سرفصل دوره مجازی مدیریت ویکی

مدیریت ویکی، یک سامانه مدیریت محتوا به منظور ایجاد، ارائه و انتشار اطلاعات مورد نیاز سازمان همچون اسناد راهنما و مستندات برای واحدها و زیر واحدهای سازمانی است. در این ماژول، امکان ایجاد طبقه بندی مستندات و آموزش‌ها با اعمال دسترسی‌های متفاوت برای کاربران، در قالب پوشه ها و صفحات متعدد و مجزا فراهم است. همچنین، این ماژول با ماژول پورتال در ارتباط است که این قابلیت امکان انتشار اطلاعات و آموزش‌های مورد نظر را به سادگی بر روی پورتال برای گروه مورد نظر از مشتریان و کاربران، فراهم می‌آورد.

 

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

۱ ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح کاربر

 • آشنایی و نمای کلی ماژول
 • افزودن پوشه
 • افزودن صفحه
 • جستجو اطلاعات
 • کپی و انتقال

سطح مدیر

 • آشنایی و نمای کلی ماژول
 • افزودن بخش جدید
  • اطلاعات
  • اطلاعات انتشار 
  • پوسته
  • Robots.txt
  • دسترسی ها
 • افزودن رده جدیداطلاعات
  • اطلاعات
  • دسترسی ها
 • افزودن پوشه
 • افزودن صفحه
 • جستجو اطلاعات
 • کپی و انتقال

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}