سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

 

به‌کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان می‌تواند نقش بسیار زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا کند. البته این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز اثر خاص خود را خواهد داشت که هریک از آنها جای تامل دارد. از این رو می توان به نقش مهم و تأثیرگذار استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات برروی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد.

 

 

 

مشخصات دوره

نوع دوره سطوح دوره مدت دوره

هزینه دوره مجازی (ریال)

آنلاین کاربر 2 ساعت ۲.۷۰۰.۰۰۰
مدیر 4 ساعت ۵.۴۰۰.۰۰۰
استقرار 4 ساعت ۵.۴۰۰.۰۰۰
آفلاین کاربر دسترسی یک‌ماهه ۱.۳۵۰.۰۰۰
مدیر دسترسی یک‌ماهه ۲.۷۰۰.۰۰۰
استقرار دسترسی یک‌ماهه ۲.۷۰۰.۰۰۰

مخاطبان دوره: 

 • مدیر نگهداری و تعمیرات
 • تکنسین نگهداری و تعمیرات
 • سرپرست دستگاه
 • سرپرست تولید
 • سرپرست اموال
 • سرپرست انبار
 • مدیر مالی
 • مدیر تولید
اعتبار گواهینامه آموزشی: ۱ سال

سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیر مدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

سطح مدیر: آموزش در این سطح شامل تمام محتوای سطح کاربر در کنار موارد دسترسی و مدیریتی هر سیستم یا ماژول می باشد. هدف این دوره استفاده مدیران در سطح کلی و مدیریتی است و مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند و فرایندهای کاری را مدیریت و کنترل می نمایند.

سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است که سطح مدیر توسط کاربر در سیستم و ماژول مورد نظر، گذرانده شده است. در این دوره تمامی موارد مرتبط با تظیمات پایه و استقرار سیستم یا ماژول مرتبط بررسی و آموزش داده می شود. هدف این دوره، پیاده سازی و استفاده کامل از سیستم توسط کارشناسان یا مدیران فنی می باشد.

پیش‌نیاز دوره: فراگیران دوره استقرار، نیاز به گذراندن دوره مدیر خواهند داشت.
 

 

سرفصل دوره

 

 
سرفصل دوره

سطوح آموزشی

کاربر

مدیر

استقرار

آشنایی با ماژول نگهداری و تعمیرات

*

*

 

نمای کلی ماژول نگهداری و تعمیرات *

*

 

تعریف شعبه  

 

*

تنظیمات ماژول انبار  

 

*

تنظیمات ماژول اموال

    *

نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر

 • مدیر سیستم
 • ماژول پرسنلی
 • CRM

 

 

*

تنظیمات اطلاعات پایه(نوع کار، اولویت انجام و الگوی متن پیامکی)

 

*

 

نحوه‌ی ایجاد خدمت

*

*

 

ایجاد دستگاه ها

*

*

 

تنظیمات نگهداری و تعمیرات(علت خرابی، عامل خرابی، حالت خرابی و روال تایید عملکرد)

 

*

 

نحوه‌ی ایجاد درخواست نگهداری و تعمیرات

*

*

 

نحوه‌ی ایجاد دستور تعمیر

*

*

 

نحوه‌ی ثبت عملکرد و ایجاد فاکتور

*

*

 

گزارشات

*

*

 

نحوه‌ی ایجاد دسترسی کاربران

  *  
 

 

 

نکته مهم: مهلت پرداخت شهریه دوره تا پیش از شروع کلاس‌ها می‌باشد.

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}