ماژول بودجه ERP تیم‌یار

مدیریت بودجه و اعتبارات، از مهم‌ترین ابزارهای مدیریتی برای نظارت بر درآمدها و برآورد هزینه‌های یک کسب‌و‌کار است. ماژول بودجه در تیم‌یار امکان نظارت و کنترل عملیات بودجه‌ریزی و تعیین اعتبارات مالی یک کسب‌و‌کار را فراهم می‌آورد. با توجه به یکپارچگی ماژول بودجه با دیگر ماژول‌های تیم‌یار این امکان برای کاربر فراهم می‌گردد تا گزارشات تحلیلی و ترکیبی را در لحظه جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل نماید. این ماژول با ایجاد بودجه و اعتبار مصوب در دوره‌های متفاوت (ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی) و تعیین حساب‌های بودجه و اعتبار‌پذیر به دو صورت تخصیص یافته «کل به جزء» و «جزء به کل»، نیازهای سازمان را در زمینه بودجه و اعتبارات به طور کامل برطرف می‌نماید. 

ویژگی‌های کلیدی ماژول بودجه

 یکپارچگی نرم افزار بودجه و اعتبارات تیم‌یار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

 امکان تعریف دوره بودجه و اعتبارات به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی

 امکان تخصیص و کنترل اعتبار به تفکیک حساب

 امکان تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدهای مختلف کسب‌و‌کار

 امکان بودجه‌پذیر کردن حساب‌ها بر مبنای کل به جزء یا جزء به کل

 امکان اختصاص اعتبار به مشتریان در سیستم فروش

 امکان مدیریت و نگهداری نسخه‌های تعریف شده برای بودجه و اعتبارات

 امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

 

 

زیرسیستم‌های ماژول بودجه

 • مدیریت عملیات بودجه/ اعتبار (ارتباط با ماژول حسابداری)
  • تعریف دوره بودجه و اعتبارات به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی
  • تخصیص بودجه به طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های یک سازمان در سال مالی مشخص 
  • ​کنترل تخصیص اعتبار به تفکیک حساب
  • ​تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدهای مختلف سازمان
  • ​تعیین بودجه‌پذیری حساب‌ها و مشخص شدن کل به جز یا جز به کل
  • ​مدیریت و نگهداری نسخه‌های تعریف شده برای بودجه و اعتبارات
  • مدیریت عملیات تایید/ رد بودجه و اعتبارات تعریف شده
  • مدیریت عملیات قطعی‌سازی بودجه و اعتبارات
  • ایجاد گزارشات سفارشی و مقایسه‌ای بر اساس دوره، طرح‌ها و برنامه‌ها و...
  • گزارش‌گیری از مانده اعتبارات تعیین شده هر واحد یا شعب سازمان
  • ​ارائه گزارشات تفریغ بودجه
 • مدیریت دسترسی‌ها (ارتباط با ماژول مدیر سیستم)
  • دسترسی به کاربران یا گروه‌های کاربری جهت انجام عملیات بودجه و اعتبارات

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

مدیر سیستم

 ایجاد کاربران مسئول در ماژول بودجه

 ایجاد دسترسی دیدن ماژول بودجه در لیست ماژول مسئولین

حسابداری

 تخصیص بودجه و اعتبار به حساب‌ها

 تعیین «کل به جزء» و «جزء به کل» بودن حساب‌ها

پروژه

 امکان تعریف و تخصیص بودجه به پروژه‌های مختلف واحدها و شعب سازمانی

شعبه

 به‌منظور تعیین سازمان پیش فرض و مورد استفاده

فروش

 مشاهده اعتبار مشتریان در فاکتور فروش

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}