در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول صرافی اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول صرافی شوید. 

 

 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23      

نسخه 4.4.4469.4365 تیم یار

تغییر

✔️  امکان ویرایش تاریخ و ارز در حواله خرید و فروش .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه 4.3.4381.4332 تیم یار

قابلیت جدید   

✔️  اضافه شدن فیش و کارت خوان به قسمت دریافت / پرداخت ارز پایه .

 اضافه شدن فیش و کارت خوان به قسمت دریافت / پرداخت ارز پایه


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12     

نسخه 4.3.4381.4306 تیم یار

قابلیت جدید   

✔️  اضافه شدن چک لیست به سفارش .

 

اضافه شدن چک لیست به سفارش


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.4278 تیم یار

قابلیت جدید   

✔️  مطلع شدن خودکار کاربران چک لیست .

مطلع شدن خودکار کاربران چک لیست

تغییر   

✔️  نمایش فیلدهای موعد تحویل ارزپایه و ارزی در تب چک لیست .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.4252 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️  اضافه شدن نوع برای چک لیست های تبدیل، پرداخت همزمان و دریافت / پرداخت .

✔️ اضافه شدن دو فیلد موعد تحویل ارزپایه و ارزی برای حواله خرید و فروش .  

اضافه شدن نوع برای چک لیست های تبدیل، پرداخت همزمان و دریافت / پرداخت

 

اضافه شدن دو فیلد موعد تحویل ارزپایه و ارزی برای حواله خرید و فروش

تغییر  

✔️  تغییر در نمایش پیغام نرخ برابری صفر است .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.42165 تیم یار

تغییر 

✔️ فعال شدن سه فیلد مقدار حواله، کارمزد و نرخ بعد از تکمیل روش پرداخت/دریافت در سفارش .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4277.4196 تیم یار

تغییر 

✔️ یکسان سازی نام ارز در حواله و نقدی فروش . 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.4054 تیم یار

تغییر 

✔️ انتقال دسترسی های صرافی از ماژول حسابداری به ماژول صرافی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.3902 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع باگ در گزارش مانده نقدینگی .

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}