قیمت سطوح قرارداد پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار (SAL)

اعتبار تا پایان شهریور ۱۴۰۱

 

امکانات برنز (عادی) نقره (اختصاصی) طلایی (اختصاصی) پلاتینیوم (اختصاصی)
پرداختی ماهانه/ ساعتی پرداخت ساعتی ۴۰۰ هزار تومان ۱۰ میلیون ماهانه با قرارداد سالانه ۳۵ میلیون ماهانه با قرارداد سالانه ۷۰ میلیون ماهانه با قرارداد سالانه
به‌روز رسانی تیم‌یار رایگان رایگان رایگان رایگان
مشارکت تیم یار در تدک  (سفارشی سازی تیم‌یار) ۲۰% تخفیف ۳۵% تخفیف ۵۰% تخفیف
پشتیبانی تلفنی و آنلاین بر اساس شارژ ساعتی ۱۰ ساعت ۳۰ ساعت ۶۰ ساعت
بررسی اولیه تدک (سفارشی سازی تیم‌یار) یک ساعت شارژ رایگان رایگان رایگان
اعلام هزینه و زمان قطعی تدک (سفارشی سازی تیم‌یار) دو ساعت شارژ رایگان رایگان رایگان
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدک قبل از توسعه، هزینه کامل دریافت می شود
بر اساس اولویت های سالانه توسعه و یا توافق با متقاضی
قبل از توسعه، هزینه کامل دریافت می شود
بر اساس اولویت های شش ماهه توسعه و یا توافق با متقاضی
۵۰% هزینه قبل از شروع و ۵۰% بعد از تحویل
بر اساس اولویت های فصلی توسعه و یا توافق با متقاضی
۲۰% هزینه قبل از شروع و ۸۰% بعد از تحویل
بر اساس اولویت های ماهانه توسعه و یا توافق با متقاضی
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدک (بالای ۲۰ میلیون تومان برای هر تدک) ۵۰% هزینه قبل از شروع و ۵۰% چک تا دو ماه - - -
اولویت رسیدگی به باگ ها عادی با اولویت با اولویت بالا فوری
تخفیف خدمات آموزش ۲۰% تخفیف ۳۵% تخفیف ۵۰% تخفیف
تخفیف خدمات IT ۲۰% تخفیف ۳۵% تخفیف ۵۰% تخفیف
بررسی حضوری یا آنلاین موارد مشتری در محل تیم‌یار شش ماه یک بار (۲ساعت) فصلی یک بار (۲ساعت) هر ماه یک بار (۲ساعت)
قرارداد
مشاهده صف توسعه در هر اسپرینت
شماره تماس اختصاصی
پشتیبان اختصاصی

 

 

پایان قرارداد هر دوره، پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

 مبنای محاسبه پرداختی ها در طی ماه روزانه و الباقی ماهانه محاسبه میگردد.

 ضریب افزایش هزینه پشتبانی از موجودی مشتری در تیم‌یار کسر و یا در صورت عدم موجودی در آخر ماه محاسبه و دریافت خواهد شد.

ساعات پاسخ گویی /سرعت پاسخ گویی ۴ ساعت ۴ساعت
روز های غیر کاری 
۲ دو ساعت ۲ساعت
 روز های غیر کاری
۳۰ دقیقه ۳۰ دقیقه
روز های غیر کاری
 ساعت کاری  ۰ ۱.۳ ۱.۲ ۱.۵۶ ۱.۴ ۱.۸۲
۱۷ تا ۲۴ (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد) ۱.۳ ۱.۶۹ ۱.۵ ۱.۹۵ ۱.۸ ۲.۳۴
۲۴ تا ۸  (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد ) ۱.۵ ۱.۹۲ ۱.۸ ۲.۳۴ ۲.۱ ۲.۷۳

 

*در روز های غیر کاری (تعطیلات رسمی و جمعه ها) به ضرایب اعلام شده ۱.۵ برابر اضافه خواهد شد .

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}