در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول پروژه اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول پروژه شوید. 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21      

نسخه 4.25.4858.3503 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان برون‌ریزی پروژه از پورتال .

✔️قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه‌ریزی تولید .

امکان برون‌ریزی پروژه از پورتال

 

قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به برنامه‌ریزی تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23      

نسخه 4.24.4832.3469 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به عملیات bom انبار .

✔️قابلیت لینک کردن مراحل پروژه به عملیات خرید .

✔️چهار مرحله‌ای شدن پروژه‌ (تعیین Status پروژه‌ها همانند اقدام‌ها) .

لینک کردن مراحل پروژه به عملیات bom انبار

 لینک کردن مراحل پروژه به عملیات خرید

 

چهار مرحله‌ای شدن پروژه‌


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02      

نسخه 4.23.4830.3440 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️

تغییر

✔️حذف نوع برنامه ریزی پروژه (دستی و خودکار) .

محاسبه ی زمان تخمینی(Planning Progress) و واقعی(Actual Progress) پروژه و نمایش در نمودار S-Curve

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20     

نسخه 4.21.4802.3370 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ایجاد فیلد سفارشی در مراحل پروژه .

رفع باگ

✔️عدم نمایش فایل پیوستی در ماژول پروژه .

 

ایجاد فیلد سفارشی در مراحل پروژه

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29      

نسخه 4.20.4791.3366 تیم‌یار

تغییر

✔️انتقال وابستگی مراحل و زمانبندی از الگو به پروژه جدید .

رفع باگ

✔️غیر فعال شدن تیک همگام سازی در استفاده از الگوهای پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08      

نسخه 4.19.4781.3301 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️نمایش ID پروژه زمان لینک کردن به پروژه ی دیگر .

✔️اضافه شدن فیلد های " توضیحات و وزن " در برون ریزی ماژول پروژه .

رفع باگ

✔️عدم نمایش رده در ماژول پروژه .

✔️حذف شدن پروژه .

✔️بررسی تابع آپدیت پروژه دیتابیس موسسه فرهنگی و هنری ایمان جهادی .

✔️رفع باگ امکان ایجاد دیتای غلط در پروژه .

✔️اشکال در نمایش اقدامات بسته شده در ماژول پروژه .

✔️رفع باگ مرحله لینک شده به اقدام .

✔️رفع باگ هزینه پروژه .

 

نمایش ID پروژه زمان لینک کردن به پروژه ی دیگر

اضافه شدن فیلد های " توضیحات و وزن " در برون ریزی ماژول پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17      

نسخه 4.18.4775.3248 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️توسعه قابلیت اعمال دسترسی در مراحل پروژه .

رفع باگ

✔️حذف شدن پروژه .

 

توسعه قابلیت اعمال دسترسی در مراحل پروژه

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4733.3139 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ وجود باگ در درخواست های جدید پورتال و ماژول پروژه .

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02      

نسخه 4.14.4719.3115 تیم‌یار

تغییر

✔️تغییر لایبرری gantt پروژه .

رفع باگ

✔️بسته شدن مراحل پروژه .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08      

نسخه 4.11.4656.3033 تیم‌یار

تغییر

✔️تغییر لایبرری gantt پروژه .

 

تغییر لایبرری gantt پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25      

نسخه 4.10.4637.3010 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️طراحی و پیاده سازی پنجره مرحله جدید .

 

طراحی و پیاده سازی پنجره مرحله جدید 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11      

نسخه 4.9.4617.2967 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️توسعه قابلیت وزن دهی و اعمال روی درصد پیشرفت در مراحل پروژه .

رفع باگ

✔️اضافه کردن رده جدید توسط همه کاربران .

 

توسعه قابلیت وزن دهی و اعمال روی درصد پیشرفت در مراحل پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.8.4613.2932 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت sync شدن یا نشدن مراحل درهنگام لینک با اقدام .

 

قابلیت sync شدن یا نشدن مراحل درهنگام لینک با اقدام

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4551.2837 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع باگ حذف مطلعین در الگوی پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.2825 تیم‌یار

رفع باگ

✔️عدم ثبت درصد پیشرفت پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.2813 تیم‌یار

رفع باگ

✔️قطع و وصل شدن تیمیار | رفرش ویو پروژه ماژول پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21      

نسخه 4.5.4485.2800 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع باگ عدم نمایش کیفیت های لینک شده به پروژه .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07     

نسخه 4.5.4485.2792 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  افزودن تقویم میلادی به gantt پروژه .

✔️ افزودن تقویم هجری به gantt پروژه .

 

افزودن تقویم میلادی و قمری به gannt پروژه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.2758  تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع باگ جابه جایی بین رده ها بعداز ویرایش پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11      

نسخه 4.3.4381.2746  تیم‌یار

رفع باگ

✔️بررسی موراد تاریخ های project stage .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.2728 تیم‌یار

تغییر

✔️مرحله سوم تغییرات ماژول پروژه در رابطه با اقدام | عدم تطابق تاریخ با روز هفته  .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12      

نسخه 4.3.4381.2716 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ باگ حذف مشتری در جریان کاری های تعریف شده در پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.2688 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل اضافه شدن خودکار مشتری های نامرتبط در ماژول اقدام و پروژه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه  4.3.4360.1978 تیم‌یار

تغییر

✔️ رفع کندی لودشدن پروژه های موجود در رده و مراحل موجود در پروژه ها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.2576 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان ضبط صدا در فایل‌های ضمیمه پروژه در مرورگر کروم .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.2479 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن تنظیمات دسترسی اضافه کردن تسک در پورتال .

اضافه شدن تنظیمات دسترسی اضافه کردن تسک در پورتال

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}