ماژول بودجه

 

ماژول بودجه ERP تیمیار

مدیریت بودجه و اعتبارات، از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی برای نظارت بر درآمدها و برآورد هزینه‌های یک کسب‌و‌کار است. ماژول بودجه در تیمیار امکان نظارت و کنترل عملیات بودجه‌ریزی و تعیین اعتبارات مالی یک کسب‌و‌کار را فراهم می‌آورد. با توجه به یکپارچگی ماژول بودجه با دیگر ماژول‌های تیمیار این امکان برای کاربر فراهم می‌گردد تا گزارشات تحلیلی و ترکیبی را در لحظه جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل نماید. این ماژول با ایجاد بودجه و اعتبار مصوب در دوره‌های متفاوت (ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی) و تعیین حساب‌های بودجه و اعتبار‌پذیر به دو صورت تخصیص یافته «کل به جزء» و «جزء به کل»، نیازهای سازمان را در زمینه بودجه و اعتبارات به طور کامل برطرف می‌نماید. 

ویژگی‌های کلیدی ماژول بودجه

ماژول بودجه یکپارچگی نرم افزار بودجه و اعتبارات تیمیار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

ماژول بودجه امکان تعریف دوره بودجه و اعتبارات به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی

ماژول بودجه امکان تخصیص و کنترل اعتبار به تفکیک حساب

ماژول بودجه امکان تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدهای مختلف کسب‌و‌کار

ماژول بودجه امکان بودجه‌پذیر کردن حساب‌ها بر مبنای کل به جزء یا جزء به کل

ماژول بودجه امکان اختصاص اعتبار به مشتریان در سیستم فروش

ماژول بودجه امکان مدیریت و نگهداری نسخه‌های تعریف شده برای بودجه و اعتبارات

ماژول بودجه امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

 

 

زیرسیستم‌های ماژول بودجه

 • مدیریت عملیات بودجه/ اعتبار (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • تعریف دوره بودجه و اعتبارات به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی
  • تخصیص بودجه به طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های یک سازمان در سال مالی مشخص 
  • ​کنترل تخصیص اعتبار به تفکیک حساب
  • ​تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدهای مختلف سازمان
  • ​تعیین بودجه‌پذیری حساب‌ها و مشخص شدن کل به جز یا جز به کل
  • ​مدیریت و نگهداری نسخه‌های تعریف شده برای بودجه و اعتبارات
  • مدیریت عملیات تایید/ رد بودجه و اعتبارات تعریف شده
  • مدیریت عملیات قطعی‌سازی بودجه و اعتبارات
  • ایجاد گزارشات سفارشی و مقایسه‌ای بر اساس دوره، طرح‌ها و برنامه‌ها و...
  • گزارش‌گیری از مانده اعتبارات تعیین شده هر واحد یا شعب سازمان
  • ​ارائه گزارشات تفریغ بودجه
 • مدیریت دسترسی‌ها (ارتباط با ماژول مدیر سیستم)
  • دسترسی به کاربران یا گروه‌های کاربری جهت انجام عملیات بودجه و اعتبارات

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

ماژول مدیر سیستم

مدیر سیستم

ماژول بودجه ایجاد کاربران مسئول در ماژول بودجه

ماژول بودجه ایجاد دسترسی دیدن ماژول بودجه در لیست ماژول مسئولین

ماژول حسابدارری

حسابداری

ماژول بودجه تخصیص بودجه و اعتبار به حساب‌ها

ماژول بودجه تعیین «کل به جزء» و «جزء به کل» بودن حساب‌ها

ماژول پروژه

پروژه

ماژول بودجه امکان تعریف و تخصیص بودجه به پروژه‌های مختلف واحدها و شعب سازمانی

ماژول شعبه

شعبه

ماژول بودجه به‌منظور تعیین سازمان پیش فرض و مورد استفاده

ماژول فروش

فروش

ماژول بودجه مشاهده اعتبار مشتریان در فاکتور فروش

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}