قیمت آموزش ERP تیم‌یار (فضای کار)

هوشمند و یکپارچه 

 
نوع اشتراک سود شما از خرید اشتراک مبلغ (تومان)
*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
خرید

اشتراک ۶ ماهه تمام دوره‌ها

شامل دوره‌های ضبط‌شده و زنده تیم‌یار 

زمان برگزاری کلاس‌های زنده از طریق تقویم آموزشی تیم‌یار به اطلاع کاربران می‌رسد.

۲۰%

۵۱,۷۷۵,۰۰۰

۴۱,۴۲۰,۰۰۰

خرید دوره

اشتراک ۱ ساله تمام دوره‌ها

شامل دوره‌های ضبط‌شده و زنده تیم‌یار

زمان برگزاری کلاس‌های زنده از طریق تقویم آموزشی تیم‌یار به اطلاع کاربران می‌رسد.

۴۲%

۱۰۳,۵۵۰,۰۰۰

۵۹,۹۵۰,۰۰۰

خرید دوره

 

دوره آموزشی مدت دوره (ساعت)

مبلغ (تومان)

*با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده
مدت دسترسی به دوره خرید
 مدیریت تولید (ثمر) ۲:۴۵ ۲,۳۹۸,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
  حسابداری و خرانه‌داری ۸:۴۵ ۳,۸۱۵,۰۰۰ ۲ ماه خرید دوره
 مدیریت انبار و کنترل موجودی ۱۰ ۸,۷۲۰,۰۰۰ زنده خرید دوره
 مدیریت خرید و تدارکات ۵:۳۰ ۲,۳۹۸,۰۰۰ ۲ ماه خرید دوره
 مدیریت فروش ۱۰:۱۵ ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۲ ماه خرید دوره
 مدیریت اموال و دارایی ثابت ۱:۴۵ ۷۶۳,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت خدمات پس از فروش ۱:۴۵ ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
  مدیریت نگهداری و تعمیرات ۱:۱۵ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
  مدیریت ارتباط با مشتریان CRM ۳:۴۵ ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
مدیریت شعب ۲:۳۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت منابع انسانی ۷:۰۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰ ۲ ماه خرید دوره
 مدیریت پروژه ۲ ۸۷۲,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت بودجه و اعتبارات ۱:۴۵ ۷۶۳,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت سیستم ۱:۴۵ ۷۶۳,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 بهای تمام شده ۱ ۴۳۶,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت ویکی ۰۰:۳۰ ۲۱۸,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
مدیریت محتوای یکپارچه سایت ICMS ۳ ۲,۶۱۶,۰۰۰ زنده خرید دوره
 مدیریت پورتال سازمانی (مجموعه سیستم‌های: مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، فروشگاه آنلاین و مدیریت جذب و استخدام) ۱۰ ۸,۷۲۰,۰۰۰ زنده خرید دوره
مدیریت پورتال اتوماسیون اداری ۳:۳۰ ۳,۰۵۲,۰۰۰ زنده خرید دوره
فروشگاه آنلاین ۶ ۵,۲۳۲,۰۰۰ زنده خرید دوره
  مدیریت جذب و استخدام ۳ ۲,۶۱۶,۰۰۰ زنده خرید دوره
 مدیریت اتوماسیون اداری (مجموعه سیستم‌های: مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، فرایندها، اقدامات(تسک‌ها)، جلسات و برنامه‌ها، نظرسنجی، گفتگو درون و برون‌ سازمانی، اخبار و اطلاع‌رسانی، پیامک و پست‌الکترونیک) ۱۱:۱۵ ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۲ ماه خرید دوره
 مدیریت اسناد و مدارک سازمانی ۲:۳۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت فرآیند‌ها ۱:۴۵ ۷۶۳,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت اقدامات (تسک‌ها) ۱:۱۵ ۵۴۵,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
مدیریت جلسات و برنامه‌ها ۰۰:۳۰ ۲۱۸,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
مدیریت نظرسنجی ۱:۳۰ ۶۵۴,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی ۱:۴۵ ۷۶۳,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت اخبار و اطلاع‌ رسانی ۰۰:۴۵ ۳۲۷,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت پیامک ۰۰:۴۵ ۳۲۷,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 مدیریت پست‌الکترونیک ۱:۱۵ ۵۴۵,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 کاربری عمومی تیم‌یار  ۴ ۱,۷۴۴,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 آموزش ساعتی   ۱ ۴۳۶,۰۰۰ ۱ ماه خرید دوره
 
 
 
 

 دسترسی به سطوح آموزشی

 با خرید هر یک از دوره‌ها، کلیه سطوح آموزشی دوره فعال شده و در اختیار دانش‌پذیر قرار می‌گیرد.

 دوره‌های آموزشی تخصصی، شامل سطوح کاربر (کارشناسان)، مدیر (مدیران و سرپرستان) و استقرار (کارشناسان فنی پیاده‌سازی) است. 

 برخی از سیستم‌ها با توجه به نوع و ماهیت آن‌ها، شامل تمامی سطوح آموزشی نمی‌شوند و کلیه آموزش‌ها در یک یا دو سطح ارائه می‌شود.

 دوره‌های آموزشی عمومی، تنها شامل یک سطح عمومی است.

توجه: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت پورتال سازمانی، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های سیستم مدیریت پورتال اتوماسیون اداری، سیستم فروشگاه آنلاین و سیستم مدیریت جذب و استخدام را در اختیار خواهید داشت.

توجه: با خرید دوره آموزشی سیستم مدیریت اتوماسیون اداری، محتوای آموزشی تمامی دوره‌های مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، مدیریت فرایندها، مدیریت اقدامات(تسک‌ها)، مدیریت جلسات و برنامه‌ها، مدیریت نظرسنجی، مدیریت گفتگو درون و برون سازمانی، مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی، مدیریت پیامک و مدیریت پست‌الکترونیک را در اختیار خواهید داشت.

(اعتبار قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱)

 ۴۲۵ ۳۲۱ ۲۵ (۰۲۶)  
 training@teamyar.com  
 
 
 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}