نرم افزار خرید و تدارکات

نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات ERP تیم‌یار

 

 سازما‌ن‌ها به‌ جهت کسب و کار همیشگی و مؤثر، به برنامه ریزی مناسب و دقیق در فرایند تهیه مواد اولیه ، کالاها و درخواست‌های سازمانی خود، نیاز دارند. نرم افزار خرید و تدارکات یکی از مهمترین اصول ابتدایی و مهم هر کسب و کار بازرگانی، خدماتی، صنعتی و ... است. تهیه نیازمندی‌های سازمان، متناسب با معیارهای بازاریابی، فروش، تولید و منابع مالی کسب و کار با بهترین کیفیت و در زمان مناسب، از اصول پایه و اساسی مدیریت خرید است. به دلیل ارتباط مستمر خرید با سایر بخش‌های کسب و کار، رابطه مستقیم آن با کیفیت محصولات و خدمات عرضه شده نیز به طور کامل، قابل مشاهده است. برنامه مدیریت خرید و تدارکات تیم‌یار، سیستمی از ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار است که نیاز اصلی سازمان اعم از سفارش خرید، درخواست خرید، کنترل و ارزیابی کیفی، خرید کالا و خدمات، برگشت از خرید، مدیریت تامین کنندگان، ثبت سند حسابداری و ارتباط با سیستم انبار را برطرف می‌سازد.

نرم افزار مدیریت خرید و تدارکات به عنوان یکی از بخش‌های مؤثر و حیاتی کسب وکار در ارتباط مستقیم و یکپارچه با دیگر سیستم‌های مالی، فرآیند خرید و کنترل هزینه‌های کسب و کار، قرار داشته و نیازمندی‌های مرتبط را به صورت بهینه مدیریت می‌کند. پیاده سازی و مدیریت مؤثر این فرآیند ترکیبی، مستلزم بکارگیری یک برنامه مدیریت خرید و تدارکات کارآمد و یکپارچه است.

سیستم مدیریت خرید و تدارکات یکپارچه تیم‌یار، این امکان را فراهم ساخته تا کسب و کارها با ثبت و کنترل دقیق و سیستماتیک فرآیند خرید به بهترین نحو ممکن و در کوتاه‌ترین زمان بتوانند نیازها و درخواست‌های سایر بخش‌های خود را با بهترین کیفیت تأمین سازند. در برنامه مدیریت خرید تیم‌یار، همزمان با صدور فاکتور خرید، عملیات تعدادی انبار (ثبت رسید کالا در انبار) و عملیات حسابداری (ثبت سند حسابداری) به صورت خودکار و سیستمی، انجام می‌شود. همچنین، این نرم افزار، با سیستم‌های سازمان، حسابداری و خزانه داری، مدیریت انبار و کنترل موجودی، ارتباط با مشتری (CRM) به صورت یکپارچه در ارتباط است.

 

 
 

 

زیرسیستم‌های خرید و تدارکات تیم‌یار

 • مدیریت عملیات خرید
  • ثبت درخواست خرید
  • ثبت سفارش خرید
  • ثبت فاکتور خرید
  • ثبت برگشت از خرید
  • ثبت فاکتور خدمات
  • ثبت برگشت از خدمات

فرآیندها، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و عملیات‌های خودکار سیستم مدیریت خرید تیم‌یار

 • فرآیندها
  • ثبت درخواست خرید با استفاده از جریان‌های متفاوت از پیش تعیین شده
  • ثبت سفارش خرید به صورت نامحدود
  • ثبت فاکتور خرید به صورت مستقل و یا عطف به درخواست خرید، سفارش خرید و یا رسید انبار
  • ثبت فاکتورهای برگشت از خرید
  • ثبت فاکتور خدمات بر اساس خدمات تعریف شده در سیستم
  • ثبت فاکتور برگشت از خدمات

 

 • سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و ماژول‌های مرتبط
  • ارتباط با شعب مختلف
   • انتخاب  شعبه فعال
  • ارتباط با سیستم ارتباط با مشتری (CRM)
   • تعریف تأمین‌کنندگان
  • ارتباط با حسابداری (حسابداری خرید)
   • تعریف و تنظیم حساب‌های خرید
   • تعریف حساب تأمین‌کنندگان
   • صدور سند حسابداری خودکار در عملیات خرید و برگشت از خرید
  • ارتباط با سیستم مدیریت انبار و کنترل موجودی
   • ثبت فاکتورخرید عطف به رسید دائم کالا در انبار
   • ثبت درخواست خرید به دو روش درخواست کالا در صورت نداشتن موجودی و رسیدن به نقطه سفارش برای کالاهایی با تنظیم درخواست خرید اتوماتیک در انبار
   • ثبت تعدادی در انبار در عملیات خرید و برگشت از خرید

 

 • سایرعملیات خودکار
  • ثبت خودکار درخواست خرید براساس درخواست کالا در ماژول محصول 
  • ثبت خودکار درخواست خرید بر اساس نقطه سفارش در ماژول محصول
  • ثبت درخواست خرید بر حسب نیاز ماژول تولید
  • ثبت خودکار سند حسابداری در فاکتور خرید کالا و برگشت از خرید کالا
  • ثبت خودکار سند حسابداری در فاکتور خرید خدمت و برگشت از خرید خدمت
  • ثبت خودکار تاریخچه
  • امکان گزارش گیری TTMS فصلی
  • امکان گزارش گیری لحظه‌ای جامع خرید

 

ویژگی‌های کلیدی ماژول مدیریت خرید و تدارکات نرم افزار ERP تیم‌یار

 • یکپارچگی مدیریت خرید و تدارکات تیم یار با سایر سیستم ها و زیرسیستم ها

مدیریت خرید و تدارکات تیم یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه تدارکات تیم یار، این امکان را ایجاد می نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. سیستم مدیریت خرید در تیم‌یار مانند دیگر سیستم های ERP تیم یار، یک ماژول یا زیرمجموعه از این مجموعه قوی بوده و از تحمیل ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری نموده و به مدیریت بهینه امور عملیاتی خرید و تامین، کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، استفاده از چنین سیستمی، سفارش خرید، درخواست خرید، کنترل و ارزیابی کیفی، خرید کالا و خدمات، برگشت از خرید، مدیریت تامین کنندگان، ثبت سند حسابداری و ارتباط با سیستم مدیریت انبار و کنترل موجودی را به خوبی هدایت و کنترل نموده و بسیاری از پیچیدگی‌ها در حوزه کسب و کار را کاهش می‌دهد. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب و استفاده از یک نرم افزار کارا، وجود یکپارچگی واقعی و استاندارد، میان بخش های مختلف و وابسته آن است. حیات واقعی و کنترل درست روند خرید و فروش یا به معنای اصلی هزینه و سود نهایی در گرو کارکرد صحیح بخش های مختلف سازمان در یک کسب و کار است و این امر زمانی مؤثر و مفید است که در کنار سیستم خرید و تدارکات، سیستم های حسابداری، فروش، مدیریت انبار و کنترل موجودی ، مدیریت اموال و دارایی ثابت، مدیریت تولید، خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری، مدیریت ارتباط با مشتری، اتوماسیون اداری، مدیریت پروژه ، سایت و فروش آنلاین و حتی موارد مرتبط با اطلاع رسانی های درون و برون سازمانی حیات داشته و در کنار هم و بصورت یکپارچه همراه باشند. ERP یکپارچه و تحت وب تیم یار، علاوه بر وجود تمامی این سیستم ها در کنار هم، روند کامل حسابداری انبار، حسابداری فروش، مدیریت فروش، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت تولید، مدیریت سایت و فروش آنلاین را برای مدیرانی که به فکر پیشرفت و بهبود کسب و کار خود هستند، به ارمغان خواهد آورد. 

 

 • ثبت در خواست‌های خرید با استفاده از قابلیت جریان خریدهای متنوعی بر حسب نیاز کسب و کار

در نرم افزار خرید و تدارکات تیم‌یار این امکان فراهم است که هر سازمان با توجه به سیاست راهبردی در حوزه بازرگانی و خرید، جریان خرید مورد نیاز خود را ایجاد کند.

 

 • امکان ثبت در ماژول خرید به چهار روش: درخواست خرید، سفارش خرید، فاکتور خرید و برگشت از خرید

در برنامه مدیریت خرید و تدارکات تیم‌یار سیستم خرید شامل 4 قسمت مختلف از جمله: درخواست خرید، سفارش خرید، فاکتور خرید و برگشت از خرید می‌باشد که این امکان را فراهم می‌کند جریان خرید  با سلسله مراتب دلخواه در کسب و کار ایجاد گردد.

 

 • ثبت خودکار اسناد در انبار و حسابداری همزمان با تراکنش در سیستم خرید

در نرم افزار مدیریت خرید، خرید تیم‌یار با توجه به یکپارچگی موجود در سیستم زمانی‌که تراکنش فاکتور خرید صورت می‌گیرد ثبت تعدادی در سیستم انبار و پس از آن ثبت حسابداری در سیستم حسابداری به صورت خودکار انجام می‌شود.

 

ثبت تعدادی در سیستم انبار

 

ثبت حسابداری در سیستم حسابداری

 

 • امکان دسترسی به اسناد مالی از طریق فاکتور خرید

در برنامه مدیریت خرید و تدارکات تیم‌یار پس از ثبت سند حسابداری مربوط به فاکتور خرید قابلیت دسترسی به سند مالی لینک شده به فاکتور خرید وجود دارد.

 

 •   امکان ثبت فاکتور با استفاده از عطف به رسید تعدادی انبار و یا درخواست خرید

در نرم افزار خرید و تدارکات تیم‌یار می‌توان به دو روش فاکتور خرید را ثبت نمود:

روش اول:  مبنا قرار دادن عملیاتی همچون رسید انبار، درخواست خرید  و سفارش خرید در فاکتور خرید

۱. امکان تبدیل چند رسید انبار به یک فاکتورخرید

۲. امکان تبدیل چند درخواست خرید به یک فاکتور خرید

۳.  امکان تبدیل سطرهای یک درخواست خرید به چندین فاکتور

روش دوم: ثبت فاکتور خرید به صورت مستقل

 

مبنا قرار دادن اسنادی همچون رسید انبار ، درخواست خرید  و سفارش خرید

 

 

 • امکان گزارش گیری لحظه‌ای از وضعیت فاکتورهای خرید و ایجاد داشبورد با گزارش‌های پرکاربرد

در سیستم مدیریت خرید تیم‌یار با توجه به گزارش‌های موجود می‌توان داشبوردی مدیریتی ایجاد نمود که گزارشات خرید به صورت لحظه‌ای قابل مشاهده و کنترل باشد. چیدمان و نوع گزارش به نیاز و سلیقه کاربر بستگی دارد.

 

ایجاد داشبورد مدیریتی با گزارشهای پرکاربرد

 

 •  امکان کنترل ک یفی کالای خریداری شده در زمان رسید انبار

در نرم افزار مدیریت خرید تیم‌یار این امکان وجود دارد، کالاهایی که در هنگام خرید نیاز به کنترل کیفیت و ارزیابی دارند، قبل از تعدادی شدن در انبار ابتدا کنترل شده و درصورت بدست آوردن حد نصاب نمره تعیین شده، اجازه رسید در انبار و ثبت تعدادی فاکتور به آن‌ها داده شود.

 

 • امکان تغییر نرخ برابری در خریدهای ارزی تا قبل از ثبت حسابداری فاکتور خرید

در برنامه خرید و تدارکات تیم‌یار با توجه به نوسانات قیمت ارز این امکان به کاربر داده شده تا قبل از ثبت حسابداری فاکتور خرید، نرخ برابری در فاکتور را اصلاح کند.

 

 • امکان ثبت فاکتور خدمت

در نرم افزار خرید و تدارکات تیم‌یار می‌توان برای خدمت هایی که منجر به هزینه هستند و روی بهای تمام شده کالا تاثیر می‌گذارند و در ماژول محصول به عنوان خدمت تعریف شده‌اند، فاکتور خرید خدمت ثبت کرد.

 

 • روند ثبت تمامی مراحل خرید در چهار مرحله

دربرنامه مدیریت خرید و تدارکات تیم‌یار تمامی مراحل خرید شامل: درخواست خرید، سفارش خرید ، فاکتورخرید و برگشت از خرید در چهار مرحله (پیش نویس، بررسی، اجرا وکامل) ثبت می‌شود که هر مرحله با توجه به دسترسی تعیین شده تایید خواهد شد.

 

 • ثبت هزینه با استفاده از تسه یم سیستمی

در سیستم مدیریت خرید تیم‌یار می‌توان هزینه‌ها یا فاکتورهای خدمت را به عنوان هزینه در فاکتور ثبت کرد که از طریق تسهیم سیستمی میزان درصد تاثیر هزینه برای هر کالا با توجه به ارز انتخابی به طور جداگانه محاسبه شود.

 

تسهیم سیستمی
 • دسترسی جداگانه برای هر قسمت در سیستم خرید

در سیستم مدیریت خرید تیم‌یار این امکان وجود دارد که تمامی موارد و گزینه‌های سیستم به طور تکی و یا گروهی دسترسی داده شود.

این امر به کنترل داده‌های ثبت شده و کالاهای ورودی به سازمان کمک شایانی می‌کند.

دسترسی مجزا برای قسمت‌های مختلف سیستم
دسترسی تأیید مراحل ثبت

 

 

 • مشاهده رکوردهای حسابداری در فاکتور خرید

در برنامه مدیریت خرید و تدارکات تیم‌یار پس از ثبت سند حسابداری، رکوردهای ثبت شده در حسابداری در قسمت پایین در فاکتورخرید، قابل مشاهده است.

 

 

مشاهده رکوردهای حسابداری در فاکتور خرید
 • مشاهده ت اریخچه عملیات‌ها

در نرم افزار خرید و تدارکات تیم‌یار در قسمت پایین هر سند در سیستم خرید، تاریخچه‌ای برای تمامی تغییرات اعمال شده در اسناد قابل مشاهده است.

 

مشاهده تاریخچه عملیات ها

 

 • امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

در برنامه مدیریت خرید و تدارکات تیم‌یار امکان ایجاد انواع گزارش‌های سیستم خرید با بهره گیری از راهکار هوش تجاری وجود دارد. گزارشات علاوه بر داشبورد مدیریتی در سیستم خرید نیز در دسترس هستند.  برنامه مدیریت خرید و تدارکات یکپارچه تیم‌یار امکان گزارش‌گیری سفارشی  با استفاده از فیلدهای موجود در انبار و خرید را به کاربر می‌دهد. در سیستم خرید تیم‌یار گزارشاتی بر اساس تامین کنندگان، کالاو یا خدمات خریداری شده، وضعیت تسویه فاکتورها و گزارشات  TTMS جهت ارائه به اداره مالیات وجود دارد که به مدیران کسب وکار اجازه می‌دهد از مدیریت صحیح و کارآمد فرآیند خرید، بهره‌مند شوند.

 

 • گزارش جامع خرید - به تفکیک فاکتور

گزارشی جامع بر مبنای فاکتور که درآن تاریخ فاکتور، نام تامین کننده، نوع فاکتور( فاکتور کالا یا خدمات) و مبالغ فاکتور به طور مجزا نمایش می‌دهد.

 

گزارش جامع خرید به تفکیک فاکتور

 

 • گزارش ج امع خرید - سر جمع تامین کننده

گزارشی جامع بر مبنای تامین کننده که جمع فاکتورهای ثبت شده به تفکیک نوع فاکتور را نمایش می‌دهد.

 

گزارش جامع خرید  سر جمع تامین کننده

 

 • گزارش ریز فاکتورهای خرید

گزارش فاکتورها با تمام جزئیات از جمله تاریخ فاکتور، تامین کننده، کالا یا خدمات و ...، نمایش داده می‌شود.

 

 

گزارش ریز فاکتورهای خرید

 

 • و ضعیت تسویه فاکتور خرید

در این گزارش وضعیت فاکتورها از نظر تسویه یا عدم تسویه به تفکیک شماره فاکتور قابل مشاهده است.

 

وضعیت تسویه فاکتور خرید

 

 • گزارشات TTMS فصلی

گزارشات TTMS ، گزارشاتی هستند که  خریدها، فروش‌ها و درآمدهای شرکت‌ها را به طور فصلی جمع آوری می‌کنند. مؤدیان مالیاتی موظفند این گزارش را به سازمان مالیات ارائه دهند. سیستم خرید تیم‌یار این امکان را به کاربران می‌دهد تا این گزارشات را به صورت فصلی دریافت کنند.

 

 • TTMS فصلی - خرید به تفکیک شخص و شناور

 

TTMS فصلی خرید به تفکیک شخص و شناور

 

 • TTMS فصلی - خرید به تفکیک شخص

 

TTMS فصلی خرید به تفکیک شخص

 

 • TTMS فصلی - خرید به تفکیک فاکتور

 

TTMS فصلی خرید به تفکیک فاکتور

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}