سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت پروژه

نرم افزار مدیریت پروژه برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، کنترل و گزارش‌گیری مراحل انجام پروژه در سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طریق ماژول پروژه تیم یار می‌توانید ساختار شکست کار برای پروژه‌های سازمان را تعریف نمایید، هزینه‌های انجام آن را تخمین زده و منابع انسانی را به آن تخصیص دهید. علاوه بر آن از طریق نمودار گانت چارت می‌توانید تقدم و تأخر انجام کارها را دنبال کنید.

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

1 ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح کاربر

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول پروژه
 • ایجاد رده
 • ایجاد الگو
 • ایجاد پروژه جدید
  • تنظیمات نوار ابزار بالا(جزئیات) پروژه
  • ایجاد فاز و زیر فاز(مراحل و زیر مراحل)
   • ایجاد وابستگی‌ها
  • ارتباط با ماژول های (اسناد، اقدام،پرسنلی، تقویم و پروژه)
  • ایجاد لینک پروژه در قسمت پورتال
  • آرشیو پروژه
 • فیلتر

سطح مدیر

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول پروژه
 • ایجاد رده
 • حذف رده
 • ایجاد الگو
 • توضیح تنظیمات پروژه
  • اطلاعات
  • تنظیمات
  • جریان کاری
  • توضیحات
 • ایجاد پروژه جدید
  • تنظیمات نوار ابزار بالا(جزئیات) پروژه
  • ایجاد فاز و زیر فاز(مراحل و زیر مراحل)
   • ایجاد وابستگی‌ها
  • ارتباط با ماژول‌های (اسناد، اقدام،پرسنلی، تقویم و پروژه)
  • ایجاد لینک پروژه در قسمت پورتال
  • آرشیو پروژه
 • فیلتر

سطح استقرار

 • تنظیمات پروژه
  • اطلاعات
  • تنظیمات
  • جریان کاری
  • توضیحات
 • ایجاد دسترسی‌های کلی
  • تنظیمات رده و زیر رده (پرنت)
  • تعیین مدیر و سرپرست
  • دسترسی های مرتبط با جریان کاری

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}