مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام

نرم افزار مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام ERP تیم‌یار

 

سیستم مدیریت جذب استخدام، سیستمی هوشمند است؛ که به منظور مکانیزه کردن و یکپارچه‌سازی فرآیند استخدام در کسب‌و‌کارها ایجاد شده است. از ویژگی‌های مهم این سیستم، ایجاد فضایی یکپارچه و مناسب برای دریافت و ارزیابی رزومه، مدیریت رزومه، گزارش‌دهی حرفه‌ای از منابع جمع‌آوری رزومه، ارائه جامع شرح شغل و...، می‌باشد. راهکار مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام ERP تیم‌یار، زیرسیستمی از ماژول‌های سایت (پورتال) و پرسنلی ERP تیم‌یار است . این راهکار، با توجه به دیگر سیستم‌ها و زیرسیستم‌های مورد نیاز یک کسب و کار، نیازمندی یک کسب و کار، اعم از فرآیند دریافت و ثبت رزومه متقاضیان استخدام تا انجام مراحل گزینش و درنهایت استخدام پرسنل را به صورت هوشمند برطرف می‌سازد.

 نرم افزار مدیریت درگاه جذب استخدام یکپارچه، باعث انتخاب نیروی انسانی متخصص و مرتبط با اهداف کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های سازمانی می‌شود. به‌موجب این انتخاب آگاهانه در مقابل انتخاب نرم افزار جزیره‌ای ، افزایش عملکرد در فرآیند جذب، نظارت بر وضعیت متقاضیان،بهینه‌سازی زمان، افزایش سود و احساس رضایتمندی را برای کسب و کارها ایجاد می‌‌نماید.

سیستم مدیریت درگاه غیرستادی و جذب استخدام یکپارچه تیم یار، این امکان را فراهم آورده تا با ایجاد فرآیند سیستمی استخدام و آرشیو تمامی مدارک و رزومه‌های متقاضیان در فضای مشخص و یکپارچه، باعث دقت و سرعت بیشتر روند جذب استخدام شود. نرم افزار مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام تیم‌یار با سیستم‌های مدیریت منابع انسانی، سایت (پورتال)، مدیریت شعب و... به صورت کاملاً یکپارچه در ارتباط است.

 

 

 
 

 

زیرسیستم های مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام 

 • مدیریت رزومه‌ها
  • دسته بندی رزومه‌های ارسالی مطابق با گروه شغلی
  • آرشیو رزومه‌ها
  • تأیید نهایی رزومه توسط متقاضی استخدام
  • ویرایش رزومه‌ها
 • مدیریت استخدام
  • سیستمی شدن تمامی فرایندهای استخدام (درخواست تا جذب)
 • مدیریت سایت (پورتال)
  • ایجاد رزومه از سمت سایت
  • پیگیری روند استخدامی از زمان بررسی تا جذب
  • ویرایش رزومه
  • تأیید نهایی رزومه جهت بررسی توسط منابع انسانی
  • تکمیل پروژه‌های پیش از استخدام و ارسال
  • ارائه نمونه پروژه‌های انجام شده در صورت لزوم

فرایندها، محاسبات و عملیات خودکار سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام

فرایندها

 • انتخاب مشاغل مورد نظر از لیست درخواست استخدام
 • ارسال رزومه با ذکر جزئیات کامل
 • ارسال فایل رزومه و عکس پرسنلی
 • ویرایش رزومه ارسالی قبل از تأیید نهایی
 • ثبت اطلاعات ارسالی متقاضیان 
 • ثبت مکانیزه اطلاعات متقاضیان استخدام شده
 • ثبت سوابق متقاضیان پذیرفته نشده در سیستم به همراه مستندات
 • ایجاد پرونده پرسنلی 
 • ایجاد حکم پرسنلی و قرار داد
 • تعریف انواع شرایط استخدام مانند شرایط سنی، حداقل مدرک تحصیلی و ...
 • ارائه مدارک هویتی از طریق بارگذاری سیستمی

سایر عملیات خودکار

 • ایجاد پرونده پرسنلی خودکار پس از تکمیل رزومه توسط متقاضی استخدام
 • آرشیو خودکار پروژه‌های ارسالی متقاضیان استخدام در پرونده پرسنلی
 • ثبت تاریخچه فعالیت‌ها در سیستم

 

ویژگی های کلیدی سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام

 • یکپارچگی سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام   تیم‌یار با دیگر سیستم‌ها و زیر سیستم‌ها

سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام تیم‌یار، سیستمی یکپارچه از یک  ERP  کاملاً بومی و ایرانی است، که نیاز به استفاده از نرم افزارهای جزیره‌ای را به‌طور کلی برطرف می‌سازد و با ارائه یک راهکار یکپارچه با عنوان نرم افزار یکپارچه مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام تیم‌یار، این امکان را ایجاد می‌نماید تا تمامی امور مرتبط با کسب و کار در این چارچوب امن به انجام رسد. یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب و استفاده از یک نرم افزار مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب استخدام کارا، وجود یکپارچگی واقعی و استاندارد، میان بخش‌های مختلف و وابسته آن است.  ERP  یکپارچه و تحت وب تیم‌یار، با ایجاد یکپارچگی میان سیستم‌های سایت (پورتال)، پرسنلی و شعبه در کنار سایر سیستم‌های مرتبط؛ فرآیند خودکار استخدام و جذب نیروهای متخصص و ... را فراهم می‌آورد.

 • امکانات درگاه جذب و استخدام
 • ماژول مدیریت شعب

در سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب و استخدام تیم‌یار، امکان استخدام پذیر نمودن مشاغل ثبت شده در ماژول شعبه، به‌منظور فعال نمودن درخواست استخدام و همچنین نمایش آن در پورتال فراهم است. 

فعال کردن مشاغل مورد نیاز درگاه جذب و استخدام
 • تعیین حداقل مدارک تحصیلی مورد نیاز، سابقه کار، جنسیت، مهارت‌های مورد نیاز، مهلت ارسال رزومه در شرایط احراز درخواست نیرو
 • تعیین موارد مورد نیاز و قابل مشاهده احراز نیرو، در درگاه جذب و استخدام در آگهی درخواست نیرو سایت (پورتال)
شرایط احراز متقاضی استخدام
 • ماژول مدیریت منابع انسانی

در سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب و استخدام تیم‌یار، امکان تعیین تمامی امضاء‌کنندگان و نحوه تأیید جذب درخواست‌ها و رزومه‌های ارسالی از سوی متقاضیان، فراهم است. همچنین، امکان تنظیمات نمایش فیلدهای اجباری فرم استخدام به منظور تکمیل فرم توسط متقاضیان، وجود دارد و می‌توان فیلدهای اجباری و غیر اجباری آن را تعیین و درخواست استخدام نیروی جدید را ایجاد نمود.

تنظیمات درخواست کارگزینی
تنظیمات درخواست کارگزینی
ثبت درخواست برای استخدام نیروی جدید
 • ماژول سایت (پورتال)

در سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب و استخدام تیم‌یار، امکان تنظیمات مورد نیاز برای نمایش درخواست استخدام در درگاه جذب و استخدام منابع انسانی، فراهم است.

تنظیمات ماژول سایت (پورتال)

 

مراحل بررسی رزومه ارسالی متقاضی
 • پیگیری روند استخدام

متقاضیان استخدام در گروه‌های مختلف شغلی (تعریف شده در سایت (پورتال) منابع انسانی تیم‌یار)، به منظور تکمیل و ارسال رزومه خود، ابتدا باید در سایت (پورتال) ثبت نام نموده و پس از تکمیل ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور به هر کاربر اختصاص داده خواهد شد. با ورود به حساب کاربری ایجاد شده در سایت (پورتال) و تکمیل رزومه و تأیید نهایی متقاضی، فرآیند استخدامی شخص آغاز خواهد شد. متقاضیان استخدام با مراجعه به سایت (پورتال) منابع انسانی و ورود به حساب کاربری خود، می‌توانند روند استخدام خود را پیگیری نموده و در جریان لحظه‌ای روند استخدام خود قرار گیرند.

درگاه جذب و استخدام سایت (پورتال) و انتخاب شغل مورد نظر از سوی متقاضی استخدام
 • ایجاد انواع گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی به کمک BI

در سیستم مدیریت درگاه کارکنان غیر ستادی و جذب و استخدام تیم‌یار، با پشتیبانی از فرایند‌ها و تکنولوژی‌های هوش تجاری ( BI )، امکان فراخوانی گزارش‌های تحلیلی و ترکیبی از اطلاعات ارتباطی متقاضیان استخدام وجود دارد. نمایش گزارشات در تیم‌یار، بر روی داشبورد کاربری به راحتی میسر بوده و در تحلیل روند کاری، کمک شایانی به مدیران می‌نماید.

گزارش اطلاعات ارتباطی متقاضیان استخدام

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}