سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت تولید

 

ماژول تولید، یکی از ماژول‌های کلیدی نرم‌افزار مدیریت کسب‌وکار تیم‌یار است که فرایند تولید در یک سازمان را کنترل و مدیریت می‌کند. به عبارت دیگر ماژول تولید، با اختصاص منابع به فعالیت‌های کارمندان و همچنین به‌کارگیری مواد اولیه و ظرفیت تولید، به مشتریان مختلف خدمت‌رسانی می‌کند. انواع روش‌های تولید نظیر ساخت آیتم‌های تکی، تولید دسته‌ای، تولید انبوه، تولید گسسته، تولید پیوسته و غیره، هر یک برنامه‌ریزی تولید خاص خود را می‌طلبند. از طرف دیگر مواردی همچون تولید مبتنی بر سفارش فروش و یا تولید غیر سفارشی و همچنین تولید محصولات استاندارد و غیر استاندارد (سفارشی) در فرایند تولید تاثیرگذار هستند. با قابلیت‌هایی که تا‌کنون در ماژول تولید پیاده‌سازی شده و همچنین قابلیت‌هایی که در آینده به این ماژول اضافه می‌شود، تیم‌یار فرایند تولید در یک سازمان را به طور کامل مدیریت خواهد کرد.

 

 

 

مشخصات دوره

نوع دوره سطوح دوره مدت دوره

هزینه دوره مجازی (ریال)

آنلاین کاربر 3 ساعت ۴.۰۵۰.۰۰۰
مدیر 5 ساعت ۶.۷۵۰.۰۰۰
استقرار 3 ساعت ۴.۰۵۰.۰۰۰
آفلاین کاربر دسترسی یک‌ماهه ۲.۰۲۵.۰۰۰
مدیر دسترسی یک‌ماهه ۳.۳۷۵.۰۰۰
استقرار دسترسی یک‌ماهه ۲.۰۲۵.۰۰۰

مخاطبان دوره: 

 • مدیر تولید
 • کارشناس تولید
 • مدیر مالی
اعتبار گواهینامه آموزشی: ۱ سال

سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیر مدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

سطح مدیر: آموزش در این سطح شامل تمام محتوای سطح کاربر در کنار موارد دسترسی و مدیریتی هر سیستم یا ماژول می باشد. هدف این دوره استفاده مدیران در سطح کلی و مدیریتی است و مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند و فرایندهای کاری را مدیریت و کنترل می نمایند.

سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است که سطح مدیر توسط کاربر در سیستم و ماژول مورد نظر، گذرانده شده است. در این دوره تمامی موارد مرتبط با تظیمات پایه و استقرار سیستم یا ماژول مرتبط بررسی و آموزش داده می شود. هدف این دوره، پیاده سازی و استفاده کامل از سیستم توسط کارشناسان یا مدیران فنی می باشد.

پیش‌نیاز دوره: فراگیران دوره استقرار، نیاز به گذراندن دوره مدیر خواهند داشت.
 

 

سرفصل دوره

 

 
سرفصل دوره سطوح آموزشی
کاربر مدیر  استقرار

آشنایی با ماژول تولید

* *  

نمای کلی ماژول تولید

* *  

تعریف مفاهیم

 • عملیات تولیدی
 • مرکز کاری
 • خط تولید
 • برنامه ریزی مواد مورد نیاز
 • برنامه ریزی تولید
 • کنترل کیفیت
 • BOM
 • نمودار فرایند عملیات

 

* *  

نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر

 • مدیر سیستم
 • ماژول پرسنلی
 • CRM
    *

تنظیمات حسابداری 

 • ایجاد دسترسی مرتبط با تولید در حسابداری
 • تعریف حساب‌های مرتبط با تولید
    *

تعریف اشخاص، شناور و مراکز هزینه

 • تامین کنندگان (اشخاص)
 • حساب شناور (شناور)
 • مراکز درخواست کننده کالا (مرکز هزینه)
  *  
دسترسی اشخاص، شناور و مراکز هزینه
 • تامین کنندگان (اشخاص)
 • حساب شناور (شناور)
 • مراکز درخواست کننده کالا (مرکز هزینه)
    *

تنظیمات حساب‌ها در ماژول حسابداری

 • تنظیمات حساب‌ها در تنظیمات سیستمی
 • ایجاد ارتباط حساب‌ها
 • اتصال ارتباطات مناسب
    *

توضیحات تنظیمات حساب های تولید در ماژول حسابداری 

 • تنظیمات حساب‌ها در تنظیمات سیستمی
 • ایجاد ارتباط حساب‌ها
 • اتصال ارتباطات مناسب
  *  

تنظیمات اموال در ایجاد ماشین آلات

    *

تنظیمات انبار در فراخوانی BOM

    *

  تعریف عملیات و فرایندهای تولید

 • ایجاد عملیات تولیدی جدید
  *  

تعریف مراکز کاری

 • ایجاد مراکز کاری جدید
 • فراخوانی ماشین آلات، تجهیزات، شیفت کاری، مراکز هزینه، سرپرست و مسئول
  *  

تعریف خط تولید و نمودار فرایند عملیات OPC

  *  

تنظیمات تولید سفارشی و غیر سفارشی  

  *  

تنظیم ثبت توقفات

* *  

تعریف برآورد

 • موجودی اول دوره
 • ذخیره احتیاطی
 • مانده سفارش
 • مانده نیاز به تولید
  *  

تعریف برنامه ریزی مواد

 • رزرو
 • در راه
 • تامین کنندگان
 • ارتباط با انبار
* *  

تعریف برنامه ریزی تولید

* *  

تعریف کنترل کیفیت

* *  

انواع روش های قیمت گذاری تولید

  *  

ایجاد دستور تولید

 • دستور تولید جدید
 • دستور تولید گروهی
* *  

ثبت عملکرد

  *  

مشاهده گزارش و ایجاد ویجت گزارش

* *  

ایجاد دسترسی کاربران

  *  
 

 

 

 

نکته مهم: مهلت پرداخت شهریه دوره تا پیش از شروع کلاس‌ها می‌باشد.

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}