سیستم مدیریت کیفیت

نرم افزار مدیریت کیفیت ERP تیم‌یار

 

مدیریت کیفیت، با در نظر گرفتن استانداردهای مورد نیاز تضمین و کنترل کیفیت تولید محصولات، عرضه به بازارهای فروش و پیشی گرفتن از رقبا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نرم افزار مدیریت کیفیت در ERP تیم‌یار سیستمی از این ERP تحت وب است. ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، امکان ایجاد پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن (طرح آزمون کیفیت) را برای کاربران سیستم، که نیاز به ارزیابی و سنجش بخش‌های مختلف کسب و کار دارند، فراهم می‌نماید.

انتخاب سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه، تمام نیازهای کسب و کار را در انجام و مدیریت انواع پرسشنامه، آزمون کارکنان، ارزیابی و آزمون‌های مختلف کیفیتی به منظور تضمین و کنترل مراحل مختلف فرایند تولید، به‌طور کامل مرتفع می‌سازد.

سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه تیم‌یار، امکان ایجاد پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن (طرح آزمون کیفیت) برای کاربران سیستم که نیاز به ارزیابی و سنجش هر بخش از کسب و کار را دارند، فراهم می‌آورد. این سیستم امکان ایجاد انواع نظرسنجی‌های تکی و یا دوره‌ای، آزمون‌های تستی و ارزیابی‌های مختلف (کارکنان و مشتریان) را با وزن دهی به معیارها، انتخاب افراد شرکت کننده و انتخاب پاسخ سوال‌های چند گزینه‌ای، فراهم کرده است. با استفاده از تست پلن، محصولات تولید شده در یک کسب و کار و یا اقلام ورودی به آن، بر اساس پارامترهای کمی و کیفی با معیارهای تعریف شده در بازه‌های قابل قبول در ماژول‌های تولید و محصول، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، امکان تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد ( KPI ) برای فرآیندهای مختلف وجود دارد و میزان دستیابی به نتایج دلخواه فرآیندها قابل اندازه‌گیری خواهد بود. نرم افزار مدیریت کیفیت تیم‌یار با سیستم‌های مدیریت خرید، مدیریت تولید و محصول، مدیریت شعب، مدیریت منابع انسانی و ... به صورت کاملاً یکپارچه در ارتباط است و امکان ثبت، ردیابی و گزارش‌گیری از اطلاعات کیفیتی کسب و کار را فراهم می‌سازد.

نرم افزار نظرسنجی

 

 

 
سیستم های نظرسنجی
 

 

 

زیرسیستم‌های برنامه مدیریت کیفیت تیم‌یار

 

 • تنظیمات شعبه
  • مدیریت و انتخاب شعبه جهت افزودن ارزیابی/ پرسشنامه/ آزمون/ تست پلن تولید
 • مدیریت رده
  • ایجاد رده جهت دسته بندی و مرتب سازی ارزیابی/ پرسشنامه/ آزمون/ تست پلن تولید
مزایای نرم افزار نظرسنجی

 

 
فرایندها، سیستم‌ها، زیر‌سیستم‌ها و عملیات خودکار سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار

فرایندها

 • ایجاد، ویرایش و حذف رده
 • ایجاد دسترسی رده در پنج سطح مدیر، دیدن، افزودن پرسشنامه/ آزمون، نمایش نتایج، مجوز ارفاقی/ رد نهایی
 • تعریف انواع الگوی کیفیت تست پلن برای کالاهای مختلف با پارامترهای کمی و کیفی و مشخص نمودن مسئول کنترل کیفی
 • تعیین مکان و ابزار تست در تست پلن تعریف شده
 • ایجاد پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن تکی و یا دوره‌ای با تعداد پرسش و پاسخ دلخواه
 • ایجاد آزمون با قابلیت اضافه کردن تعداد پرسش و پاسخ دلخواه
 • ایجاد ارزیابی با قابلیت اضافه کردن معیار/ پاسخ و تعیین وزن برای معیارها، پاسخ‌ها و نظردهندگان و تعیین نمره ایده‌آل
 • درج توضیحات و ضمیمه کردن فایل به قسمت تاریخچه هر نظرسنجی/ آزمون/ ارزیابی
 • ایجاد انواع پرسشنامه، آزمون و ارزیابی، ثبت پاسخ و نمایش نتایج آن‌ها در سایت (پورتال)
 • نمره‌دهی (بر اساس درصد) برای هر شخص و تعیین نمره کلی ارزیابی
 • نمایش نتایج پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن با استفاده از نمودار Basic bar
 • نمایش نتایج پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن با استفاده از نمودار Wind rose
 • نمایش نتایج پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن با استفاده از نمودار 360 درجه Polar
 • انتقال پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن به شعبه‌ای دیگر
 • ایجاد الگو برای پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن
 • ایجاد نظرسنجی‌های دوره‌ای در بازه‌های زمانی متفاوت و استفاده از آن در سایر ماژول‌ها

 

سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و ماژول‌های مرتبط 

 • ارتباط با سیستم مدیریت خرید و توسعه محصول
  • استفاده از الگوی تست پلن تعریف شده در اقلام ورودی (برای تأمین‌کننده‌هایی که کنترل کیفی برای آنها اجباری است)
 • ارتباط با سیستم مدیریت منابع انسانی
  • ​ارزیابی پرسنل و اتصال نتایج ارزیابی به پرونده‌های پرسنلی
  • ​ استفاده از نتایج ارزیابی در سیستم حقوق و دستمزد
 • ارتباط با سیستم مدیریت تولید
  • ​ ثبت نتایج حاصل از فرایند کنترل‌های کمی و کیفی روی محصولات نهایی
 • ارتباط با سیستم سایت (پورتال)
  • ​ثبت نظرات مشتریان از طریق پورتال مشتری
  • برقراری ارتباط با تمامی ماژول‌ها از طریق تعریف الگوهای کنترل کیفی و کمی

 

سایر عملیات خودکار 

 • گزارش‌گیری بر اساس ارزیابی پرسنل، نتایج ارزیابی، نتایج پرسشنامه به تفکیک (بدون نام)
 • ثبت خودکار تاریخچه
 • محاسبه لحظه‌ای نتایج پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن
 • ارسال خودکار اعلان به شرکت کنندگان در پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن
 • ارسال خودکار اعلان پاسخ شرکت کنندگان در پرسشنامه/ آزمون/ ارزیابی/ تست پلن

 

ویژگی‌های کلیدی سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار

 • یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت با سایر سیستم‎ها و زیرسیستم‌ها

سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ERP کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه مدیریت کیفیت تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار برنامه مدیریت کیفیت در تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های ERP  تیم‌یار، سیستمی از این مجموعه قوی بوده و جهت مدیریت کیفیت کمک شایانی خواهد کرد و زمانی مؤثر و مفید است که در کنار سیستم‌های سایت (پورتال)، مدیریت ارتباط با مشتری، تولید، پرسنلی، پروژه، اتوماسیون اداری و ... حیات داشته و در کنار هم و به‌صورت یکپارچه همراه باشند.

 • ایجاد پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن با قابلیت طرح پرسش و پاسخ به تعداد دلخواه

سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، ایجاد تعداد دلخواه پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن را در رده‌های مختلف، فراهم می‌آورد.

ایجاد پرسشنامه و ... به تعداد دلخواهویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • تعریف الگوهای کنترل کیفی و کمی برای فرایندهای مختلف هر ماژول

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، در صورت انتخاب هر ماژول، تست پلن فعلی در آن ماژول قابل استفاده خواهد بود. با انتخاب ماژول خرید و محصول و انجام تنظیمات کالا و تأمین‌کننده، پس از ثبت فاکتور خرید و ثبت تعدادی آن‌، از تست پلن ایجاد شده به منظور بررسی کیفیت کالای مورد نظر و اعلام نتیجه توسط مسئول کنترل کیفی استفاده می‌شود.

امکان تعریف الگوویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • ایجاد نظرسنجی‌های دوره‌ای

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، با استفاده از نظرسنجی دوره‌ای می‌توان پرسشنامه‌های دوره‌ای بر اساس واحد زمانی سال، ماه، هفته، روز ایجاد کرد و امکان مدیریت بر اساس تعداد واحد زمان، تاریخ شروع، پایان، تعداد تکرار و مهلت هر پرسشنامه وجود دارد.

ایجاد نظرسنجی‌های دوره‌ایویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • ایجاد الگوهای مختلف برای پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، با ایجاد الگوهای از پیش آماده برای پرسشنامه، آزمون، ارزیابی و تست پلن، سرعت ایجاد آن‌ها در زمان نیاز افزایش یافته و روند کار ساده‌تر می‌شود.

ایجاد الگوهای دلخواهویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • ایجاد کنترل کیفی محصول نهایی در سیستم مدیریت تولید

در سیستم تولید جهت ارزیابی کیفی محصول نهایی قبل از ثبت رسید تولید، با ایجاد  و افزودن الگوی تست پلن، کنترل کیفی محصول نهایی انجام می‌شود.

ایجاد تست پلن جهت کنترل کیفیت محصول نهایی
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • ایجاد تست پلن کنترل کیفی اقلام ورودی در سیستم مدیریت خرید

در ماژول کیفیت با استفاده از تست پلن می‌توان برای اقلام ورودی به انبار، قبل از ثبت تعدادی کنترل کیفیت انجام داد. در این عملیات با استفاده از ایجاد الگو تست پلن و فراخوانی آن در سیستم انبار با استفاده از رسید خرید و انتخاب بازرس کنترل کیفیت در مهلت مشخص شده می‌توان عملیات کنترل کیفیت را بر روی اقلام ورودی به انبار، انجام داد.

ورود به مرحله ارزیابی در ماژول محصول
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
فراخوانی الگوی تست پلن در ماژول انبار
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
ثبت نمونه و انجام ارزیابی کیفی
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
تایید/ رد ارزیابی کیفی توسط بازرس کنترل کیفیت
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • نمایش انواع نظرسنجی و پاسخ به آن‌ها در سایت (پورتال)

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، با انتخاب گزینه نمایش در سایت (پورتال) و انجام تنظیمات نمایش و اعمال دسترسی در سایت (پورتال)، کاربر مورد نظر پس از ورود به سایت (پورتال) می‌تواند در نظرسنجی مورد نظر شرکت کند.

روند ایجاد نظرسنجی در سایت (پورتال)ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
نظرسنجی سمت کاربر
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • نمایش نتایج حاصل از فرایند کیفیت به صورت درصدی و نموداری و چاپ آن

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، نمایش نتایج حاصل از فرایند کیفیت به سه صورت نمودار، جدول و جزئیات قابل مشاهده و چاپ است.

 • در تب نمودار، می‌توان نتیجه آزمون را با توجه به انتخاب نوع نمودار نمایشی مشاهده یا در قالب انتخابی ( JPEG ,‌PNG ,‌PDF ,‌SVG ) دانلود نمود.
انتخاب نوع نمایش نتایجویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • در تب جدول، می‌توان نتیجه آزمون را با توجه به پرسش‌ها، گزینه‌ها‌، درصد، تعداد، گزینه صحیح، تعداد پاسخ‌ها و بارم پرسش مشاهده و چاپ کرد.
نمایش نتایج بر اساس جدول ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • در تب جزئیات، می‌توان نتیجه آزمون را با احتساب بارم کل سوالات به تفکیک شرکت کنندگان، مشاهده و چاپ کرد.
 • مدیریت نمایش نتایج

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، انتخاب زمان نمایش نتایج به یکی از سه حالت عدم نمایش نتایج، مشاهده نتایج بعد از ثبت پاسخ و مشاهده نتایج بعد از پایان مهلت، امکان‌پذیر است.

زمان نمایش نتایجویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • مدیریت نحوه پاسخگویی

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، نحوه پاسخگویی به یکی از سه حالت  یکبار، تا آخر مهلت و تا 24 ساعت، امکان‌پذیر می‌باشد.

نحوه پاسخگوییویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • ثبت مجوز ارفاقی برای یک کالای ورودی و با تأمین‌کننده مشخص

  در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، در صورتی که کاربر دسترسی ثبت مجوز ارفاقی/ رد نهایی در خصوص کالا با تأمین‌کننده مشخص را داشته باشد، پس از مشاهده نتیجه، در صورتی که نتیجه " رد " باشد، می‌توان نتیجه را به مجوز ارفاقی و یا رد نهایی تبدیل کرد. نحوه تأیید مجوز ارفاقی/ رد نهایی می‌تواند یکی از موارد، حداقل یکی و یا همه درنظر گرفته شود و بر آن اساس نتیجه را مشاهده کرد.

امکان ثبت مجوز ارفاقی ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
 • ارزیابی مجدد نتایج در صورت تغییر معیارها

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، در صورت تغییر معیارها و ثبت تغییرات می‌توان مجدد نتیجه را مشخص نمود.

امکان ارزیابی مجدد نتایج ویژگی های نرم افزار نظرسنجی

 

 • دریافت گزارشات تحلیلی BI

در سیستم مدیریت کیفیت تیم‌یار، با پشتیبانی از فرایند‌ها و تکنولوژی‌های هوش تجاری ( BI ) ، امکان فراخوانی گزارش‌های تحلیلی از ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌های مورد نیاز روی انواع نمودار‌ها و تحلیل داده‌ها مانند گزارش ارزیابی پرسنل، میسر می‌باشد.   

گزارش ارزیابی پرسنل (نمودار)ویژگی های نرم افزار نظرسنجی
گزارش ارزیابی پرسنل (جدول)ویژگی های نرم افزار نظرسنجی

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}