محاسبه بهای تمام شده، Excel یا بها

محاسبه بهای تمام شده، Excel یا بها

سرعت پردازش بسیار بالا، امکان محاسبات پیچیده، امنیت بالای داده‌ها، دقت و حذف خطاهای سهوی و عمدی، دسترسی نامحدود، و امکان توسعه بی‌مرز تنها بخشی از مزایای بها نسبت به اکسل هستند.

به گزارش روابط عمومی تیم‌یار، تحقیقات بازار انجام شده توسط این مجموعه از میان بیش از 100 مجموعه تولیدی و صنعتی حاکی از آن است که محدودیت‌های موجود در سایر نرم‌افزارهای محاسبه‌ بهای تمام شده تولید در کشور باعث شده، بالغ بر 80 درصد مدیران مالی مجموعه‌های تولیدی و صنعتی کشور، گاه به‌رغم برخورداری از نرم‌افزارهای یکپارچه سازمانی، همچنان از نرم‌افزار Excel برای محاسبه بهای تمام شده تولید خود استفاده کنند.

این تحقیقات نشان می‌دهد محدودیت‌های شخصی‌سازی روش‌های تسهیم، وابستگی سیستم‌های محاسبه‌ی بهای تمام شده تولید به سایر سیستم‌های نرم‌افزارهای موجود در بازار، محدودیت اجباری در انتخاب نرم‌افزارهای مالی و حسابداری، و قیمت بالای اعمال تغییرات مورد نظر مدیران مالی مجموعه‌های تولیدی و صنعتی از عمده دلایل رویگردانی مدیران مالی از سیستم‌های محاسبه بهای تمام شده سایر نرم‌افزار ERP موجود در بازار است.

«بها» به‌عنوان راهکار تخصصی محاسبه بهای تمام شده تولید، با هدف رفع نیازهای مذکور توسط مجموعه دانش‌بنیان تیم‌یار طراحی و به بازار معرفی شد. این نرم‌افزار ضمن انعطاف بسیار بالای تعریف سطوح و روش‌های تسهیم، به مدیران مالی مجموعه‌های تولیدی و صنعتی امکان می‌دهد بدون محدودیت روش‌های مطلوب محاسبه بهای تمام شده تولید خود را تعریف و بدون خطا و آنی محاسبه کنند. این راهکار نرم‌افزاری به‌عنوان تنها نرم‌افزار محاسبه بهای تمام شده تولید کشور که امکان فراخوانی داده‌ها از Excel و سایر نرم‌افزارهای مالی مستقر در سازمان‌های صنعتی را در اختیار مدیران مالی قرار می‌دهد، بدون وابستگی به سیستم یا نرم‌افزاری خاص، مدیران مالی را قادر می‌سازد نرم‌افزارهای مالی مد نظر خود را حفظ و بدون مشکل از Excel به بها مهاجرت کنند.

مزایای بها نسبت به Excel

بها

راهکار تخصصی محاسبه بهای تمام شده تولید

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}