مشتری گرامی جهت انعقاد قرارداد با شرکت تیم یار کیش می بایست تمامی مراحل ثبت نام را تکمیل و نسبت به خرید نرم افزار اقدام نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد:

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

  1. تصویر کارت ملی
  2. ثبت شماره همراه به نام شخص خریدار
  3. مطالعه شرایط استفاده از امتیاز کاربری و قرارداد استقرار و تائید آن در سایت
  4. ایمیل

 

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

  1. تصویر روزنامه تأسیس
  2. لینک آخرین آگهی تغییرات صاحبین مجاز امضاء در روزنامه رسمی 
  3. شناسه ملی شرکت
  4. کد اقتصادی
  5. مطالعه شرایط استفاده از امتیاز کاربری و قرارداد استقرار و تأیید آن در سایت
  6. لازم به ذکر است جهت ثبت نام اشخاص حقوقی می بایست صاحبین امضاء مجاز شرکت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. به طور مثال در صورتی که صاحبین امضاء مطابق روزنامه رسمی متفقاً باشند جملگی می بایست به عنوان شخص حقیقی ثبت نام نمایند و در صورتی که منفرداً صاحب امضاء باشند ثبت نام یکی از صاحبین امضاء کافی است.

عقد قرارداد

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}