سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

به‌کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان می‌تواند نقش بسیار زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا کند. البته این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز اثر خاص خود را خواهد داشت که هریک از آنها جای تامل دارد. از این رو می‌توان به نقش مهم و تأثیرگذار استراتژی‌های مختلف نگهداری و تعمیرات برروی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد.

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

۱ ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح کاربر

 • آشنایی و معرفی کلی نگهداری و تعمیرات
 • ایجاد خدمت
 • ایجاد دستگاه‌ها
 • ایجاد درخواست نگهداری و تعمیرات
 • ایجاد دستور تعمیر
 • ثبت عملکرد و ایجاد فاکتور
 • ایجاد و فراخوانی گزارشات

سطح مدیر

 • آشنایی و معرفی کلی نگهداری و تعمیرات
 • نحوه‌ ایجاد دسترسی کاربران
 • تنظیمات اطلاعات پایه(نوع کار، اولویت انجام و الگوی متن پیامکی)
 • ایجاد خدمت
 • ایجاد دستگاه‌ها
 • تنظیمات نگهداری و تعمیرات (علت خرابی، عامل خرابی، حالت خرابی و روال تایید عملکرد)
 • ایجاد درخواست نگهداری و تعمیرات
 • ایجاد دستور تعمیر
 • ثبت عملکرد و ایجاد فاکتور
 • ایجاد و فراخوانی گزارشات

سطح استقرار

 • تنظیمات ماژول انبار
  • ایجاد BOM
 • تنظیمات ماژول اموال
  • ایجاد اموال و ماشین آلات
 • ایجاد و فراخوانی کاربر
  • مدیر سیستم
  • ماژول پرسنلی
  • CRM

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}