گزارش شناخت یا RFP چیست؟

هر گاه درخواست و مشکلاتی وجود داشته باشد برای رفع آن لازم است تا خریدی صورت پذیرد. در سازمان‌ها این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا قرار است مشکلات موجود را مرتفع کند و نیاز را رفع کند.

گزارش شناخت یا RFP شامل شناسایی مشکلات موجود و درخواست‌های یک سازمان از سیستم نرم افزاری جدید می‌باشد. برای تهیه گزارش شناخت لازم است تا به تعدادی پرسش که از سمت کارشناسان استقرار نرم‌افزار مطرح می‌گردد پاسخ دهید تا کارشناسان با بررسی مشکلات فعلی شما و درخواست‌هایی که دارید بتوانند یک نرم افزار جامع و کامل  را ارئه دهند.

 

 

یکی از مهم‌ترین نکات در تهیه گزارش شناخت این است که شما یک روند دقیق و شفاف از کسب و کار خود را ارئه دهید تا کارشناسان استقرار نرم‌افزار بتوانند با توجه به شرایط کسب و کار شما بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند تا خللی به کسب و کار شما وارد نشود.

اگر قبل از استقرار یک نرم افزار گزارش شناخت تهیه نگردد، استقرار باید با روش سعی و خطا صورت پذیرد که در نهایت موجب کندی طی شدن روند استقرار نرم‌افزار می‌گردد.

 

 

یکی از عوامل مهم در رسیدن به یک استقرار نرم‌افزاری مطلوب ارائه یک گزارش شناخت جامع و کامل از نحوه کسب و کار، مشکلات حال حاضر و درخواست‌های مشتری از سیستم نرم‌افزاری پیشرو می‌باشد.

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}