هزینه پشتیبانی تیم‌یار (SLA)

اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۱

 

امکاناتهزینه خدمت (ساعتی)
ساعتیهر ساعت یک میلیون تومان
به‌روز رسانی تیم‌یاررایگان
پشتیبانی تلفنی و آنلاینبر اساس شارژ ساعتی
بررسی اولیه تدک (سفارشی سازی تیم‌یار)یک ساعت شارژ
اعلام هزینه و زمان قطعی تدک (سفارشی سازی تیم‌یار)دو ساعت شارژ
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدکقبل از توسعه، هزینه کامل دریافت می شود
بر اساس اولویت های سالانه توسعه و یا توافق با متقاضی
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدک (بالای ۲۰ میلیون تومان برای هر تدک)۵۰% هزینه قبل از شروع و ۵۰% چک تا دو ماه

 

 

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار پیشنهاد ویژه: با خرید ده ساعت پشتیبانی نقدی سطح برنز از ۲۰ ساعت پشتیبانی بهره مند شوید، اعتبار استفاده شش ماه است. (اعتبار پیشنهاد تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱)

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار ضریب افزایش هزینه پشتیبانی از موجودی مشتری در تیم‌یار کسر و یا در صورت عدم موجودی در آخر ماه محاسبه و دریافت خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار در پایان شش ماه اول و دوم هر سال در صورت تغییر نرخ پشتیبانی مانده ساعتی با نرخ جدید تطبیق داده می گردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار  قیمت پشتیبانی تیم‌یار هماهنگ و در بازه نرخ‌نامه مصوب نظام صنفی رایانه ای کشور و به انتخاب شرکت تیم‌یار تعیین شده است.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار  قرارداد پشتیبانی اختصاصی با تعرفه ها و درخواست مجزا منعقد خواهد شد.

ساعات پاسخ گویی /سرعت پاسخ گویی۴ ساعت۴ساعت
روز های غیر کاری 
۲ دو ساعت۲ساعت
 روز های غیر کاری
۳۰ دقیقه۳۰ دقیقه
روز های غیر کاری
 ساعت کاری ۰۱.۳۱.۲۱.۵۶۱.۴۱.۸۲
۱۷ تا ۲۴ (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد)۱.۳۱.۶۹۱.۵۱.۹۵۱.۸۲.۳۴
۲۴ تا ۸  (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد )۱.۵۱.۹۲۱.۸۲.۳۴۲.۱۲.۷۳

 

*در روز های غیر کاری (تعطیلات رسمی و جمعه ها) به ضرایب اعلام شده ۱.۵ برابر اضافه خواهد شد .

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}