سیستم تلفنی تحت شبکه (VoIP)

۱. مشاوره
۲. تهیه تجهیزات
۳. نصب 
۴. راه اندازی
۵. ایجاد زیر ساخت امن داخلی های خارج از شرکت
۶. برقراری ارتباط شعب
۷. اتصال سیستم تلفنی ایزابل به تیم یار

۱. مشاهده تماس با مشتری ها و امکان اتصال هر تماس به بخش های مختلف تیم یار
۲. دریافت فایل ضبط شده تماس
۳. امکان ثبت توضیحات برای هر تماس
۴. امکان تماس با کارمند های شرکت از طریق ویجت
۵. نمایش دریافت های ورودی به مرکز تماس به افراد مشخص شده در تیم یار popup

۸. قابلیت تماس مستقیم از سایت و پورتال تیم یار به سیستم تلفنی
۹. نصب و راه اندازی و توسعه
۱۰. اتصال خط شهری و داخلی دفاتر مختلف
۱۱. اتصال سانترال های قدیمی پاناسونیک به voip 
۱۲. مهاجرت از سیستم های قدیمی پاناسونیک به voip
۱۳. امکان استفاده از تلفن های بسیم در کل شرکت
۱۴. امکان ایجاد زیر ساخت قرار گیری تلفن های تحت شبکه برای دور کار ها بصورت نرم افزاری و سخت افزاری 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}