واحد (اتاق)
سیستم
امکانات عمومی

چطوریک‌تیم به‌هراندازه وازهرجا مفیدوموثر باهم‌کارکنند.


چطوریک‌تیم به‌هراندازه وازهرجا مفیدوموثر باهم‌کارکنند.


مفید


مفید


موثر


موثر


باهم


باهم


یک‌راهکار منعطف‌وخلاقانه برای‌افرادوکسب‌وکارها جهت‌دستیابی به‌اهداف‌بیشتر.


یک‌راهکار منعطف‌وخلاقانه برای‌افرادوکسب‌وکارها جهت‌دستیابی به‌اهداف‌بیشتر.


هدف بیشتر


هدف بیشتر


دفترکاردیجیتال


مجهزبه تمام‌امکانات‌ موردنیاز

دفترکاردیجیتال


مجهزبه تمام‌امکانات‌ موردنیازهمه امکاناتی که برای‌بهره‌وری و همکاری می‌خواهید.


همه امکاناتی که برای‌بهره‌وری و همکاری می‌خواهید.


دفترکار دیجیتال


دفترکار دیجیتال


دفترکار دیجیتال


دفترکار دیجیتال


پشتیبانی بدون قرارداد


ساعتی ۲۷۰ هزار تومان

پشتیبانی بدون قرارداد


ساعتی ۲۷۰ هزار تومان

تماس صوتی انفرادی و گروهی


+ضبط‌خودکارمکالمات تا100نفرآنلاین

تماس صوتی انفرادی و گروهی


+ضبط‌خودکارمکالمات تا100نفرآنلاین

برگزاری جلسه‌یاکلاس آنلاین تا۱۰۰نفر


+ضبط صوتی و تصویری

برگزاری جلسه‌یاکلاس آنلاین تا۱۰۰نفر


+ضبط صوتی و تصویری

منشی تلفنی و اختصاصی


با قرارداد مجزا

منشی تلفنی و اختصاصی


با قرارداد مجزا

یک گیگ بایت فضا ذخیره


برای هر کاربر

یک گیگ بایت فضا ذخیره


برای هر کاربر

مدیریت عملکرد کارکنان


حضوری و دورکاری، در لحظه

مدیریت عملکرد کارکنان


حضوری و دورکاری، در لحظه

آدرس و صندوق پستی


با قرارداد مجزا

آدرس و صندوق پستی


با قرارداد مجزا

برنامه ریزی و تقویم


مدیریت جلسات و یادآوری‌ها

برنامه ریزی و تقویم


مدیریت جلسات و یادآوری‌ها

مدیریت پرسنلی و اداری


با کلیه امکانات واحد موردنیاز

مدیریت پرسنلی و اداری


با کلیه امکانات واحد موردنیاز

مدیریت مالی و حسابداری


کلیه امکانات واحد موردنیاز

مدیریت مالی و حسابداری


کلیه امکانات واحد موردنیاز

مدیریت همه ایمیل‌هایتان از یک جا


جی‌میل، یاهو، POP3، IMAP، SMTP

مدیریت همه ایمیل‌هایتان از یک جا


جی‌میل، یاهو، POP3، IMAP، SMTP

طراحی اولیه صفحه «فضای کار تیم‌یار»


طراحی اولیه صفحه «فضای کار تیم‌یار»


{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}