برنامه مدیریت بودجه و اعتبارات

نرم افزار مدیریت بودجه و اعتبارات ERP تیم‌یار

 

برنامه مدیریت بودجه  و اعتبارات، استراتژی مالی و اجرایی درطول یک دوره مالی و از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بر درآمدها و برآورد هزینه‌های یک کسب و کار به‌شمار می‌آید. ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار،  با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، نظارت و کنترل عملیات بودجه‌ریزی و تعیین اعتبار یک کسب و کار را ایجاد می‌کند.

به‌کارگیری نرم افزار بودجه و اعتبارات یکپارچه در مقابل نرم افزار جزیره‌ای، گزارشات تحلیلی و ترکیبی در لحظه،  جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات، مدیریت صحیح برنامه ریزی بودجه و... را برای کسب و کارها فراهم می‌آورد.

نرم افزار مدیریت بودجه و اعتبارات یکپارچه تیم‌یار این امکان را فراهم آورده تا با ایجاد بودجه و اعتباری مصوب در دوره‌های متفاوت (ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی) و تعیین حساب‌های بودجه و اعتبار پذیر به دو صورت تخصیص یافته «کل به جزء» و « جزء به کل»، نیازهای سازمان را در زمینه بودجه و اعتبارات به طور کامل مرتفع نماید. برنامه مدیریت بودجه و اعتبارات تیم‌یار با سیستم‌های حسابداری، مدیریت فروش، مدیریت شعب و ... به صورت کاملاً یکپارچه در ارتباط است و در مدیریت و نظارت هوشمند بر فرآیندهای مرتبط به بودجه‌ریزی و پرداخت اعتبار تأثیر به‌سزایی دارد.

 

 
 

 

 

زیر سیستم‌های نرم افزار مدیریت بودجه و اعتبارات ERP تیم‌یار

 • مدیریت بودجه
  • تعریف دوره بودجه بر اساس نوع بازه تاریخی (ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی) بر اساس تقویم شمسی یا میلادی
  • اختصاص بودجه به حساب‌ها و واحد‌های سازمان
 • مدیریت اعتبار
  • تعریف دوره اعتبار بر اساس نوع بازه تاریخی (ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی) بر اساس تقویم شمسی یا میلادی
  • اختصاص اعتبار به حساب‌ها یا واحد‌های سازمان
 • مدیریت دسترسی‌ها
  • دسترسی به کاربران یا گروه‌های کاربری جهت انجام عملیات بودجه و اعتبارات

فرایندها، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و عملیات خودکار مدیریت بودجه و اعتبارات ERP تیم‌یار

فرایند‌ها

 • تعریف و اختصاص بودجه برای سازمان به‌صورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه، بر اساس اعتبار پذیر کردن حساب‌ها، اشخاص، شناور، مراکز هزینه و درآمد در ماژول حسابداری
 • اختصاص اعتبار بر اساس بودجه تعیین شده به‌صورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه، بر اساس اعتبار پذیر کردن حساب‌ها، اشخاص، شناور، مراکز هزینه و درآمد در ماژول حسابداری

سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و ماژول‌های مرتبط

 • ماژول شعبه
  • به منظور تعیین سازمان پیش فرض و مورد استفاده
 • ماژول حسابداری
  • تخصیص بودجه و اعتبار به حساب‌ها
  • تعیین «کل به جزء» و « جزء به کل» بودن حساب‌ها
 • ماژول فروش
  • مشاهده اعتبار مشتریان در فاکتور فروش

سایر عملیات خودکار

 • ایجاد نسخه‌گذاری در بودجه و اعتبارات جهت دسترسی به تغییرات اعمال شده و نسخه‌های پیشین
 • ثبت تاریخچه تغییرات

 

ویژگی‌های کلیدی و مهم مدیریت بودجه و اعتبارات ERP تیم‌یار

 • یکپارچگی نرم افزار بودجه و اعتبارات تیم‌یار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

برنامه مدیریت بودجه و اعتبارات تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک  ERP  کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه مدیریت بودجه و اعتبارات تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار بودجه و اعتبارات در تیم‌یار، مانند دیگر سیستم‌های  ERP  تیم‌یار، سیستمی از این مجموعه قوی بوده و به ثبت دقیق اطلاعات، کنترل بودجه تخصیص داده شده و مدیریت و نظارت دقیق کارکرد مالی سازمان، کمک بسیار خواهد کرد.

 • امکان تعریف دوره بودجه و اعتبارات به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی

در نرم افزار بودجه و اعتبارات تیم‌یار، می‌توان بودجه و اعتبارات را به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی شده بر اساس تقویم شمسی یا قمری، اختصاص داد.

تعریف دوره بودجه و اعتبارات به صورت ماهانه، فصلی، سالانه و سفارشی
 • کنترل تخصیص اعتبار به تفکیک حساب

در نرم افزار  بودجه و اعتبارات تیم‌یار، با بودجه/ اعتبار پذیر کردن حساب‌ها در ماژول حسابداری، حساب‌ها به صورت مستقیم و خودکار در سیستم بودجه و اعتبارات فراخوانی شده و می‌توان به آن‌ها بودجه/ اعتبار تخصیص داد.

تخصیص اعتبار به تفکیک حساب در سیستم حسابداری
مشاهده تخصیص بودجه و اعتبارات به تفکیک حساب‌ها
 • تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدهای مختلف کسب و کار

در برنامه مدیریت بودجه و اعتبارات تیم‌یار با تخصیص بودجه/ اعتبار به مراکز هزینه یا درآمد و اتصال آن به حساب‌ها در حسابداری می‌توان به واحدهای مختلف سازمان بودجه/ اعتبار اختصاص داد.

تخصیص بودجه و اعتبارات به واحدهای مختلف کسب و کار
مشاهده تخصیص بودجه و اعتبارات به تفکیک واحدهای مختلف کسب و کار
 • تعیین بودجه پذیری حساب‌ها و مشخص شدن کل به جزء یا جزء به کل

در نرم افزار بودجه و اعتبارات تیم‌یار،  با انتخاب نوع کنترل بودجه در حالت کل به جزء، محاسبات بر مبنای مقدار بودجه اختصاص یافته به حساب "والد" (حسابی در بالاترین سطح) انجام خواهد گرفت و با انتخاب نوع کنترل بودجه در حالت جزء به کل، محاسبات بر مبنای مجموع مقادیر اختصاص یافته به حساب "فرزندان" (حساب‌های پایین در از سطح اول) انجام خواهد گرفت. بنابراین، با استفاده از سیستم حسابداری تیم‌یار می‌توان نوع کنترل بودجه را در سیستم بودجه و اعتبارات تعیین کرد.

تعیین نوع کنترل بودجه
 • امکان اختصاص اعتبار به مشتریان در سیستم فروش

در برنامه مدیریت بودجه و اعتبارات تیم‌یار،  با اختصاص اعتبار به مشتریان، اعتبار تخصیص داده شده در ماژول فروش قابل مشاهده است.

امکان اختصاص اعتبار به مشتریان در ماژول فروش
 • امکان مدیریت و نگهداری نسخ تعریف شده برای بودجه و اعتبارات

در نرم افزار بودجه و اعتبارات تیم‌یار، امکان نگهداری و فراخوانی تمام نسخه‌های بودجه و اعتبارات وجود دارد. با استفاده از این قابلیت می‌توان به تمامی  تغییرات اعمال شده و نسخه‌های پیشین دسترسی داشت و با کلیک برروی نسخه موردنظر، تغییرات نسخه پیشین، با رنگ زرد قابل مشاهده خواهد بود.

مدیریت نسخ تعریف شده
مشاهده تغییرات در نسخه‌های پیشین
 • امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک  BI

در برنامه مدیریت بودجه و اعتبارات تیم‌یار، امکان ایجاد انواع گزارش‌های بودجه و اعتبارات یکپارچه از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. استفاده و مشاهده این گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی بودجه و اعتبارات بر روی داشبورد مدیریتی در دسترس است.

گزارش اختصاص اعتبارات به تفکیک مشتریان
گزارش اختصاص بودجه به تفکیک حساب‌ها
گزارش اختصاص بودجه به تفکیک اشخاص

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}