نرم افزار وام و تسهیلات

نرم افزار مدیریت تسهیلات ERP تیم‌یار

مدیریت تسهیلات بخش مهمی از سیستم حسابداری هر کسب و کار است. دریافت تسهیلات اثر بخشی به‌سزایی در حمایت و تأمین منابع مورد نیاز در فرایندها و تأمین نقدینگی کسب و کار دارد و نیاز به یک سیستم مدیریت تسهیلات کارآمد و جامع به منظور ساماندهی تسهیلات دریافتی در کسب و کارها، احساس می‌شود. نرم افزار وام و تسهیلات ERP تیم‌یار این امکان را فراهم می‌سازد تا کسب و کارها روند دریافت تسهیلات مانند دریافت وام بانکی و مدیریت اقساط خود را به بهترین نحو، سازماندهی نمایند.

با به‌کارگیری نرم افزار مدیریت تسهیلات یکپارچه، تمامی کسب و کارهای کوچک و بزرگ اعم از شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و صنعتی می‌توانند فرآیند دریافت انواع تسهیلات و مدیریت اقساط را به منظور کنترل و ساماندهی امور مالی، به بهترین نحو اجرا نمایند.

نرم افزار وام و تسهیلات یکپارچه تیم‌یار این امکان را فراهم می‌سازد تا مدیران سازمان با برنامه‌ریزی وکنترل تسهیلات دریافتی، منابع مالی خود را تامین نمایند و با مدیریت پرداخت اقساط جهت حفظ اعتبار سازمان نزد بانک‌ها و مراکز مالی و اعتباری تلاش نمایند.  نرم افزار تسهیلات تیم‌یار با سیستم‌های حسابداری و خزانه داری، مدیریت شعب و ... به صورت کاملاً یکپارچه در ارتباط است و تأثیرات مالی خود را در حسابداری می‌گذارد.

 

 
 

 

 

زیر سیستم‌های نرم افزار  تسهیلات تیم‌یار

 • مدیریت قرارداد تسهیلات
  • تنظیمات حساب‌‎های مربوط به تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت
  • تنظیمات حساب‌‎های مربوط به هزینه بهره سنوات آتی و هزینه بهره
  • تنظیمات حساب‎‌های مربوط به جریمه دیرکرد و هزینه بهره معوقه
 • تعریف تسهیلات دریافتی
  • فراخوانی اطلاعات قرارداد
  • فراخوانی اطلاعات دریافت تسهیلات
  • فراخوانی بازپرداخت
 • تعریف اقساط تسهیلات
  • ثبت شماره اقساط و تاریخ سررسید
  • ثبت مبلغ اصل و فرع
  • ثبت وضعیت پرداخت و تاریخ پرداخت
  • ثبت شناسه سند

 

فرآیندها، سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و عملیات خودکار مدیریت تسهیلات تیم‌یار

 • فرآیندها
  • تعریف حساب‌های بانکی در سیستم خزانه‌داری
  • تعریف قرارداد تسهیلات
  • تعریف تسهیلات بر مبنای قراردادهای تعریف شده
  • تعریف اقساط وام
  • پرداخت اقساط وام
  • ثبت سند پرداخت اقساط
 • سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها، و ماژول‌های مرتبط
  • ارتباط با سیستم مدیریت شعب
   • انتخاب شعبه مورد نظر
  • ارتباط با سیستم حسابداری و خزانه داری
   • تعریف حساب بانک‌ها در حسابداری
   • ارتباط با حساب‌هایی مانند تسهیلات دریافتی بلندمدت و کوتاه مدت
   • ارتباط با حساب‌های هزینه مانند هزینه بهره سنوات آتی و هزینه دیرکرد و ذخیره هزینه دیرکرد
   • تعریف بانک‌ها در خزانه داری
   • ثبت سند دریافت تسهیلات
   • ثبت سند پرداخت اقساط
 • سایر عملیات خودکار
  • قابلیت گزارش‌گیری از تسهیلات دریافتی
  • ثبت سند حسابداری دریافت تسهیلات
  • ثبت سند پرداخت اقساط
  • ثبت تاریخچه تغییرات

 

ویژگی‌های کلیدی مدیریت تسهیلات تیم‌یار

 • یکپارچگی نرم افزار تسهیلات تیم‌یار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

نرم افزار وام و تسهیلات تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک  ERP   کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه مدیریت تسهیلات تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار تسهیلات تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های  ERP  تیم‌یار، یک ماژول یا زیرمجموعه‌ای از این مجموعه قوی بوده و در سازمان‌های بزرگ برای ساماندهی تسهیلات و به منظور نظارت و مدیریت دقیق و کامل مدیران بر روی کارکرد مالی سازمان تخصیص داده شده و همچنین منابع آن، در مسیر اهدف سازمان مصرف می‌شود.

 • تعریف انواع قرارداد تسهیلات

در نرم افزار تسهیلات تیم‌یار می‌توان انواع قرارداد تسهیلات با بانک‌های متفاوت در دو نوع: با پیش پرداخت و بدون پیش پرداخت تعریف نمود. همچنین، برای تعریف قرارداد تسهیلات محدودیتی وجود ندارد و امکان تعریف انواع قراردادها با شرایط مختلف در سیستم وجود دارد.

تعریف انواع قرارداد تسهیلات
 • اضافه نمودن تسهیلات دریافتی

‌در نرم افزار وام و تسهیلات تیم‌یار، تسهیلات دریافتی در سیستم بر مبنای قراردادهای تسهیلاتی که از قبل در سیستم تعریف شده، ثبت می‌شود. در این قسمت، جزئیات شرایط دریافت تسهیلات از جمله مبلغ تسهیلات، اقساط، بهره کل و نرخ بهره ثبت می‌شود که بر اساس تعداد اقساط و تاریخ دریافت و پایان تسهیلات، اقساط وام تعریف می‌گردد.

اضافه نمودن تسهیلات دریافتنی
 • تعریف اقساط وام

‌در نرم افزار وام و تسهیلات تیم‌یار، می‌توان جزئیات اقساط هر یک از تسهیلات دریافتی شامل اصل مبلغ وام و سود وام را مشخص نمود و وضعیت پرداخت هر قسط و تاریخ پرداخت در این قسمت، نمایش داده می‌شود.

تعریف اقساط وام
 • مدیریت تسهیلات دریافتنی با ایجاد قابلیت پرداخت اقساط : 

در نرم افزار وام و تسهیلات تیم‌یار، مدیریت اقساط و ثبت سند حسابداری مربوط به پرداخت آن‌ها، با ثبت پرداخت تسهیلات دریافتنی در قسمت وضعیت اقساط تسهیلات انجام می‌شود. با تغییر وضعیت هریک از اقساط به حالت پرداخت شده، تاریخ پرداخت در سیستم ثبت می‌شود، سند پرداخت قسط به‌طور اتوماتیک در حسابداری ثبت می‌گردد، لینک ایجاد شده برای سند، قابلیت دسترسی به سند مورد نظر را برای کاربران فراهم می‌سازد و امکان مشاهده وضعیت وام دریافتی، وضعیت پرداخت اقساط و تعداد اقساط باقی مانده میسر است.

مدیریت تسهیلات دریافتنی
سند پرداختی تسهیلات
 • امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک  BI

در نرم افزار وام و تسهیلات تیم‌یار، امکان گزارش‌گیری از لیست تسهیلات، رسید اقساط، مبلغ پرداختنی به تفکیک ماه و سال، مجموع اصل و فرع اقساط به تفکیک سال و ماه وجود دارد.  در این سیستم، امکان فراخوانی گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی از تسهیلات دریافتی وجود دارد. همچنین، نمایش گزارشات در تیم‌یار، بر روی داشبورد کاربری به راحتی امکان‌پذیر است.

گزارش لیست تسهیلات دریافتی
گزارش لیست سررسید اقساط
گزارش مبلغ پرداختنی به تفکیک ماه و سال
گزارش مجموع اصل و فرع اقساط به تفکیک سال و ماه

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}