در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول مشتری اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول مشتری شوید. 

 

 

 

    تاریخ بروزرسانی:1401.12.21

نسخه 4.25.4858.6761 تیم یار

قابلیت جدید

✔️نمایش فایل ویدیویی در فرم sign up .

✔️لاگ سفارشی تایید در فرایند ثبت نام زیر سند مربوطه .

نمایش فایل ویدیویی در فرم sign up

 

لاگ سفارشی تایید در فرایند ثبت نام زیر سند مربوطه


    تاریخ بروزرسانی:1401.11.23

نسخه 4.24.4832.6724 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ایجاد API در ماژول مشتری برای استفاده در بات تیم یار


    تاریخ بروزرسانی:1401.10.3

نسخه 4.23.4830.6695 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن دسترسی مطلع کردن و مسئول کردن به نقش های ماژول مشتری .

✔️فرستادن اعلان به هنگام تغییر رده مشتری به کاربرانی که روی آن رده دسترسی اعلان دارند .

دسترسی‌های نوتیفای و ویرایش مطلع و مسئول


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20

نسخه 4.21.4802.6639 تیم یار

قابلیت جدید

✔️    .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29

نسخه 4.20.4791.6562 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال پیام اتوماتیک تغییر رمز پورتال   .
 
✔️ ارث بردن دسترسی رده از دسترسی بخش .
 ارث بردن دسترسی رده از دسترسی بخش
 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17

نسخه  4.18.4775.6463 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر دسترسی های ماژول مشتری .
تغییر دسترسی های ماژول مشتری
✔️ قابلیت سفارشی سازی نقش ها در ماژول مشتری
قابلیت سفارشی سازی نقش ها در ماژول مشتری
 
 
 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27

نسخه 4.17.4750.6404 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن گزینه امضا، لوگو و مهر به CRM طبق دو تصویر نمونه .
اضافه کردن گزینه امضا، لوگو و مهر به CRM طبق دو تصویر نمونه

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4733.6306 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن رویدادها در لفت جزییات مشتری .
✔️اضافه شدن داشبورد مشتری .
اضافه شدن داشبورد مشتری
✔️اضافه شدن فرم های سفارشی .
اضافه شدن فرم های سفارشی
 
تغییر
✔️تغییر در طبقه بندی مشتری .
تغییر در طبقه بندی مشتری

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02     

نسخه 4.14.4719.6255 تیم یار

تغییر

✔️ نمایش اقدام های بایگانی در ماژول مشتری .

    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه  4.12.4671.6151 تیم یار

تغییر

✔️ درون ریزی فایل رابط مشتریان .

 1401.03.08 :  تاریخ بروزرسانی 

نسخه  4.11.4656.6096 تیم یار

قابلیت جدید
✔️نمایش بخش بندی اقدام ها در لفت ماژول مشتری بخش اقدام  .
نمایش بخش بندی اقدام ها در لفت ماژول مشتری بخش اقدام 
✔️خودکار شدن نام کشور از روی شماره موبایل و شماره ملی  .
خودکار شدن نام کشور از روی شماره موبایل و شماره ملی

تغییر

✔️ اضافه کردن فیلد جستجو(سریع و پیشرفته) به صفحه اصلی ماژول مشتری .

 1401.02.25 :  تاریخ بروزرسانی  

نسخه 4.10.4637.6063 تیم یار

قابلیت جدید

✔️امکان ثبت تبلیغات و پیام مجزا در انتهای ثبت با موفقیت تکمیل اطلاعات.
امکان ثبت تبلیغات و پیام مجزا در انتهای ثبت با موفقیت تکمیل اطلاعات
✔️امکان جستجو در فرم هنگام ساخت فیلتر مشتری.
امکان جستجو در فرم هنگام ساخت فیلتر مشتری
 

 

 1401.02.11 :  تاریخ بروزرسانی  

نسخه 4.8.4613.6008 تیم یار

قابلیت جدید

✔️  ارسال نوتیفای با اعمال تغییر در فیلدهای سی ار ام
 
ارسال نوتیفای با اعمال تغییر در فیلدهای سی ار ام
 
✔️  افزودن گزینه هیچ کدام به همه لیست های ویرایش مشتری 
 
افزودن گزینه هیچ کدام به همه لیست های ویرایش مشتری
 
 

1401.01.28 :  تاریخ بروزرسانی 

نسخه 4.8.4613.5997تیم یار

قابلیت جدید

✔️لینک پیامک به مشتری .  
لینک پیامک به مشتری
 
 

    تاریخ بروزرسانی   : 1400.12.17      

نسخه 4.7.4551.5933تیم یار

رفع باگ

✔️ باگ ایجاد فیلتر ماژول مشتری .  
✔️ باگ گروه های افراد در ماژول مشتری . 
✔️ باگ پریدن زبان تیم یار هنگام دریافت پاپ آپ تماس در ماژول مشتری . 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4551.5899تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل دسترسی مربوط به فیلد های کارشناسان در قسمت جزئیات مشتری . 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.5867 تیم یار

رفع باگ

✔️ مشکل ایجاد فیلتر در ماژول مشتری . 
✔️ مشکل لود نشدن گروه های پورتال در تنظیمات مشتری. 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.5835 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش popup درصورت تماس مشتری با امکان ایجاد رویداد و اقدام برای مشتری .  
 
 
نمایش popup درصورت تماس مشتری با امکان ایجاد رویداد و اقدام برای مشتری
 
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07      

نسخه 4.4.4469.5768 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان برقراری دسترسی حذف مشتری برای کاربران یا گروه هایی که ادمین ماژول مشتری نیستند .
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23      

نسخه 4.4.4469.5741 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم برقراری دسترسی به مشتری برای کارشناسان هنگام ایجاد مشتری در نمای ذخیره اطلاعات .

✔️ رفع مشکل امکان حذف مشتری از شعبات دیگر در صورت داشتن حساب شخص و سند در ماژول حسابداری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.5706 تیم یار

تغییر

✔️ ارسال پیامک حاوی لینک تکمیل اطلاعات در پاسخ دریافت پیامک برای مشتری مادامی که اطلاعات تکمیل نشده باشد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.5664 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل کندی ماژول مشتری در حالتی که در ماژول پیامک صندوقی دارای رویداد "ایجاد مشتری"  باشد و تعداد پیامک های دریافتی این صندوق زیاد باشد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30      

نسخه 4.3.4381.5622 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم دسترسی به مشتری با حذف کاربر از فیلد کارشناس پشتیبانی 2 .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.5590 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل ایجاد مشتری توسط کاربر محدودی که دسترسی جستجوی پروفایل ندارد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4360.5551 تیم یار

تغییر

✔️ بهینه سازی در دسترسی به مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.5523 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان حذف شماره مشتریان موجود در voip از طریق مغایرت گیری .

امکان حذف شماره مشتریان موجود در voip از طریق مغایرت گیری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4277.5512 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ استفاده از لیست اسامی شهر و استان در CRM و پروفایل .

استفاده از لیست اسامی شهر و استان در CRM و پروفایل

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم امکان جایگزین کردن فیلدهای شخصی از نوع لیست در قواعد موجود در فیلتر مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4240.5443 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل لینک دهی مستقیم به فرم های ساین آپ پورتال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.14     

نسخه 4.3.4234.5409 تیم یار

تغییر

✔️ در نظر نگرفتن کاربرِ جاری در رویداد هایی که در تب رویداد ماژول مشتری لود می‌شوند .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.5404 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل سرعت پایین لود رویداد ها در تب رویداد ماژول مشتری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.5399 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم نمایش نام مشتری در پاپ آپ تماس .

✔️ رفع مشکل عدم آپدیت نام مشتریان در ماژول های حسابداری و فروش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.5374 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل ثبت و اصلاح آدرس توسط مشتری از طریق پورتال مشتریان (منو آدرس) .

✔️ رفع مشکل عدم ثبت فیلد شرکت برای مشتریان حقیقی در ماژول crm هنگام ثبت نام از طریق فرم signup در پورتال مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.5326 تیم یار

تغییر

✔️ تبدیل پاپ آپ ثبت نام موفق مشتری به صفحه ای متشکل از پیغام ثبت نام موفق مشتری، لینک ایجاد مشتری و لینک بازگشت به صفحه ورود در پورتال مشتریان. این صفحه پس از ثبت نام یا ویرایش اطلاعات مشتری از طریق فرم signup، نمایش داده میشود.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.5303 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ذخیره لاگ تماس ها در تیم یار 

رفع باگ

✔️ رفع مشکل لاگین به پورتال مشتریان پس از ثبت نام از طریق فرم signup .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.5273 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم ثبت برخی فیلد های فرم signup هنگام ثبت نام مشتری از طریق پورتال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه 4.2.4085.5258 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل کند بودن نمایش لیست مشتریان و جستجو در آن .

✔️ رفع مشکل لینک ویرایش مشتری و قرار گیری در طبقه بندی اشتباه پس از ویرایش از طریق آن .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4044.5238 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ جدا سازی دسترسی های "ایجاد مشتری" و "ویرایش" و ایجاد دسترسی "جستجوی پروفایل" (مربوط به باکس "نتایج جستجو" در پنجره ایجاد مشتری جدید) در تنظیمات ماژول مشتری .

 

جداسازی دسترسی های "ایجاد مشتری" و "ویرایش" و ایجاد دسترسی "جستجوی پروفایل"

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.5147 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش تمام کاربران (بدون توجه به دسترسی) در لیست فیلتر "ایجاد کننده" (در این نسخه لیست کاربران بر اساس دسترسی کاربر لاگین شده در تیم یار نمایش داده میشود.) .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.26     

نسخه 3.12.2731.4927 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل در ایجاد کاربر پورتال مشتری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.4914 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️ اضافه شدن امکان ارسال لینک از طریق پیامک و پست الکترونیک برای ویرایش اطلاعات به مشتری .

✔️ اضافه شدن امکان نمایش فرم signup با کلیک برروی ثبت نام در پورتال مشتری

 

اضافه شدن امکان ارسال لینک از طریق پیامک و پست الکترونیک برای ویرایش اطلاعات به مشتری

 

اضافه شدن امکان نمایش فرم signup با کلیک برروی ثبت نام در پورتال مشتری

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.4860 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️ اضافه شدن امکان ارسال پیامک و پست الکترونیک در زمان ایجاد کاربر جدید در پورتال مشتری .

 

اضافه شدن امکان ارسال پیامک و پست الکترونیک در زمان ایجاد کاربر جدید در پورتال مشتری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.4834 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل ویرایش نام مشتری .

✔️ رفع مشکل ایجاد مشتری جدید از طریق پورتال .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.4816 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن امکان ویرایش طبقه بندی به صورت دستی .

اضافه شدن امکان ویرایش طبقه بندی به صورت دستی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.4774 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن کاربر مهمان به لیست ایجاد کننده فیلتر CRM .

✔️ قابلیت فعال و غیر فعال سازی نمایش ستون های نام در لیست مشتریان .

✔️ عدم امکان وارد کردن کاراکترهای نادرست در توضیحات فیلدهای مختلف .

✔️ پیاده سازی جریان طبقه بندی در مشتری .

✔️ در تکمیل گره های امنیتی مشتریان جدید

✔️ مدیریت فرمهای. signup در طبقه بندی مشتری، پورتال و شعبه .

✔️ طراحی فرم فقط با فیلد موبایل

✔️ طراحی فرم فقط با فیلد ایمیل

✔️ طراحی فرم فقط با کدپستی

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}