دوره آموزشی سیستم مدیریت اتوماسیون اداری تیم‌یار

در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک کاربر حرفه‌ای
سیستم مدیریت اتوماسیون اداری تیم‌یار تبدیل شوید.

شرکت در دوره

آنچه در این دوره می‌آموزید

  سطح کاربر
مناسب برای کاربران، کارمندان و کارکنان تمامی واحدهای کسب و کار

 

اسناد
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول اسناد
 • منو ماژول اسناد
 • توضیح تنظیمات الگوی چاپ
 • توضیح تنظیمات پوشه
  • شماره‌گذاری خودکار پوشه
  • مدیریت هوشمند اسناد
  • نام‌گذاری خودکار
  • متادیتا
  • دسترسی‌ها
 • ایجاد فایل

  • الگو
  • فایل متنی تیم یاری
   • انتخاب الگو
   • انتخاب فرم
  • فایل با فرمت‌های تعریف شده
  • متادیتا
  • آفیس آنلاین
 • ایجاد دبیرخانه
 • ذخیره و بازیابی اسناد
 • فیلتر و جستجو اسناد
اقدام
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول اقدام
 • معرفی قابلیت‌های عمومی اقدام
 • توضیحات پیاده‌سازی جریان کاری‌ها
  • بین رده‌ای
  • بین بخشی
 •  ایجاد جریان کاری
  • ساده
  • BPMN
 • ایجاد و پیگیری اقدام
 • تغییر مسئول مرحله در اقدام
 • ایجاد مطلع
 • فراخوانی فرم در مراحل جریان کاری
 • جستجوی اقدام (فیلتر)
پست الکترونیک
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول پست‌الکترونیک
 • صندوق پستی معین شده‌ها
 • ارسال و دریافت ایمیل
اخبار
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول اخبار
 • ایجاد خبر
 • انتشار اخبار
تقویم
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول تقویم
 • ایجاد رویداد
گفتگو
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول گفتگو
 • ایجاد گفتگو
  • خصوصی
  • گروهی
  • کانال
 • نحوه استفاده از فیلتر
کیفیت
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول کیفیت
 • انتخاب شعبه
 • ایجاد پرسشنامه / آزمون / ارزیابی / الگو
پیامک
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول پیامک
 • ارسال و دریافت پیامک
  سطح مدیر
مناسب برای کارشناسان و مدیران ساختارها و روش‌ها و طرح و برنامه

 

اسناد
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول اسناد
 • منو ماژول اسناد
 • توضیح تنظیمات ماژول اسناد
  • تنظیمات عمومی
   • محدودیت نمایش اسناد
   • سرور نمایش فایل
   • فیس آنلاین
   • الگو اسناد
   • دبیرخانه
  • تنظیمات ویژگی ها
  • الگوی چاپ
  • واژه نامه
  • تنظیمات مشتریان
 • توضیح تنظیمات الگوی چاپ
 • تنظیمات پوشه
  • شماره‌گذاری خودکار پوشه
  • مدیریت هوشمند اسناد
  • نام‌گذاری خودکار
  • متادیتا
  • دسترسی‌ها
 • ایجاد فایل

  • الگو
  • فایل متنی تیم یاری
   • انتخاب الگو
   • انتخاب فرم
  • فایل با فرمت‌های تعریف شده
  • متادیتا
  • آفیس آنلاین
 • ایجاد دبیرخانه
 • ذخیره و بازیابی اسناد
 • فیلتر و جستجو اسناد
 • مدیریت دسترسی‌ها
اقدام
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول اقدام
 • معرفی قابلیت‌های عمومی اقدام
 • ایجاد ساختار بخش و رده سازمانی
  • دسترسی‌ها
 • پیاده‌سازی جریان کاری‌ها
  • بین رده‌ای
  • بین بخشی
 • ایجاد جریان کاری
  • ساده
  • BPMN
 • تنظیمات دسترسی جریان‌های کاری
  • بین رده‌ای
  • بین بخشی
 • تنظیمات تغییر مسئول مرحله
 • تنظیمات ایجاد اقدام‌های دوره‌ای
 • تنظیمات انتقال اقدام
 • ایجاد و پیگیری اقدام
 • تغییر مسئول مرحله در اقدام
 • ایجاد مطلع
 • فراخوانی فرم در مراحل جریان کاری
 • جستجوی اقدام (فیلتر)
پست الکترونیک
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول پست‌الکترونیک
 • توضیح تنظیمات صندوق پستی
 • صندوق پستی معین شده‌ها
 • ارسال و دریافت ایمیل
اخبار
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول اخبار
 • ایجاد خبر
 • انتشار اخبار
 • ایجاد دسترسی‌ها
تقویم
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول تقویم
 • ایجاد انواع تقویم
 • ایجاد رویداد
 • نحوه ایجاد دسترسی ها
گفتگو
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول گفتگو
 • توضیح تنظیمات گروه گفتگو
 • ایجاد دسترسی کاربران
 • ایجاد گفتگو
  • خصوصی
  • گروهی
  • کانال
 • نحوه استفاده از فیلتر
کیفیت
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول کیفیت
 • انتخاب شعبه
 • تنظیمات پرسشنامه / آزمون / ارزیابی و الگو 
 • ایجاد پرسشنامه / آزمون / ارزیابی / الگو
 • ایجاد دسترسی کاربران
پیامک
 • آشنایی و معرفی کلی ماژول پیامک
 • توضیحات پنل پیامک
 • ارسال و دریافت پیامک
 • ایجاد دسترسی کاربران
  سطح استقرار
مناسب برای کارشناسان فنی ای که قصد استقرار اطلاعات در فضای کار تیم یار را دارند

 

اسناد
 • تنظیمات ماژول اسناد

  • تنظیمات عمومی
   • محدودیت نمایش اسناد
   • سرور نمایش فایل
   • آفیس آنلاین
   • الگو اسناد
   • دبیرخانه
  • تنظیمات ویژگی‌ها
  • الگوی چاپ
  • واژه نامه
  • تنظیمات مشتریان
 • تنظیمات متادیتا
اقدام
 • تنظیمات پایه اقدام
 • ایجاد فرم (ابزار فرم‌ساز)
پست الکترونیک
 • ایجاد و تنظیمات صندوق پستی
اخبار
 • ایجاد و تنظیمات رده 

تقویم
 • تنظیمات تقویم
گفتگو
 • تنظیمات گفتگو
 • ایجاد و تنظیمات گروه گفتگو
کیفیت
      -
پیامک
 • ایجاد و تنظیمات صندوق پیامک
 • تنظیمات پنل پیامک

 

متوسط زمان آموزشی
۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

نوع دوره
مجازی ضبط شده

بازه دسترسی به دوره
دو ماه

نوع گواهینامه
یک‌ساله

 

خرید دوره

گواهینامه آموزش اتوماسیون اداری

 

به دانش خود اعتبار ببخشید

با شرکت در آزمون‌های سیستم مدیریت اتوماسیون اداری تیم‌یار، دانش عملیاتی کارکنان خود را بسنجید و گواهینامه معتبر یک‌ساله دریافت کنید.

شرکت در آزمون‌های تیم‌یار

 

 

 

مهارت‌های خود را توسعه دهید

آموزش مدیریت پورتال

متخصص سیستم مدیریت پورتال سازمانی تیم‌یار شوید

اطلاعات بیشتر

آموزش پورتال اتوماسیون اداری

در سیستم مدیریت پورتال اتوماسیون اداری خبره شوید

اطلاعات بیشتر

آموزش نرم افزار جذب و استخدام

در سه ساعت سیستم مدیریت جذب و استخدام را بیاموزید

اطلاعات بیشتر

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}