مدیریت شعب

نرم افزار مدیریت شعب ERP تیم‌یار

نرم افزار مدیریت شعب به‌منظور ایجاد شعبات مختلف شرکت‌ها و سازمان‌ها در یک بانک اطلاعاتی متمرکز و به دلیل تسهیل دسترسی‌های سازمانی، ایجاد شده است. یکی از ویژگی‌های مهم این نرم افزار، ایجاد قابلیت سطح دسترسی و انتخاب برای مدیر سیستم است که امکان ارسال اطلاعات لازم را برای کاربران فراهم می‌نماید. با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، نیازهای اصلی یک سازمان، اعم از ایجاد شعبات مختلف، واحدهای سازمانی و زیر واحدهای سازمانی، تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف طبقات شغلی، اساسنامه، مدیریت صورتجلسه‌ها و مدیریت بخشنامه‌ها و قوانین سازمان را به صورت هوشمند برطرف می‌سازد.

نرم افزار مدیریت شعب ERP تیم‌یار، به‌عنوان ماژول مرکزی، باعث هماهنگی در سیستم‌های یکپارچه مدیریتی کسب‌وکار تیم‌یار می‌شود. نتیجه انتخاب به موقع و بکارگیری از نرم افزار مدیریت شعب یکپارچه، به بهبود طبقات شغلی، دسترسی سریع به چارت سازمانی، ایجاد شعبات مختلف و زیر واحدهای سازمانی کمک خواهد کرد و به موجب این انتخاب آگاهانه، بهینه سازی زمان و به همان میزان، افزایش سود و احساس بهبود و رضایتمندی از کسب و کار را در پی خواهد داشت.

نرم افزار مدیریت شعب یکپارچه تیم‌یار این امکان را فراهم آورده تا با طبقه بندی دقیق و در کمترین زمان ممکن، در جریان کامل چارت سازمانی و زیر واحدهای آن و همچنین سمت‌های شغلی قرار گرفته و از جایگاه پرسنل مطلع شد. نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار با سیستم‌های حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت فروش و... به صورت کاملاً یکپارچه در ارتباط است.

 

 

 
 

 

زیرسیستم‌های نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار

 • معرفی شعب
  • ​ تعریف شعب مختلف
  • ​تعریف سازمان با پارامترهایی از جمله:
   • ​تعریف نام، مدیر، شناسه، کد کارگاه و شماره پرونده مالیاتی برای سازمان
   • ​تعریف شماره ثبت و تاریخ ثبت
   • تعریف موضوع فعالیت سازمان
   • تعریف کد اقتصادی و شماره مجوز
   • تعریف اطلاعات ارتباطی از جمله: تلفن، فکس، ایمیل، کدپستی و آدرس
   • درج لوگوی سازمان با قابلیت ویرایش و حذف
   • ​ویرایش و حذف سازمان‌های موجود
 • چارت سازمانی
  • ​ تعریف واحدهای سازمانی
  • ایجاد بخش در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
  • ایجاد رده در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
  • انتقال واحدهای سازمانی به قسمت دلخواه
  • جابجایی واحدها به نقطه دلخواه در لیست واحدهای سازمانی
  • نمایش لیست واحدهای سازمانی براساس پارامترهایی مانند:
   • تاریخ ایجاد
   • ایجاد کننده
   • تاریخ تغییر
   • تغییر دهنده
   • ​ ایجاد و مشاهده ساختار درختی سازمان
 • شغل
  • تعریف شغل و ارتباط آن با ماژول پرسنلی
  • ارتباط دهی واحدهای سازمانی و مشاغل ایجاد شده
  • تعیین حق دسترسی کاربران و گروه‌ها بر اساس سمت‌ها و نقش‌های سازمانی
 • مدیریت قوانین امضا
 • تعیین افراد دارای حق امضاء
 • ​ مدیریت اسناد و مدارک قانونی کسب و کار/ سازمان
 • ​ مدیریت تمامی اساسنامه، نظامنامه، روزنامه رسمی و...

 

فرایندها، سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و عملیات خودکار نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار

فرآیندها

 • تعریف شعب مختلف
 • تعریف واحدهای سازمانی مختلف
 • ایجاد حق امضاء قانونی
 • ​تعریف شعبه بیمه/ مالیات و درصدهای بیمه
 • ایجاد چارت سازمانی برای واحدها
 • ایجاد واحدها و زیر واحدهای سازمانی به عنوان بخش و رده در ماژول اقدام
 • اضافه کردن یک سازمان به عنوان زیر مجموعه سازمان دیگر
 • تعریف سمت
 • شخصی سازی فیلدها به دلخواه کاربر
 • ایجاد و طراحی چشم انداز و برنامه ریزی

 

سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و ماژول‌های مرتبط

 • مدیریت اقدامات (تسک‌ها)
  • امکان تعریف واحدهای سازمانی
  • ​ قابلیت ایجاد بخش در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
  • ​ قابلیت ایجاد رده در ماژول اقدام و ارتباط با آن ماژول
 • مدیریت منابع انسانی
  • ایجاد چارت سازمانی
  • ایجاد شغل در رده مشاغل
  • ایجاد مهارت‌های مورد نیاز
  • تعریف توضیحات تکمیلی در فرم استخدام
  • ایجاد ظرفیت نیروهای استخدام پذیر
  • ایجاد لوگو سازمانی برای لیست بیمه
  • تعریف نام، مدیر، شناسه، کد کارگاه و شماره پرونده مالیاتی برای سازمان
 • حسابداری و خزانه داری
  • ایجاد حساب‌های مورد نیاز حقوق و دستمزد
  • تعریف کارمندان و سازمان‌های بیمه و مالیات در اشخاص
  • تعریف مراکز هزینه مرتبط با حساب‌های حقوق و دستمزد
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  • ایجاد سازمان‌های حقوقی بیمه و مالیات و ایجاد حساب در اشخاص حسابداری

سایر عملیات خودکار

 • نمایش خودکار درختواره سازمانی در ماژول پرسنلی
 • نمایش شغل‌های ایجاد شده در ماژول پرسنلی
 • نمایش خودکار لوگوی سازمانی در فیش حقوقی
 • بررسی خودکار حساب‌های حقوق و دستمزد از ماژول حسابداری

 

ویژگی‌های کلیدی مدیریت شعب ERP تیم‌یار

 • یکپارچگی مدیریت شعب تیم‌یار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

مدیریت شعب تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک  ERP  کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه مدیریت شعب تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار مدیریت شعب در تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های  ERP  تیم‌یار، یک ماژول یا زیرمجموعه از این مجموعه قوی بوده و از تحمیل ضرر و زیان‌های احتمالی جلوگیری نموده و به مدیریت بهینه شعبات مختلف کسب و کار، کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، استفاده از چنین سیستمی، ایجاد شعبات مختلف، واحدهای سازمانی و زیر واحدهای سازمانی، تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف طبقات شغلی، اساسنامه، مدیریت صورتجلسه‌ها و مدیریت بخشنامه‌ها و قوانین سازمان را امکان‌پذیر می‌سازد. این سیستم در کنار سیستم‌های حسابداری، فروش، خرید، مدیریت ارتباط با مشتری، اقدام، مدیریت پرسنلی حیات داشته و در کنار هم و به‌صورت یکپارچه همراه می‌باشند.  ERP  یکپارچه و تحت وب تیم‌یار، علاوه بر وجود تمامی این سیستم‌ها در کنار هم، روند کامل حسابداری انبار، حسابداری فروش، مدیریت فروش، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت تولید، مدیریت سایت و فروش آنلاین را برای مدیرانی که به فکر پیشرفت و بهبود کسب و کار خود هستند، به ارمغان خواهد آورد. 

 • چارت

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، واحدهای سازمانی به‌صورت ساختار درختی تعریف می‌شوند و اتصال مشاغل مربوط به هر واحد به سادگی امکان پذیر است و شعب بیمه، مالیات، کد کارگاه و درصد بیمه‌های سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیز در این بخش تعیین می‌شود.

ایجاد چارت سازمانی
نمای کلی چارت سازمانی ایجاد شده
 • مشاغل

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، امکان تعریف مشاغل سازمانی به همراه شرایط احراز، شرح وظایف و کد شغل، فراهم است.

افزودن مشاغل مورد نیاز کسب و کارها
 • مهارت

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، امکان ایجاد لیست مهارت‌های شغلی و شخصی به‌منظور استفاده در شرایط شغلی جذب و استخدام، وجود دارد و می‌توان بر حسب شرایط شغلی برای برخی مشاغل، یک یا چند مهارت را انتخاب نمود.

افزودن مهارت‌های شغلی مورد نیاز کسب و کارها
 • برنامه ریزی

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، برنامه ریزی‌، چشم انداز و مأموریت‌ شعبه، ثبت شده و در نهایت موارد ایجاد شده به پروژه‌های مربوطه لینک خواهد شد.

افزودن چشم انداز و استراتژی در رده برنامه ریزی
 • الگوی تأیید

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، امکان ایجاد الگوی تأییدات متفاوت به منظور استفاده در ماژول‌ حسابداری فراهم است.

مدیریت الگوی تأیید
 • گره امنیتی

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، از تنظیمات گره امنیتی در طبقه بندی مشتریان در ماژول CRM به منظور تغییر طبقه مشتریان و سطح دسترسی آن‌ها استفاده می‌شود.

مدیریت گره‌های امنیتی
 • مدیریت فرم‌های signup

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، امکان ایجاد و تنظیم فرم‌های مختلف ثبت نام (SignUp) با توجه به نیازمندی‌های کسب و کار، فراهم است. در این سیستم می‌توان انواع فرم‌های ثبت نام را در طبقه‌بندی مشتریان در ماژول CRM به منظور تغییرات سطح دسترسی مشتریان تنظیم نمود.

مدیریت فرم SignUp
ثبت نام مشتریان

 

 • پیکربندی شمارنده‌ها

در نرم افزار مدیریت شعب تیم‌یار، امکان ایجاد بیشمار شمارنده وجود دارد، تا در عملیات مختلف ماژول‌ها مورد استفاده قرار گیرد (می‌توان تنظیمات شماره‌گذاری را به گونه‌ای تعریف کرد که تخصیص شماره برگه با تنظیمات دلخواه انجام گیرد). به کمک شمارنده‌ها می‌توان تعیین کرد که تخصیص شماره برگه به عملیات‌، متناسب با سازمان، سال مالی، ماژول و یا نوع عملیات باشد. قابل تنظیم بودن شمارنده‌ها این امکان را به کسب و کارها می‌دهد تا بتوانند شماره برگه‌های پیشنهادی برای انواع عملیات (نظیر رسید، حواله، فاکتور فروش و...) را متناسب با سیاست کسب وکار خود تنظیم نمایند. با این پیکربندی، این کاربر است که تصمیم‌ می‌گیرد، نحوه پیشنهاد و تخصیص شماره برگه به عملیات‌ها به چه طریقی انجام شود و هیچ اجباری برای پذیرش یک نوع سیاست ثابت و از پیش تعیین شده از سمت نرم افزار نیست.

شمارنده‌ها

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}