سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت فروش

مجموعه عملیات ارائه کالا یا خدمات به مشتریان را فرآیند فروش می‌نامند. فروش یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های یک سازمان است. رونق هر کسب‌وکار از عملیات فروش آن ناشی می‌شود. از همین رو عمده‌ترین دغدغه مدیران موفق، ساماندهی سیستم فروش سازمان است. ماژول فروش (نرم افزار فروش) تیم یار این امکان را برای مدیران فراهم می‌کند که کل عملیات فروش از جمله صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش، ثبت سند خودکار حسابداری، ارتباط مستقیم با سیستم انبار و صدور حواله، پرسنلی، مشتری (CRM) و انواع گزارشات را به سادگی مدیریت و کنترل نمایند.

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

۲ ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح کاربر

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول فروش
 • ایجاد و تعریف عوامل مرتبط با عملیات فروش
  • ایجاد سهمیه‌بندی
  • ایجاد لیست قیمت
  • ایجاد هدایا و جوایز
  • تعریف پورسانت
  • معرفی عوامل فروش
 • روند کلی سفارش مشتری از پورتال تا خروج کالای درخواستی از انبار
 • ایجاد سفارش فروش
  • آشنایی کلی با سفارش فروش
  • پیش نویس
  • بررسی
  • اجرا
  • کامل
  •  مطلع
  • باطل شده
 • ایجاد پیش فاکتور
  •  آشنایی کلی با پیش فاکتور
  •  پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  • کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • ایجاد مجوز فروش
  •  آشنایی کلی با مجوز فروش
  • پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  • کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • ایجاد قرارداد
  • آشنایی کلی با قرارداد
  • پیش نویس
  •  بررسی
  •  اجرا
  •  کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • ایجاد برگشت از فروش
  • آشنایی کلی با فاکتور فروش
  •  پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  •  کامل
  • مطلع
  •  باطل شده
 • توضیح کلی گزارشات فروش
 • گزارشات فروش
 • فراخوانی گزارشات BI در ماژول فروش و استفاده از آن در ویجت

سطح مدیر

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول فروش
 • حسابداری و تنظیمات مرتبط با فروش
  • ایجاد دسترسی مرتبط با فروش در حسابداری
  • تعریف حساب‌های مرتبط با فروش
 • تعریف اشخاص، شناور و مراکز
  • اشخاص
  • شناور
  • مراکز هزینه
  • مراکز درآمد
 • دسترسی اشخاص، تامین‌کنندگان، شناور، مراکز
  • حساب‌های مرتبط با فروش
  • اشخاص
  • شناور
  • مراکز هزینه
  • مراکز درآمد
 • توضیحات تنظیمات حساب‌های فروش در ماژول حسابداری 
  • تنظیمات حساب‌ها در تنظیمات سیستمی
  • ایجاد ارتباط حساب‌ها
  • اتصال ارتباطات مناسب
 • معرفی کاربر/گروه کاربری و دسترسی‌های سیستم فروش
 • توضیحات تنظیمات عملیات فروش 
 • ایجاد و تعریف عوامل مرتبط با عملیات فروش
  • ایجاد سهمیه‌بندی
  • ایجاد لیست قیمت
  • ایجاد هدایا و جوایز
  • تعریف پورسانت
  • معرفی عوامل فروش
 • روند کلی سفارش مشتری از پورتال تا خروج کالای درخواستی از انبار
 • توضیح تنظیمات سفارش فروش
 • ایجاد سفارش فروش
  • آشنایی کلی با سفارش فروش
  • پیش نویس
  • بررسی
  • اجرا
  • کامل
  •  مطلع
  • باطل شده
 • توضیحات تنظیمات پیش فاکتور
 • ایجاد پیش فاکتور
  •  آشنایی کلی با پیش فاکتور
  •  پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  • کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • توضیحات تنظیمات مجوز فروش
 • ایجاد مجوز فروش
  •  آشنایی کلی با مجوز فروش
  • پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  • کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • توضیحات تنظیمات قرارداد
 • ایجاد قرارداد
  • آشنایی کلی با قرارداد
  • پیش نویس
  •  بررسی
  •  اجرا
  •  کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • توضیحات تنظیمات فاکتور فروش
 • ایجاد فاکتور فروش
  •  آشنایی کلی با فاکتور فروش
  • پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  •  کامل
  • مطلع
  • باطل شده
 • توضیحات تنظیمات برگشت از فروش
 • ایجاد برگشت از فروش
  • آشنایی کلی با فاکتور فروش
  •  پیش نویس
  •  بررسی
  • اجرا
  •  کامل
  • مطلع
  •  باطل شده
 • توضیح کلی گزارشات فروش
 • گزارشات فروش
 • توضیح درون‌ریزی گزارشات فروش BI در ماژول گزارش
 • فراخوانی گزارشات BI در ماژول فروش و استفاده از آن در ویجت

سطح استقرار

 • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
  • مدیر سیستم
  • ماژول پرسنلی
  • CRM
 • تنظیمات حساب‌های فروش در ماژول حسابداری
  • تنظیمات حساب‌ها در تنظیمات سیستمی
  • ایجاد ارتباط حساب‌ها
  • اتصال ارتباطات مناسب
   • شخص اجبار
    • حساب‌های دریافتنی
   • شناور اجبار
    • حساب شناور متصل به فروش
   • مراکز هزینه اجبار
    • مرکز هزینه درخواست کننده
    • حساب هزینه تخفیف
    • مرکز هزینه مصرف کننده
    • تخفیف
   • مراکز درآمد اجبار
    • فروش محصولات
    • درآمد خدمات
 • تنظیمات عملیات فروش
  • تنظیمات فاکتور
  • تنظیمات مراکز فروش
  • تنظیمات دوره
  • تنظیمات سهمیه بندی
  • قیمت تخفیف/ پورسانت
   • لیست قیمت و درون ریزی آن
   • تخفیفات/ هدایا و جوایز
   • پورسانت
   • مهلت تسویه
  • معرفی عوامل فروش
  • پخش مویرگی
  • تنظیمات کارت خوان
  • تنظیمات شماره‌گذاری خودکار فاکتور
 • تنظیمات سفارش فروش
  • نمای کلی
  • دسترسی سفارش فروش
  • تنظیمات اعتبار
 • تنظیمات پیش فاکتور
  •  پیش فاکتور
  • تنظیمات اعتبار
 • تنظیمات مجوز فروش
  • مجوز فروش
  • تنظیمات اعتبار
 • ایجاد الگوی قرارداد
  • اضافه کردن الگوی قرارداد
  • دسترسی‌ها
 • تنظیمات فاکتور فروش
  •  فاکتور فروش
  • تنظیمات اعتبار
 • تنظیمات برگشت از فروش

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}