ماژول تولید ERP تیم یار

توسعه محصول فرایندی‌ست که با تحلیل نیازهای مشتریان و بازار آغاز و سپس با طرح یک نقشه راه ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به خلق محصول یا خدمتی می‌پردازد که نیازی را از مصرف‌کننده برطرف می‌کند. ماژول تولید تیم‌یار برای دیجیتالی کردن این فرایند و هموار کردن مسیر تولید برای سازمان‌ها طراحی شده است. هدف نهایی ماژول تولید، در اختیار گذاشتن ابزارهای مناسب برای پیاده‌سازی تولید ناب با حذف ضایعات و گلوگاه‌ها و بهبود روابط و فرایندها در کسب‌وکارهای تولیدی است. ماژول تولید تیم‌یار تمام فرایند تولید یک محصول از تهیه فرمول ساخت و چینش مراحل تولید تا تعریف مراکز کاری و اختصاص واحدهای تولیدی و امکان تعریف نمودارهای فرایند عملیات (OPC‌) را فراهم کرده است. این ماژول با صدور دستور تولید تکی یا گروهی برای یک یا چند مرکز کاری و امکان ثبت تعداد محصول تولید شده در هر مرکز و محاسبه مواد و ابزار مصرفی آن با حساب‌های متصل، تمام پیش‌نیازهای لازم برای کنترل تولید، کنترل انحرافات و در نهایت دستیابی به بهای‌تمام‌شده را با کم‌ترین خطا امکان‌پذیر ساخته است. به‌منظور برنامه‌ریزی مقدار و زمان خرید مواد اولیه در ماژول تولید ERP تیم‌یار، لازم است تا اطلاعات پیش‌بینی میزان تولید در آینده به همراه موجودی مواد اولیه و اطلاعات انبار کالا در دسترس باشند تا بتوان میزان کسری و نیاز به خرید مواد اولیه را پیش‌بینی نمود. این سیستم موجب حرکت و انتقال اطلاعات از قسمتی به قسمت‌های دیگر سازمان شده و مانع از ایجاد اطلاعات تکراری در سیستم و تامین به هنگام مواد مورد نیاز تولید می‌شود.

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول تولید

 امکان تعریف لیست قطعات یا درخت‌واره محصول (BOM)

 امکان تعریف عملیات تولیدی و نمودار فرایند عملیات (OPC)

 امکان ایجاد مراکز کاری و فراخوانی ماشین‌آلات، تجهیزات، شیفت کاری، مراکز و حساب هزینه، سرپرست و مسئول مربوطه

 امکان تعریف تنظیمات تولید سفارشی و غیرسفارشی 

 امکان ایجاد الگوی کنترل کیفیت در برنامه‌ریزی تولید 

 امکان تعریف انواع روش‌های قیمت‌گذاری (تولید)

 امکان ایجاد و مشاهده گزارشات تولید و ثبت عملکرد 

 امکان قابلیت تعریف نامحدود عملیات و زمان استاندارد انجام هر عملیات

 امکان تعریف مراکز کاری به تفکیک ماشین و نفر

 امکان تخصیص مراکز هزینه به هر مرکز کاری

 امکان تعریف ظرفیت مراکز کاری

 امکان تعریف انواع سفارشات تولید (داخلی، پیمانکاری)

 امکان بررسی میزان موجودی در زمان بررسی سفارشات تولیدی

 امکان ثبت حواله مصرف حین تولید

 امکان ثبت رسید انتقال مواد به خط تولید بعد از تایید (سفارش) دستور تولید

 امکان بالانس سفارش تولید براساس ظرفیت مراکز کاری

 امکان نگهداری تغییرات BOM به همراه نسخه‌های آن

 امکان فراخوانی کارمند از ماژول مدیر سیستم، ماژول پرنسلی و ماژول CRM

 امکان ثبت خودکار درخواست کنترل کیفیت مواد ورودی در زمان رسید کالا

 امکان تعریف اسناد فنی در سیستم و الصاق فایل مربوطه

 امکان ایجاد برآورد، برنامه‌ریزی و دستور تولید مبتنی بر سفارش تولید و یا مستقل از سفارش تولید

 امکان ایجاد دستور تولید براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و یا به صورت مستقل

 امکان کنترل دسترسی‌های کاربران و گروه‌ها روی عملیات تولیدی، مرکز کاری، خط تولید، برآورد، برنامه‌ریزی، دستور تولید و همچنین تنظیمات دسترسی‌ها

 امکان ثبت آنالیز مواد بر اساس برآوردهای تولید

امکان مشاهده نیمه‌ساخت و محاسبه قطعات اولیه استفاده شده در نیمه‌ساخته‌ها در موجودی انبارهای بخش برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

امکان مشاهده حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش در انجام برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

 ​امکان برنامه‌ریزی تولید بر اساس رزروهای سفارش فروش

 ​امکان ثبت موجودی در راه در برنامه‌ریزی تولید

 امکان آنالیز مواد براساس حداقل و حداکثر موجودی، Lead Time و Lot Size تامین‌کننده

 امکان به هنگام‌سازی نیاز به سفارش با توجه به موجودی انبار در ابتدای دوره تولید، مقدار در‌ راه و نیاز برای تولید

 امکان ثبت انواع توقفات تولید و دوباره‌کاری‌ها

 امکان مدیریت ابزار با توجه به عملیات تولیدی و ابزار اختصاص داده شده در مرکز کاری

 

 

زیرسیستم‌های ماژول تولید

 • اطلاعات پایه
  • تعریف عملیات‌های تولیدی
  • تعریف مراکز کاری (ارتباط با ماژول‌های حسابداری، پرسنلی، مدیرسیستم، محصول، اموال)
  • تعریف خطوط تولید
  • ایجاد نمودارهای فرآیند عملیات OPC (ارتباط با ماژول‌های محصول و کیفیت)
  • ایجاد زمان‌سنجی در عملیات‌های تولیدی بصورت تفکیکی
 • مدیریت تولید
  • برآورد تولید ( سربرنامه تولید (MPS))
   • پیش‌بینی مقدار تولید براساس سفارش فروش (ارتباط با ماژول‌ فروش)
   • پیش‌بینی و ثبت ذخیره احتیاطی
   • پیش‌بینی نیاز به تولیدی با مشاهده مقدار موجودی اولیه، سفارش تولید و ذخیره احتیاطی (ارتباط با ماژول‌های محصول و فروش)
  • مدیریت و برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز (MRP)
   • مدیریت میزان موجودی مواد در انبارها (ارتباط با ماژول‌ محصول)
   • مدیریت میزان مواد در راه (ارتباط با ماژول‌ خرید)
   • مدیریت میزان مواد رزرو شده (ارتباط با ماژول‌ فروش)
   • پیش‌بینی خرید مواد موردنیاز (ارتباط با ماژول‌ خرید)
  • مدیریت و برنامه‌ریزی تولید
 • برنامه‌ریزی دقیق از طریق زمان‌بندی و مقادیر مورد نیاز تولید
 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید به‌صورت خودکار (SPT) و دستی
 • ایجاد پروژه و مشاهده نمودار مربوط به برنامه‌ریزی تولید (ارتباط با ماژول پروژه)
 • مدیریت دستورات تولید
  • صدور دستورات تولید به صورت تکی و گروهی
  • مدیریت گلوگاه‌های تولید
  • جبران کسری مواد با درخواست تامین مواد (ارتباط با ماژول‌های خرید و محصول)
 • مدیریت ثبت عملکرد تولید
  • کنترل انحرافات تولید
  • ثبت عدم انطباق‌ها
  • ثبت توقفات (ارتباط با ماژول پایش)
  • ثبت دوباره‌ کاری
 • مدیریت و اجرای کنترل کیفی محصولات
  • کنترل کیفیت محصولات در هر مرحله از فرایند تولید (ارتباط با ماژول کیفیت)
  • بازرسی‌های سازمانی جهت خروج محصول (ارتباط با ماژول‌های کیفیت و محصول)
 • گزارشات
  • دریافت انواع گزارشات مروری و تحلیلی دقیق از تمامی مراحل تولید (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش) 
  • نمایش تمامی گزارشات ساخته شده در ویجت ماژول تولید (ارتباط با ماژول‌های شعبه، گزارش) 
 • مدیریت دسترسی‌ها
  • تعیین دسترسی به ازای کاربر و گروه کاربری برای تمامی بخش‌های ماژول تولید (ارتباط با ماژول مدیرسیستم)

 

ارتباط با سایر ماژول‌ها

شعبه

 انتخاب شعبه از لیست شعبه‌های تعریف شده در ماژول شعبه

مدیرسیستم

 ایجاد کاربران مرتبط با ماژول تولید
 ایجاد دسترسی جهت مشاهده ماژول تولید در لیست ماژول‌ها

حسابداری

 تعریف و تنظیم مراکز هزینه تولیدی و ارتباط حساب‌ها

 صدور اسناد مالی رسید و حواله‌های محصول تولیدی

پروژه

 ارسال نتایج برنامه‌ریزی تولید

 کنترل پروژه و ارسال گزارشات وضعیت تولید

فروش

 ارسال اطلاعات کالاهای رزرو شده در برنامه‌ریزی مواد

 ایجاد برآورد تولید از سفارش فروش

پرسنلی

 ارسال اطلاعات شیفت‌های کاری و عملکرد پرسنل

پایش

 کنترل خط تولید، حرکت موجودی‌ها و تغذیه خط و همچنین مانیتورینگ توقفات و سرعت خط تولید

خدمات

 ارسال اطلاعات تعمیر

 ثبت توقفات و درخواست تعمیر

اموال

 تعریف دستگاه‌ها و ماشین‌آلات

 ارسال اطلاعات ماشین‌آلات و کارکرد

انبار

 تعریف شناسنامه مواد و محصولات 

 تعریف BOM محصولات نهایی و نیم‌ساخته

 اعلام وضعیت موجودی و ابزارآلات

 تعریف و تفکیک انبار محصولات و ضایعات

 ارسال درخواست کالا به انبار از دستور تولید

 ثبت رسید و حواله‌های کالاهای مصرفی و تولید شده

 ارسال اطلاعات ضایعات 

 ثبت درخواست خرید گروهی کالا 

کنترل کیفیت

 ارسال اطلاعات تولید و درخواست انجام کنترل کیفیت

 ارسال اطلاعات الگوهای کنترل کیفیت

 ارسال نتایج کنترل کیفیت

خرید

 ارسال اطلاعات کسری و درخواست خرید کالا/ مواد

 تبدیل درخواست خرید به فاکتور خرید

 ارسال اطلاعات مواد در راه از سوی تأمین‌کننده‌ها

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}