{{all}}

داستان تیم‌یار
تیم‌ ما
مجوزها
شرکت‌های همکار
همکاری با ما

همکاری با ما


فرصت‌های شغلی تیم‌یار

همکاری با ما


فرصت‌های شغلی تیم‌یار

گواهینامه ISO10002:2014


توسعه سیستم ERP

گواهینامه ISO10002:2014


توسعه سیستم ERP

تاییدیه فنی ERP تیم‌یار


از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

تاییدیه فنی ERP تیم‌یار


از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

گواهینامه امنیتی محصول


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

گواهینامه امنیتی محصول


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاییدیه دانش‌بنیان صنعتی


حوزه IT و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

تاییدیه دانش‌بنیان صنعتی


حوزه IT و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

گواهی رتبه‌بندی


و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی

گواهی رتبه‌بندی


و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی

گواهی ثبت


نرم‌افزار رایانه‌ای

گواهی ثبت


نرم‌افزار رایانه‌ای

پروانه بهره‌برداری


تولید فناوری اطلاعات (نرم‌افزار)

پروانه بهره‌برداری


تولید فناوری اطلاعات (نرم‌افزار)

مجوز فعالیت


از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز

مجوز فعالیت


از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز

مجوز فعالیت


از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

مجوز فعالیت


از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

مجوز فعالیت


از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان هرمزگان

مجوز فعالیت


از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان هرمزگان

مجوز فعالیت


در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مجوز فعالیت


در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مجوز فعالیت اقتصادی


در منطقه آزاد کیش

مجوز فعالیت اقتصادی


در منطقه آزاد کیش

گواهی عضویت حقوقی


در انجمن انفورماتیک ایران

گواهی عضویت حقوقی


در انجمن انفورماتیک ایران

گواهی عضویت


در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران

گواهی عضویت


در انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران

گواهی عضویت


در انجمن کامپیوتر ایران

گواهی عضویت


در انجمن کامپیوتر ایران

مجوز


سازمان پدافندهای غیرعامل

مجوز


سازمان پدافندهای غیرعامل

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}