نکات مهم همکاری در قرارداد استقرار

 

 

موارد ذکر شده تنها بخشی از نکات مهمی هستند که لازم است قبل از امضاء قرارداد استقرار به آن‌ها دقت کرد تا بتوانیم یک قرارداد استقرار موفق داشته باشیم.

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}