نرم افزار خزانه داری  

  نرم افزار مدیریت خزانه داری ERP  تیم‌یار ( نرم افزار دریافت و پرداخت ) 

 

نرم افزار خزانه داری به منظور مدیریت تمام مسائل مالی، مدیریت ارزها، جریان‌های نقدی و استراتژی‌های پیچیده، سیاست‌ها و فرآیندهای مالی یک کسب و کار ایجاد شده است. نرم افزار دریافت و پرداخت ERP تیم‌یار، یکی از بخش‌های عملیاتی مهم و حساس و زیرسیستمی از ماژول حسابداری این ERP است. ERP تحت وب و یکپارچه تیم‌یار، با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، به حداکثر رساندن بازگشت پول نقد، به حداقل رساندن هزینه‌های بهره (سود)، در‌ دسترس گذاشتن پول نقد برای سرمایه گذاری‌های شرکت و ... را به صورت هوشمند مدیریت می‌نماید.

نرم افزار خزانه داری یک پارچه، به منظور کاهش پیچیدگی‌های ثبتی و عملیاتی، کنترل سیستماتیک وجوه نقد، ارزیابی موجودی نقدی و تعهدات مالی برای سازمان‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای است. این نرم افزار، عمده مشکلات سیستم‌های جزیره‌ای، به منظور دستیابی به اهداف مالی را پوشش داده و به دلیل انتقال لحظه‌ای اطلاعات زیرسیستم‌ها، بدون دخالت کاربر، امکان بروز خطا و عدم همخوانی اطلاعات را به شدت کاهش داده و بستری برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و کنترل صحیح دارایی‌های نقدی کسب و کار ایجاد می‌کند.

سیستم خزانه داری یکپارچه تیم‌یار، سهولت استفاده از کلیه فرآیندهای تهیه جداول حساب‌ها، ارائه گزارش ترازنامه، گزارش تراز آزمایشی، ثبت اتوماتیک کلیه فرایندهای مالی و ... را در یک بستر یکپارچه، ایجاد می‌کند. این سیستم، مدیریت ترکیبی دارایی‌های (نقدی/ غیر نقدی) نقد و اسناد دریافتنی (چک، سفته) و مدیریت خزانه داری (عملیات دریافت، پرداخت و...) را انجام می‌دهد. نرم افزار مدیریت خزانه داری تیم یار، به‌صورت یکپارچه با سیستم‌ها و زیر سیستم‌های مدیریت شعب، مدیریت اقدامات (تسک‌ها)، مدیریت اسناد و مدارک سازمان، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت فروش، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و ... در ارتباط است.

 

 
 

 

زیرسیستم‌های مدیریت خزانه داری تیم‌یار

 • مدیریت اسناد دریافتنی/ پرداختنی
  • ​ایجاد اسناد (دریافتنی و پرداختنی) تجاری از نوع چک و اسناد تضمینی از جمله (چک، سفته، ضمانت نامه، سایر تضامین) 
 • انتقال اسناد پرداختنی و دریافتنی به سال مالی بعد
 • ​ایجاد فیلتر اسناد پرداختنی/ دریافتنی در انتقال به سال بعد بر اساس نوع 
 • مدیریت دستگاه کارتخوان
 • مدیریت نقد
  • ایجاد نقد از نوع دریافت/ پرداخت
 • مدیریت درخواست
  • امکان ایجاد درخواست دریافتنی و پرداختنی
 • مدیریت بانک
 • مدیریت دسته چک
  • ایجاد دسته چک
 • ​ایجاد تنظیمات برای حداکثر مبلغ چک‌های صادره در یک ماه
 • نمایش پیغام هشدار اتمام دسته چک در زمان انتخاب وضعیت تمام شده در دسته چک
 • ایجاد چک‌های پرداختنی و دریافتنی
 • درون ریزی و ایجاد چک‌های پرداختنی و دریافتنی اول دوره
 • مدیریت تنخواه
  • تعریف تنخواه و صورت هزینه و امکان تسویه فاکتور خرید با استفاده از تنخواه 
 • مدیریت صندوق
 • مدیریت مغایرت‌گیری
  • ​انجام عملیات مغایرت‌گیری بانکی (دستی/ اتوماتیک) به همراه گزارش صورت مغایرت بانکی
 • ​صدور سند اصلاحی برای رفع مغایرت‌های بانکی
 • مدیریت تسهیلات
  • ایجاد تسهیلات مالی و پرداخت اقساط بانکی
 • مدیریت دسترسی
  • انجام عملیات خزانه داری (نقد، چک) براساس دسترسی‌های کاربر به حساب و اشخاص

 

 
 

 

فرایندها، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و عملیات خودکار سیستم مدیریت خزانه داری

فرایند‌ها

 • عملیات درخواست (پرداخت/ دریافت)
 • عملیات پرداخت به صورت نقد
 • صدور اسناد پرداختنی و دریافتنی
 • اضافه نمودن حساب بانکی و صدور دسته چک
 • ایجاد تنخواه و صورت هزینه تنخواه
 • ایجاد حساب صندوق ریالی و ارزی
 • صورت حساب‌های بانکی و انجام مغایرت‌گیری 
 • اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط 

سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها و ماژول‌های مرتبط 

 • ارتباط با سیستم مدیریت شعب
  • انتخاب شعبه مورد نظر
 • ارتباط با سیستم مدیریت خرید
  • فراخوانی فاکتور خرید و پرداخت مبلغ به صورت اعتباری
  • فراخوانی فاکتور خرید در صورت هزینه‌های تنخواه 
  • درخواست پرداخت/ دریافت از طریق فاکتور خرید
  • دریافت/ پرداخت به‌صورت نقدی از طریق فراخوانی فاکتور خرید
 • ارتباط با سیستم مدیریت فروش
  • فراخوانی فاکتور فروش و دریافت مبلغ به صورت اعتباری
  • درخواست پرداخت/ دریافت از طریق فاکتور فروش
  • دریافت/ پرداخت به صورت نقدی از طریق فراخوانی فاکتور فروش
 • ارتباط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

  • نمایش لیست مشتریان جهت دریافت/ پرداخت اسناد

 • ارتباط با سیستم اتوماسیون اداری

  • انجام عملیات چک (ایجاد، ویرایش و ...) از طریق ماژول اقدام

سایر عملیات خودکار

 • خودکارسازی رویدادهای اسناد وجوه نقد و تأثیر آن در دفاتر مالی
 • خودکارسازی رویدادهای اسناد دریافتنی، پرداختنی، ضمانت نامه‌ها و اسناد انتظامی و تأثیر آن در دفاتر مالی
 • دریافت درخواست‌های دریافت و پرداخت از سیستم‌های دیگر
 • تهیه گزارش صورت جریان وجوه نقد به طریق مستقیم
 • تهیه صورت مغایرت بانکی در دوره‌های مشخص شده و تهیه گزارشات مرتبط با آن
 • محاسبه موجودی لحظه‌ای
 • پشتیبانی فعالیت‌های ارزی
 • ثبت تاریخچه فعالیت‌ها در سیستم

ویژگی‌های کلیدی مدیریت خزانه داری نرم افزار تیم‌یار

 • یکپارچگی مدیریت خزانه داری تیم‌یار با سایر سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها

نرم افزار خزانه داری تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک ‌ ERP  ‌کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم دریافت و پرداخت تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید، تا تمامی امور مرتبط با خزانه داری، دریافت و پرداخت، تسهیلات و ... در این چارچوب امن به انجام رسد. نرم افزار مدیریت خزانه داری تیم‌یار مانند دیگر سیستم‌های  ERP  تیم‌یار، سیستمی از این مجموعه قوی بوده و به رشد و بقاء کسب و کار، کمک بسیار خواهد کرد. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب و استفاده از یک نرم افزار کارا، وجود یکپارچگی واقعی و استاندارد، میان بخش‌های مختلف و وابسته آن است و زمانی مؤثر و مفید است که در کنار سیستم‌های شعبه، اقدام، اسناد، خرید، فروش، مشتری و... حیات داشته و در کنار هم و به‌صورت یکپارچه همراه باشند.

 • دسته‌بندی اسناد نقدینگی به دریافت‌ها، پرداخت‌ها

در سیستم مدیریت خزانه داری تیم‌یار، امکان مشاهده اسناد دریافتنی و پرداختنی در دو تب متفاوت با امکان مشاهده وضعیت اسناد وجود دارد.

اسناد پرداختنی در خزانه داری

 

اسناد دریافتنی در خزانه داری
 • پشتیبانی از انواع وجوه ورودی و خروجی به سازمان

در نرم افزار دریافت و پرداخت تیم‌یار، امکان انتخاب انواع وجه نقد، حواله نقدی، چک روز، چک مدت‌دار، چک تضمینی، ضمانتنامه بانکی و سفته وجود دارد.

وجه نقد
چک
ضمانت نامه
سفته دریافتنی، سفته تضمینی

 

 • نگهداری از انواع وضعیت‌های وجه

در سیستم مدیریت خزانه داری تیم‌یار، امکان دسته بندی و مشاهده اسناد بر اساس وضعیت  چک‌های نزد صندوق، چک‌های در جریان وصول، چک‌های برگشت شده، چک‌های وصول شده، اسناد پرداختنی صادر شده، اسناد پرداختنی تحویل شده، تضامین وانواع گزارشات وضعیت چک‌ها وجود دارد.

وضعیت چک‌های دریافتنی
وضعیت چک‌ها پرداختنی
 • طراحی فرمت چک

در نرم افزار خزانه داری تیم‌یار می‌توان بر حسب نیاز فرمت پرینت چک‌های دریافتی/ پرداختی را طراحی نمود.

طراحی فرمت پرینت چک
 • اجرای صورت مغایرت بانکی

در نرم افزار دریافت و پرداخت تیم‌یار، امکان تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد. با استفاده از این قابلیت می‌توان با تهیه فایل csv از حساب‌ها ( لیستی از حساب‌ها در زمان‌های مختلف) اختلاف‌ها و مغایرت‌های بین اسناد حسابداری را مشخص کرد.

مغایرت در خزانه ‎داری 
نمونه فایل csv اکسل صورتحساب
نمایش صورتحساب بانکی و انجام تنظیمات مربوط به ستون‌ها
 • تسهیلات بانکی

در سیستم خزانه داری تیم‌یار، امکان تعریف انواع تسهیلات، اضافه نمودن تسهیلات دریافتی و تعریف و پرداخت اقساط آن وجود دارد.

لیست تسهیلات دریافتی
 • امکان ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

در نرم افزار دریافت و پرداخت تیم‌یار، امکان گزارش‌گیری و فراخوانی انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی خزانه داری از طریق راهکار هوش تجاری تیم‌یار وجود دارد. امکان مشاهده این نتایج در داشبورد مدیریتی صفحه اصلی تیم‌یار و داشبورد سیستم خزانه داری، به راحتی امکان‌پذیر است.

داشبورد خزانه داری
گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب و سازمان
گزارش مانده اشخاص
گزارش چک‌های نزدیک به تاریخ سر رسید

   

   

  {{massage_and_class_chat.message}}
  {{massage_and_class_tariff.message}}