سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت پروژه

 

نرم افزار مدیریت پروژه برای برنامه‌ریزی، زمان بندی، کنترل و گزارش‌گیری مراحل انجام پروژه در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طریق ماژول پروژه تیم یار می‌توانید ساختار شکست کار برای پروژه‌های سازمان را تعریف نمایید، هزینه‌های انجام آن را تخمین زده و منابع انسانی را به آن تخصیص دهید. علاوه بر آن از طریق نمودار گانت چارت می‌توانید تقدم و تأخر انجام کارها را دنبال کنید.

 

 

 

مشخصات دوره

نوع دوره سطوح دوره مدت دوره

هزینه دوره مجازی (ریال)

آنلاین کاربر 1 ساعت ۱.۳۵۰.۰۰۰
مدیر 2 ساعت ۲.۷۰۰.۰۰۰
استقرار 2 ساعت ۲.۷۰۰.۰۰۰
آفلاین کاربر دسترسی دوهفته‌ای ۶۷۵.۰۰۰
مدیر دسترسی دوهفته‌ای ۱.۳۵۰.۰۰۰
استقرار دسترسی دوهفته‌ای ۱.۳۵۰.۰۰۰

مخاطبان دوره: 

 • مدیران ارشد
 • کارشناس و مدیر پروژه
 • مسئول کنترل پروژه
اعتبار گواهینامه آموزشی: ۱ سال

سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیر مدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

سطح مدیر: آموزش در این سطح شامل تمام محتوای سطح کاربر در کنار موارد دسترسی و مدیریتی هر سیستم یا ماژول می باشد. هدف این دوره استفاده مدیران در سطح کلی و مدیریتی است و مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند و فرایندهای کاری را مدیریت و کنترل می نمایند.

سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است که سطح مدیر توسط کاربر در سیستم و ماژول مورد نظر، گذرانده شده است. در این دوره تمامی موارد مرتبط با تظیمات پایه و استقرار سیستم یا ماژول مرتبط بررسی و آموزش داده می شود. هدف این دوره، پیاده سازی و استفاده کامل از سیستم توسط کارشناسان یا مدیران فنی می باشد.

پیش‌نیاز دوره: فراگیران دوره استقرار، نیاز به گذراندن دوره مدیر خواهند داشت.
 

 

سرفصل دوره

 

 
سرفصل دوره سطوح آموزشی
کاربر مدیر استقرار

ایجاد رده

* *  

حذف رده

  *  

ایجاد الگو

* *  

تنظیمات پروژه

 • اطلاعات
 • تنظیمات
 • جریان کاری
 • توضیحات
    *

توضیح تنظیمات پروژه

 • اطلاعات
 • تنظیمات
 • جریان کاری
 • توضیحات
  *  

ایجاد پروژه جدید

 • تنظیمات نوار ابزار بالا(جزئیات) پروژه
 • ایجاد فاز و زیر فاز(مراحل و زیر مراحل)
  • ایجاد وابستگی ها
 • ارتباط با ماژول های (اسناد، اقدام،پرسنلی، تقویم و پروژه)
 • ایجاد لینک پروژه در قسمت پورتال
 • آرشیو پروژه
* *  

فیلتر

* *  

ایجاد دسترسی های کلی

 • تنظیمات رده و زیر رده (پرنت)
 • تعیین مدیر و سرپرست
 • دسترسی های مرتبط با جریان کاری
    *

تنظیمات پایه ماژول پروژه

    *
 

 

 

 

نکته مهم: مهلت پرداخت شهریه دوره تا پیش از شروع کلاس‌ها می‌باشد.

 

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}