تازه‌های ماژول VOIP تیمیار

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول VOIP اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول VOIP شوید. 

 


 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.11.01      

نسخه 4.40.5131.1061 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن داشبورد به ماژول تماس .

اضافه شدن داشبورد به ماژول تماس


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.09.19      

نسخه 4.38.5092.1004 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان بایگانی اطلاعات به ماژول تماس . 

 امکان بایگانی اطلاعات در ماژول تماس 

✔️اضافه شدن ابزار انتقال داخلی به شخص جدید . 

اضافه شدن ابزار انتقال داخلی به شخص جدید 

 

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.08.28      

نسخه 4.37.5075.962 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان استفاده از بات در پاپ آپ تماس . 

اضافه شدن امکان استفاده از بات در پاپ آپ تماس 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.07.30      

نسخه 4.35.5043.893 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان استفاده از بات در بخش های متفاوت به ازای دسترسی به کاربر ماژول تماس .

اضافه شدن امکان استفاده از بات در بخش‌های متفاوت به ازای دسترسی به کاربر ماژول تماس


 

  تاریخ بروزرسانی: 1402.06.19     

نسخه 4.33.4979.809 تیمیار

قابلیت جدید

✔️امکان مدیریت شماره های بدون کاربر .

امکان مدیریت شماره های بدون کاربر

 

یخ بروزرسانی: 1402.03.28      

    تاریخ بروزرسانی: 1402.05.08      

نسخه 4.31.4943.715 تیمیار

تغییر

✔️اضافه شدن امکان ارتباط ماژول تماس باتغییر پورت پیش فرض تیمیار .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.04.18      

نسخه 4.30.4931.684 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان ارسال پیامک از طریق پاپ آپ تماس .

امکان ارسال پیامک از طریق پاپ آپ تماس

✔️اضافه شدن امکان راه اندازی مجدد سرویس . 

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.28      

نسخه 4.29.4914.626 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن دسترسی های گروهی . 

اضافه شدن دسترسی گروهی

✔️اضافه شدن امکان ذخیره شماره های داخلی در ماژول VOIP . 

اضافه شدن امکان ذخیره شماره های داخلی در ماژول VOIP 

 

تغییر

 ✔️اضافه شدن امکان انتخاب پروفایل های پرسنلی در قسمت دسترسی ها


 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.07      

نسخه 4.28.4899.595 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن رده دسترسی .

اضافه شدن رده دسترسی

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29

نسخه 4.20.4791.454  تیمیار

قابلیت جدید

✔️ نمایش ساعت تماس در پاپ آپ   .
نمایش ساعت تماس در پاپ آپ
 
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}