قیمت آموزش تیم یار

 

قیمت آموزش ERP تیم‌یار (فضای کار)

هوشمند و یکپارچه 

 
نوع اشتراکسود شما از خرید اشتراکمبلغ (تومان)
*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
خرید
اشتراک ۳ ماهه تمام دوره‌ها ۲۶,۰۰۰,۰۰۰خرید دوره

قیمت آموزش تیم یار اشتراک ۶ ماهه تمام دوره‌ها
با خرید این پیشنهاد ویژه  ( توضیحات شرایط پایین صفحه) از دسترسی 1‌ساله بهره‌مند شوید.

۲۲%

۴۷,۶۳۳,۰۰۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

خرید دوره
اشتراک ۱ ساله تمام دوره‌ها%۳۴

۹۵,۲۶۶,۰۰۰

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

خرید دوره

 

دوره آموزشیمدت دوره (ساعت)

مبلغ (تومان)

*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
مدت دسترسی به دوره خرید
قیمت آموزش تیم یار قیمت آموزش تیم یار مدیریت تولید (ثمر)۴:۱۵۳,۷۰۶,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  حسابداری و خرانه‌داری۸:۴۵۳,۸۱۵,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت انبار و کنترل موجودی ۸۳,۴۸۸,۰۰۰۲ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت خرید و تدارکات۵:۳۰۲,۳۹۸,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت فروش۱۰:۱۵۴,۴۶۹,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اموال و دارایی ثابت۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت خدمات پس از فروش۱:۴۵۱,۵۲۶,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت نگهداری و تعمیرات۱:۱۵۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت ارتباط با مشتریان CRM۳:۴۵۱,۶۳۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت شعب۲:۳۰۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت منابع انسانی۷:۰۰۳,۰۵۲,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پروژه۲۸۷۲,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت بودجه و اعتبارات۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت سیستم۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت ویکی۰۰:۳۰۲۱۸,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت محتوای یکپارچه سایت ICMS۳۲,۶۱۶,۰۰۰۱ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پورتال سازمانی (مجموعه سیستم‌های: مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، فروشگاه آنلاین و مدیریت جذب و استخدام)۱۰۸,۷۲۰,۰۰۰۳ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پورتال اتوماسیون اداری ۳:۳۰۳,۰۵۲,۰۰۰۱ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار فروشگاه آنلاین ۶۵,۲۳۲,۰۰۰۲ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار  مدیریت جذب و استخدام۳۲,۶۱۶,۰۰۰۱ ماهخرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اتوماسیون اداری (مجموعه سیستم‌های: مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، فرایندها، اقدامات(تسک‌ها)، جلسات و برنامه‌ها، نظرسنجی، گفتگو درون و برون‌ سازمانی، اخبار و اطلاع‌رسانی، پیامک و پست‌الکترونیک)۱۱:۱۵۴,۹۰۵,۰۰۰۲ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اسناد و مدارک سازمانی۲:۳۰۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت فرآیند‌ها ۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اقدامات (تسک‌ها)۱:۱۵۵۴۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت جلسات و برنامه‌ها۰۰:۳۰۲۱۸,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت نظرسنجی۱:۳۰۶۵۴,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی ۱:۴۵۷۶۳,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت اخبار و اطلاع‌ رسانی۰۰:۴۵۳۲۷,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پیامک۰۰:۴۵۳۲۷,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار مدیریت پست‌الکترونیک۱:۱۵۵۴۵,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار کاربری عمومی تیم‌یار ۴۱,۷۴۴,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
قیمت آموزش تیم یار آموزش ساعتی   ۱۱,۰۹۰,۰۰۰۱ ماه خرید دوره
 
 
 
 

قیمت آموزش تیم یار پیشنهاد ویژه: تا ۱۰ روز کاری بعد از خرید لایسنس، با خرید نقدی اشتراک ۶ ماهه از امتیاز اشتراک ۱ ساله برخوردار شوید. خرید اشتراک ۶ ماهه

قیمت آموزش تیم یار دسترسی به سطوح آموزشی

قیمت آموزش تیم یار با خرید هر یک از دوره‌ها، کلیه سطوح آموزشی دوره فعال شده و در اختیار دانش‌پذیر قرار می‌گیرد.

قیمت آموزش تیم یار دوره‌های آموزشی تخصصی، شامل سطوح کاربر (کارشناسان)، مدیر (مدیران و سرپرستان) و استقرار (کارشناسان فنی پیاده‌سازی) است. 

قیمت آموزش تیم یار برخی از سیستم‌ها با توجه به نوع و ماهیت آن‌ها، شامل تمامی سطوح آموزشی نمی‌شوند و کلیه آموزش‌ها در یک یا دو سطح ارائه می‌شود.

قیمت آموزش تیم یار دوره‌های آموزشی عمومی، تنها شامل یک سطح عمومی است.

توجه۱: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت پورتال سازمانی، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های سیستم مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، سیستم فروشگاه آنلاین و سیستم مدیریت جذب و استخدام را در اختیار خواهید داشت.

توجه۲: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت اتوماسیون اداری، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، مدیریت فرایندها، مدیریت اقدامات(تسک‌ها)، مدیریت جلسات و برنامه‌ها، مدیریت نظرسنجی، مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی، مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی، مدیریت پیامک و مدیریت پست‌الکترونیک را در اختیار خواهید داشت.

توجه۳: دوره آموزشی سیستم مدیریت انبار و کنترل موجودی از نیمه دوم مهرماه در دسترس دانش‌پذیران قرار می‌گیرد.

(اعتبار قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱)

 ۴۲۵ ۳۲۱ ۲۵ (۰۲۶)  قیمت آموزش تیم یار
 training@teamyar.com  قیمت آموزش تیم یار
 
 
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}