تازه های ماژول خرید تیمیارERP

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول خرید اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول خرید شوید. 

 

تاریخ بروزرسانی : 1403.01.26

نسخه .......................... تیمیار

قابلیت

✔️ محاسبه استهلاک پیش پرداخت در مانده فاکتور خرید .

رفع باگ

✔️ اشکال در نمایش مقدار کالا حین عطف درخواست خرید به عنوان سند مبنا .

تاریخ بروزرسانی : 1402.12.20

نسخه 4.42.5167.5958 تیمیار

قابلیت

✔️ امکان ثبت ضریب اعشار در شناسنامه کالا و اعمال آن در عملیات های خرید .

امکان ثبت ضریب اعشار در شناسنامه کالا و اعمال آن در عملیات های خرید

رفع باگ

✔️ نمایش ناقص فیلدهای جدول کالا در حالت موبایل .

تاریخ بروزرسانی : 1402.11.29

نسخه 4.41.5152.5919 تیمیار

قابلیت

✔️ اعمال وضعیت ویژگی کالا در عملیات ها .

اعمال وضعیت ویژگی کالا در عملیات ها

رفع باگ

✔️ عدم نمایش لینک اقدام مربوطه در عملیات هایی که از طریق ماژول اقدام ثبت میشوند .

تاریخ بروزرسانی : 1402.11.01

نسخه 4.40.5131.5875 تیمیار

قابلیت

✔️ نمایش لینک عملیات تولید در درخواست خریدهایی که از طریق ماژول تولید ثبت میشوند .

نمایش لینک عملیات تولید در درخواست خریدهایی که از طریق ماژول تولید ثبت میشوند

تاریخ بروزرسانی : 1402.10.10

نسخه 4.39.5111.5833 تیمیار

قابلیت

✔️ امکان درج واحد دستی و وزن دستی در عملیات های خرید .

امکان درج واحد دستی و وزن دستی در عملیات های خرید

تغییر

✔️ آپدیت ماژول خرید به Bootstrap5 .

✔️ اضافه شدن گزینه "هیچکدام" به عامل خرید .

تاریخ بروزرسانی : 1402.09.19

نسخه 4.38.5092.5780 تیمیار

تغییر

✔️ امکان انتخاب انبار برای درخواست خرید‌هایی که از طریق ماژول تولید ثبت میشوند .

تاریخ بروزرسانی : 1402.08.14

نسخه 4.36.5059.5727 تیمیار

تغییر

✔️ بهینه سازی داشبورد ماژول خرید .

✔️ ثبت فاکتور خرید با سند مبنا رسید ثبت تعدادی شده انبار در حالتی که  تاریخ فاکتور خرید کوچکتر از تاریخ رسید باشد .


تاریخ بروزرسانی : 1402.07.30

نسخه 4.35.5043.5702 تیمیار

رفع باگ

✔️ عدم امکان درج نرخ برابری در صورتی که نرخ برابری با صفر شروع شود .


تاریخ بروزرسانی : 1402.06.19

نسخه 4.33.4979.5629 تیمیار

قابلیت

✔️ امکان انتخاب پروژه در عملیات های خرید .

امکان انتخاب پروژه در عملیات های خرید

رفع باگ

✔️ اشکال در خروجی اکسل درخواست خرید .

 

 


تاریخ بروزرسانی : 1402.05.29

نسخه 4.32.4958.5584 تیمیار

قابلیت

✔️ امکان ثبت پیش پرداخت در سفارش خرید .

امکان ثبت پیش پرداخت در سفارش خرید

تغییر

✔️ بهینه سازی قابلیت های کادر توضیحات در عملیات ها .

✔️ ثبت درخواست خرید از طریق فرم در ماژول اقدام با وضعیت پیش نویس .

رفع باگ

✔️ اصلاح عطف رسید انبار با کالای سریال پذیر به فاکتور خرید .

 


تاریخ بروزرسانی : 1402.04.18

نسخه 4.30.4931.5492 تیمیار

تغییر

✔️اصلاح وضعیت سفارش خرید عطف شده به رسید انبار .

 


تاریخ بروزرسانی : 1402.03.28

نسخه 4.29.4914.5477 تیمیار

تغییر

.اصلاح چکینگ ثبت فاکتور خرید عطف به رسید انبار✔️


تاریخ بروزرسانی : 1402.02.17

نسخه 4.27.4885.5438 تیمیار

تغییر

. امکان ویرایش حساب فاکتور خرید خدمت در تب بررسی✔️

رفع باگ

✔️اصلاح نمایش تکراری لینک سفارش خرید.

✔️باگ در نمایش مقدار پس از تغییر واحد درخواست خرید .


تاریخ بروزرسانی : 1402.01.27

نسخه 4.26.4864.5403 تیمیار

رفع باگ

✔️ تصحیح مبلغ کل فاکتور .


تاریخ بروزرسانی : 1401.11.23

نسخه  4.24.4832.5370تیمیار

تغییر

✔️ تغییر دسیمال نرخ برابری به دسیمال حسابداری در ماژول خرید .


تاریخ بروزرسانی : 1401.11.02

نسخه 4.23.4830.5348 تیمیار

رفع باگ

✔️ ایجاد درخواست خرید اتوماتیک در صورت تعیین نقطه سفارش .

تغییر

✔️ بازنگری و بهینه سازی کد مربوط به دسترسی عملیات ها .


تاریخ بروزرسانی : 1401.10.11

نسخه 4.22.4812.5325 تیمیار  

تغییر

✔️امکان برگشت از حسابداری عملیات برگشت از خرید.


تاریخ بروزرسانی : 1401.05.23

نسخه 4.15.4733.5189  تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ امکان ذخیره‌سازی سریال و سری‌ساخت به صورت موقت برای پیش‌گیریِ از دست رفتن داده‌ها در سناریوهایی همچون:

  • خاموش شدن سیستم بر اثر قطعی برق، کرش یا . ..
  • بسته شدن تصادفی مرورگر اینترنتی
  • بسته شدن تب
  • و... .

امکان ذخیره سریال های کالا در حالت پیش نویس بدون زدن تأیید فاکتور

تغییر

✔️ تغییر توابع profile در ماژول خرید.


تاریخ بروزرسانی : 1401.03.29

نسخه 4.11.4656.5148تیمیار  

رفع باگ

✔️جمع کل صفر در فاکتور خرید در بعضی موارد .

تاریخ بروزرسانی : 1400.10.21

نسخه 4.5.4485.5004 تیمیار  

قابلیت جدید

✔️امکان توقف درخواست خرید.


 تاریخ بروزرسانی : 1400.10.07

نسخه 4.5.4485.4990 تیمیار

رفع باگ

✔️ عدم ثبت تسویه در فاکتور خرید .


تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23

نسخه 4.4.4469.4946 تیمیار

رفع باگ

✔️باگ عدم دسترسی در سفارشات خرید .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه 4.3.4360. تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ عدم نمایش گروه ها و کاربرانی که به ماژول خرید دسترسی ندارند در قسمت افزودن کاربر و افزودن گروه .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.4870 تیمیار

رفع باگ

✔️ عطف رسید تعدادی انبار در فاکتور خرید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.4865 تیمیار

تغییر

✔️ انجام تغییرات زمان و توابع مربوط به شخص،شناور، مرکزو پروژه وابسته به حسابداری در ماژول خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه  4.3.4360.17325تیمیار

تغییر

✔️ نمایش جزئیات موجودی کالا در عملیات خرید .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه  4.3.4310.4811 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان ارسال مبلغ ارزش افزوده سمت رسید انبار برای مجموعه های معاف از مالیات.

امکان ارسال مبلغ ارزش افزوده سمت رسید انبار برای مجموعه های معاف از مالیات

رفع باگ

✔️  نمایش صحیح جمع کل در پرینت فاکتور خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4240.4742 تیمیار 

تغییر

✔️ تغییر یافتن ماژول خرید از ساختار DLL به EXE (فایل اجرایی مستقل).

رفع باگ

✔️ نمایش مشخصات فاکتور خرید در اقدام پس از تغییر وضعیت عملیات در ماژول خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4240.4708 تیمیار 

رفع باگ

✔️ امکان انتقال فاکتور خرید عطف سطری به رسید از تب اجرا به بررسی.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4200.4682 تیمیار 

تغییر

✔️  امکان ویرایش وضعیت ثبت سند "کنترل خرید " در تنظیمات فاکتور تا قبل از ثبت سند حسابداری عملیات.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.4665 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان افزودن و ویرایش فرم در تب اجرا و کامل در سفارش و درخواست خرید.

رفع باگ

✔️ اصلاح کندی هنگام ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه 4.3.4218.4654 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان افزودن و ویرایش فرم در تب کامل در فاکتور و برگشت از خرید.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.4644 تیمیار

تغییر

  ✔️ امکان ویرایش فی در فاکتور دارای سند مبنا تا قبل از ثبت حسابداری.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.4623 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش درخواست های خرید وابسته به ماژول تولید.

امکان ویرایش درخواست های خرید وابسته به ماژول تولید

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.4582 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش تخفیف و ارزش افزوده در فاکتور خرید عطف به سند مبنا.

امکان ویرایش تخفیف و ارزش افزوده در فاکتور خرید عطف به سند مبنا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.4560 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان توقف دستی سفارش خرید.

                      امکان توقف دستی سفارش خرید

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه 4.2.4085.4536 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان اصلاح انبار در عملیات عطف به سند مبنا.

                      امکان اصلاح انباردر عملیات عطف به سند مبنا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.4515 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش مقدار کالا در سطر عملیات خرید دارای سند مبنا.

                      امکان ویرایش مقدار کالا در سطر عملیات خرید داری سند مبنا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.20     

نسخه 4.2.3972.4470 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب حساب دارای اجبار برای اضافات و کسوات .

✔️ امکان ویرایش فرم های اضافه شده به عملیات های خرید درهنگام عطف عملیات ها.

امکان انتخاب حساب دارای اجبار برای اضافات و کسورات

امکان ویرایش فرم های اضافه شده به عملیات های خرید درهنگام عطف عملیات ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4.2 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید.

✔️ قابلیت غیر اجباری بودن اتصال انبار به کالا.

✔️ امکان ابطال و بازگردانی درخواست های وابسته به عملیات انبار.

قابلیت ثبت قیمت فروش در فاکتور خرید

قابلیت غیر اجباری بودن اتصال انبار به کالا

امکان ابطال و بازگردانی درخواست های وابسته به عملیات انبار

 

تغییر

✔️ امکان ویرایش نرخ برابری در عملیات ارزی.

امکان ویرایش نرخ برابری در عملیات ارزی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.4234 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال ها با مقدار کالا.

 نمایش هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال ها با مقدار کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.4210 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ امکان برگشت عملیات از تب کامل به اجرا.

امکان برگشت عملیات از تب کامل به اجرا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.4191 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ تغییر وضعیت برگشت از خرید از تب کامل به اجرا.

تغییر وضعیت برگشت از خرید از تب کامل به اجرا

                                                                                               

تغییر

✔️ محاسبه مبلغ تخفیف درحواله برگشت از خرید.

محاسبه مبلغ تخفیف در حواله برگشت از خرید

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}