سرفصل دوره مجازی کاربری عمومی تیم‌یار

 

دوره "آموزش کاربری عمومی تیم‌یار" به منظور آموزش کارمندان، کارشناسان و مدیران یک شرکت، سازمان و یا ارگان در استفاده و بکارگیری تیم‌یار طراحی شده است . هدف این دوره آشنایی دانش‌پذیران با تیم‌یار و استفاده از کلیه قابلیت‌ها و امکانات آن می‌باشد. از کلیه شرکت کنندگان انتظار می‌رود، پس از پایان دوره بتوانند به‌راحتی با تیم‌یار و ماژول‌هایی نظیر خانه، مدیریت ارتباط با مشتری، اقدام، اسناد، تقویم، پیامک، پست الکترونیک، اخبار، گفتگو، پرسنلی (سیستم تیم‌یار/سایت تیم‌یار) در سطح کاربری، کار کنند.

 

 

 

مشخصات دوره نوع دوره مدت دوره مهلت ثبت نام هزینه دوره (ریال)
آنلاین ۴ ساعت پیش از شروع دوره ۵.۴۰۰.۰۰۰
آفلاین دسترسی یک‌ماهه پیش از شروع دوره ۲.۷۰۰.۰۰
اعتبار ارائه گواهینامه آموزشی:  ۲ سال

مخاطبان دوره:

 • تمامی کاربران تیم‌یار
 • کارشناسان و مدیران
 • دانشجویان 

 

موضوعات مورد بررسی در این دوره
ردیف مدت زمان دوره موضوع
۱ ۴ ساعت ماژول ورود به تیم‌یار
۲ ماژول مشتری (CRM)
۳ ماژول اقدام
۴ ماژول اسناد
۵ ماژول پست الکترونیکی
۶ ماژول پیامک
۷ ماژول اخبار
۸ ماژول تقویم
۹ ماژول گفتگو
۱۰ ماژول کیفیت
۱۱ ماژول پرسنلی
۱۲ پورتال پرسنلی (سایت کاربری)

 

عنوان درس: ورود به تیم‌یار (نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات خصوصی)

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ایجاد نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات خصوصی

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. تعریف ماهیت ERP و تیم‌یار

۲. معرفی کلی ماژول خانه

۳. تعریف داشبورد جدید

۴. توضیح در مورد انواع گزارش‌های روی داشبورد

۵. تست به‌روزرسانی اطلاعات داشبورد

۶. ایجاد داشبورد سفارشی

۷. توضیح کلی اعلان‌ها

۸. توضیح کاربری

۹. تنظیمات کاربری

۱. اطلاعات تماسی و خصوصی

۲. اعلان‌ها

۳. تغییر رمز کاربری

۴. توضیح گروه های کاربری

۵. تنظیم ترتیب ماژول‌ها

۶. تنظیمات صدا

۷. توضیح نشست

۸. توضیح روزنامه

۹. توضیح فعالیت‌ها

۱۰. توضیح موقعیت مکانی

 • ورود به پنل کاربری و تغییر رمز عبور
 • تعریف داشبورد برای کاربری خود و ایجاد داشبورد سفارشی
 • ایجاد تنظیمات اعلان‌ها
 • تنظیمات به‌روزرسانی داشبورد
 • به‌روزرسانی اطلاعات تماسی و خصوصی
 • ایجاد تنظیمات صدا
 • ایجاد تنظیمات ترتیبی ماژول‌ها
 • ایجاد تنظیمات گروه‌ها
 • و....

 

 

 

  عنوان درس: ماژول مشتری CRM

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ورود اطلاعات مشتریان، ارتباط با اقدام، اسناد، ایمیل، گفتگو و ...

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول CRM

۲. توضیح در مورد انواع مشتری

۳. توضیح در مورد انواع رویداد

۴. انواع گزارش‌گیری‌ها

۵. تعریف فیلد شخصی

۶. ایجاد مشتری جدید

۷. ایجاد رویداد جدید

۸. ایجاد پیام در توضیحات مشتری

۹. ارتباط با دیگر ماژول‌ها (اسناد، اقدام، پست الکترونیک، خرید، فروش، کیفیت و...)

۱۰. ارتباط با سایت

۱۱. ساخت فیلتر

۱۲. توضیح تنظیمات (فیلد شخصی/دسترسی)

 • ایجاد یک مشتری
 • ایجاد کامنت در توضیحات مشتری
 • ایجاد یک رویداد برای مشتری
 • برقراری ارتباط با گفتگو و اقدام
 • ایجاد فیلد شخصی
 • ایجاد فیلتر
 • و...

 

 

  عنوان درس: ماژول اقدام

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ایجاد، پیگیری و ارتباط با مشتری

سرفصل دوره  فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. ایجاد بخش و رده

۳. ایجادجریان کاری

۴. ایجاد اقدام

۵. نحوه پاسخ به اقدام و تشریح جزئیات یک اقدام

۶. ایجاد مهلت و مطلع

۷. معرفی سربرگ مسئولم

۸. معرفی سربرگ مؤلفم

۹. معرفی سربرگ مطلعم

۱۰. معرفی سربرگ منتخب

۱۱. معرفی سربرگ دوره‌ای

۱۲. معرفی سربرگ فیلتر

۱۳. توضیح جریان BPMN

۱۴. جریان بین رده‌ای

۱۵. دسترسی‌های کامل

 • ایجاد اقدام جدید
 • ایجاد جریان کاری
 • مطلع نمودن افراد به اقدام
 • قرار دادن عکس در اقدام
 • قرار دادن جدول در اقدام
 • ایجاد فیلتر
 • و...

 

  عنوان درس: ماژول اسناد

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: بایگانی اسناد متفاوت، نامه وارده و نامه صادره، امضاء و خواندن

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. کارتابل، اسناد جهت امضا، اسناد جهت تایید، اسناد مطلع شده، متادیتا

۳. ایجاد پوشه، فایل و فایل متنی

۴. ایجاد دسترسی دیدن اسناد

۵. ایجاد دسترسی امضاء و تایید

 ۶. فیلتر اسناد

۷. دبیرخانه (ثبت‌اسناد وارده و اسناد  صادره)

۸. ویرایش، انتقال و حذف فایل‌ها

۹. دانلود اسناد 

۱۰. لینک اسناد

۱۱. کلیپ بورد

۱۲. میانبر

۱۱. متادیتا

۱۲. الگوی چاپ

۱۳. توضیحات تنظیمات

 • ساخت پوشه
 • قرار دادن فرمت‌های مختلف فایل‌های در پوشه
 • انتقال فایل به پوشه دیگر
 • تنظیمات کامل پوشه
 • ثبت  یک سند وارده  و یک سند صادره در دبیرخانه
 • فیلتر و جستجوی اسناد
 • ایجاد متا دیتا
 • ایجاد الگوی چاپ
 • توضیحات تنظیمات
 • و...

 

  عنوان درس: ماژول پست الکترونیک

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ارسال و دریافت ایمیل و ارتباط با مشتری

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. توضیح ورودی، خروجی، فرستاده ‌شده‌ها، چرک‌نویس‌ها، هرزنامه‌ها، بسته‌ها، حذف و برگزیده‌ها

۳. ارسال ایمیل

۴. مطلع ساختن کاربران و مشتریان بر روی ایمیل

۵. استفاده از فیلتر

۶. ساخت صندوق پستی جدید

۷. ایجاد تنظیمات امضا

۸. پاسخگویی خودکار

۹. ارسال از سمت CRM

۱۰. توضیح تنظیمات پایه ماژول

 • ساخت صندوق پستی جدید
 •  ایجاد تنظیمات ماژول
 •  ارسال ایمیل
 •  استفاده از فیلتر
 • و...

 

  عنوان درس: ماژول پیامک

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ارسال و دریافت پیامک    

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. معرفی پنل کاربری پیامک

۳. ارسال و دریافت پیامک

۴. مطلع ساختن افراد مختلف بر روی پیامک

۵. پاسخگویی خودکار

۶. دسترسی مدیریتی

 •  ایجاد یک پیامک و ارتباط آن با مشتری
 •  پاسخگویی خودکار
 • و...

 

  عنوان درس: ماژول اخبار

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ایجاد خبر درون‌ سازمانی

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. ایجاد رده جدید

۳. ایجاد خبر

۴. تعیین سطح دسترسی

 • ایجاد یک رده جدید
 • ایجاد یک خبر جدید
 • ستینگ تنظیمات و سطح دسترسی‌ها
 • و...

       

  عنوان درس: ماژول تقویم

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ایجاد تقویم جدید، ایجاد رویداد جدید

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. ایجاد تقویم جدید و تنظیمات آن

۳. ایجاد رویداد جدید، تعین رنگ، زمان، تاریخ

۴. تعریف تکرار یک رویداد و زمان هشدار

۵. تعیین مکان و موقعیت جلسه

۶. ارسال پیامک به مدعوین جلسه

 • مطلع کردن دیگران
 • افزودن فایل
 • دسترسی‌ها
 • ایجاد رویداد جدید با تنظیمات خاص
 • افزودن فایل به رویداد ثبت‌شده
 • ایجاد تقویم جدید
 • ستینگ تنظیمات تقویم
 • و...
  عنوان درس: ماژول گفتگو

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ایجاد گفتگو خصوصی و گروهی

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. معرفی امکانات و قابلیت‌های ماژول

۳. گفتگو گروهی و شخصی

۴. مطلع نمودن و حذف اشخاص

۵. افزودن فایل

۶. توضیح ویرایشگر

۷. ایجاد گروه جدید

۸. تنظیمات

 • ایجاد گفتگو شخصی
 • ایجاد گفتگو گروهی
 •  مطلع نمودن شخص یا اشخاص دیگر
 • ساخت گروه جدید
 • ارتباط گفتگو با مشتری
 • ستینگ تنظیمات
 • و...

 

  عنوان درس: ماژول کیفیت

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: ایجاد پرسشنامه، آزمون، ارزیابی

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی امکانات و قابلیت‌های ماژول

۲. افزودن رده

۳. ایجاد پرسشنامه، آزمون و ارزیابی

۴. توضیح سربرگ مؤلفم

۵. توضیح سربرگ مطلعم

۶. توضیح سربرگ پاسخ‌دهنده‌ام

۷. توضیح سربرگ برگزیده

۸. توضیح سربرگ حذف‌شده‌ها

۹. توضیح سربرگ الگوها/دوره‌ای

۱۰. تنظیمات رده و دسترسی‌ها

 • ایجاد پرسشنامه
 • ایجاد آزمون
 • ایجاد ارزیابی
 • ایجاد الگو
 • ایجاد تنظیمات رده
 • و...

                                   

     عنوان درس: ماژول پرسنلی

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: انجام امور مربوط به پرسنل و منابع انسانی

سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. معرفی داشبورد، ویجت، چارت، شغل و قوانین

۳. دیدن فیش حقوقی

۴. درخواست مأموریت

۵. درخواست مرخصی

۶. درخواست وام و مساعده

۷. بازدید زمان‌های کاری

۸. توضیحات ورود و خروج

۹. تنظیمات دسترسی

۱۰. دورکاری و نحوه کار با تیم تله ورک

۱۱. شروع و پایان کار سیستمی

۱۲. ثبت تمامی فعالیت های ساعت کاری

 • ایجاد درخواست مأموریت روزانه
 • دیدن فیش حقوق
 • درخواست مرخصی و مأموریت
 • درخواست وام/ مساعده
 • دیدن زمان‌های کاری
 • ایجاد تنظیمات دسترسی
 • و...

        

  عنوان درس:  پورتال پرسنلی (سایت کاربری)

رده فراگیر: مشتریان و پرسنل جدیدالورود

هدف کلی آموزش: انجام امور کاربری پورتال پرسنلی

 
سرفصل دوره فعالیت‌های یادگیرنده

۱. معرفی کلی ماژول

۲. پرسنلی

 • فیش حقوقی
 • درخواست مرخصی و ماموریت
 • مشاهده زمان مکاری
 • ورود و خروج

۳. اسناد

۴. اقدام

۵. گفتگو

۶. کیفیت

 • ورود و خروج از طریق سایت
 • ثبت مرخصی و ماموریت
 • مشاهده و ایجاد اسناد
 • مشاهده و ایجاد اقدام
 • مشاهده و ایجاد گفتگو
 • مشاهده و ایجاد پرسشنامه/آزمون/ارزیابی
 • و...

 

 

نکته مهم: مهلت پرداخت شهریه دوره تا پیش از شروع کلاس‌ها می‌باشد.

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}