در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول اقدام اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول اقدام شوید. 

 

 

   تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21     

 نسخه 4.25.4858.6449  تیمیار

قابلیت جدید

✔️انتقال کامنت های اقدام به کنترل کامنت .

✔️افزودن پرسنل به اقدام .

✔️استفاده از لایبرری bpmn js در جریان کار اقدام .

تغییر

✔️بررسی ابزار انتقال اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23     

 نسخه 4.24.4832.6445  تیمیار

قابلیت جدید

✔️پیاده سازی import / export برای مسئول موضوع مرحله .

✔️نمایش وضعیت 4مرحله‌ای اقدام در پورتال .

تغییر

✔️اعمال تغییرات در امکان پیگیرم .

رفع باگ

✔️رفع باگ عدم امکان مطلع کردن در اقدامات بایگانی .

 

پیاده سازی import / export برای مسئول موضوع مرحله

 

نمایش وضعیت چهار مرحله‌ای اقدام در پورتال

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02     

 نسخه 4.23.4830.6361  تیمیار

قابلیت جدید

✔️اساین افراد بر اساس موضوعات تعریف شده در رده .

تغییر

✔️اعمال تغییرات در امکان پیگیرم .

اساین افراد بر اساس موضوعات تعریف شده در رده 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11    

 نسخه 4.22.4812.6313 تیمیار

تغییر

✔️طراحی صفحه همه اقدامات در ماوژل اقدام-بخش بایگانی،تنظیمات پورتال، تنظیمات عمومی و دسترسی ابزار فرم ساز .

رفع باگ

✔️اضافه شدن لاگ و warning حذف ارتباط در جریان کار .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20     

 نسخه 4.21.4802.6250 تیمیار

قابلیت جدید

✔️اعمال تغییرات در امکان پیگیرم .

✔️انتخاب کاربر در ابزار فرم ساز (کنترل انتخاب تکی و چندتایی) .

تغییر

✔️تغییر دسترسی ویرایش کتگوری .

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش سطر خالی در صورت لینک کالا به اقدام .

اعمال تغییرات در امکان پیگیرم

انتخاب کاربر در ابزار فرم ساز (کنترل انتخاب تکی و چندتایی)

 

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.08.29     

 نسخه 4.20.4791.6246 تیمیار

رفع باگ

✔️عدم چاپ تمامی صفحات هنگام فیلتر در ماژول اقدام .

✔️عدم امکان تغییر نام جریان‌کار بین‌رده‌ای .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08     

 نسخه 4.19.4781.6151تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ایجاد مهلت بر روی مراحل .

✔️افزودن توضیحات به مرحله ی جریان کار و نمایش در اقدام .

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش نام اموال انتخاب شده به صورت unkown در فرم .

 

ایجاد مهلت بر روی مراحل

افزودن توضیحات به مرحله ی جریان کار و نمایش در اقدام

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17     

 نسخه 4.18.4775.6109 تیم‌یار

تغییر

✔️اشکال در امکان پیگیرم .

رفع باگ

✔️ذخیره نشدن موضوعات در اقدام .

✔️اختلال در گزینه چاپ ماژول اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27     

 نسخه 4.17.4750.6064 تیم‌یار

رفع باگ

✔️رفع باگ خطای عدم دسترسی درصورت ایجاد درخواست در پورتال .

✔️عدم ارسال اعلان برای برخی کاربران .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13     

 نسخه 4.16.4741.6018 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️4مرحله ای اقدام . 

رفع باگ

✔️حذف اقدام در حالی که فرم با داده در اقدام وجود دارد .

✔️مشکل فعال شدن دو جریان کار به صورت همزمان .

✔️مشکلات استفاده از فرم مساعده/وام در ماژول اقدام .

✔️وجود ارور syntax درصورت وارد کردن کارکتر غیرمجاز درکنترل های فرم ساز .

 

4مرحله ای اقدام

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

 نسخه 4.15.4733.5962 تیم‌یار

رفع باگ

✔️باگ سرچ توضیحات در اقدامات بایگانی شده .

✔️gray نشدن فرم درخواست خرید در اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02     

 نسخه 4.14.4719.5931 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان پیگیرم در ماژول اقدام  .

رفع باگ

✔️عدم امکان حذف فرم استفاده شده در هدر اقدام .

✔️نمایش غلط نام پروژه و کالا در اقدام .

 

امکان پیگیرم در ماژول اقدام 

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.04.12     

 نسخه 4.13.4690.5870 تیم‌یار

رفع باگ

✔️مشکل فیلد مسئولم در جریان کار هایی که با نماد شروع، شروع نشده اند در اقدام دوره ای .

✔️عدم امکان کپی داده از فرم .

✔️عدم نمایش فرم در اسناد .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

 نسخه 4.12.4671.5847 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️افزودن خدمت به کنترل کالا در فرم ساز .

✔️فیلتر برای اقدام انتخاب کالا در هنگام ثبت اقدام .

رفع باگ

✔️اشکال در ایجاد کلیپورد پروژه در اقدام .

 

افزودن خدمت به کنترل کالا در فرم ساز

 

فیلتر برای اقدام انتخاب کالا در هنگام ثبت اقدام


 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

 نسخه 4.11.4656.5798  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ طراحی و پیاده سازی پنجره اقدام جدید .

✔️ طراحی و پیاده سازی پنجره ویرایش اقدام دوره ای .

 

رفع باگ

✔️عدم نمایش رابط های مشتری در فرم .

✔️مشکل عدم حذف اقدام .

 

طراحی و پیاده سازی پنجره اقدام جدید

طراحی و پیاده سازی پنجره ویرایش اقدام دوره ای

 


  تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25     

 نسخه 4.10.4637.5761  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ انتخاب کالا در هنگام ثبت اقدام .

 

انتخاب کالا در هنگام ثبت اقدام

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

 نسخه 4.9.4617.5727 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ لاگ ارتباط های مراحل جریان کار .

 

لاگ ارتباط های مراحل جریان کار

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28     

 نسخه 4.8.4613.5710 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ بررسی مشکل فرم درخواست پورتال .

✔️اضافه نمودن امکان ویرایش فرم در هدر اقدام .


   تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17     

 نسخه4.7.4551.5649تیم‌یار

رفع باگ

✔️ اشکال در ماژول اقدام/عدم امکان ویرایش کامنت ها .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03     

 نسخه 4.7.4551.5630 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️قابلیت اضافه شدن کنترل مسئول در پنجره ایجاد اقدام دوره ای  .

رفع باگ

✔️ رفع باگ سرچ در acl موضوعات در تب فیلتر .

✔️ عدم امکان تغییر نوع و الگوی کنترل ها در فرم های استفاده شده .

 

      مشکل مرحله شروع جریان کارها در اقدام دوره ای

 

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19     

 نسخه 4.6.4498.5604 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ حذف اقداماتی که فرد آن را کامل کرده از لیست اقدامات و ویجت .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05     

 نسخه 4.6.4498.5587 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ نماد انتخابی به صورت multi select .

✔️ توسعه ماژول اقدام | مسئول مرحله شروع اقدام دوره ای .

رفع باگ

✔️اصلاح تاریخچه اقدام برای کاربران اساین شده . 

✔️ رفع باگ کنترل شمارنده در فرم ساز .


 

نماد انتخابی به صورت multi select

 

مسئول مرحله شروع اقدام دوره ای

 

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21     

 نسخه 4.5.4485.5568 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ حذف شدن کامنت های یک اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07    

 نسخه  4.5.4485.5548 تیم‌یار

رفع باگ

✔️  نمایش نام فرم در ارور های فرم اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23     

 نسخه 4.4.4469.5527 تیم‌یار

رفع باگ

✔️  نمایش نام فرم در ارور های فرم اقدام .

✔️ مطلعین اضافه در اقدامات دوره ای .

   . رفع مشکل نمایش متن درج شده در بخش توضیحات یک اقدام دوره ای در تاریخچه یک اقدام معمولی با داشتن آیدی یکسان ✔️

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09     

 نسخه 4.4.4469.5499 تیم‌یار

رفع باگ

✔️  رفع باگ نماد پیامک در جریان کار یک اقدام  .

✔️ایجاد مطلعین اضافه در اقدامات دوره ای درصورت داشتن آیدی یکسان با تسک عادی .

   .  رفع مشکل نمایش متن درج شده در بخش توضیحات یک اقدام دوره ای در تاریخچه یک اقدام معمولی با داشتن آیدی یکسان✔️

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

 نسخه 4.3.4381.5473 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم نمایش دلیل پاک نشدن بخش در ماژول اقدام (نمایش خطای مناسب) .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27     

 نسخه 4.3.4381.5457 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش ندادن لینک‌ها و مخاطبان در اقدام های بایگانی شده .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12     

 نسخه 4.3.4381.5439 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش لیست کل پروژه ها به همه کاربران در زمان ایجاد اقدام .

✔️ رفع مشکل نمایش اقدامات موکول شده در ویجت اقدام در ماژول خانه .

✔️ رفع مشکل عدم نمایش اطلاعات پیامکی که در یک مرحلهٔ اقدام فرستاده می‌شود .

✔️ رفع مشکل ناقص بودن لیست اقدام ها هنگام چاپ .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

 نسخه 4.3.4381.5424 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل امکان ویرایش رنگ اقدام برای کاربر فاقد دسترسی ویرایش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

 نسخه 4.3.4360.5394 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ افزودن خدمات به Acl کالای فرم ساز .

رفع باگ

✔️ رفع مشکل صفحه بندی تب مربوط به اقدامات دوره ای .

✔️ رفع مشکل مربوط به تب تغییر مسئول مرحله .

✔️ رفع مشکل پریدن تیک اهمیت هنگام تألیف اقدام از طریق کلیپ‌بورد .

✔️ رفع مشکل عدم امکان ذخیره تغییرات در ویرایش تسک دوره‌ای توسط کاربر غیر ادمین .

✔️ رفع مشکل فیلتر توضیحات در فهرست و تب فیلتر ماژول اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

 نسخه 4.3.4360.5362 تیم‌یار

تغییر

✔️ عدم چک فیلدهای اجباری فرم ساز در تغییر وضعیت مرحله به رد شده .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05   

 نسخه 4.3.4310.5351 تیم‌یار 

تغییر

✔️ تغییر ساختار اقدام دوره ای با تغییرات exe شدن .

 رفع باگ

✔️ رفع چند مشکل در فیلتر ماژول اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

 نسخه 4.3.4240.5221 تیم‌یار 

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل درج هیستوری با نام و شماره مرحله اشتباه هنگام ثبت پیام سیستمی .

✔️ رفع چند مشکل در فیلتر ماژول اقدام .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

 نسخه 4.3.4234.5199 تیم‌یار 

 قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن دسترسی ویرایش فرم در تنظیمات .

✔️ قابلیت اضافه کردن مستندات از ماژول‌های مختلف هنگام ایجاد اقدام .

اضافه شدن دسترسی ویرایش فرم در تنظیمات

قابلیت اضافه کردن مستندات از ماژول‌های مختلف هنگام ایجاد اقدام

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

 نسخه 4.3.4218.5180 تیم‌یار 

 قابلیت جدید

✔️ امکان ضبط صدا در فایل‌های ضمیمه اقدام در مرورگر کروم .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

 نسخه 4.3.4200.5154 تیم‌یار 

 تغییر

✔️ بایگانی دستی اقدامات .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

 نسخه 4.2.3990.5017 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت تعیین امکان/عدم امکان ایجاد تسک در پورتال .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

 نسخه  3.12.2731.4849 تیم‌یار

 رفع باگ

✔️ عدم نمایش تصاویر درج شده در محتوای کامنت در پورتال .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

 نسخه  3.12.2731.479 تیم‌یار 

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل ویرایش جریان‌کار بین‌رده‌ای .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

 نسخه 3.12.2731.4755 تیم‌یار 

 رفع باگ

✔️ عدم نمایش جداکننده ارقام بعد از ذخیره در ویوی اقدام .

✔️ رفع مشکل ایجاد اقدام دوره‌ای .

 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}