ماژول تولید

 

ماژول تولید ERP تیمیار

تولید محصول فرایندی‌ست که با تحلیل نیازهای مشتریان و بازار آغاز و سپس با طرح یک نقشه راه ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به خلق محصولی می‌پردازد که نیازی را از مصرف‌کننده برطرف می‌کند. ماژول تولید تیمیار برای دیجیتالی کردن این فرایند و هموار کردن مسیر تولید برای سازمان‌ها طراحی شده است. هدف نهایی ماژول تولید، در اختیار گذاشتن ابزارهای مناسب برای پیاده‌سازی تولید ناب با حذف ضایعات و گلوگاه‌ها و بهبود روابط و فرایندها در کسب‌وکارهای تولیدی است. ماژول تولید تیمیار تمام فرایند تولید یک محصول از تهیه فرمول ساخت و چینش مراحل تولید تا تعریف مراکز کاری و اختصاص واحدهای تولیدی و امکان تعریف نمودارهای فرایند عملیات (OPC‌) را فراهم کرده است. این ماژول با صدور دستور تولید تکی یا گروهی برای یک یا چند مرکز کاری و امکان ثبت تعداد محصول تولید شده در هر مرکز و محاسبه مواد و ابزار مصرفی آن با حساب‌های متصل، تمام پیش‌نیازهای لازم برای کنترل تولید، کنترل انحرافات و در نهایت دستیابی به بهای‌تمام‌شده را با کم‌ترین خطا امکان‌پذیر ساخته است. به‌منظور برنامه‌ریزی مقدار و زمان خرید مواد اولیه در ماژول تولید ERP تیمیار، لازم است تا اطلاعات پیش‌بینی میزان تولید در آینده به همراه موجودی مواد اولیه و اطلاعات انبار کالا در دسترس باشند تا بتوان میزان کسری و نیاز به خرید مواد اولیه را پیش‌بینی نمود. این سیستم موجب حرکت و انتقال اطلاعات از قسمتی به قسمت‌های دیگر سازمان شده و مانع از ایجاد اطلاعات تکراری در سیستم و تامین به هنگام مواد مورد نیاز تولید می‌شود. این سیستم می‌تواند برای صنایع مختلف تولیدی که با روش‌های مختلف فرایند تولید را مدیریت می‌کنند سفارشی‌سازی شود. از صنایعی که از تولید انبوه استفاده می‌کنند تا صنایعی که روش‌های سفارشی‌شده مانند ETO بهره می‌برند.

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول تولید

امکان تعریف لیست قطعات یا درخت‌واره محصول (BOM) امکان تعریف لیست قطعات یا درخت‌واره محصول (BOM)

امکان تعریف عملیات تولیدی و نمودار فرایند عملیات (OPC) امکان تعریف عملیات تولیدی و نمودار فرایند عملیات (OPC)

امکان ایجاد مراکز کاری و فراخوانی ماشین‌آلات، تجهیزات، شیفت کاری، مراکز و حساب هزینه، سرپرست و مسئول مربوطه امکان ایجاد مراکز کاری و فراخوانی ماشین‌آلات، تجهیزات، شیفت کاری، مراکز و حساب هزینه، سرپرست و مسئول مربوطه

امکان تعریف تنظیمات تولید سفارشی و غیرسفارشی  امکان تعریف تنظیمات تولید سفارشی و غیرسفارشی 

امکان ایجاد الگوی کنترل کیفیت در برنامه‌ریزی تولید  امکان ایجاد الگوی کنترل کیفیت در برنامه‌ریزی تولید 

 امکان تعریف انواع روش‌های قیمت‌ امکان تعریف انواع روش‌های قیمت‌گذاری (تولید)

 امکان ایجاد و مشاهده گزارشات تولید و ثبت عملکرد  امکان ایجاد و مشاهده گزارشات تولید و ثبت عملکرد 

 امکان ایجاد و مشاهده گزارشات تولید و ثبت عملکرد امکان کپی نمودارهای فرایند عملیات (OPC) در خطوط تولید

 امکان ایجاد و مشاهده گزارشات تولید و ثبت عملکرد امکان افزودن محصولات جدید درحین تولید به خطوط تولید

 امکان ایجاد و مشاهده گزارشات تولید و ثبت عملکرد تاثیرپذیرکردن میزان ضایعات طبیعی مواد درتولید محصولات

 امکان قابلیت تعریف نامحدود عملیات و  امکان قابلیت تعریف نامحدود عملیات و زمان استاندارد انجام هر عملیات

 امکان تعریف مراکز کاری به تفکیک ماشین  امکان تعریف مراکز کاری به تفکیک ماشین و نفر

 امکان تخصیص مراکز هزینه به هر مرکز کاری امکان تخصیص مراکز هزینه به هر مرکز کاری

امکان تعریف ظرفیت مراکز کاری امکان تعریف ظرفیت مراکز کاری

امکان تعریف انواع سفارشات تولید امکان تعریف انواع سفارشات تولید (داخلی، پیمانکاری)

امکان بررسی میزان موجودی در زمان امکان بررسی میزان موجودی در زمان بررسی سفارشات تولیدی

امکان ثبت حواله مصرف حین تولید امکان ثبت حواله مصرف حین تولید

امکان ثبت رسید انتقال مواد به خط تولید بعد از تایید (سفارش) دستور تولید امکان ثبت رسید انتقال مواد به خط تولید بعد از تایید (سفارش) دستور تولید

امکان بالانس سفارش تولید براساس  امکان بالانس سفارش تولید براساس ظرفیت مراکز کاری

امکان نگهداری تغییرات BOM به همراه نسخه‌های  امکان نگهداری تغییرات BOM به همراه نسخه‌های آن

امکان فراخوانی کارمند از ماژول مدیر سیستم، ماژول پرنسلی و ماژول CRM امکان فراخوانی کارمند از ماژول مدیر سیستم، ماژول پرسنلی و ماژول CRM

امکان ثبت خودکار درخواست کنترل کیفیت مواد ورودی در زمان رسید کالا امکان ثبت خودکار درخواست کنترل کیفیت مواد ورودی در زمان رسید کالا

 امکان تعریف اسناد فنی در سیستم و الصاق فایل مربوطه

دستور تولید مبتنی بر سفارش تولید امکان ایجاد برآورد، برنامه‌ریزی و دستور تولید مبتنی بر سفارش تولید و یا مستقل از سفارش تولید

 امکان ایجاد دستور تولید براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و یا به صورت مستقل امکان ایجاد دستور تولید براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و یا به صورت مستقل

دستور تولید امکان کنترل دسترسی‌های کاربران و گروه‌ها روی عملیات تولیدی، مرکز کاری، خط تولید، برآورد، برنامه‌ریزی، دستور تولید و همچنین تنظیمات دسترسی‌ها

امکان ثبت آنالیز مواد بر اساس برآوردهای تولید امکان ثبت آنالیز مواد بر اساس برآوردهای تولید

ساخت و محاسبه قطعات امکان مشاهده نیمه‌ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه‌ساخته‌ها در موجودی انبارهای بخش برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

برنامه ریزی مواد مورد نیاز امکان مشاهده حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش در انجام برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

برنامه ریزی تولید ​امکان برنامه‌ریزی تولید بر اساس رزروهای سفارش فروش

امکان آنالیز مواد امکان آنالیز مواد براساس حداقل و حداکثر موجودی، Lead Time و Lot Size تامین‌کننده

موجودی انبار امکان به هنگام‌سازی نیاز به سفارش با توجه به موجودی انبار در ابتدای دوره تولید، مقدار در‌ راه و نیاز برای تولید

امکان ثبت توفقات تولید امکان ثبت انواع توقفات تولید و دوباره‌کاری‌ها

امکان مدیریت البرز امکان مدیریت ابزار با توجه به عملیات تولیدی و ابزار اختصاص داده شده در مرکز کاری

امکان مدیریت البرزامکان محاسبه نفر ساعت در نمودار فرآیند عملیات خط تولید

امکان مدیریت البرزامکان ثبت تغییرات ثبت عملکرد در ماژول تولید

امکان مدیریت البرزامکان افزودن روال تایید به عملیاتهای تولید

امکان مدیریت البرزامکان ثبت انتقال به انبار از انبار پای کار در سطر جدول ثبت عملکرد

امکان مدیریت البرز امکان ویرایش ستون کالای جایگزین در ثبت عملکرد و درخواست کالا

امکان مدیریت البرز نمایش شناسه عملیات در ویرایش BOM

امکان مدیریت البرزامکان ویرایش خط تولید و اضافه کردن محصول جدید به خط

امکان مدیریت البرزامکان ذخیره گروهی وضعیت دستور تولید در دستور تولید سفارشی

امکان مدیریت البرزامکان کپی یا درون ریزی در OPC

امکان مدیریت البرزامکان فیلتر بر اساس کالاهای بدون موجودی در برنامه ریزی مواد مورد نیاز 

امکان مدیریت البرزامکان تغییر ضریب مصرف مواد در برنامه ریزی مواد تولید سفارشی

امکان مدیریت البرزامکان اضافه شدن سطر دربرنامه ریزی مواد بر اساس سفارش مشتری در تولید سفارش

امکان مدیریت البرزامکان ایجاد درخواست تولید

امکان مدیریت البرزامکان برنامه ریزی مواد برای هر درخواست تولید

امکان مدیریت البرزامکان اولویت‌بندی برای استفاده از موجودی انبار در زمان مصرف در برنامه ریزی مواد

امکان مدیریت البرزامکان تاثیر پذیر کردن میزان ضایعات طبیعی مواد

امکان مدیریت البرزلینک شدن خودکار دستورات گروهی

امکان مدیریت البرزارسال اعلان برنامه ریزی تولید و برآورد

امکان مدیریت البرزاختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی در محصول تولید شده

امکان مدیریت البرزاضافه شدن حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش به جدول برنامه ریزی مواد مورد نیاز

امکان مدیریت البرزامکان مشاهده نیمه ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز

امکان مدیریت البرزامکان ثبت تعمیرات (دوباره کاری)

امکان مدیریت البرز امکان ایجاد ثبت عملکرد مستقل از دستور تولید

 

 

زیرسیستم‌های ماژول تولید

 • اطلاعات پایه
  • تعریف عملیات‌های تولیدی
  • تعریف مراکز کاری (ارتباط با ماژول‌های حسابداری، پرسنلی، مدیرسیستم، محصول، اموال)
  • تعریف خطوط تولید
  • ایجاد نمودارهای فرآیند عملیات OPC (ارتباط با ماژول‌های محصول و کیفیت)
  • ایجاد زمان‌سنجی در عملیات‌های تولیدی بصورت تفکیکی
 • مدیریت تولید
  • برآورد تولید ( سربرنامه تولید (MPS))
   • پیش‌بینی مقدار تولید براساس سفارش فروش (ارتباط با ماژول‌ فروش)
   • پیش‌بینی و ثبت ذخیره احتیاطی
   • پیش‌بینی نیاز به تولیدی با مشاهده مقدار موجودی اولیه، سفارش تولید و ذخیره احتیاطی (ارتباط با ماژول‌های محصول و فروش)
  • مدیریت و برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز (MRP)
   • امکان انتخاب موجودی تمامی انبارها در بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز
   • تجمیع تعداد مواد مصرفی باتاریخ نیاز یکسان برای سربرنامه های متفاوت در یک برنامه ریزی مواد برای محصولات تولیدی و نیمه ساخته ها
   • مشاهده نیمه ساخته و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه ساخته ها در موجودی انبارهای بخش برنامه ریزی مواد مورد نیاز
   • اولویت بندی انبارهای برنامه ریزی مواد مورد نیاز جهت استفاده موجودی و ثبت درخواست خرید برای هر دوره از برنامه ریزی
   • مدیریت میزان موجودی مواد در انبارها (ارتباط با ماژول‌ محصول)
   • مدیریت میزان مواد در راه (ارتباط با ماژول‌ خرید)
   • مدیریت میزان مواد رزرو شده (ارتباط با ماژول‌ فروش)
   • پیش‌بینی خرید مواد موردنیاز (ارتباط با ماژول‌ خرید)
  • مدیریت و برنامه‌ریزی تولید
 • برنامه‌ریزی دقیق از طریق زمان‌بندی و مقادیر مورد نیاز تولید
 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید به‌صورت خودکار (SPT) و دستی
 • ایجاد پروژه و مشاهده نمودار مربوط به برنامه‌ریزی تولید (ارتباط با ماژول پروژه)
 • مدیریت دستورات تولید
  • صدور دستورات تولید به صورت تکی و گروهی
  • امکان اتصال خودکار دستورات گروهی نیمه ساخت ها و محصولات نهایی
  • مدیریت گلوگاه‌های تولید
  • جبران کسری مواد با درخواست تامین مواد (ارتباط با ماژول‌های خرید و محصول)
 • مدیریت ثبت عملکرد تولید
  • کنترل انحرافات تولید
  • امکان اختصاص مواد و سریال های مورد استفاده مواد مصرفی به محصول تولید شده
  • امکان استفاده ازتمام مواد اولیه به عنوان کالای جایگزین در تولید محصولات
  • امکان انتقال مواد مصرفی موجود در انبار پای کار به انبارهای ضایعات و مواد اولیه و محصولات در حین تولید
  • ثبت عدم انطباق‌ها
  • ثبت توقفات (ارتباط با ماژول پایش)
  • ثبت دوباره‌ کاری
 • مدیریت و اجرای کنترل کیفی محصولات
  • کنترل کیفیت محصولات در هر مرحله از فرایند تولید (ارتباط با ماژول کیفیت)
  • بازرسی‌های سازمانی جهت خروج محصول (ارتباط با ماژول‌های کیفیت و محصول)
 • گزارشات
  • دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق از تمامی مراحل تولید (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش) 
  • نمایش تمامی گزارشات ساخته شده در ویجت ماژول تولید (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش) 
 • مدیریت دسترسی‌ها
  • تعیین دسترسی به ازای کاربر و گروه کاربری برای تمامی بخش‌های ماژول تولید (ارتباط با ماژول مدیرسیستم)

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

شعبه

شعبه

ماژول تولید انتخاب شعبه از لیست شعبه‌های تعریف شده در ماژول شعبه

مدیرسیستم

مدیرسیستم

ماژول تولید ایجاد کاربران مرتبط با ماژول تولید
ماژول تولید ایجاد دسترسی جهت مشاهده ماژول تولید در لیست ماژول‌ها

حسابداری

حسابداری

ماژول تولید تعریف و تنظیم مراکز هزینه تولیدی و ارتباط حساب‌ها

ماژول تولید صدور اسناد مالی رسید و حواله‌های محصول تولیدی

پروژه

پروژه

ماژول تولید ارسال نتایج برنامه‌ریزی تولید

ماژول تولید کنترل پروژه و ارسال گزارشات وضعیت تولید

فروش

فروش

ماژول تولید ارسال اطلاعات کالاهای رزرو شده در برنامه‌ریزی مواد

ماژول تولید ایجاد برآورد تولید از سفارش فروش

پرسنلی

پرسنلی

ماژول تولید ارسال اطلاعات شیفت‌های کاری و عملکرد پرسنل

پایش

پایش

ماژول تولید کنترل خط تولید، حرکت موجودی‌ها و تغذیه خط و همچنین مانیتورینگ توقفات و سرعت خط تولید

خدمات

خدمات

ماژول تولید ارسال اطلاعات تعمیر

ماژول تولید ثبت توقفات و درخواست تعمیر

اموال

اموال

ماژول تولید تعریف دستگاه‌ها و ماشین‌آلات

ماژول تولید ارسال اطلاعات ماشین‌آلات و کارکرد

انبار

انبار

ماژول تولید تعریف شناسنامه مواد و محصولات 

ماژول تولید تعریف BOM محصولات نهایی و نیم‌ساخته

ماژول تولید اعلام وضعیت موجودی و ابزارآلات

ماژول تولید تعریف و تفکیک انبار محصولات و ضایعات

ماژول تولید ارسال درخواست کالا به انبار از دستور تولید

ماژول تولید ثبت رسید و حواله‌های کالاهای مصرفی و تولید شده

ماژول تولید ارسال اطلاعات ضایعات 

ماژول تولید ثبت درخواست خرید گروهی کالا 

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

ماژول تولید ارسال اطلاعات تولید و درخواست انجام کنترل کیفیت

ماژول تولید ارسال اطلاعات الگوهای کنترل کیفیت

ماژول تولید ارسال نتایج کنترل کیفیت

خرید

خرید

ماژول تولید ارسال اطلاعات کسری و درخواست خرید کالا/ مواد

ماژول تولید تبدیل درخواست خرید به فاکتور خرید

ماژول تولید ارسال اطلاعات مواد در راه از سوی تأمین‌کننده‌ها

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}