نرم افزار دستور تولید

نرم‌افزار دستور تولید تیم‌یار

«منعطف» و «چابک» تولید کنید

سیستم دستور تولید نرم افزار تولید تیم‌یار به شما امکان می‌دهد با توجه به برنامه‌های تولید، حجم سفارشات، موجودی مواد اولیه و کالاهای نیمه‌ساخته در انبار، در لحظه دستورات منعطف تولید صادر، یا دستورات تولید جاری را با توجه به نیاز و استراتژی سازمان، ویرایش یا متوقف کنید. در این نرم‌افزار کاربردی می‌توانید به تفکیک بازه‌‌های زمانی، ایستگاه‌ها و خطوط تولید، دستورات تولید یکتا یا گروهی تعریف کنید و به‌شکل خودکار به سرپرستان خطوط تولید ارجاع دهید. اعمال جزئی‌ترین تغییرات در هر بخش از فرایند تولید یا تغییر دستورات مربوطه در نرم افزار دستور تولید تیم‌یار به‌شکلی خودکار در تمامی بخش‌های درگیر فرایند تولید اعمال می‌شود.

با استفاده از سیستم گزارش‌گیری نرم‌افزار دستور تولید تیم‌یار می‌توانید در لحظه از میزان ظرفیت موجود خطوط و ایستگاه‌های کاری مطلع شوید و خطوط و ایستگاه‌های تولید را به‌شکلی متوازن (بالانس) درگیر فرایند تولید کنید.این امر باعث می‌شود از ایجاد گلوگاه در یک ایستگاه کاری و خالی ماندن ظرفیت ایستگاه های دیگر و در نتیجه کند شدن فرایند تولید جلوگیری کنید و این یعنی مدیریت هوشمند و هدفمند خطوط تولید و سرمایه‌های مالی، انسانی و زمانی سازمان. نرم افزار دستور تولید تیم‌یار به‌عنوان یکی از قابلیت‌های نرم‌افزار جامع مدیریت تولید «ثمر»، ارائه می‌شود و به مدیران تولید کمک می‌کند به فرایندهای تولید، چابک‌تر و دقیق‌تر نظارت کنند.

اپلیکیشن آماده تیم‌یار شما را قادر می‌سازد بدون لزوم حضور مداوم در خطوط تولید، در هر لحظه و از هرکجا فرایند تولید سازمان را در دست داشته باشید.

وقت آن رسیده که منعطف و چابک تولید کنید.

 

 

برنامه‌ریزی و دستور تولید

برنامه ریزی دستور تولید

قابلیت‌ها و امکانات

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}