سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت اموال و دارایی ثابت

اموال و دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند مثل: زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت و نامشهود، مثل: سرقفلی و مطالبات از اشخاص. اکثر دارایی‌ها از نظر تعداد اندک، ولی از نظر ارزش مالی دارای اهمیت بالایی هستند و حفظ و نگهداری آن‌ها یکی از وظایف ضروری یک سازمان موفق است. ماژول (نرم افزار) اموال تیم‌یار برای ثبت کلیه تجهیزات و دارایی‌های مشهود و نامشهود یک سازمان طراحی و تولید شده است. با استفاده از سیستم حسابداری اموال، می‌توان نرخ استهلاک اموال سازمان را محاسبه کرده و دارایی‌های اسقاطی را که بازدهی خود را بعد از یک دوره مصرف طولانی و یا بر اثر کم دقتی و فشار زیاد از دست داده‌اند، از رده خارج کرد تا بستر ورود دارایی‌های جدید فراهم شود.

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

۱ ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح کاربر

 • آشنایی و نمای کلی ماژول اموال
 • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
  • مدیر سیستم
  • ماژول پرسنلی
  • CRM
 • نحوه‌ی ایجاد
  • محل استقرار
  • دارایی
 • ایجاد سند استهلاک
 • ایجاد خرید دارایی
 • ایجاد روند ورود از انبار دارایی
 • نحوه‌ی زدن فروش دارایی
 • نحوه‌ی اسقاط/ خروج دارایی
 • گزارشات اموال
  • گزارش‌گیری دارایی‌ها بر اساس اشخاص
  • ساخت گزارش بر اساس الگوهای پیش فرض
 • فراخوانی گزارشات اموال در گزارشات و استفاده از آن به عنوان ویجت

سطح مدیر

 • آشنایی و نمای کلی ماژول اموال
 • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
  • مدیر سیستم
  • ماژول پرسنلی
  • CRM
 • توضیح حسابداری و تنظیمات مرتبط با اموال
  • ایجاد دسترسی حساب‌ها و اشخاص مرتبط با اموال در حسابداری
  • تعریف حساب‌های مرتبط با اموال
  • اتصال ارتباطات مناسب
  • ایجاد ارتباط حساب‌ها
 • معرفی کاربر/ گروه کاربری و دسترسی‌های سیستم اموال
 • توضیح تنظیمات اطلاعات‌پایه
  • محل استقرار
   • سطح بندی محل استقرار
  • دارایی
   • تنظیمات سطح بندی دارایی
   • مشخصات دارایی
   • ایجاد گروه قوانین
 • ایجاد محل استقرار
 • ایجاد دارایی
 • ایجاد سند استهلاک
 • ایجاد خرید دارایی
 • ایجاد روند ورود از انبار دارایی
 • نحوه‌ی زدن فروش دارایی
 • نحوه‌ی اسقاط/ خروج دارایی
 • گزارشات اموال
  • گزارش‌گیری دارایی‌ها بر اساس اشخاص
  • ساخت گزارش بر اساس الگوهای پیش فرض
 • فراخوانی گزارشات اموال در گزارشات و استفاده از آن به عنوان ویجت

سطح استقرار

 • حسابداری و تنظیمات مرتبط با اموال
  • ایجاد دسترسی حساب‌ها و اشخاص مرتبط با اموال در حسابداری
  • تعریف حساب‌های مرتبط با اموال
  • اتصال ارتباطات مناسب
  • ایجاد ارتباط حساب‌ها
 • تعریف اشخاص
  • مشتری
  • تامین کننده
 • تنظیمات اطلاعات‌پایه
  • محل استقرار
   • سطح بندی محل استقرار
  • دارایی
   • تنظیمات سطح بندی دارایی
   • مشخصات دارایی
   • ایجاد گروه قوانین
 •  درون‌ریزی محل استقرار به‌صورت فایل csv
 •  درون‌ریزی دارایی به‌صورت فایل csv
 • درون‌ریزی گزارشات اموال در ماژول گزارش

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}