دوره آموزشی سیستم مدیریت تولید تیم‌یار

در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک کاربر حرفه‌ای
سیستم تولید تیم‌یار تبدیل شوید.

شرکت در دوره

آنچه در این دوره می‌آموزید

  سطح کاربر
مناسب برای کاربران، کارمندان و کارکنان بخش‌های مختلف تولید

 

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول تولید
 • تعریف مفاهیم
  • عملیات تولیدی
  • مرکز کاری
  • خط تولید
  • برنامه ریزی مواد مورد نیاز
  • برنامه ریزی تولید
  • کنترل کیفیت
  • BOM
  • نمودار فرایند عملیات
 • تعریف عملیات و فرایندهای تولید
  • ایجاد عملیات تولیدی جدید
 • تعریف مراکز کاری
  • ایجاد مراکز کاری جدید
  • فراخوانی ماشین‌آلات، تجهیزات، شیفت کاری، مراکز هزینه، سرپرست و مسئول
 • تعریف خط تولید و نمودار فرایند عملیات OPC
 • تعریف برآورد
  • موجودی اول دوره
  • ذخیره احتیاطی
  • مانده سفارش
  • مانده نیاز به تولید
 • تعریف برنامه ریزی مواد
  • رزرو
  • در راه
  • تامین کنندگان
  • ارتباط با انبار
 • تعریف برنامه ریزی تولید
 • ایجاد دستور تولید
  • دستور تولید جدید
  • دستور تولید گروهی
 • ثبت عملکرد
 • تعریف کنترل کیفیت
 • مشاهده گزارش و ایجاد ویجت گزارش
  سطح مدیر
مناسب برای مدیران تولید، برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت، و مدیر کارخانه

 

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول تولید
 • تعریف مفاهیم
  • عملیات تولیدی
  • مرکز کاری
  • خط تولید
  • برنامه ریزی مواد مورد نیاز
  • برنامه ریزی تولید
  • کنترل کیفیت
  • BOM
  • نمودار فرایند عملیات
 • توضیح حسابداری و تنظیمات مرتبط با تولید
  • ایجاد حساب و اشخاص
  • ایجاد دسترسی حساب‌ها و اشخاص مرتبط با تولید در حسابداری
  • تعریف حساب‌های مرتبط
  • اتصال ارتباطات مناسب
  • ایجاد ارتباط حساب‌ها
 • مدیریت و ایجاد دسترسی کاربران ماژول تولید
 • تعریف عملیات و فرایندهای تولید
  • ایجاد عملیات تولیدی جدید
 • تعریف مراکز کاری
  • ایجاد مراکز کاری جدید
  • فراخوانی ماشین‌آلات، تجهیزات، شیفت کاری، مراکز هزینه، سرپرست و مسئول
 • تعریف خط تولید و نمودار فرایند عملیات OPC
 • تنظیمات تولید سفارشی و غیر سفارشی
 • تنظیم ثبت توقفات و دوباره کاری
 • تعریف برآورد
  • موجودی اول دوره
  • ذخیره احتیاطی
  • مانده سفارش
  • مانده نیاز به تولید
 • تنظیمات انبارهای برنامه ریزی مواد
 • تعریف برنامه ریزی مواد
  • رزرو
  • در راه
  • تامین کنندگان
  • ارتباط با انبار
 • تعریف برنامه ریزی تولید
 • ایجاد دستور تولید
  • دستور تولید جدید
  • دستور تولید گروهی
 • ثبت عملکرد
 • تعریف کنترل کیفیت
 • مشاهده گزارش و ایجاد ویجت گزارش
  سطح استقرار
مناسب برای کارشناسان فنی‌ای که قصد استقرار اطلاعات در فضای کار تیم‌یار را دارند

 

 • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
  • مدیر سیستم
  • ماژول پرسنلی
  • CRM
 • حسابداری و تنظیمات مرتبط با تولید
  • ایجاد حساب و اشخاص
  • ایجاد دسترسی حساب‌ها و اشخاص  مرتبط با تولید در حسابداری
  • تعریف حساب‌های مرتبط  
  • اتصال ارتباطات مناسب
  • ایجاد ارتباط حساب‌ها
 • تنظیمات اموال در ایجاد ماشین‌آلات
 • تنظیمات انبار در فراخوانی BOM
 • تنظیمات شیفت کاری در ماژول پرسنلی

 

متوسط زمان آموزشی
۲ ساعت و ۴۵ دقیقه

نوع دوره
مجازی ضبط شده

بازه دسترسی به دوره
یک ماه

نوع گواهینامه
یک‌ساله

 

خرید دوره

 

به دانش خود اعتبار ببخشید

با شرکت در آزمون‌های سیستم مدیریت تولید تیم‌یار، دانش عملیاتی کارکنان خود را بسنجید و گواهینامه معتبر یک‌ساله دریافت کنید.

شرکت در آزمون‌های تیم‌یار

 

 

 

مهارت‌های خود را توسعه دهید

انبار را حرفه‌ای مدیریت کنید

اطلاعات بیشتر

دو‌ساعته سیستم اموال و دارایی ثابت را بیاموزید

اطلاعات بیشتر

در سیستم تعمیرات و نگهداری تیم‌یار خبره شوید

اطلاعات بیشتر

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}