تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4733.3139 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ وجود باگ در درخواست های جدید پورتال و ماژول پروژه .

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02      

نسخه 4.14.4719.3115 تیم‌یار

تغییر

✔️تغییر لایبرری gantt پروژه .

رفع باگ

✔️بسته شدن مراحل پروژه .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08      

نسخه 4.11.4656.3033 تیم‌یار

تغییر

✔️تغییر لایبرری gantt پروژه .

 

تغییر لایبرری gantt پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25      

نسخه 4.10.4637.3010 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️طراحی و پیاده سازی پنجره مرحله جدید .

 

طراحی و پیاده سازی پنجره مرحله جدید 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11      

نسخه 4.9.4617.2967 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️توسعه قابلیت وزن دهی و اعمال روی درصد پیشرفت در مراحل پروژه .

 

رفع باگ

✔️اضافه کردن رده جدید توسط همه کاربران .

 

توسعه قابلیت وزن دهی و اعمال روی درصد پیشرفت در مراحل پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.8.4613.2932 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت sync شدن یا نشدن مراحل درهنگام لینک با اقدام .

 

قابلیت sync شدن یا نشدن مراحل درهنگام لینک با اقدام

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4551.2837 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع باگ حذف مطلعین در الگوی پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.2825 تیم‌یار

رفع باگ

✔️عدم ثبت درصد پیشرفت پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.2813 تیم‌یار

رفع باگ

✔️قطع و وصل شدن تیمیار | رفرش ویو پروژه ماژول پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21      

نسخه 4.5.4485.2800 تیم‌یار

رفع باگ

✔️عدم نمایش کنترل کیفیت لینک شده به مرحله بعد از کلیک .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07     

نسخه 4.5.4485.2792 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  افزودن تقویم میلادی به gantt پروژه .

✔️ افزودن تقویم هجری به gantt پروژه .

 

افزودن تقویم میلادی و قمری به gannt پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.2758  تیم‌یار

رفع باگ

✔️اختلال در ماژول پروژه .

✔️بررسی موراد تاریخ های project stage .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11      

نسخه 4.3.4381.2746  تیم‌یار

رفع باگ

✔️بررسی موراد تاریخ های project stage .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.2728 تیم‌یار

تغییر

✔️مرحله سوم تغییرات ماژول پروژه در رابطه با اقدام | عدم تطابق تاریخ با روز هفته (!) .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12      

نسخه 4.3.4381.2716 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ باگ حذف مشتری در جریان کاری های تعریف شده در پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.2688 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل اضافه شدن خودکار مشتری های نامرتبط در ماژول اقدام و پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه  4.3.4360.1978 تیم‌یار

تغییر

✔️ رفع کندی پروژه برای get عنوان اقدام های stage ها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.2576 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان ضبط صدا در فایل‌های ضمیمه پروژه در مرورگر کروم .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.2479 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن تنظیمات دسترسی اضافه کردن تسک در پورتال .

اضافه شدن تنظیمات دسترسی اضافه کردن تسک در پورتال

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}