هر سازمانی برای اطمینان از عملکرد صحیح مالی و تعیین استراتژی‌های کلان توسعه کسب‌وکار خود نیازمند مجموعه‌ای از گزارشات متنوع مالی‌ست که تحت عنوان «گزارشات نسبت‌های مالی» شناخته می‌شود. استخراج این گزارشات در سازمان‌ها به‌دلیل هزینه‌های انسانی و زمانی مورد نیاز، معمولا به‌صورت ادواری و منقطع انجام می‌شود که به‌خودیِ‌خود امکان نظارت آنی بر وضعیت سودآوری کسب‌وکار را از مدیران مالی و مدیران عامل سازمان سلب می‌کند.

داشبورد نسبت‌های مالی نرم‌افزار ERP تیم‌یار به مدیران مالی امکان می‌دهد در لحظه و بدون خطا تمامی گزارش‌های نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌ آنی، نسبت جاری و سرمایه در گردش سازمان را کنترل و در تصمیم‌گیری‌های مالی کوتاه و میان‌مدت خود دخیل کنند.

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}