{{all}}

واحد استقرار و پشتیبانی
راهنمای استقرار
اخبار و تازه ها
رضایتنامه مشتریان
چرا به استقرار نیاز دارید؟


چرا به استقرار نیاز دارید؟

سجاد سعیدی


مدیر استقرار و پشتیبانی

سجاد سعیدی


مدیر استقرار و پشتیبانی


آیا کسب‌وکار شما برای استقرار ERP آماده است؟


آیا کسب‌وکار شما برای استقرار ERP آماده است؟


مهارت‌ها و جایگاه متخصص استقرار ERP در جهان


مهارت‌ها و جایگاه متخصص استقرار ERP در جهان


فرآیند استقرار در تیم‌یار


فرآیند استقرار در تیم‌یار

آجیل آسنات


آجیل آسناتشناخت فرایندهای موجود کسب‌وکار


شناخت فرایندهای موجود کسب‌وکار

زمان بندی استقرار


زمان بندی استقرار


ابزار نیکو


ابزار نیکوآموزش مفاهیم استقرار


آموزش مفاهیم استقرار

تجربه موفقیت تسکو


تجربه موفقیت استقرار شرکت تسکو

تجربه موفقیت تسکو


تجربه موفقیت استقرار شرکت تسکو

انجمن نابینایان


انجمن نابینایاننکات مهم همکاری در قرارداد استقرار


نکات مهم همکاری در قرارداد استقرار

پارس نانو آنالیز


پارس نانو آنالیزERP به زبان ساده


ERP به زبان ساده


تجربه شکست پروژه‌های استقرار


تجربه شکست پروژه‌های استقرار

ای-من سرو


ای-من سروبه کاشناسان ما بازخورد و امتیاز دهید


به کاشناسان ما بازخورد و امتیاز دهید


به تیم استقرار و پشتیبانی بپیوندید


به تیم استقرار و پشتیبانی بپیوندید

جهان گاز


مجهز به ERP تیم‌یار از ۱۳۹۵

جهان گاز


مجهز به ERP تیم‌یار از ۱۳۹۵
چگونه ERP مناسب برای کسب و کار خود انتخاب کنید؟


چگونه ERP مناسب برای کسب و کار خود انتخاب کنید؟

نور فارماسی


نور فارماسی


ذوب و نسوز ایرانیان


مجهز به ERP تیم‌یار از ۱۳۹۵

ذوب و نسوز ایرانیان


مجهز به ERP تیم‌یار از ۱۳۹۵

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}