تازه های ماژول ایونت تیمیارERP

   تاریخ بروزرسانی: 1400.05.17      

نسخه 4.3.4360.177 4.3:8  تیمیار 
 
رفع باگ

✔️  رفع مشکل event

CThreadClient::removeClient start failed!
 
CMySqlBase::connect: Error in connect! (port:9095) (Code: 2026) (SSL connection error: socket layer send error) total available connection in this process (4)
 
 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.20      

نسخه  4.3.4310.154 4.3:7  تیمیار
 
تغییر

✔️  تغییر در ساختار event برای حذف socket_id تکراری


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.23      
 
نسخه  4.3.4277.145 4.3:6  تیمیار
 
تغییر

✔️ تغییر در event برای حذف socket_id تکراری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.19      

نسخه  4.3.4240.143 4.3:5 تیمیار
 
تغییر

✔️ تغییر ساختار داخلی وب سوکت - ماژول events


 
    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.08      
 
نسخه  4.2.4085.139 تیمیار
 
تغییر

✔️ تغییر ساختار event

رفع باگ

✔️ رفع مشکلات events

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.31      
 
نسخه  4.1.3317.72  تیمیار
 
قابلیت

✔️ ایجاد ماژول

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}