رضایتنامه شرکت جهان گاز

رضایتنامه شرکت جهان گاز

 

خوشبختانه این رسالت مهم تحقق پیدا کرده است و تیم پشتیبانی آن شرکت محترم با تلاشهای بی وقفه برخوردهای محترمانه و دوستانه توانسته است این ماموریت را به خوبی انجام دهد. با اهدای این لوح قدردانی خود را از بذل تلاش های آن تیم محترم در جهت اعتلا و تحقق اهداف شرکت تیم یار ابراز نموده و از تمامی زحمات و مساعی بی شائبه تک تک پرسنل پشتیبانی نهایت تشکر را داریم. با ارسال رضایتنامه شرکت جهان گاز قدردان همت والایتان هستیم و از درگاه ایزدمنان توفیق و عزت پایدار توام با صحت و سلامت و روزگاری خوش همراه با سعادت برای تمامی پرسنل بادقت و خوب پشتیبانی آن شرکت آرزومندیم.

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}