بهای پشتیبانی تیمیارERP

اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۲ (شش ماه دوم)

 

 پشتیبانی عمومی پشتیبانی اختصاصی
روش پشتیبانی آنلاین (تیکت)، تلگرام، چت باشگاه مشتریانتماس تلفنی، آنلاین (تیکت)، تلگرام، چت باشگاه مشتریان
نوع پشتیبانی عمومی اختصاصی
آموزش آنلاین دارددارد
سقف زمان پشتیبانی در ماه ۱۰ ساعت/ماه ۲۰ ساعت/ماه
بروزرسانی دارددارد
زمان پاسخگویی طی ۲۴ ساعت کاری طی یک ساعت کاری
حداقل بهای پشتیبانی ۱۵ میلیون تومان در ماه ۳۰ میلیون تومان در ماه

توضیحات: 


پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار درصورت عدم پرداخت ماهانه بهای پشتیبانی از تاریخ ۱-۷-۱۴۰۲ هیچ نوع خدمتی به مشتری گرامی داده نخواهد شد و در صورت خریداری پشتیبانی در ماهای آینده، ماهای قبل نیز باید پرداخت گردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار در هر زمانی که مشتری تقاضای هر نوع پشتیبانی داشته باشد کلیه مبالغ "حداقل بهای پشتیبانی" از تاریخ ۱-۷-۱۴۰۲ را میبایستی برای به روز رسانی تیمیار پرداخت نماید.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار افزایش هزینه پشتیبانی به صورت ساعتی یک میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار مشتریان با بیش از ۳۰ کاربر آنلاین بهای پشتیبانی را از واحد فروش بخواهید. (واحد فروش ۰۲۶۳۲۱۲۵۱۲۵)

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار در پایان شش ماه اول و دوم هر سال در صورت تغییر نرخ پشتیبانی مانده ساعتی با نرخ جدید تطبیق داده می گردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار قرارداد پشتیبانی اختصاصی با تعرفه ها و درخواست مجزا منعقد خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار در روز های غیر کاری (تعطیلات رسمی و جمعه ها) ساعات ۲ برابر محاسبه خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار در ساعات غیر کاری (به غیر از تعطیلات رسمی و جمعه ها) ساعات ۱.۵ برابر محاسبه خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار هر ارتباط یا درخواست (برای یک موضوع) آنلاین (تیکت)، تلگرام، چت باشگاه مشتریان حداقل ۱۰ دقیقه احتساب میگردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار کلیه اقدامات و درخواست های باز و گذشته با شرایط جدید احتساب میگردد و درصورت عدم توجه مشتری گرامی به شرایط جدید درخواست فوق بدون اجرا بسته خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار درخواستهای تدک (توسعه سفارشی ) شامل پشتیبانی نمی گردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار کلیه پرداختی های گذشته که به صورت ساعتی پرداخت شده و استفاده نگردیده است به حساب مشتری گرامی با شرایط جدید احتساب خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار آموزش آنلاین شامل دسترسی به سامانه آنلاین آموزش تیمیارERP با کلیه دوره های موجود در آن طی دوره پشتیبانی است.

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}