نکات مهم همکاری در قرارداد استقرار ERP

  • در زمان بستن قرارداد استقرار نکاتی هستند که بسیار مهم بوده و باید توجه ویژه ای به آن‌ها داشت که به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.
  • مدیر پروژه و تیم استقرار تعین گردد.
  • بند‌های قرارداد استقرار شفاف و خالی از ابهام باشد.
  • مدت زمان لازم برای استقرار به صورت دقیق در قرارداد ذکر گردد.
  • موارد مورد نیاز طرفین قرار‌داد به صورت دقیق و شفاف اعلام گردد.
  • مستندات موجود در هنگام عقد قرارداد ذکر شود.

 

قراردا استقرار نرم افزار

 

موارد ذکر شده تنها بخشی از نکات مهمی هستند که لازم است قبل از امضاء قرارداد استقرار به آن‌ها دقت کرد تا بتوانیم یک قرارداد استقرار موفق داشته باشیم.

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}