سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت

اموال و دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند مثل: زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت و نامشهود، مثل: سرقفلی و مطالبات از اشخاص. اکثر دارایی‌ها از نظر تعداد اندک، ولی از نظر ارزش مالی دارای اهمیت بالایی هستند و حفظ و نگهداری آن‌ها یکی از وظایف ضروری یک سازمان موفق است. ماژول (نرم افزار) اموال تیم‌یار برای ثبت کلیه تجهیزات و دارایی‌های مشهود و نامشهود یک سازمان طراحی و تولید شده است. با استفاده از سیستم حسابداری اموال، می‌توان نرخ استهلاک اموال سازمان را محاسبه کرده و دارایی‌های اسقاطی را که بازدهی خود را بعد از یک دوره مصرف طولانی و یا بر اثر کم دقتی و فشار زیاد از دست داده‌اند، از رده خارج کرد تا بستر ورود دارایی‌های جدید فراهم شود.

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

۱ ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح کاربر

  • آشنایی و نمای کلی ماژول اموال
  • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
    • مدیر سیستم
    • ماژول پرسنلی
    • CRM
  • نحوه‌ی ایجاد
    • محل استقرار
    • دارایی
  • ایجاد سند استهلاک
  • ایجاد خرید دارایی
  • ایجاد روند ورود از انبار دارایی
  • نحوه‌ی زدن فروش دارایی
  • نحوه‌ی اسقاط/ خروج دارایی
  • گزارشات اموال
    • گزارش‌گیری دارایی‌ها بر اساس اشخاص
    • ساخت گزارش بر اساس الگوهای پیش فرض
  • فراخوانی گزارشات اموال در گزارشات و استفاده از آن به عنوان ویجت

سطح مدیر

  • آشنایی و نمای کلی ماژول اموال
  • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
    • مدیر سیستم
    • ماژول پرسنلی
    • CRM
  • توضیح حسابداری و تنظیمات مرتبط با اموال
    • ایجاد دسترسی حساب‌ها و اشخاص مرتبط با اموال در حسابداری
    • تعریف حساب‌های مرتبط با اموال
    • اتصال ارتباطات مناسب
    • ایجاد ارتباط حساب‌ها
  • معرفی کاربر/ گروه کاربری و دسترسی‌های سیستم اموال
  • توضیح تنظیمات اطلاعات‌پایه
    • محل استقرار
      • سطح بندی محل استقرار
    • دارایی
      • تنظیمات سطح بندی دارایی
      • مشخصات دارایی
      • ایجاد گروه قوانین
  • ایجاد محل استقرار
  • ایجاد دارایی
  • ایجاد سند استهلاک
  • ایجاد خرید دارایی
  • ایجاد روند ورود از انبار دارایی
  • نحوه‌ی زدن فروش دارایی
  • نحوه‌ی اسقاط/ خروج دارایی
  • گزارشات اموال
    • گزارش‌گیری دارایی‌ها بر اساس اشخاص
    • ساخت گزارش بر اساس الگوهای پیش فرض
  • فراخوانی گزارشات اموال در گزارشات و استفاده از آن به عنوان ویجت

سطح استقرار

  • حسابداری و تنظیمات مرتبط با اموال
    • ایجاد دسترسی حساب‌ها و اشخاص مرتبط با اموال در حسابداری
    • تعریف حساب‌های مرتبط با اموال
    • اتصال ارتباطات مناسب
    • ایجاد ارتباط حساب‌ها
  • تعریف اشخاص
    • مشتری
    • تامین کننده
  • تنظیمات اطلاعات‌پایه
    • محل استقرار
      • سطح بندی محل استقرار
    • دارایی
      • تنظیمات سطح بندی دارایی
      • مشخصات دارایی
      • ایجاد گروه قوانین
  •  درون‌ریزی محل استقرار به‌صورت فایل csv
  •  درون‌ریزی دارایی به‌صورت فایل csv
  • درون‌ریزی گزارشات اموال در ماژول گزارش

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}