در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول تقویم اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول تقویم شوید. 

 

 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21     

نسخه 4.25.4858.3096 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ مشکل در "نمایش همه موارد" تقویم برنامه زمانی 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23     

نسخه 4.24.4832.3078 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر در عملکرد رویدادهای دوره ای:

  • ویرایش فیلدهای رویداد دوره ای به جز تاریخ ها
  • اعمال ویرایش گروهی یا تکی
  • حذف گروهی یا تکی
  • افزودن مطلعین و دعوت شده ها در ایجاد برای همه رویداد های دوره ای
  • افزودن مطلعین و دعوت شده ها در ویرایش تنها برای یکی از رویدادهای دوره ای
  • تایید و رد هر رویداد از رویداد های دوره ای به صورت جداگانه
  • ایجاد توضیحات برای هر رویداد دوره ای به صورت مستقل

 تغییر در عملکرد رویدادهای دوره ای

رفع باگ

✔️ مشکل بررسی همزمانی رویدادهای دوره ای:
     اگر در روزی کاربر یک رویداد دوره ای را تایید کرده بود دیگر امکان تعریف رویداد دیگری در آن روز حتی با ساعت متفاوت برای آن کاربر وجود نداشت.

✔️ عدم ذخیره مورد جدید در ویجت لیست کارها (در تاریخ 1401.12.09 نسخه اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11     

نسخه 4.22.4812.3051 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  انتقال به لیست کارها در تقویم با کلیک روی عنوان ویجت "لیست کارها" 

انتقال به لیست کارها در تقویم با کلیک روی عنوان ویجت "لیست کارها"

رفع باگ

✔️  اعلام باگ در نمایش لیست کارها در موبایل

تغییر

✔️در تقویم برنامه زمانی، لیست کارها "یادداشت" نمایش موارد بیشتر، "نمایش همه موارد" شود


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20     

نسخه 4.21.4802.3030 تیم‌یار

رفع باگ

✔️  اشکال در نمایش تقویم های روزانه که پشت سر هم است و در هم دیده میشود

✔️ باگ در جستجوی مکان برگزاری در پنجره افزودن در تقویم


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29     

نسخه 4.20.4791.3014 تیم‌یار

تغییر

✔️  رفع مشکل نمای "برنامه زمانی" در ماژول تقویم :
      نمایش تاریخ شروع و پایان برای رویدادهای دارای بازه زمانی در حالت نمایش برنامه زمانی


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4719.2950 تیم‌یار

تغییر

✔️  تغییر توابع پروفایل تقویم


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02     

نسخه 4.14.4719.2943 تیم‌یار

تغییر

✔️  بهینه سازی کوئری تایید یا رد کاربران دعوت شده به رویداد

رفع باگ

✔️ باگ در نمایش تاریخ در پنجره جزئیات ایونت

✔️ باگ پاک کردن رنگ رویداد (در تاریخ 1401.05.11 نسخه اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.04.12     

نسخه 4.13.4690.2942 تیم‌یار

تغییر

✔️  بهینه سازی کوئری جستجوی رویداد از کنترل سرچ ماژول

رفع باگ

✔️ بهبود کندی ویجت لیست کارها (در تاریخ 1401.04.14 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ باگ عدم نمایش رویدادهایی که فرد در آن دعوت شده ولی دسترسی تقویم را ندارد (در تاریخ 1401.04.21 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ باگ پاک کردن رنگ رویداد (در تاریخ 1401.05.11 نسخه اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.2920 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  تعیین همزمان جلسه حضوری و آنلاین در تقویم

رفع باگ

✔️  عدم ارسال صحیح پیامک به هنگام انتخاب ارسال پیامک در یک ایونت

✔️ باگ سفید شدن صفحه با انتخاب گزینه های بیشتر در زمان ایجاد رویداد جدید (در تاریخ 1401.04.05 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ بهبود کندی ویجت لیست کارها (در تاریخ 1401.04.14 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ باگ عدم نمایش رویدادهایی که فرد در آن دعوت شده ولی دسترسی تقویم را ندارد (در تاریخ 1401.04.21 نسخه اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه 4.11.4656.2869 تیم‌یار

رفع باگ

✔️  باگ در کامل و باطل کردن رویدادها در ویجت لیست کارها

✔️ مشکل تداخل در رویداد ها (مورخ 01.03.23 ورژن اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25     

نسخه 4.10.4637.2868 تیم‌یار

تغییر

✔️ نمایش همه رویداد ها در ویجت در تقویم های غیر شخصی: در صورت غیر فعال بودن سایر تقویم ها، رویدادهای موجود در آنها در ویجت نمایش داده می شود.

 

رفع باگ

✔️ عدم نمایش لیست تقویم هنگام سرچ در acl جستجوی رکورد یک مرحله از پروژه (مورخ 1401.02.28 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ باگ در ارتباط ماژول تقویم با فرم در ماژول اقدام ( مورخ 1401.03.07 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ مشکل تداخل در رویداد ها (مورخ 01.03.23 ورژن اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.2848 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ قابلیت درگ و دراپ در ویجت لیست کارها:

  • رویدادهای دارای تکرار امکان جابجایی ندارند

تغییر

✔️ تغییرات موراد امنیتی ماژول تقویم

✔️ تغییرات UI ویجت لیست کارها (مورخ 1401.02.18 ورژن اصلاحی ارائه شد.)

 

رفع باگ

✔️ کرش ماژول در زمان فیلتر همزمان رنگ و نام رویداد (مورخ 1401.02.17 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ عدم نمایش لیست تقویم هنگام سرچ در acl جستجوی رکورد یک مرحله از پروژه (مورخ 1401.02.28 نسخه اصلاحی ارائه شد.)

✔️ باگ در ارتباط ماژول تقویم با فرم در ماژول اقدام ( مورخ 1401.03.07 نسخه اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.8.4613.2811 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن مطلع به ایجاد و ویرایش رویداد تقویم .

اضافه شدن مطلع به ایجاد و ویرایش رویداد تقویم

✔️عدم چکینگ موقعیت هنگام ذخیره در مرحله کامل و باطل.

عدم چکینگ موقعیت هنگام ذخیره در مرحله کامل و باطل

✔️ کامل و باطل کردن یادداشت در ویجت لیست کارها .

کامل و باطل کردن یادداشت در ویجت لیست کارها

✔️لینک کردن رویداد ها در ویجت لیست کارها .

لینک کردن رویداد ها در ویجت لیست کارها

رفع باگ

✔️ کرش ماژول در زمان فیلتر همزمان رنگ و نام رویداد (مورخ 1401.02.17 نسخه اصلاحی ارائه شد.)


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17      

نسخه 4.7.4551.2761 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ بایگانی کردن محل ها در تنظیمات .

بایگانی کردن محل ها


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4551.2740 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ ویرایش رویداد ها در ویجت لیست کارها .

ویرایش رویداد ها در ویجت لیست کارها

رفع باگ

✔️ لود رویداد ها با اسکرول در ویجت لیست کارها .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.2715 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تعریف ویجت لیست کار ها در ماژول خانه .

ویجت لیست کار ها


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.2674 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تعریف قابلیت برگزاری جلسات آنلاین برای موقعیت ها و ایجاد ارتباط رویداد با گفتگو (اتصال گفتگوی موجود یا جدید به رویداد) .

 

امکان تعریف قابلیت برگزاری جلسات آنلاین برای موقعیت ها و ایجاد ارتباط رویداد با گفتگو (اتصال گفتگوی موجود یا جدید به رویداد)


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07      

نسخه 4.5.4481.2644 تیم‌یار

تغییر

✔️ ذخیره فیلتر کاربران در session .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23      

نسخه 4.4.4469.2629 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم نمایش رویداد هایی که کاربر در آن "مدعو" است یا به تقویم آن دسترسی دارد در لیست رویداد ها در نمای جزئیات اقدام .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.2618 تیم‌یار

تغییر

✔️تغییر در فیلتر مراحل (در نسخه های قبل اگر فقط یک مرحله روشن بود به حالت تک انتخابی میرفتیم. از این نسخه به بعد حتی اگر یک مرحله روشن باشد، در حالت چند انتخابی باقی میماند.) .

✔️امکان انتخاب روز در نمای برنامه زمانی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.2598 تیم‌یار

تغییر

✔️اعمال تغییر در فیلتر افراد و گروه ها .

اعمال تغییر در فیلتر افراد و گروه ها


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30      

نسخه 4.3.4381.2581 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع مشکل عدم امکان ثبت رویداد در وضعیت اجرا .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.2564 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد امکان ذخیره حالت قبلی در چک باکس وضعیت رویداد ها .

 

ایجاد امکان ذخیره حالت قبلی در چک باکس وضعیت رویداد ها

تغییر

✔️ تغییر در طراحی هدر ماژول تقویم .

رفع باگ

✔️ رفع مشکل لود نشدن رویداد ها در صفحه برنامه زمانی برای برخی کاربران  .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.2547 تیم‌یار

تغییر

✔️حذف مطلع و دعوت شده از منو و اضافه شدن گزینه همه .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4240.2428 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن لاگ توضیحات در نمای جزئیات رویداد .

اضافه شدن لاگ توضیحات در نمای جزئیات رویداد

 رفع باگ

✔️رفع مشکل درج اشتباه ساعت شروع رویداد در پیامک های یادآوری رویداد .

✔️رفع مشکل مطلع قرار دادن گروه کاربران در یک رویداد .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.2501 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ایجاد فیلتر جستجو کلمه .

ایجاد فیلتر جستجو کلمه

 رفع باگ

✔️رفع مشکل گزینه بررسی همزمانی موقعیت .

✔️رفع مشکل عدم امکان اضافه کردن مدعو در مرحله در انتظار برگزاری یا اجرا .

✔️رفع مشکل Drag&Drop رویداد ها در نما های روز، هفته و ماه .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4277.2467 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن مولف رویداد در مطلعین در زمان ایجاد رویداد و ارسال اعلان برای مطلعین رویداد در مرحله یادداشت هنگامی که ارسال اعلان فعال است .

اضافه شدن مولف رویداد در مطلعین در زمان ایجاد رویداد و ارسال اعلان برای مطلعین رویداد در مرحله یادداشت هنگامی که ارسال اعلان فعال است

 رفع باگ

✔️رفع مشکل تاریخ ثبت شده در پیامک های یادآوری رویداد های تکرار شونده .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4240.2428 تیم‌یار

 رفع باگ

✔️رفع مشکل ویرایش رویداد هایی که در مرحله یادداشت نیستند و هشدار دارند .

✔️رفع مشکل شمارنده تعداد روز های باقی مانده یا روز های گذشته از رویداد .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4240.2404 تیم‌یار

 تغییر

✔️امکان جابه‌جایی تقویم ها در منو عمودی سمت راست ماژول تقویم (به جز تقویم شخصی، دعوت شده ها و مطلع) بوسیله عملیات drag & drop .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

نسخه 4.3.4234.2369 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان فیلتر رویداد‌ها در لیست بر اساس مطلع بودن و یا دعوت شدن کاربران و گروه‌های کاربری انتخابی .

✔️هایلایت شدن کامنت‌های ایجاد و یا ویرایش شده در نمایش رویداد .

✔️نمایش تاریخ و ساعت جاری در پنجره ایجاد رویداد جدید با دکمه رویداد جدید با وجود انتخاب تاریخ دیگری در پیمایشگر تاریخ در حالت نمایش ماه و هفته .

امکان فیلتر رویداد‌ها در لیست بر اساس مطلع بودن و یا دعوت شدن کاربران و گروه‌های کاربری انتخابی

تغییر

✔️امکان نمایش جرییات رویداد به کاربر دارای دسترسی دیدن .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4218.2345 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان انتخاب همه مراحل (وضعیت) در باکس مراحل به‌یکباره .

✔️قابلیت فیلتر رویداد‌ها در لیست بر اساس رنگ .

✔️عدم امکان کامل کردن رویداد قبل از تاریخ و ساعت پایان جلسه .

امکان انتخاب همه مراحل (وضعیت) در باکس مراحل به‌یکباره

قابلیت فیلتر رویداد‌ها در لیست بر اساس رنگ


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.2329 تیم‌یار

 تغییر

✔️در نظر گرفتن آخرین تقویم استفاده شده به عنوان تقویم پیش‌فرض هنگام ایجاد رویداد جدید .

✔️حذف Cache‌ در ماژول تقویم .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.25     

نسخه 4.3.4200.2316 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️نمایش موقعیت‌ها به‌صورت مرتب‌شده بر اساس حروف الفبا .

 تغییر

✔️عدم امکان حذف تقویم دارای رویداد .

✔️برداشته شدن ابزار ویرایش و حذف برای منوی مطلع در منوی عمودی .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.2307 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت ذخیره رویداد با کلید Enter .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2263 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️تکمیل قابلیت ۴ مرحله‌ای رویداد‌ها در تقویم

✔️نمایش شناسه رویداد در نمایش رویدادها .

✔️قابلیت نمایش متن پیامک ارسالی در تقویم به‌صورت چندخطی .


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.2241 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️اضافه شدن تنظیمات تعریف مکان‌‌ها یا موقعیت‌ها و استفاده از آن‌ها در ایجاد و ویرایش رویداد‌ها .

اضافه شدن تنظیمات تعریف مکان‌‌ها یا موقعیت‌ها و استفاده از آن‌ها در ایجاد و ویرایش رویداد‌ها


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه  4.3.4120.2213 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت درج فرم هنگام ایجاد توضیحات در نمایش رویداد .

قابلیت درج فرم هنگام ایجاد توضیحات در نمایش رویداد


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه  4.2.4085.2192 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان قبول/رد رویداد تنها در مرحله بررسی و تغییر خودکار مرحله به اجرا در صورت قبول/رد رویداد توسط همه کاربران دعوت شده .

امکان قبول/رد رویداد تنها در مرحله بررسی و تغییر خودکار مرحله به اجرا در صورت قبول/رد رویداد توسط همه کاربران دعوت شده


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت ارسال پیامک به کاربر و گروه کاربران متناسب با هشدار تنظیم شده در فیلد "ارسال پیامک" هنگام ایجاد رویداد .

قابلیت ارسال پیامک به کاربر و گروه کاربران متناسب با هشدار تنظیم شده در فیلد "ارسال پیامک" هنگام ایجاد رویداد


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4.2 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️بهبود واسط کاربری و تجربه کاربری در نمایش، ایجاد و ویرایش رویداد‌ها .

✔️ چهار مرحله‌ای شدن رویداد‌ها در تقویم .

✔️قابلیت لینک کردن و نمایش مستندات در نمایش رویداد .

✔️امکان شرح دلایل یا توصیحات هنگام رد رویداد .

بهبود واسط کاربری و تجربه کاربری در نمایش، ایجاد و ویرایش رویداد‌ها

۴ مرحله‌ای شدن رویداد‌ها در تقویم

قابلیت لینک کردن و نمایش مستندات در نمایش رویداد

امکان شرح دلایل یا توصیحات هنگام رد رویداد


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.1876 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت امکان انتخاب روز در ابزار پیمایش تاریخ (Date Navigation) .

قابلیت امکان انتخاب روز در ابزار پیمایش تاریخ (Date Navigation)


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.1864 تیم‌یار

 تغییر

✔️بهبود نمایش تقویم بر اساس ماه مطابق با Google Calendar .

بهبود نمایش تقویم بر اساس ماه مطابق با

Google Calendar


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.1840 تیم‌یار

 تغییر

✔️بهبود نمایش تقویم بر اساس روز و هفته مطابق با Google Calendar .

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}