قیمت سطوح قرارداد پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار (SLA)

اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۱

 

امکاناتبرنز (عادی)نقره (اختصاصی)طلایی (اختصاصی)پلاتینیوم (اختصاصی)
پرداختی ماهانه/ ساعتیپرداخت ساعتی یک میلیون تومان۱۲ میلیون ماهانه با قرارداد سالانه۳۵ میلیون ماهانه با قرارداد سالانه۷۰ میلیون ماهانه با قرارداد سالانه
به‌روز رسانی تیم‌یاررایگانرایگانرایگانرایگان
مشارکت تیم یار در تدک  (سفارشی سازی تیم‌یار)پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار۲۴% تخفیف۳۵% تخفیف۵۰% تخفیف
پشتیبانی تلفنی و آنلاینبر اساس شارژ ساعتی۱۰ ساعت۳۰ ساعت۶۰ ساعت
بررسی اولیه تدک (سفارشی سازی تیم‌یار)یک ساعت شارژرایگانرایگانرایگان
اعلام هزینه و زمان قطعی تدک (سفارشی سازی تیم‌یار)دو ساعت شارژرایگانرایگانرایگان
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدکقبل از توسعه، هزینه کامل دریافت می شود
بر اساس اولویت های سالانه توسعه و یا توافق با متقاضی
قبل از توسعه، هزینه کامل دریافت می شود
بر اساس اولویت های شش ماهه توسعه و یا توافق با متقاضی
۵۰% هزینه قبل از شروع و ۵۰% بعد از تحویل
بر اساس اولویت های فصلی توسعه و یا توافق با متقاضی
۲۰% هزینه قبل از شروع و ۸۰% بعد از تحویل
بر اساس اولویت های ماهانه توسعه و یا توافق با متقاضی
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدک (بالای ۲۰ میلیون تومان برای هر تدک)۵۰% هزینه قبل از شروع و ۵۰% چک تا دو ماه---
اولویت رسیدگی به باگ هاعادیبا اولویتبا اولویت بالافوری
تخفیف خدمات آموزشپشتیبانی اختصاصی تیم‌یار۵۰% تخفیف۷۰% تخفیفرایگان
تخفیف خدمات ITپشتیبانی اختصاصی تیم‌یار۲۴% تخفیف۳۵% تخفیف۵۰% تخفیف
بررسی حضوری یا آنلاین موارد مشتری در محل تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارشش ماه یک بار (۲ساعت)فصلی یک بار (۲ساعت)هر ماه یک بار (۲ساعت)
قراردادپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یار
مشاهده صف توسعه در هر اسپرینتپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یار
شماره تماس اختصاصیپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یار
پشتیبان اختصاصیپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یارپشتیبانی اختصاصی تیم‌یار

 

 

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار پایان قرارداد هر دوره، پایان اسفند ماه هر سال می باشد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار پیشنهاد ویژه: هزینه پشتیبانی سطح برنز برای خرید ۲۰ ساعت ده میلیون تومان تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار مبنای محاسبه پرداختی ها در طی ماه روزانه و الباقی ماهانه محاسبه میگردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار ضریب افزایش هزینه پشتبانی از موجودی مشتری در تیم‌یار کسر و یا در صورت عدم موجودی در آخر ماه محاسبه و دریافت خواهد شد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار قراردادهای پشتیبانی که با نرخ های قبلی پرداخت شده، همچنان به همان روال قبلی در حساب مشتریان تا پایان سال ۱۴۰۱ معتبر است. 

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار در پایان شش ماه اول و دوم هر سال در صورت تغییر نرخ پشتیبانی مانده ساعتی سطح برنز با نرخ جدید تطبیق داده می گردد.

پشتیبانی اختصاصی تیم‌یار  قیمت پشتیبانی تیم‌یار هماهنگ و در بازه نرخ‌نامه مصوب نظام صنفی رایانه ای کشور و به انتخاب شرکت تیم‌یار تعیین شده است.

ساعات پاسخ گویی /سرعت پاسخ گویی۴ ساعت۴ساعت
روز های غیر کاری 
۲ دو ساعت۲ساعت
 روز های غیر کاری
۳۰ دقیقه۳۰ دقیقه
روز های غیر کاری
 ساعت کاری ۰۱.۳۱.۲۱.۵۶۱.۴۱.۸۲
۱۷ تا ۲۴ (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد)۱.۳۱.۶۹۱.۵۱.۹۵۱.۸۲.۳۴
۲۴ تا ۸  (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد )۱.۵۱.۹۲۱.۸۲.۳۴۲.۱۲.۷۳

 

*در روز های غیر کاری (تعطیلات رسمی و جمعه ها) به ضرایب اعلام شده ۱.۵ برابر اضافه خواهد شد .

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}