جشنواره‌ها و تخفیف‌ها
توسعه محصولات
مشتریان تیم‌یار
سازمانیطرح‌های متنوع اشتراک پشتیبانی فضای کار تیم‌یار


گامی دیگر در حمایت از مشتریان ارزشمند تیم‌یار

طرح‌های متنوع اشتراک پشتیبانی فضای کار تیم‌یار


گامی دیگر در حمایت از مشتریان ارزشمند تیم‌یار

تیم‌یار در مسیر بازارهای بین‌المللی


تیم‌یار در مسیر بازارهای بین‌المللی


به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


دهمین به‌روزرسانی شهریور ماه ۱۴۰۱

به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


دهمین به‌روزرسانی شهریور ماه ۱۴۰۱

انتشارات شهید کاظمی به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست


انتشارات شهید کاظمی به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست


دوره‌های آموزش تیم‌یار؛ آموزش بیش‌تر با هزینه کم‌تر


دوره‌های آموزش تیم‌یار؛ آموزش بیش‌تر با هزینه کم‌تر


به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


نهمین به‌روزرسانی شهریور ماه ۱۴۰۱

به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


نهمین به‌روزرسانی شهریور ماه ۱۴۰۱

مدیرعامل تیم‌یار، کارآفرین برتر استان البرز


مدیرعامل تیم‌یار، کارآفرین برتر استان البرز


تحول در CRM تیم‌یار


تحول در CRM تیم‌یار


آغاز فصل دوم OKR در تیم‌یار


آغاز فصل دوم OKR در تیم‌یار


به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


هشتمین به‌روزرسانی مرداد ماه ۱۴۰۱

به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


هشتمین به‌روزرسانی مرداد ماه ۱۴۰۱

هلدینگ کارامکس


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

هلدینگ کارامکس


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

نکته‌های تیم‌یاری در اینستاگرام


نکته‌های تیم‌یاری در اینستاگرام


توقف توسعه ماژول‌های اخبار و ویکی فضای کار تیم‌یار


توقف توسعه ماژول‌های اخبار و ویکی فضای کار تیم‌یار


به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


هفتمین به‌روزرسانی مرداد ماه ۱۴۰۱

به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


هفتمین به‌روزرسانی مرداد ماه ۱۴۰۱

معرفی دوره‌های جدید آموزش تیم‌یار


معرفی دوره‌های جدید آموزش تیم‌یار


پیاده‌سازی موفق OKR در تیم‌یار


پیاده‌سازی موفق OKR در تیم‌یار


تیم‌یار POS در راه بازار؛ تحولی بزرگ در پیش است


تیم‌یار POS در راه بازار؛ تحولی بزرگ در پیش است


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


ششمین به‌روز‌رسانی تیر ماه ۱۴۰۱

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


ششمین به‌روز‌رسانی تیر ماه ۱۴۰۱

سپردن سکان تیم‌یار به مدیران جوان و ارزش‌آفرین


سپردن سکان تیم‌یار به مدیران جوان و ارزش‌آفرین


تمدید مجوز «نصر» تیم‌یار


تمدید مجوز «نصر» تیم‌یار


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


پنجمین به‌روز‌رسانی خرداد ماه ۱۴۰۱

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


پنجمین به‌روز‌رسانی خرداد ماه ۱۴۰۱

امکان بارگذاری مستقیم‌ کدهای HTML در «دید»


امکان بارگذاری مستقیم‌ کدهای HTML در «دید»


نشست تخصصی OKR به میزبانی تیم‌یار


نشست تخصصی OKR به میزبانی تیم‌یار


یکپارچگی سیستم اسناد فضای کار تیم‌یار با سیستم‌‌های عامل و فضاهای ذخیره‌سازی ابری


یکپارچگی سیستم اسناد فضای کار تیم‌یار با سیستم‌‌های عامل و فضاهای ذخیره‌سازی ابری


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


چهارمین به‌روز‌رسانی خرداد ماه ۱۴۰۱

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


چهارمین به‌روز‌رسانی خرداد ماه ۱۴۰۱

آموزش تیم‌یار در مسیر تحول


آموزش تیم‌یار در مسیر تحول


مدیریت آسان پروژه‌های OKR با فضای کار تیم‌یار


مدیریت آسان پروژه‌های OKR با فضای کار تیم‌یار


به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


سومین به‌روز‌رسانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

به‌روزرسانی ERP تیم‌یار


سومین به‌روز‌رسانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

آغاز استقرار تیم‌یار در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز


آغاز استقرار تیم‌یار در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


دومین به‌روز‌رسانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


دومین به‌روز‌رسانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

انتخاب تیم‌یار به‌عنوان واحد تولیدی نمونه استان البرز در سال ۱۴۰۰


انتخاب تیم‌یار به‌عنوان واحد تولیدی نمونه استان البرز در سال ۱۴۰۰


اخذ گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، مقدمه ورود تیم‌یار به عرصه‌های جهانی


اخذ گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، مقدمه ورود تیم‌یار به عرصه‌های جهانی


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


اولین به‌روز‌رسانی فروردین ماه ۱۴۰۱

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


اولین به‌روز‌رسانی فروردین ماه ۱۴۰۱

برگزاری اولین وبینار معرفی نسخه تیم‌یار


برگزاری اولین وبینار معرفی نسخه تیم‌یار


آماده‌سازی داشبورد مدیریت بازاریابی تلفنی تیم‌یار


آماده‌سازی داشبورد مدیریت بازاریابی تلفنی تیم‌یار


شرکت سیحان سیال


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

شرکت سیحان سیال


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

معرفی Web RTC


یکپارچه‌ساز «دید» با سیستم VoIP به بازار

معرفی Web RTC


یکپارچه‌ساز «دید» با سیستم VoIP به بازار

شرکت آویتا


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

شرکت آویتا


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

کاهش ۷۵ درصدی قیمت


دوره‌های آموزشی تیم‌یار

کاهش ۷۵ درصدی قیمت


دوره‌های آموزشی تیم‌یار

خلاصه گزارش عملکرد تیم‌یار در سال ۱۴۰۰


خلاصه گزارش عملکرد تیم‌یار در سال ۱۴۰۰


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیست و سومین به‌روز‌رسانی اسفند ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیست و سومین به‌روز‌رسانی اسفند ماه ۱۴۰۰

قیمت‌های جدید تیم‌یار اعلام شد


قیمت‌های جدید تیم‌یار اعلام شد


شرکت نقش رنگ خجستگان


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

شرکت نقش رنگ خجستگان


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیست و دومین به‌روز‌رسانی اسفند ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیست و دومین به‌روز‌رسانی اسفند ماه ۱۴۰۰

رونمایی از ماژول Gateway تیم‌یار


تیم‌یار یکپارچه‌تر از همیشه

رونمایی از ماژول Gateway تیم‌یار


تیم‌یار یکپارچه‌تر از همیشه

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیست و یکمین به‌روز‌رسانی بهمن ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیست و یکمین به‌روز‌رسانی بهمن ماه ۱۴۰۰

دوره‌ آموزش آفلاین مدیر سیستم تیم‌یار آماده شد


دوره‌ آموزش آفلاین مدیر سیستم تیم‌یار آماده شد


توسعه «دید» ادامه دارد


توسعه «دید» ادامه دارد


دوره‌های جدید آموزشی


تیم‌یار در راه است

دوره‌های جدید آموزشی


تیم‌یار در راه است

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیستمین به‌روز‌رسانی بهمن ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


بیستمین به‌روز‌رسانی بهمن ماه ۱۴۰۰

آغاز فعالیت کانال‌های ارتباطی تیم‌یار


در آپارات و یوتیوب

آغاز فعالیت کانال‌های ارتباطی تیم‌یار


در آپارات و یوتیوب

تا ۷۵ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی


آنلاین و آفلاین تیم‌یار

تا ۷۵ درصد تخفیف در دوره‌های آموزشی


آنلاین و آفلاین تیم‌یار

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


نوزدهمین به‌روز‌رسانی دی ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


نوزدهمین به‌روز‌رسانی دی ماه ۱۴۰۰

راه‌اندازی کانال جدید تیم‌یار


در واتس‌اپ و تلگرام

راه‌اندازی کانال جدید تیم‌یار


در واتس‌اپ و تلگرام

معرفی سه دوره جدید آموزش آفلاین


مرکز آموزش تیم‌یار

معرفی سه دوره جدید آموزش آفلاین


مرکز آموزش تیم‌یار

اخذ گواهی تایید ایمنی سازمان پدافند غیرعامل کشور


اخذ گواهی تایید ایمنی سازمان پدافند غیرعامل کشور


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


هجدهمین به‌روز‌رسانی دی ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


هجدهمین به‌روز‌رسانی دی ماه ۱۴۰۰

معرفی دوره‌های آفلاین


مرکز آموزش تیم‌یار

معرفی دوره‌های آفلاین


مرکز آموزش تیم‌یار

پلتفرم Big Blue Button به ERP تیم‌یار آمد


پلتفرم Big Blue Button به ERP تیم‌یار آمد


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


هفدهمین به‌روز‌رسانی آذر ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


هفدهمین به‌روز‌رسانی آذر ماه ۱۴۰۰

رونمایی از ترکیب‌بندی تازه لوگوی تیم‌یار


رونمایی از ترکیب‌بندی تازه لوگوی تیم‌یار


«دید»، جدید شد


«دید»، جدید شد


به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


شانزدهمین به‌روز‌رسانی آذر ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


شانزدهمین به‌روز‌رسانی آذر ماه ۱۴۰۰

قابلیت گفتگوی تصویری


به تیم‌یار می‌آید

قابلیت گفتگوی تصویری


به تیم‌یار می‌آید

شرکت پولادین دژ کاوه


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

شرکت پولادین دژ کاوه


به جمع مشتریان تیم‌یار پیوست

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


پانزدهمین به‌روز‌رسانی آبان ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


پانزدهمین به‌روز‌رسانی آبان ماه ۱۴۰۰

«دید» در مسیر توسعه


«دید» در مسیر توسعه


محاسبه نیم‌بهای اینترنت مصرفی


در ERP تیم‌یار

محاسبه نیم‌بهای اینترنت مصرفی


در ERP تیم‌یار

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


چهاردهمین به‌روز‌رسانی آبان ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


چهاردهمین به‌روز‌رسانی آبان ماه ۱۴۰۰

کاهش قیمت‌های نرم‌افزار


ERP و راهکارهای تیم‌یار

کاهش قیمت‌های نرم‌افزار


ERP و راهکارهای تیم‌یار

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


سیزدهمین به‌روز‌رسانی مهر ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


سیزدهمین به‌روز‌رسانی مهر ماه ۱۴۰۰

فضای کار دیجیتال تیم‌یار


در راه بازار

فضای کار دیجیتال تیم‌یار


در راه بازار

وبسایت جدید تیم‌یار


در دسترس قرار گرفت

وبسایت جدید تیم‌یار


در دسترس قرار گرفت

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


دوازدهمین به‌روز‌رسانی مهر ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


دوازدهمین به‌روز‌رسانی مهر ماه ۱۴۰۰

سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری در راه ERP تیم‌یار


سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری در راه ERP تیم‌یار


دوره‌های آموزشی تیم‌یار


در مهرماه 1400

دوره‌های آموزشی تیم‌یار


در مهرماه 1400

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


یازدهمین به‌روز‌رسانی شهریور ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


یازدهمین به‌روز‌رسانی شهریور ماه ۱۴۰۰

رونمایی از گالری قالب‌های رایگان «دید»


رونمایی از گالری قالب‌های رایگان «دید»


بازار با ثمر می‌شود


راهکار تخصصی تولید هوشمند تیم‌یار به بازار آمد

بازار با ثمر می‌شود


راهکار تخصصی تولید هوشمند تیم‌یار به بازار آمد

رونمایی از زبان طراحی جدید تیم‌یار


رونمایی از زبان طراحی جدید تیم‌یار


Office و تیم‌یار


امکان ویرایش فایل‌های Word و Excel در ERP تیم‌یار

Office و تیم‌یار


امکان ویرایش فایل‌های Word و Excel در ERP تیم‌یار

دید به بازار آمد


راهکار مدیریت یکپارچه وبسایت

دید به بازار آمد


راهکار مدیریت یکپارچه وبسایت

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


دهمین به‌روز‌رسانی شهریور ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


دهمین به‌روز‌رسانی شهریور ماه ۱۴۰۰

نسخه ۴ نرم‌افزار ERP تیم‌یار


با معماری جدید به بازار

نسخه ۴ نرم‌افزار ERP تیم‌یار


با معماری جدید به بازار

به سوی یکپارچگی


با راهکار مدیریت یکپارچه وب‌سایت تیم‌یار

به سوی یکپارچگی


با راهکار مدیریت یکپارچه وب‌سایت تیم‌یار

حضور تیم‌یار


در نخستین نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا

حضور تیم‌یار


در نخستین نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا

گزارش حضور فعال تیم‌یار


در نخستین نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا

گزارش حضور فعال تیم‌یار


در نخستین نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا

استقبال صنف و صنعت


از راهکار محاسبه بهای تمام شده بها

استقبال صنف و صنعت


از راهکار محاسبه بهای تمام شده بها

راهکار دورکاری


و حفظ بهره‌وری تیم‌یار در دوران کرونا

راهکار دورکاری


و حفظ بهره‌وری تیم‌یار در دوران کرونا

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


نهمین به‌روز‌رسانی شهریور ماه ۱۴۰۰

به‌روز‌رسانی ERP تیم‌یار


نهمین به‌روز‌رسانی شهریور ماه ۱۴۰۰

تحول دیجیتال کسب‌وکار


تحول دیجیتال کسب‌وکار


{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}