در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول فروش اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول فروش شوید. 

 

تاریخ بروزرسانی:1401.01.27

نسخه -------------تیم یار

رفع باگ

✔️ عدم تغییر مرکز فروش در فاکتور فروش های ماژول خدمات .

✔️عدم ثبت فاکتور فروش با انتخاب خدمت .

تاریخ بروزرسانی:1401.12.21

نسخه 4.25.4858.20372 تیم یار

قابلیت

✔️درخواست چاپ عنوان پرینت دلخواه در تمامی عملیات ماژول فروش تیم یار .

✔️عدم نمایش تکراری کالا در صورت ثبت از طریق بارکدخوان .

درخواست چاپ عنوان پرینت دلخواه در تمامی عملیات ماژول فروش تیم یار

تغییر

✔️باز طراحی صفحه ویو سفارش فروش .

رفع باگ

✔️ محاسبه اشتباه درصد تخفیف .

✔️ محاسبه اشتباه جمع کل در مجوز فروش .

✔️ تسویه فاکتور فروش فروشگاهی .

✔️عدم امکان ویرایش فی در تب بررسی برای فاکتورهای خدمات .


تاریخ بروزرسانی:1401.11.23

نسخه 4.24.4832.13216 تیم یار

تغییر

✔️تغییر دسیمال نرخ برابری به دسیمال حسابداری در ماژول فروش .

رفع باگ

✔️ بررسی چکینگ پیش دریافت .

✔️ عدم نمایش واحد اصلی در عطف فاکتور فروش.


تاریخ بروزرسانی:1401.11.02

نسخه 4.23.4830.13168 تیم یار

قابلیت

✔️ اضافه شدن ماکرو در تنظیمات ارسال پیامک و ایمیل .
✔️
وضعیت رزرو و موجودی کالا در سفارش فروش و فاکتور فروش با ثبت تعدادی .

✔️آزاد شدن رزرو بعد از برگشت از تعدادی .

اضافه شدن ماکرو در تنظیمات ارسال پیامک و ایمیل

وضعیت رزرو و موجودی کالا در سفارش فروش و فاکتور فروش با ثبت تعدادی

آزاد شدن رزرو بعد از برگشت از تعدادی

رفع باگ

✔️اضافه کردن شخص در سفارش،پیش فاکتور و فاکتور فروش در acl مشتری .

✔️عدم امکان استفاده از حساب پیش دریافت شناور اجبار در ماژول فروش .


تاریخ بروزرسانی:1401.10.11

نسخه 4.22.4812.13131 تیم یار

قابلیت

✔️امکان ویرایش تخفیف در عطف ها .

✔️اصلاح فرمت چاپ فاکتور فروش بر اساس ارزهای غیر از ارز پایه .

✔️ثبت خودکار حساب مشتری در حسابداری از طریق ورود و تکمیل سفارش از سمت پورتال .

امکان ویرایش تخفیف در عطف‌ها

 

اصلاح فرمت چاپ فاکتور فروش بر اساس ارزهای غیر از ارز پایه

 

ثبت خودکار حساب مشتری در حسابداری از طریق ورود و تکمیل سفارش از سمت پورتال

رفع باگ

✔️نمایش صحیح مقادیر در صورت درج جندین باره سند مبنای مورد نظر .


تاریخ بروزرسانی:1401.09.20

نسخه4.21.4802.13081 تیم یار

قابلیت

✔️امکان رزرو کالا در تب پیش‌فاکتور .

✔️امکان فعال و غیرفعال کردن نوع درگاه و محل پرداخت در فروشگاه آنلاین .

✔️امکان ایمیل و پیامک بعد از ثبت هرگونه عملیات .

امکان رزرو کالا در تب پیش‌فاکتور

 

امکان فعال و غیرفعال کردن نوع درگاه و محل پرداخت در فروشگاه آنلاین

 

امکان ایمیل و پیامک بعد از ثبت هرگونه عملیات

رفع باگ

✔️عدم درج فی کالا در برگشت از فروش .

✔️محاسبه قیمت کالا‌های دو واحدی بر اساس وزن دستی .

✔️حفظ شدن مکان اسکرول هنگام تغییرات سبد خرید در پورتال .

✔️تغییرات مورد نیاز پیرو توسعه (محاسبه قیمت بر اساس کالاهای 2واحدی - وزن دستی) .


تاریخ بروزرسانی:1401.08.29

  نسخه 4.20.4791.13016 تیم یار

قابلیت

✔️امکان مشاهده جزئیات رزرو کالا در انبار در گزارش وضعیت موجودی .

رفع باگ

✔️ثبت سریال و بچ با واحد فرعی در عملیات فروش .


تاریخ بروزرسانی:1401.08.08

  نسخه 4.19.4781.12956 تیم یار

قابلیت

✔️امکان تغییر تخفیف در فروش و پورتال فروش .

✔️ امکان نمایش جمع فاکتور عددی در پرینت فاکتور فروش  .

امکان تغییر تخفیف در فروش و پورتال فروش

 

امکان نمایش جمع فاکتور عددی در پرینت فاکتور فروش 

رفع باگ

✔️عدم نمایش پرنت دسته بندی در پورتال فروش .

✔️ عدم امکان اضافه کردن یا ویرایش آدرس در پورتال فروش آنلاین .


تاریخ بروزرسانی:1401.07.17

  نسخه 4.18.4775.12902 تیم یار

قابلیت

✔️ امکان تب تحویل شده مشتری در پورتال فروش .


تاریخ بروزرسانی:1401.06.27

  نسخه 4.16.4741.12862 تیم یار

قابلیت

✔️عدم امکان تسویه فاکتور برگشت از فروش .

✔️نمایش/عدم نمایش واحد در پرینت فاکتور فروش .

✔️تغییر فونت های فاکتور رسمی فروش .

✔️امکان حذف شماره سریال در پرینت فاکتور فروش رسمی .

عدم امکان تسویه فاکتور برگشت از فروش

نمایش/عدم نمایش واحد در پرینت فاکتور فروش

تغییر فونت های فاکتور رسمی فروش

امکان حذف شماره سریال در پرینت فاکتور فروش رسمی


تاریخ بروزرسانی:1401.06.13

نسخه 4.15.4733.12793 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ عدم نمایش ویرایش سفارش فروش در دسترسی گروهی .

✔️ نمایش اشتباه مانده فاکتور .


تاریخ بروزرسانی:1401.05.23

نسخه 4.14.4719.12735  تیم‌یار

قابلیت

✔️ امکان ذخیره‌سازی سریال و سری‌ساخت به صورت موقت برای پیش‌گیریِ از دست رفتن داده‌ها در سناریوهایی همچون:

  • خاموش شدن سیستم بر اثر قطعی برق، کرش یا . ..
  • بسته شدن تصادفی مرورگر اینترنتی
  • بسته شدن تب
  • و... .

امکان ذخیره سریال های کالا در حالت پیش نویس بدون زدن تأیید فاکتور


تاریخ بروزرسانی:1401.03.29

نسخه ------ تیم‌یار

قابلیت

✔️ امکان وارد کردن مقدار در سفارش خرید در  پورتال.


تاریخ بروزرسانی:1401.03.08

نسخه 4.11 تیم‌یار

قابلیت

✔️محاسبه قیمت بر اساس کالاهای دو واحدی با نسبت متغیر.

 

محاسبه قیمت بر اساس کالاهای دو واحدی با نسبت متغیر

 


 

 تاریخ بروزرسانی:1400.12.17

نسخه 4.7.4551.12468 تیم‌یار

تغییرات

✔️چکینگ موجودی قبل از ثبت تسویه در فاکتورهای فروشگاهی (حواله تعدادی خودکار - تعدادی حسابداری خودکار).

✔️نمایش پیغام عدم موجودی دور کادر مقدار هنگام ثبت فاکتور (در صورت عدم موجودی کالا).

رفع باگ

✔️ارسال نوتیفای برای کاربر ادمین هنگام ثبت سفارش از پورتال توسط خود کاربر.


 تاریخ بروزرسانی:1400.11.19

نسخه 4.4.4469.12297 تیم‌یار

تغییرات

✔️اصلاح فی رسید با ویرایش فی در برگشت از فروش عطف به رسید انبار.

✔️عدم ذخیره فاکتور دارای مانده در صورت فعال بودن گزینه "برای تسویه نقدی فاکتور نمی تواند مانده داشته باشد"در تنظیمات عملیات.

رفع باگ

✔️برگشت از حسابداری حواله تخفیفی فاکتور فروش .


 تاریخ بروزرسانی:1400.10.07

نسخه 4.4.4469.12257 تیم‌یار

قابلیت جدید

. امکان انتخاب خودکار شناور از مشخصات فاکتور ، در صورت شناور اجباری بودن حساب سایر اضافات و کسورات ✔️

✔️ انتخاب پیشفرض/عدم پیشفرض بودن سایر اضافات و کسورات جهت درج خودکار در فاکتور فروش .

امکان انتخاب خودکار شناور از مشخصات فاکتور ، در صورت شناور اجباری بودن حساب سایر اضافات و کسورات

انتخاب پیشفرض/عدم پیشفرض بودن سایر اضافات و کسورات جهت درج خودکار در فاکتور فروش


 تاریخ بروزرسانی:1400.09.23

نسخه 4.4.4469.12230 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اختصاص بارکد برای چاپ بیجک فاکتور فروش ، سفارش و پیش فاکتور .

رفع باگ

✔️عدم اعمال ضریب برای کالای همراه به ازای کالای اصلی .

اختصاص بارکد برای چاپ بیجک فاکتور فروش ، سفارش و پیش فاکتور


 تاریخ بروزرسانی:1400.09.09

نسخه 4.4.4469.12196 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان تسویه فاکتور از ویو در تب اجرا .

✔️ پیشنهاد قیمت کاردکس  کالا در برگشت از فروش عطف به رسید انبار .

✔️ توسعه درگاه نوین سیمرغ _ وابسته به توسعه فروشگاه آنلاین .

توسعه درگاه نوین سیمرغ _ وابسته به توسعه فروشگاه آنلاین


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه 4.3.4381.12130 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ عدم نمایش گروه ها و کاربرانی که به ماژول فروش دسترسی ندارند در قسمت افزودن کاربر و افزودن گروه .

تغییرات

✔️ تفکیک پیش دریافت سفارش و پیش فاکتور از هم در عطفهای چند مرحله ای به فاکتور


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه 4.3.4381.12130 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب کالای همراه .

امکان انتخاب کالای همراه


تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

نسخه4.3.4381.12031 تیم یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب چندتایی از لیست ویژگی ها در تنظیمات پورتال محصول.

✔️ اضافات و کسورات در پرینت بیجک .

تغییرات

✔️ حذف مبلغ پیش دریافت از عملیات های فروش .

رفع باگ

✔️تنظیمات دسترسی کاربران در ماژول فروش .

امکان انتخاب چندتایی از لیست ویژگی ها در تنظیمات پورتال محصول


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.11982 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب مبلغ پیشفرض و اجبارهای حساب برای حسابهای سایر اضافات و کسورات .

 

         امکان انتخاب مبلغ پیشفرض و اجبارهای حساب برای حسابهای سایر اضافات و کسورات      

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.11957 تیم‌یار

تغییر

✔️حذف mode desktop برای فروشگاه آنلاین .

✔️جدا کردن دکمه فروشگاه از خانه در فروشگاه آنلاین .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه  4.3.4360.11926 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️عدم اجازه ثبت فاکتور با مانده منفی در صورت فعال بودن گزینه "برای نوع پرداخت نقدی فاکتور نمی تواند مانده داشته باشد" .

✔️امکان انتخاب مرکز هزینه،شناور و پروژه برای حساب هزینه پورسانت در فروش .

 

امکان انتخاب مرکز هزینه،شناور و پروژه برای حساب هزینه پورسانت در فروش           

عدم اجازه ثبت فاکتور با مانده منفی در صورت فعال بودن گزینه "برای نوع پرداخت نقدی فاکتور نمی تواند مانده داشته باشد"

تغییر

✔️نمایش بارکد ویژگی در چاپ فاکتور .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.11898 تیم‌یار

تغییر

✔️بهینه سازی سرعت در ذخیره سازی فاکتور فروش

رفع باگ

✔️رفع مشکل نمایش تعداد کالای اعشاری افزوده شده به سبد خرید در ایندکس.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️تغییر در اضافه کردن به سبد خرید در فروشگاه آنلاین .

✔️نمایش نام کامل در قسمت هدر بروزر (تیم یار/نام محصول) .

✔️اضافه شدن فیلد سفارشی اضافات و کسورات در فروش .

 

                                اضافه شدن فیلد سفارشی اضافات و کسورات در فروش                            

                                  نمایش نام کامل در قسمت هدر بروزر (تیم یار/نام محصول)                           

                                تغییر در اضافه کردن به سبد خرید در فروشگاه آنلاین                               

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه  4.3 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت کالاهای مرتبط در فروشگاه آنلاین.

✔️قابلیت جست و جو در فروشگاه آنلاین.

 

قابلیت جست و جو در فروشگاه آنلاین.

قابلیت کالاهای مرتبط در فروشگاه آنلاین

تغییرات

✔️امکان انتخاب همه پلن ها در سطر 1 صفحه خانه .

✔️عملکرد دکمه back در مرورگر برای shop.

✔️مطلع نمودن خودکار روی سفارش های پورتال برای افرادی که در لیست" دسترسی نمایش اعلان پورتال " هستند .

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم نمایش فیلد سری ساخت در فاکتور فروش فروشگاهی .

✔️اصلاح کادر پیغام های مربوط به انبار در فاکتور فروش فروشگاهی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4240.11702 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت استفاده از ویژگی ها و ویژگی های توصیفی در فروشگاه آنلاین(shop).

 

قابلیت استفاده از ویژگی ها و ویژگی های توصیفی در فروشگاه آنلاین(shop).

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31    

نسخه  4.3.4234.11652 تیم‌یار

رفع باگ

✔️اصلاح عدم کاکرد دکمه به کامل در سفارش فروش هنگام لینک کردن سفارش به یک فاکتور فروش .

✔️اصلاح نمایش قیمت کالا در پورتال .

✔️اصلاح شماره حواله رزرو شده در ویرایش فاکتور فروش .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17      

نسخه 4.3.4218.11613 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان ویرایش فرم ها در تب اجرا و کامل در  عملیات فروش.


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.24     

نسخه 4.3.4218.11593 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️پرینت رسمی برگشت از فروش .

✔️هزینه ارسال در فروشگاه آنلاین (shop).

 

هزینه ارسال در فروشگاه آنلاین

پرینت رسمی برگشت از فروش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.12     

نسخه 4.3.4200.11545

 قابلیت جدید

✔️امکان انتقال سفارش لینک شده به تب کامل.

 

امکان انتقال سفارش لینک شده به تب کامل

تغییرات

✔️ امکان ویرایش ارزش افزوده در برگشت از فروش عطف به رسید برگشت از فروش انبار.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.11489 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت اضافه کردن آدرس جدید در فروشگاه آنلاین(shop) .

✔️قابلیت ثبت پرسش و پاسخ در فروشگاه آنلاین(shop) .

✔️توسعه تکمیلی ثبت پرسش و پاسخ .

✔️توسعه لاگ حذف شده ها برای تمامی عملیاتهای فروش .

✔️امکان پرینت سفارش در تب بررسی پس از تایید سطرها.

✔️قابلیت اطلاعات حساب کاربری در فروشگاه آنلاین(shop) .

 

ایجاد لاگ حذف شده ها برای تمامی عملیاتهای فروش

امکان پرینت سفارش در تب بررسی پس از تایید سطرها

قابلیت اطلاعات حساب کاربری در فروشگاه آنلاین(shop)

قابلیت ثبت پرسش و پاسخ در فروشگاه آنلاین(shop)

قابلیت اضافه کردن آدرس جدید در فروشگاه آنلاین(shop)

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.11432 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️توسعه ایجاد لاگ برای حذف های قطعی .

✔️امکان انتخاب مرکز درآمد در فیلتر عملیات فروش.

✔️امکان کلیک و تایپ روی پورتال فروش با ریموت .

 

امکان انتخاب مرکز درآمد در فیلتر عملیات فروش

توسعه ایجاد لاگ برای حذف های قطعی

تغییرات

✔️تغییرات مربوط به حذف سند مبنای دستور تولید گروهی .

رفع باگ

✔️اصلاح عدم حذف سفارش در بخش کامل .

✔️اصلاح عدم ثبت خرید در شاپ .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.11383 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️دکمه حذف برای عکس هدر در صفحه استور .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.11346 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️توسعه تکمیلی سبد خرید _ وابسته به توسعه فروشگاه آنلاین .

 

توسعه تکمیلی سبد خرید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه  4.2.4085.11290 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️نمایش اطلاعات صفحه استور(shop).

✔️دسته بندی کالا در فروشگاه آنلاین.

✔️توسعه ابتدایی سبد خرید توسعه فروشگاه آنلاین .

✔️تنظیمات ثبت عملیات با آخرین انتخاب کاربر.

✔️اضافه شدن آدرس مشتری در چاپ بیجک فاکتور فروش.

✔️اضافه شدن تاریخ تحول در سفارشات فروش.

✔️نمایش کالاهای موجود در فاکتور خرید در لیست قیمت با کلیک بر لینک قیمت فروش.

 

نمایش کالاهای موجود در فاکتور خرید در لیست قیمت با کلیک بر لینک قیمت فروش

تنظیمات ثبت عملیات با آخرین انتخاب کاربر

دسته بندی کالا در فروشگاه آنلاین (shop)

نمایش اطلاعات صفحه استور(shop)

اضافه شدن تاریخ تحویل در سفارشات فروش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه  4.2.4052.11247 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️توسعه صفحه نمایش کالا فروشگاه آنلاین(shop).

✔️قابلیت توسعه صفحه استور فروشگاه آنلاین(shop).

✔️قابلیت توسعه صفحه نمایش کالا در فروشگاه آنلاین(shop).

✔️قابلیت ثبت خودکار تعدادی و حسابداری حواله انبار مربوط به فاکتور فروشگاهی.

 

قابلیت توسعه صفحه نمایش کالا در فروشگاه آنلاین(shop)

قابلیت توسعه صفحه استور فروشگاه آنلاین(shop)

توسعه صفحه نمایش کالا فروشگاه آنلاین(shop)

قابلیت ثبت خودکار تعدادی و حسابداری حواله انبار مربوط به فاکتور فروشگاهی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.20     

نسخه  4.2.3972.11151 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان ویرایش فرم های اضافه شده به عملیات های فروش درهنگام عطف عملیات ها.

✔️امکان ثبت رکورد حسابداری اضافات و کسوات با حساب های دارای اجبار .

 

امکان ثبت رکورد حسابداری اضافات و کسورات با حساب های دارای اجبار

امکان ویرایش فرم های اضافه شده به عملیات های فروش درهنگام عطف عملیات ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه  4.2.3938.11127 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️حذف ستون انبار در عملیات های فروش.

✔️قابلیت شناسایی کالاهای تغییر قیمتی.

 

حذف ستون انبار در عملیات های فروش.

قابلیت شناسایی کالاهای تغییر قیمتی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه  4.2.3904.11069 تیم‌یار

 قابلیت جدید

نمایش وضعیت عطف های سفارش فروش و امکان به کامل در لیست سفارش فروشنمایش وضعیت عطف های سفارش فروش و امکان به کامل در لیست سفارش فروش .

اضافه کردن به سبد خرید در ایندکس فروشاضافه کردن به سبد خرید در ایندکس فروش .

sort نمایش کالاها بر اساس ترتیب محصولات در دسته بندی کالاها ماژول پورتال فروش در انبار . نمایش کالاها بر اساس ترتیب محصولات در دسته بندی کالاها ماژول پورتال فروش در انبار

اضافه شدن بارکد در عملیات فروشاضافه شدن بارکد در عملیات فروش و چاپ آن ها .

اضافه شدن سری ساخت و سریال کالا در چاپ فاکتور فروش و برگشت از فروشاضافه شدن سری ساخت و سریال کالا در چاپ فاکتور فروش و برگشت از فروش .

ایجاد سطح دسترسی برای ویرایش فی و ویرایش تخفیفات ریالی سطری در عملیات فروشایجاد سطح دسترسی برای ویرایش فی و ویرایش تخفیفات ریالی سطری در عملیات فروش .

قابلیت توقف دستی سفارش فروشقابلیت توقف دستی سفارش فروش .

امکان توقف سفارش فروش به صورت سیستمیامکان توقف سفارش فروش به صورت سیستمی .

قابلیت ثبت عملیات فروش با توجه به اعتبار مشتریقابلیت ثبت عملیات فروش با توجه به اعتبار مشتری .

امکان ویرایش انبار در برگشت از فروشامکان ویرایش انبار در برگشت از فروش .

 

نمایش وضعیت عطف های سفارش فروش و امکان به کامل در لیست سفارش فروش .

اضافه کردن به سبد خرید در ایندکس فروش .

قابلیت توقف دستی سفارش فروش .

امکان توقف سفارش فروش به صورت سیستمی .

قابلیت ثبت عملیات فروش با توجه به اعتبار مشتری .

امکان ویرایش انبار در برگشت از فروش .

اضافه شدن بارکد در عملیات فروش و چاپ آن ها

اضافه شدن سری ساخت و سریال کالا در چاپ فاکتور فروش و برگشت از فروش

ایجاد سطح دسترسی برای ویرایش فی و ویرایش تخفیفات ریالی سطری در عملیات فروش

تغییر

✔️نمایش عملیات هایی که به هیچ عملیاتی عطف نیستند در سند مبنای قرارداد .

✔️امکان ویرایش عنوان فاکتور در تب اجرا .

✔️درج کلمه "ریال" در انتهای جمع کل به حروف در فاکتورهای رسمی .

 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.26     

نسخه 3.12.2731.10601 تیم‌یار

 تغییر

✔️تغییر در ویرایش یا حذف مقدار رزروها متناسب با مقداری که در فاکتورها انتخاب می شود .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.10548 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت امکان ویرایش تعداد در عطف در عملیات های ماژول فروش :

✔️عطف سفارش فروش در پیش فاکتور،مجوز،فاکتور فروش

✔️عطف پیش فاکتور در مجوز،فاکتور فروش

✔️عطف مجوز در فاکتور فروش

✔️عطف فاکتور فروش در برگشت از فروش

✔️قابلیت نمایش نام کالا در url  پورتال فروش .

✔️قابلیت لینک شدن هر محصول به تب نمایش محصولات .

✔️قابلیت ویرایش مقدار کالا در حواله تحویل فروش.

 

قابلیت ویرایش مقدار کالا در حواله تحویل فروش

قابلیت امکان ویرایش تعداد در عطف در عملیات های ماژول فروش

قابلیت نمایش نام کالا در url  پورتال فروش

قابلیت لینک شدن هر محصول به تب نمایش محصولات

 

تغییرات

✔️تغییرات کسر مقدار رزرو از موجودی انبار در تب اجرا

 

تغییرات کسر مقدار رزرو از موجودی انبار در تب اجرا


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.10491 تیم‌یار

قابلیت جدید

قابلیت نمایش هشدار در صورت مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدارقابلیت نمایش هشدار در صورت مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار .

قابلیت نمایش هشدار در صورت مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار

تغییر

✔️تغییر در نمایش کالاها در پورتال فروش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه  3.12.2731.10427 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت امکان ویرایش مهلت تسویه.

✔️قابلیت رزرو اجباری برای انتقال به تب اجرا .

 

قابلیت امکان ویرایش مهلت تسویه

ایجاد قابلیت رزرو اجباری برای انتقال به تب اجرا

 

تغییرات

✔️بهینه سازی سرعت بارگذاری تب قیمت/تخفیف/پورسانت در تنظیمات عملیات .

رفع باگ

✔️اصلاح پرینت مقدار و وزن دستی در عملیات های فروش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه  3.12.2731.10318 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت ارسال نوتیفای هنگام دریافت سفارش از سمت پورتال .

✔️قابلیت مقدار پیش فرض برای واحد دستی .

✔️قابلیت بازگشت به اجرا از تب کامل در عملیات فروش .

 

قابلیت ارسال نوتیفای هنگام دریافت سفارش از سمت پورتال

قابلیت مقدار پیش فرض برای واحد دستی

قابلیت بازگشت به اجرا از تب کامل در عملیات فروش

 رفع باگ

✔️رفع مشکل تایید یکجای سفارش فروش .

✔️عدم امکان ویرایش سفارش فروش .

✔️کندی ماژول فروش در تایید سفارش فروش.

✔️رفع مشکل عدم ست شدن قیمت کالا های دارای واحد اعشاری در لیست قیمت .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.10231 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن سه ستون واحد دستی،وزن دستی،اقلام به عملیات های فروش .

 

اضافه شدن سه ستون واحد دستی،وزن دستی،اقلام به عملیات های فروش

تغییرات

✔️اصلاح عملکرد ارزش افزوده در سفارشات سمت پورتال .

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}