کنترل کیفیت QC

در سیستم کنترل کیفیت تیم‌یار می توانید تست‌پلن‌های مرتبط با کنترل اقلام ورودی، محصول نهایی و فرایندهای حین تولید را جهت اختصاص به OPCهای تولید و تنظیمات خرید ایجاد کنید. همچنین امکان ایجاد ارزیابی پرسنل، پرسشنامه‌ها و نظرسنجی‌های سازمانی وجود دارد. در این سیستم با یکبار تعریف KPIها، پارامترها و معیارهای مطلوب و اضافه کردن سرپرست‌ها و مدیران مربوطه می‌توانید یک سیستم QC دائمی با قابلیت تکرار برای هرمرحله ایجاد کنید. این یعنی صرفه‌جویی در زمان و انرژی و بالابردن سرعت فرایندهای مربوط به کنترل کیفیت.

سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار با سیستم‌های خرید، انبار، تولید، پروژه و اتوماسیون اداری به‌صورت یکپارچه در ارتباط است. این موضوع جلوی دوباره‌کاری‌ها و ایجاد وقفه‌های زمانی به‌منظور انجام تغییرات جداگانه در هر بخش را می‌گیرد. در سیستم کنترل کیفیت تیم‌یار می‌توانید به تعداد دلخواه پرسشنامه و سنجه‌های عملکردی تعریف کنید و برای اجرا به بخش‌های مختلف ارائه کنید.

 

 

قابلیت‌ها و امکانات

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}