تازه های ماژول CRM تیمیارERP

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول مشتری اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول مشتری شوید. 

 

تاریخ به روزرسانی:1402.12.20

نسخه4.42.5167.7271 تیمیار

رفع باگ

✔️عدم ارسال نوتیفای ایجاد یا ویرایش منوی توضیحات مشتری


 

تاریخ به روزرسانی:1402.11.01

نسخه4.40.5131.7213 تیمیار

قابلیت جدید

✔️عدم نمایش نام رابط در مغایرت گیری با سیستم تلفنی

      . ✔️ ویرایش نوع مشتری

ویرایش نوع مشتری


تاریخ به روزرسانی:1402.10.10

نسخه 4.39.5111.7182 تیمیار

قابلیت جدید

 ✔️ تغییرات فرم سفارشی برای ذخیره فایل در پروفایل مشتری     .

تغییرات فرم سفارشی برای ذخیره فایل در پروفایل مشتری

 


تاریخ به روزرسانی:1402.8.14

نسخه 4.36.5059.7093 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ انتقال بهBootstrap5

  .امکان انتخاب دو یا چند درگاه پورتال برای یک رابط ✔️

امکان انتخاب دو یا چند درگاه پورتال برای یک رابط 


تاریخ به روزرسانی:1402.7.30

نسخه4.35.5043.7053 تیمیار

قابلیت جدید

 ✔️باز شدن صفحه crm با توجه به آخرین مراجعه کاربر.

 ✔️  مشاهده مشتری مورد نظر در تمامی بخش های عضو شده.

✔️  ثبت لاگ برای دریافت اطلاعات مشتری.

باز شدن صفحه crm با توجه به آخرین مراجعه کاربر

مشاهده مشتری مورد نظر در تمامی بخش های عضو شده

 ثبت لاگ برای دریافت اطلاعات مشتری


تاریخ به روزرسانی:1402.6.19

نسخه 4.33.4979.6971تیمیار

قابلیت جدید

نمایش کشور مشتری بر اساس کد ملی . ✔️

✔️ قابلیت run شدن bot در crm

نمایش کشور مشتری بر اساس کد ملی

 

قابلیت run شدن bot در crm


تاریخ به روزرسانی:1402.5.08

نسخه4.31.4943.6931 تیمیار

قابلیت جدید

اضافه شدن قابلیت Drag and Drop مشتریان به رده ها.✔️

✔️امکان مشاهده همه ی سی ار ام های یک Section - بخش.

✔️امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش Category در قیفی.

اضافه شدن قابلیت Drag and Drop مشتریان به رده ها

امکان مشاهده همه ی سی ار ام های یک Section - بخش

 

امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش Category در نمودار قیفی


تاریخ بروزرسانی:1402.04.18

نسخه 4.30.4931.6903تیمیار

قابلیت جدید

✔️ تغییر نام رده های مشتری در گروه های پروفایل.

 تغییر نام رده های مشتری در گروه های پروفایل

 


 تاریخ برjhhnuuوزرسانی:1402.01.27.j

تاریخ بروزرسانی:1402.3.28

نسخه 4.29.4914.6888 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ ورود خودکار به پورتال پس از تکمیل فرم ساین آپ .

✔️شخصی سازی نمایش فیلدهای مشخصات در پورتال .

ورود خودکار به پورتال پس از تکمیل فرم ساین آپ

 

شخصی سازی نمایش فیلدهای مشخصات در پورتال


    تاریخ بروزرسانی:1402.01.27.

نسخه 4.26.4864.6786 تیمیار

رفع باگ

✔️ صفحه بندی در جستجوی پیشرفته .


    تاریخ بروزرسانی:1401.12.21

نسخه 4.25.4858.6761 تیمیار

قابلیت جدید

✔️نمایش فایل ویدیویی در فرم sign up .

✔️لاگ سفارشی تایید در فرایند ثبت نام زیر سند مربوطه .

نمایش فایل ویدیویی در فرم sign up

 

لاگ سفارشی تایید در فرایند ثبت نام زیر سند مربوطه


    تاریخ بروزرسانی:1401.11.23

نسخه 4.24.4832.6724 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ایجاد API در ماژول مشتری برای استفاده در بات تیمیار


    تاریخ بروزرسانی:1401.10.3

نسخه 4.23.4830.6695 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن دسترسی مطلع کردن و مسئول کردن به نقش های ماژول مشتری .

✔️فرستادن اعلان به هنگام تغییر رده مشتری به کاربرانی که روی آن رده دسترسی اعلان دارند .

دسترسی‌های نوتیفای و ویرایش مطلع و مسئول


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20

نسخه 4.21.4802.6639 تیمیار

قابلیت جدید

✔️    .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29

نسخه 4.20.4791.6562 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ ارسال پیام اتوماتیک تغییر رمز پورتال   .
 
✔️ ارث بردن دسترسی رده از دسترسی بخش .
 ارث بردن دسترسی رده از دسترسی بخش
 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17

نسخه  4.18.4775.6463 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ تغییر دسترسی های ماژول مشتری .
تغییر دسترسی های ماژول مشتری
✔️ قابلیت سفارشی سازی نقش ها در ماژول مشتری
قابلیت سفارشی سازی نقش ها در ماژول مشتری
 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27

نسخه 4.17.4750.6404 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن گزینه امضا، لوگو و مهر به CRM طبق دو تصویر نمونه .
اضافه کردن گزینه امضا، لوگو و مهر به CRM طبق دو تصویر نمونه

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4733.6306 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن رویدادها در لفت جزییات مشتری .
✔️اضافه شدن داشبورد مشتری .
اضافه شدن داشبورد مشتری
✔️اضافه شدن فرم های سفارشی .
اضافه شدن فرم های سفارشی
 
تغییر
✔️تغییر در طبقه بندی مشتری .
تغییر در طبقه بندی مشتری

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02     

نسخه 4.14.4719.6255 تیمیار

تغییر

✔️ نمایش اقدام های بایگانی در ماژول مشتری .

    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه  4.12.4671.6151 تیمیار

تغییر

✔️ درون ریزی فایل رابط مشتریان .

 1401.03.08 :  تاریخ بروزرسانی 

نسخه  4.11.4656.6096 تیمیار

قابلیت جدید
✔️نمایش بخش بندی اقدام ها در لفت ماژول مشتری بخش اقدام  .
نمایش بخش بندی اقدام ها در لفت ماژول مشتری بخش اقدام 
✔️خودکار شدن نام کشور از روی شماره موبایل و شماره ملی  .
خودکار شدن نام کشور از روی شماره موبایل و شماره ملی

تغییر

✔️ اضافه کردن فیلد جستجو(سریع و پیشرفته) به صفحه اصلی ماژول مشتری .

 1401.02.25 :  تاریخ بروزرسانی  

نسخه 4.10.4637.6063 تیمیار

قابلیت جدید

✔️امکان ثبت تبلیغات و پیام مجزا در انتهای ثبت با موفقیت تکمیل اطلاعات.
امکان ثبت تبلیغات و پیام مجزا در انتهای ثبت با موفقیت تکمیل اطلاعات
✔️امکان جستجو در فرم هنگام ساخت فیلتر مشتری.
امکان جستجو در فرم هنگام ساخت فیلتر مشتری
 

 

 1401.02.11 :  تاریخ بروزرسانی  

نسخه 4.8.4613.6008 تیمیار

قابلیت جدید

✔️  ارسال نوتیفای با اعمال تغییر در فیلدهای سی ار ام
 
ارسال نوتیفای با اعمال تغییر در فیلدهای سی ار ام
 
✔️  افزودن گزینه هیچ کدام به همه لیست های ویرایش مشتری 
 
افزودن گزینه هیچ کدام به همه لیست های ویرایش مشتری
 
 

1401.01.28 :  تاریخ بروزرسانی 

نسخه 4.8.4613.5997تیمیار

قابلیت جدید

✔️لینک پیامک به مشتری .  
لینک پیامک به مشتری
 
 

    تاریخ بروزرسانی   : 1400.12.17      

نسخه 4.7.4551.5933تیمیار

رفع باگ

✔️ باگ ایجاد فیلتر ماژول مشتری .  
✔️ باگ گروه های افراد در ماژول مشتری . 
✔️ باگ پریدن زبان تیمیار هنگام دریافت پاپ آپ تماس در ماژول مشتری . 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4551.5899تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل دسترسی مربوط به فیلد های کارشناسان در قسمت جزئیات مشتری . 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.5867 تیمیار

رفع باگ

✔️ مشکل ایجاد فیلتر در ماژول مشتری . 
✔️ مشکل لود نشدن گروه های پورتال در تنظیمات مشتری. 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.5835 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ نمایش popup درصورت تماس مشتری با امکان ایجاد رویداد و اقدام برای مشتری .  
 
 
نمایش popup درصورت تماس مشتری با امکان ایجاد رویداد و اقدام برای مشتری
 
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07      

نسخه 4.4.4469.5768 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان برقراری دسترسی حذف مشتری برای کاربران یا گروه هایی که ادمین ماژول مشتری نیستند .
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23      

نسخه 4.4.4469.5741 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم برقراری دسترسی به مشتری برای کارشناسان هنگام ایجاد مشتری در نمای ذخیره اطلاعات .

✔️ رفع مشکل امکان حذف مشتری از شعبات دیگر در صورت داشتن حساب شخص و سند در ماژول حسابداری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.5706 تیمیار

تغییر

✔️ ارسال پیامک حاوی لینک تکمیل اطلاعات در پاسخ دریافت پیامک برای مشتری مادامی که اطلاعات تکمیل نشده باشد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.5664 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل کندی ماژول مشتری در حالتی که در ماژول پیامک صندوقی دارای رویداد "ایجاد مشتری"  باشد و تعداد پیامک های دریافتی این صندوق زیاد باشد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30      

نسخه 4.3.4381.5622 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم دسترسی به مشتری با حذف کاربر از فیلد کارشناس پشتیبانی 2 .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.5590 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل ایجاد مشتری توسط کاربر محدودی که دسترسی جستجوی پروفایل ندارد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4360.5551 تیمیار

تغییر

✔️ بهینه سازی در دسترسی به مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.5523 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان حذف شماره مشتریان موجود در voip از طریق مغایرت گیری .

امکان حذف شماره مشتریان موجود در voip از طریق مغایرت گیری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4277.5512 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ استفاده از لیست اسامی شهر و استان در CRM و پروفایل .

استفاده از لیست اسامی شهر و استان در CRM و پروفایل

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم امکان جایگزین کردن فیلدهای شخصی از نوع لیست در قواعد موجود در فیلتر مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4240.5443 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل لینک دهی مستقیم به فرم های ساین آپ پورتال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.14     

نسخه 4.3.4234.5409 تیمیار

تغییر

✔️ در نظر نگرفتن کاربرِ جاری در رویداد هایی که در تب رویداد ماژول مشتری لود می‌شوند .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.5404 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل سرعت پایین لود رویداد ها در تب رویداد ماژول مشتری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.5399 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم نمایش نام مشتری در پاپ آپ تماس .

✔️ رفع مشکل عدم آپدیت نام مشتریان در ماژول های حسابداری و فروش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.5374 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل ثبت و اصلاح آدرس توسط مشتری از طریق پورتال مشتریان (منو آدرس) .

✔️ رفع مشکل عدم ثبت فیلد شرکت برای مشتریان حقیقی در ماژول crm هنگام ثبت نام از طریق فرم signup در پورتال مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.5326 تیمیار

تغییر

✔️ تبدیل پاپ آپ ثبت نام موفق مشتری به صفحه ای متشکل از پیغام ثبت نام موفق مشتری، لینک ایجاد مشتری و لینک بازگشت به صفحه ورود در پورتال مشتریان. این صفحه پس از ثبت نام یا ویرایش اطلاعات مشتری از طریق فرم signup، نمایش داده میشود.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.5303 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ ذخیره لاگ تماس ها در تیمیار 

رفع باگ

✔️ رفع مشکل لاگین به پورتال مشتریان پس از ثبت نام از طریق فرم signup .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.5273 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم ثبت برخی فیلد های فرم signup هنگام ثبت نام مشتری از طریق پورتال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه 4.2.4085.5258 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل کند بودن نمایش لیست مشتریان و جستجو در آن .

✔️ رفع مشکل لینک ویرایش مشتری و قرار گیری در طبقه بندی اشتباه پس از ویرایش از طریق آن .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4044.5238 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ جدا سازی دسترسی های "ایجاد مشتری" و "ویرایش" و ایجاد دسترسی "جستجوی پروفایل" (مربوط به باکس "نتایج جستجو" در پنجره ایجاد مشتری جدید) در تنظیمات ماژول مشتری .

 

جداسازی دسترسی های "ایجاد مشتری" و "ویرایش" و ایجاد دسترسی "جستجوی پروفایل"

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.5147 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش تمام کاربران (بدون توجه به دسترسی) در لیست فیلتر "ایجاد کننده" (در این نسخه لیست کاربران بر اساس دسترسی کاربر لاگین شده در تیمیار نمایش داده میشود.) .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.26     

نسخه 3.12.2731.4927 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل در ایجاد کاربر پورتال مشتری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.4914 تیمیار

قابلیت جدید 

✔️ اضافه شدن امکان ارسال لینک از طریق پیامک و پست الکترونیک برای ویرایش اطلاعات به مشتری .

✔️ اضافه شدن امکان نمایش فرم signup با کلیک برروی ثبت نام در پورتال مشتری

 

اضافه شدن امکان ارسال لینک از طریق پیامک و پست الکترونیک برای ویرایش اطلاعات به مشتری

 

اضافه شدن امکان نمایش فرم signup با کلیک برروی ثبت نام در پورتال مشتری

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.4860 تیمیار

قابلیت جدید 

✔️ اضافه شدن امکان ارسال پیامک و پست الکترونیک در زمان ایجاد کاربر جدید در پورتال مشتری .

 

اضافه شدن امکان ارسال پیامک و پست الکترونیک در زمان ایجاد کاربر جدید در پورتال مشتری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.4834 تیمیار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل ویرایش نام مشتری .

✔️ رفع مشکل ایجاد مشتری جدید از طریق پورتال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.4816 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن امکان ویرایش طبقه بندی به صورت دستی .

اضافه شدن امکان ویرایش طبقه بندی به صورت دستی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.4774 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن کاربر مهمان به لیست ایجاد کننده فیلتر CRM .

✔️ قابلیت فعال و غیر فعال سازی نمایش ستون های نام در لیست مشتریان .

✔️ عدم امکان وارد کردن کاراکترهای نادرست در توضیحات فیلدهای مختلف .

✔️ پیاده سازی جریان طبقه بندی در مشتری .

✔️ در تکمیل گره های امنیتی مشتریان جدید

✔️ مدیریت فرمهای. signup در طبقه بندی مشتری، پورتال و شعبه .

✔️ طراحی فرم فقط با فیلد موبایل

✔️ طراحی فرم فقط با فیلد ایمیل

✔️ طراحی فرم فقط با کدپستی

 

 

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}