نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات ERP تیم‌یار

 

  مدیریت نگهداری و تعمیرات  (نت) مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل عملیات سرویس و نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و سایر اموال سازمان است. امروزه سطوح مختلفی از نگهداری و تعمیرات، شامل تعمیرات اضطراری ( EM )، نت پیشگیرانه ( PM ) ، نت پیشبینانه ( PdM ) و   نت‌ اصلاحی ( CM )، مطرح می‌شود. تعمیرات پس از خرابی تجهیزات، علاوه بر تأمین هزینه‌های تعمیرات، باعث کاهش عمر مفید و کاهش تولیدات این تجهیزات می‌شود. مدیریت نگهداری و تعمیرات در ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، یکی از سیستم‌های کاربردی این ERP  است که با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، فرایندهایی که منجر به بهبود زمان‌بندی برنامه‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشبینانه می شود را استخراج می‌کند.

نگهداری ‌و ‌تعمیرات پیشگیرانه (‌Preventive Maintenance) مجموعه‌ای از فعالیت‌های منظم و دوره‌ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود، به‌روزرسانی و حفظ تجهیزات، انجام می‌شود. نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار با یکپارچه کردن سیستم‌ها و زیر سیتم‌های مرتبط با نگهداری و تعمیرات، تمامی برنامه‌های پیشگیرانه را به برنامه‌های پیش بینانه و طراحی شده تبدیل کرده و با این کار باعث کاهش توقف‌های برنامه ریزی نشده، افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نهایت صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات شده است.

ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، با توجه به ارتباط یکپارچه با سیستم‌های انبار، اموال، تولید، پرسنلی و پایش، توانسته به یک سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات یکپارچه دست یابد تا اهداف و اولیت‌های نگهداری و تعمیرات را تعیین کند و بر اساس آن برنامه نگهداری و تعمیرات کسب و کارها را تبیین و پیاده‌سازی کند.

 

 

 
 

 

 

زیرسیستم‌های نگهداری و تعمیرات تیم‌یار

 • مدیریت خدمات
  • ایجاد خدمت جدید بر اساس نوع کار، نوع خدمت و اولویت انجام کار
  • مشاهده لیست خدمات
  • تعریف برنامه نگهداری ‌و ‌تعمیرات برای خدمات پیشگیرانه و به تفکیک دستگاه (تقویم روزانه، ماهانه و سالانه)
 • مدیریت دستگاه‌ها
  • ثبت ماشین و دستگاه جدید
  • مشاهده لیست دستگاه‌ها و ماشین‌آلات
  • ثبت و مشاهده قطعات قابل تعمیر و تعویض ماشین‌آلات
 • مدیریت نوع خرابی
  • ثبت خرابی به تفکیک علت خرابی، عامل خرابی و حالت خرابی
 • مدیریت پذیرش
  • ایجاد درخواست تعمیرات
  • مشاهده روند درخواست در مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل و باطل کردن درخواست
  • ارسال اعلان به سرپرست (مسئول دستگاه) به هنگام رخداد خرابی
 • مدیریت دستور
  • ایجاد دستور تعمیرات جدید
  • مشاهده روند دستور تعمیر در مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل و باطل کردن دستور
  • ارسال اعلان دستور در هر یک از مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل به تکنسین مربوطه
  • درخواست قطعه از انبار قطعات فنی توسط تکنسین
 • مدیریت ثبت عملکرد
  • ثبت عملکرد جدید
  • مشاهده روند ثبت عملکرد در مراحل پیش‌نویس، بررسی، اجرا، کامل و باطل کردن آن
 • مدیریت گزارشات
  • ایجاد و مشاهده گزارشات متعدد و مختلف از تمام فرایندهای انجام شده و در حال انجام سیستم نگهداری و تعمیرات بر روی داشبورد شخصی
 • مدیریت دسترسی
  • ایجاد و تنظیم دسترسی به کاربران به‌صورت تکی و گروهی

 

 

 
 
 

فرایندها، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و عملیات خودکار سیستم نگهداری و تعمیرات تیم‌یار

فرایندها

 • ثبت پذیرش یا درخواست برای ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و قطعات 
 • ثبت اتوماتیک دستور نگهداری ‌و ‌تعمیرات برای مسئول دستگاه در صورت رسیدن به برنامه پیشگیرانه
 • اجرای دستور خدمات برای ماشین‌آلات با توجه به خدمات، مسئولین رسیدگی و تاریخ اولویت انجام
 • تخصیص ماشین‌آلات و دستگاه‌ها بر اساس نوع نگهداری (پایش، تولید)
 • دستور تعمیرات با توجه به درخواست‌های تعمیر ثبت شده
 • ثبت عملکرد دستورات تعمیر
 • ایجاد برنامه نگهداری‌ و‌ تعمیرات پیشگیرانه بر اساس زمان/ واحد کارکرد و تولید

سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و ماژول‌های مرتبط

 • ارتباط با سیستم مدیریت شعب
  • انتخاب شعبه مورد نظر
 • ا رتباط با سیستم مدیریت انبار و کنترل موجودی
  • ثبت نوع خدمت
  • ثبت کالا
  • ثبت لیست مواد مورد نیاز BOM (درخت محصول)
 • ارتباط با سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت
  • ثبت تجهیزات و دستگاه‌ها
 • ارتباط با ماژول پروفایل
  • تعیین افراد تأیید‌کننده
  • تعیین سرپرست دستگاه‌ها
  • تعیین مسئول تعمیرات
 • ارتباط با سیستم مدیریت تولید
  • انتخاب ماشین‌آلات خط تولید
  • مشاهده و دریافت اعلان درصورت توقف ماشین‌آلات تولید
 • ارتباط با سیستم مدیریت پایش
  • انتخاب تجهیزات استفاده شده در پایش

سایر عملیات خودکار

 • ارائه سرویس دستگاه‌ها و الگوی تکرار بر اساس زمان و کارکرد
 • فراخوانی ماشین‌آلات و قطعات BOM دستگاه‌ها برای ثبت حالت‌های خرابی در پذیرش
 • ارسال اعلان برای سرپرست و تکنسین
 • ثبت درخواست قطعه به انبار

 

ویژگی‌های کلیدی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار

 • یکپارچگی مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه نگهداری و تعمیرات تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با نگهداری و تعمیرات در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP  تیم‌یار، زیرمجموعه‌ای از این مجموعه قوی بوده و از تحمیل ضرر و زیان‌های احتمالی برای تجهیزات و دستگاه‌ها جلوگیری نموده و به مدیریت بهینه امور نگهداری و سرویس ماشین‌آلات کمک شایانی خواهد کرد.

 • روال تأیید عملکرد و تأییدکنندگان

در نرم افزار مدیریت تعمیرات و نگهداری تیم‌یار، تخصیص تأییدکننده و روال تأییدکنندگان برای هر دستگاه و ماشین‌، امکان‌پذیر می‌باشد.

 

 روال تأیید عملکرد و تأیید‌کنندگان
 •  تعریف ساختار درختی (درختواره)

ساختار درختی (درختواره) تجهیزات و ماشین‌آلات که براساس BOM ثبت شده‌اند، به منظور کنترل و سرویس دوره‌ای قطعات اصلی، ایجاد شده است. این ساختار، از تعویض قطعات اصلی ثبت شده در درختواره، با قطعات مربوط به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ثانویه، جلوگیری می‌کند و از قابلیت ردیابی قطعات نیز برخوردار است.

تعریف ساختار درختی
 • امکان ثبت دستگاه‌های موجود در خط تولید و پایش، با فراخوانی نموار فرایند عملیات در خطوط تولید و سنسورهای ثبت شده در سیستم پایش تیم‌یار
ثبت دستگاه جدید و نوع استفاده از آن
 • ایجاد برنامه نت بر اساس کارکرد و تعداد تولید دستگاه

در نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات تیم‌یار، امکان تنظیم برنامه سرویس و نت، براساس زمان (روز، هفته، ماه، سال) و براساس کارکرد دستگاه یا ماشین، امکان‌پذیر است.

برنامه زمانبندی سرویس دستگاه
 • امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

در نرم افزار تحت وب تیم‌یار امکان ایجاد انواع گزارش‌های نگهداری و تعمیرات یکپارچه از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. همچنین توانایی استفاده و مشاهده این گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی نگهداری و تعمیرات بر روی داشبورد مدیریتی به‌صورت جداگانه یا در خود نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات وجود دارد.  سیستم نگهداری و تعمیرات یکپارچه تیم‌یار، قادر است که متناسب با نیاز سازمان‌های تولیدی و خدماتی، تطبیق پیدا کند. صاحبان اینگونه کسب و کارها می‌توانند برای تجزیه و تحلیل و مدیریت نحوه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و دستگاه‌های به کار گرفته شده، از سیستم نگهداری و تعمیرات یکپارچه تیم‌یار استفاده کنند. در زیر به نمونه گزارش های تحلیلی و ترکیبی در این زمینه اشاره شده است. 

 • نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ارزش جایگزینی تجهیزات
 • نسبت هزینه نگهداری و تعمیرات به ازای واحد محصول تولیدی
 • لیست دستور کارهای بسته شده در بازه تاریخی مورد نظر
 • لیست پرسنل نگهداری و تعمیرات براساس فیلترهای مختلف و مورد نیاز
 • لیست دستور کارهای باز
 • درصد کارهای اضطراری
 • لیست خرابی‎های پر تکرار

 

  گزارش درخواست تعمیرهای پیگیری نشده
  گزارش تعمیرات ثبت شده برای دستگاهی مشخص
  گزارش تعمیرات با انجام خدمتی مشخص
  • شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد ( KPI )
  • فرکانس خرابی یا میانگین زمان بین خرابی ( MTBF )
  • متوسط زمان بین تعمیرات ( MTBR )
  • متوسط زمان خرابی/شکست ( MTTF )
  • ‌اثربخشی کلی تجهیزات ( OEE )

   

  {{massage_and_class_chat.message}}
  {{massage_and_class_tariff.message}}