای

ماژول اقدام امکان لینک کالا و خدمات به اقدام 

ماژول اقدام امکان افزودن کالا/خدمت به اقدام در زمان ایجاد تسک

ماژول اقدام امکان فعال‌کردن پیگیری کردن یا نکردن اقدام‌ها

ماژول اقدام امکان فیلتربندی براساس مشتری، کالا و پروژه در تب فیلتر

ماژول اقدام قابلیت تعریف فرم‌ها در مراحل مختلف فرایند برای ورود اطلاعات توسط کاربر

ماژول اقدام قابلیت ایجاد و شخصی‌سازی انواع فرم‌ها به منظور استفاده در ماژول‌های مختلف

ماژول اقدام امکان استفاده از فرم سراسری و مدیریت فیلد‌های فرم در تمامی مراحل جریان‌کار

ماژول اقدام امکان افزودن توضیحات به مراحل اقدام

ماژول اقدام امکان جست‌وجوی پیشرفته در اقدام‌ها (اعمال فیلتر بر اساس ترکیبی از همه‌ی اطلاعات یک اقدام)

ماژول اقدام امکان آرشیو اقدامات

ماژول اقدام امکان تغییر دسترسی‌ها براساس نیازهای هر اقدام

ماژول اقدام امکان بارگذاری اسناد، فرم‌ها، فایل‌ها و نظرات مرتبط با هر مرحله از جریان کار یک اقدام در همان مرحله اقدام

ماژول اقدام امکان مدیریت تسک‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ

ماژول اقدام امکان ارسال و دریافت پیامک و ایمیل در طی اجرای فرایند با استفاده از سرویس پیامک و ایمیل سیستم اتوماسیون اداری

ماژول اقدام امکان افزودن توضیحات به مراحل اقدام

ماژول اقدام امکان انتخاب مدت برای مراحل اقدام

ماژول اقدام امکان لینک کالا و خدمات به اقدام

ماژول اقدام امکان فیلتر براساس مشتری،کالا و پروژه در تب فیلتر

ماژول اقدام امکان انتخاب مسئول در اقدامات دوره‌ای

ماژول اقدام امکان افزودن کالا/خدمت به اقدام در زمان ایجاد تسک 

ماژول اقدام قابلیت ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

 

 

زیرسیستم‌های ماژول اقدام

 • مدیریت اقدامات
  • نمایش لیست اقدامات به تفکیک هر رده یا واحد سازمانی
  • دسته‌بندی اقدامات در لیست بر اساس مؤلف اقدام بودن، مسئول بودن در مرحله فعال اقدام، مطلع بودن بر روی اقدام، اقداممورد علاقه (منتخب) و اقدامات دوره‌ای
  • انتخاب نوع اطلاعات نمایش داده شده در لیست اقدامات نظیر موضوع، تاریخ ایجاد، تاریخ آخرین‌ تغییر، جریان‌کار و...
  • تعیین وضعیت‌های مختلف برای هر یک از مراحل اقدام متناسب با نیاز کاربران نظیر پیش‌نویس، تأیید، رد، کامل و...
  • ایجاد کامنت یا توضیحات عمومی و محرمانه در هر مرحله با قابلیت پیوست کردن فرم‌ها و فایل‌ها
  • مدیریت موکول کردن اقدام و همچنین تعیین تاریخ جهت بسته شدن خودکار تسک
  • چاپ هر اقدام شامل اطلاعات تسک، مراحل و کامنت‌ها
  • مدیریت اتصال چندین رویداد از تقویم‌های مختلف به هر تسک و تعیین یک رویداد فعال  (ارتباط با ماژول تقویم)
  • ایجاد سند، رویداد، پروژه، ایمیل، پیامک، و سایر موارد دیگر از سایر سیستم‌ها از روی یک اقدام و اتصال آن‌ها به‌صورت خودکار (ارتباط با ماژول‌های اسناد، اقدام، پیامک، پست، اخبار، تقویم و پروژه)
  • اختصاص رنگ به اقدامات جهت دسته‌بندی و اعمال فیلتر
  • مدیریت اتصال مشتریان به تسک‌ها جهت نمایش تسک در سیستم CRM (ارتباط با ماژول مشتری)
  • جست‌وجوی سریع تسک‌ها بر اساس اطلاعات مختلف نظیر شناسه تسک، عنوان تسک و توضیحات قرار داده شده توسط کاربران در تسک
  • اعمال فیلتر پیشرفته جهت جست‌وجوی تسک‌ها براساس تمامی حالات ممکن از اطلاعات مختلف اقدامات
  • ایجاد اقدامات دوره‌ای بر اساس تنظیمات کاربر شامل اقدامات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه
  • تغییر مسئول مراحل اقدامات جهت اعمال فیلتر براساس نیاز کاربر و تغییر مسئول مراحل اقدامات نمایش داده شده در نتیجه فیلتر به‌صورت تکی و یا یک‌جا
  • انتقال اقدامات بین رده‌ها یا واحد‌های مختلف بر اساس فیلتر اعمال شده توسط کاربر به‌صورت تکی و یا یکجا
  • تهیه گزارش براساس اطلاعات دلخواه کاربران روی انواع نمودار‌ها و تحلیل داده‌ها و همچنین تهیه انواع گزارش روی اقدامات و ایجاد ویجت‌ در داشبورد کاربران
  • بایگانی خودکار اقدامات متناسب با تنظیمات کاربر
 • مدیریت جریان کار
  • ایجاد و مدیریت جریان کار ساده و BPMN در سطح رده، بین رده‌‌ (درون واحدی و در سطح بخش) و بین بخش (بین واحدی و در سطح سازمان)
  • فراخوانی فرم در هر مرحله از جریان کار
  • مدیریت دسترسی جریان‌کاری‌ها
  • تعریف جریان‌کار برای ارتباط با مشتریان (ارتباط B2C)
  • تعریف جریان‌کار برای ارتباط بین‌سازمانی (ارتباط B2B)
  • طراحی و مدیریت جریان‌کار و استفاده از دروازه‌های مختلف مبتنی بر استاندارد BPMN 2.0
  • مدیریت دسترسی‌های جریان‌کار‌ جهت ایجاد تسک یا اقدام
  • مدیریت کاربران و گروه‌های کاربری به عنوان مسئول پیش‌فرض مراحل و محدود ساختن تغییر مسئول مرحله
  • ثبت تاریخچه تغییرات اعمال شده روی هر جریان‌کار
  • تعریف توضیح پیش‌فرض برای هر مرحل
  • مدیریت فرم‌های تعریف شده در ابزار فرم‌ساز جهت نمایش و ورود اطلاعات در هر مرحله
  • تعریف فرم تکرارشونده یا عمومی برای همه مراحل جریان‌کار و محدود ساختن ورود اطلاعات در آن در مراحل مختلف
  • تعیین فرم پیش‌فرض برای جریان‌کار‌های مختص سایت (پورتال) (ارتباط با ماژول سایت)
  • تعریف پاسخ خود‌کار به تفکیک هر جریان‌کار هنگام استفاده در سایت (پورتال) (ارتباط با ماژول سایت)
  • مدیریت جریان‌کار با قابلیت فعال شدن همه مراحل آن در اقدام به‌صورت هم‌زمان
  • مدیریت فعال/ غیرفعال کردن هر یک از جریان‌کار‌ی‌ها
  • تعریف ارسال پیامک و یا ایمیل در هر یک از مراحل  (ارتباط با ماژول‌های پیامک و پست)
  • استفاده از جریان‌کار‌ها در پروژه‌های مختلف جهت ایجاد تسک در پروژه‌ها (ارتباط با ماژول پروژه)
 • مدیریت ابزار فرم ساز 
  • مدیریت ایجاد انواع فرم و پیش‌نمایش فرم بعد از ایجاد و یا ویرایش (ارتباط با ماژول خرید، حسابداری، پیامک، پست، فروش و پرسنلی)
  • مدیریت و اعطای دسترسی فرم‌ها به کاربران و گروه‌های کاربری
  • شخصی‌سازی فرم‌های پیش‌فرض سیستم‌های مختلف تیمیار نظیر مالی، خرید، فروش، پرسنلی و...
  • مدیریت افزودن انواع فیلد به فرم شامل متن، عدد، توضیحات، تاریخ، چک‌باکس، لیست و...
  • مدیریت اعتبارسنجی مقادیر ورودی فیلد‌های مختلف
  • مدیریت اجباری/ غیراجباری ساختن ورود داده در فیلد‌های مختلف
  • مدیریت و تعیین فیلد‌های محرمانه جهت نمایش به کاربران دارای دسترسی
  • مدیریت ویرایش فونت، رنگ، اندازه و سایر ویژگی‌های ظاهری فیلد‌ها
  • مدیریت تعداد فیلد‌های قرار داده شده در هر سطر و جابه‌جایی فیلد‌ها به‌صورت Drag & Drop
  • استفاده از فرم‌های تعریف شده در ایجاد کامنت در تمامی سیستم‌های تیمیار

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول کیفیت

کیفیت

ماژول اقدام افزودن مستندات از سیستم کیفیت در مرحله ایجاد اقدام

ماژول اقدام

پیامک 

ماژول اقدام ایجاد فرم ارسال پیام

ماژول اقدام

پست 

ماژول اقدام ایجاد فرم ارسال پست الکترونیکی

ماژول اسناد

اسناد

ماژول اقدام استفاده از فرم در ایجاد اسناد

ماژول اقدام افزودن مستندات از سیستم اسناد در مرحله ایجاد اقدام

ماژول تقویم

تقویم

ماژول اقدام اتصال رویداد مرتبط ایجاد شده (تقویم) به اقدام

ماژول اقدام افزودن مستندات از سیستم تقویم در مرحله ایجاد اقدام

ماژول فروش

فروش

ماژول اقدام ایجاد فرم فاکتور فروش، برگشت از فروش، سفارش فروش و پیش فاکتور فروش

ماژول محصول

محصول

ماژول اقدام افزودن مستندات از سیستم محصول در مرحله ایجاد اقدام

ماژول خرید

خرید

ماژول اقدام ایجاد فرم ثبت فاکتور خرید و فرم درخواست خرید

ماژول اقدام فراخوانی فرم در عملیات خرید

ماژول پرسنلی

پرسنلی

ماژول اقدام ایجاد فرم درخواست وام‌/ مساعده

ماژول اقدام افزودن مستندات از سیستم پروژه در مرحله ایجاد اقدام

ماژول پورتال

پورتال (سایت)

ماژول اقدام نمایش فرم در درخواست جدید

ماژول اقدام ایجاد درخواست جدید بر اساس جریان کاری تعریف شده

ماژول اقدام ایجاد اقدام در سایت (پورتال) توسط مشتری

ماژول اقدام ایجاد دسترسی برای نمایش بخشی از اقدام در سایت (پورتال)

ماژول اقدام رسیدگی و پیگیری امور مشتریان از طریق اقدامات سمت سایت (پورتال)

ماژول پروژه

پروژه

ماژول اقدام اتصال به پروژه در حال انجام

ماژول اقدام فراخوانی اقدامات در ماژول پروژه

ماژول اقدام فراخوانی فرم در الگو پروژه

ماژول اقدام فراخوانی فرم در پروژه مورد نظر

ماژول اقدام افزودن مستندات از سیستم پروژه در مرحله ایجاد اقدام

ماژول حسابداری

حسابداری

ماژول اقدام ایجاد فرم چک پرداختنی/ دریافتنی، ویرایش چک پرداختنی/ دریافتنی، تغییر وضعیت چک پرداختنی/ دریافتنی

ماژول اقدام فراخوانی فرم در ایجاد حساب‌ها

ماژول اقدام فراخوانی فرم در ایجاد اشخاص

ماژول اقدام فراخوانی فرم در ایجاد شناور

ماژول اقدام فراخوانی فرم در ایجاد مراکز

 فراخوانی فرم در ایجاد پروژه‌ها

ماژول مشتری

مشتری

ماژول اقدام فراخوانی فرم در صفحه ویرایش اطلاعات مشتری

ماژول اقدام فراخوانی فرم در ثبت توضیحات جدید در صفحه اطلاعات مشتری

ماژول گزارش

گزارش

ماژول اقدام گزارش‌گیری بر اساس فرم‌های ایجاد شده در ماژول‌های مختلف

ماژول اقدام گزارش‌گیری بر اساس لیست اقدام‌های دارای جریان کار مشخص

ماژول اقدام گزارش‌گیری بر اساس مسئول مرحله

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}