تاریخ بروزرسانی:1401.06.27

  نسخه 4.16.4741.12862 تیم یار

قابلیت

✔️عدم امکان تسویه فاکتور برگشت از فروش .

✔️نمایش/عدم نمایش واحد در پرینت فاکتور فروش .

✔️تغییر فونت های فاکتور رسمی فروش .

✔️امکان حذف شماره سریال در پرینت فاکتور فروش رسمی .

عدم امکان تسویه فاکتور برگشت از فروش

نمایش/عدم نمایش واحد در پرینت فاکتور فروش

تغییر فونت های فاکتور رسمی فروش

امکان حذف شماره سریال در پرینت فاکتور فروش رسمی


تاریخ بروزرسانی:1401.06.13

نسخه 4.15.4733.12793 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ عدم نمایش ویرایش سفارش فروش در دسترسی گروهی .

✔️ نمایش اشتباه مانده فاکتور .


تاریخ بروزرسانی:1401.05.23

نسخه 4.14.4719.12735  تیم‌یار

قابلیت

✔️ امکان ذخیره‌سازی سریال و سری‌ساخت به صورت موقت برای پیش‌گیریِ از دست رفتن داده‌ها در سناریوهایی همچون:

امکان ذخیره سریال های کالا در حالت پیش نویس بدون زدن تأیید فاکتور


تاریخ بروزرسانی:1401.03.29

نسخه ------ تیم‌یار

قابلیت

✔️ امکان وارد کردن مقدار در سفارش خرید در  پورتال.


تاریخ بروزرسانی:1401.03.08

نسخه 4.11 تیم‌یار

قابلیت

✔️محاسبه قیمت بر اساس کالاهای دو واحدی با نسبت متغیر.

 

محاسبه قیمت بر اساس کالاهای دو واحدی با نسبت متغیر

 


 

 تاریخ بروزرسانی:1400.12.17

نسخه 4.7.4551.12468 تیم‌یار

تغییرات

✔️چکینگ موجودی قبل از ثبت تسویه در فاکتورهای فروشگاهی (حواله تعدادی خودکار - تعدادی حسابداری خودکار).

✔️نمایش پیغام عدم موجودی دور کادر مقدار هنگام ثبت فاکتور (در صورت عدم موجودی کالا).

رفع باگ

✔️ارسال نوتیفای برای کاربر ادمین هنگام ثبت سفارش از پورتال توسط خود کاربر.


 تاریخ بروزرسانی:1400.11.19

نسخه 4.4.4469.12297 تیم‌یار

تغییرات

✔️اصلاح فی رسید با ویرایش فی در برگشت از فروش عطف به رسید انبار.

✔️عدم ذخیره فاکتور دارای مانده در صورت فعال بودن گزینه "برای تسویه نقدی فاکتور نمی تواند مانده داشته باشد"در تنظیمات عملیات.

رفع باگ

✔️برگشت از حسابداری حواله تخفیفی فاکتور فروش .


 تاریخ بروزرسانی:1400.10.07

نسخه 4.4.4469.12257 تیم‌یار

قابلیت جدید

. امکان انتخاب خودکار شناور از مشخصات فاکتور ، در صورت شناور اجباری بودن حساب سایر اضافات و کسورات ✔️

✔️ انتخاب پیشفرض/عدم پیشفرض بودن سایر اضافات و کسورات جهت درج خودکار در فاکتور فروش .

امکان انتخاب خودکار شناور از مشخصات فاکتور ، در صورت شناور اجباری بودن حساب سایر اضافات و کسورات

انتخاب پیشفرض/عدم پیشفرض بودن سایر اضافات و کسورات جهت درج خودکار در فاکتور فروش


 تاریخ بروزرسانی:1400.09.23

نسخه 4.4.4469.12230 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اختصاص بارکد برای چاپ بیجک فاکتور فروش ، سفارش و پیش فاکتور .

رفع باگ

✔️عدم اعمال ضریب برای کالای همراه به ازای کالای اصلی .

اختصاص بارکد برای چاپ بیجک فاکتور فروش ، سفارش و پیش فاکتور


 تاریخ بروزرسانی:1400.09.09

نسخه 4.4.4469.12196 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان تسویه فاکتور از ویو در تب اجرا .

✔️ پیشنهاد قیمت کاردکس  کالا در برگشت از فروش عطف به رسید انبار .

✔️ توسعه درگاه نوین سیمرغ _ وابسته به توسعه فروشگاه آنلاین .

توسعه درگاه نوین سیمرغ _ وابسته به توسعه فروشگاه آنلاین


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه 4.3.4381.12130 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ عدم نمایش گروه ها و کاربرانی که به ماژول فروش دسترسی ندارند در قسمت افزودن کاربر و افزودن گروه .

تغییرات

✔️ تفکیک پیش دریافت سفارش و پیش فاکتور از هم در عطفهای چند مرحله ای به فاکتور


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه 4.3.4381.12130 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب کالای همراه .

امکان انتخاب کالای همراه


تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

نسخه4.3.4381.12031 تیم یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب چندتایی از لیست ویژگی ها در تنظیمات پورتال محصول.

✔️ اضافات و کسورات در پرینت بیجک .

تغییرات

✔️ حذف مبلغ پیش دریافت از عملیات های فروش .

رفع باگ

✔️تنظیمات دسترسی کاربران در ماژول فروش .

امکان انتخاب چندتایی از لیست ویژگی ها در تنظیمات پورتال محصول